Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

1. КОМПЕТЕНЦІЯ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ


Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), у разі, якщо:
відповідач перебуває або проживає на території Російської Федерації або на території Російської Федерації знаходиться майно відповідача ;
орган управління, філія або представництво іноземної особи знаходиться на території Російської Федерації;
суперечка виникла з договору, за яким виконання повинно мати місце або мала місце на території Російської Федерації;
вимога виникла із заподіяння шкоди майну