Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень


Найбільш важливим питанням міжнародного комерційного арбітражу є питання про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення, винесеного на території держави, відмінного від того, де витребовується його визнання і виконання. Від цього в кінцевому рахунку залежать ефективність всього арбітражного розгляду і справедливе задоволення матеріальних вимог сторін. У міжнародне право визнання і виконання іноземного арбітражного рішення можливо за двома підставами: в силу прямої вказівки внутрішньодержавного права і в силу міжнародного договору.
Основи міжнародного режиму визнання і виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Слід зазначити, що російський закон 1993 практично повністю відтворює в розділі VIII відповідні норми Нью-Йоркської конвенції 1958 Конвенція застосовується виключно до «іноземних арбітражних рішень», тобто таких рішень, які винесені на території держави іншої, ніж те держава, де витребовується їх визнання і приведення у виконання (п. 1 ст. 1). За загальним змістом конвенція поширюється на будь-яке іноземне арбітражне рішення незалежно від того, винесено воно на території держави - учасниці конвенції чи ні.
Однак такий широкий підхід обмежений можливістю для будь-якої держави-учасника зробити застереження про застосування конвенції тільки до тих арбітражних рішень, які винесені на території іншої держави-учасниці, використовуючи принцип взаємності. Практичне значення таких застережень поступово втрачає сенс, тому число держав - учасниць конвенції постійно збільшується. Конвенція застосовується до всіх арбітражних рішень, будь то рішення інституційного або ізольованого арбітражу (п. 2 ст. 1). Конвенція не застосовується до арбітражних рішень, винесених у тому ж державі, де запитується їх визнання і виконання. Конвенція не застосовується і до процедури оскарження рішення, кото-раю входить до компетенції суду тієї держави, на території якої воно було винесене.
Процедура визнання та виконання іноземного арбітражного рішення полягає в наступному. Сторона, клопотання про його визнання рішення і приведення його у виконання, при подачі клопотання до компетентних органів відповідної держави представляє:
належним чином засвідченого арбітражного рішення або належним чином завірену копію такого;
оригінал арбітражної угоди або належним чином завірену копію такого.
Якщо арбітражне рішення або угода викладені не офіційною мовою тієї країни, де запитується визнання і приведення у виконання цього рішення, сторона, яка просить про визнання і приведення у виконання цього рішення, являє переклад цих документів на така мова. Переклад засвідчується офіційним або присяжним перекладачем або дипломатичною або консульською установою (ст. IV).
Кожна держава - учасниця конвенції визнає арбітражні рішення як обов'язкові і приводить їх у виконання відповідно до процесуальних норм тієї території, де запитується визнання і приведення у виконання цих рішень. До визнання і приведення у виконання арбітражних рішень, до яких застосовується конвенція, не повинні застосовуватися істотно більш обтяжливі умови або більш високі мита чи збори, ніж ті, які існують для визнання і приведення у виконання внутрішніх рішень (ст. 111).
Конвенція встановлює жорстко обмежений перелік підстав для відмови у визнанні та виконанні іноземних арбітражних рішень. Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. До переліку входять 5 підстав для відмови у визнанні та виконанні рішення, на які може посилатися сторона, що програла арбітражний розгляд, і 2 підстави для відмови з ініціативи компетентних органів тієї держави, де запитується визнання і виконання, в силу міркувань громадського порядку. У визнання і приведення у виконання арбітражного рішення може бути відмовлено на прохання тієї сторони, проти якої воно спрямоване, тільки якщо ця сторона подасть компетентним органам за місцем, де запитується визнання і приведення у виконання, докази того, що:
сторони в арбітражній угоді були із застосованого до них законом в якій-небудь мірі недієздатні або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а за відсутності такої вказівки - за законом країни, де рішення було винесено, або
сторона, проти якої винесено рішення, не була належним чином повідомлена про призначення арбітра або про арбітражний розгляд або з інших причин не могла подати свої пояснення, або
вказане рішення винесено щодо спорі, не передбаченому або не підпадає під умови арбітражної угоди, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди з тим, однак, що якщо постанови з питань, охоплених арбітражною злагоди-шением, можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, може бути визнана і приведена у виконання, або
склад арбітражного органу або арбітражний процес не відповідали угоді сторін або, за відсутності такого, не відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж, або
е) рішення ще не стало остаточним для сторін або було скасовано або призупинено виконанням компетентним органом країни, де воно було винесене, або країни, закон якої застосовується (п. 1 ст. V).
У визнання і приведення у виконання арбітражного рішення може бути також відмовлено, якщо компетентний орган країни, в якій запитується визнання і приведення у виконання, знайде, що:
об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за законами цієї країни або
визнання і приведення у виконання цього рішення суперечить публічному порядку цієї країни (п. 2 ст. V).
Питання про примусове виконання іноземного арбітражного рішення розглядається за клопотанням стягувача судами суб'єктів РФ за місцем проживання (знаходження) боржника 17. Розглянувши подані документи та заслухавши пояснення сторін, суд виносить ухвалу про дозвіл примусового виконання іноземного арбітражного рішення. На підставі рішення іноземного арбітражу та вступило в законну силу визначення російського суду видається виконавчий лист, який надсилається до суду за місцем виконання арбітражного рішення. Дії з примусового виконання рішення виробляються судовим виконавцем на підставі законодавства РФ 18. Рішення іноземних арбітражів, які не підлягають примусовому виконанню, визнаються без будь-якого подальшого виробництва, якщо з боку зацікавленої особи не надійдуть заперечення проти цього.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень "
 1. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
  визнання та виконання іноземних арбітражних рішень були закладені Нью-Йоркської конвенції 1958 р., яка носить універсальний характер і включає до складу її учасників понад 120 держав. Конвенція застосовується виключно до «инос-Тран арбітражним рішень», тобто таким рішенням, які винесені на території держави іншої, ніж держава, де запитується їх визнання і
 2. Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
  визнання і приведення у виконання іноземних судових та арбітражних рішень: підстави публічного характеру / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 7. Никифоров І. Докази в міжнародному комерційному арбітражі / / Господарство право. 2001. № 10. 5 Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ. 1993. № 32, ст. 1240. Степаненко Є. Як застосовувати застереження про публічний порядок при виконанні
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  визнаних сторонами. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Окремі види доказів Поняття судових витрат, держмито, ціна позову. Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі. Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду,
 4. Види і стадії адміністративного права
  визнання таких актів недійсними. Протест приноситься прокурором або його заступником до органу або посадовій особі, издавшему цей акт або до суду. Протест підлягає обов'язковому розгляду не пізніше, ніж у 10-денний термін з момен-та його надходження, а в разі приношення протесту на рішення представи. закон. органу суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування - на найближче
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  визнання власне, письмові документи, про особливі пологах письмових документів, про докази через свідків, про докази присягою, про відповіді і спростування, про перевірку доказів і спростувань, про рішення та виконанні оних, про скарги на рішення комерційних суден і про апеляцію, про судові витрати з провадження справ у комерційному суді), що включали в себе 470 статей і
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  визнанням нової галузі процесуального права. 3. Ще одна група доводів на користь самостійності галузі арбітражного процесуального права полягає в традиційну для Росії існування органів спеціальної юрисдикції у вигляді комерційних судів, державних і відомчих арбітражів, арбітражних судів. Аргументи «проти»: М.С. Шакарян вважала, що включення арбітражного суду в
 7. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень по спорах, що виникають при здійсненні підприємницької та іншої економічної діяльності. До спеціальної підвідомчості справ арбітражним судам віднесені наступні справи: про неспроможність (банкрутство); по спорах про створення, реорганізації та ліквідації організацій; по спорах про відмову в
 8. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  визнання недійсними (в цілому або частково) ненормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російській Федерації, не відповідають закону і порушують права і законні інтереси організацій і громадян; - економічні суперечки між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації,
 9. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень. У цих двох категорій справ є спільне: примусове виконання судових актів, прийнятих арбітражними судами РФ, проводиться на підставі видаваного арбітражним судом виконавчого листа. Для того, щоб було примусово виконано рішення третейського суду РФ і рішення іноземного суду, дані
 10. 9. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ
  визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду; мається прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо арбітражний суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове ис-конання рішення третейського суду; 4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято арбітражним судом; організація,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua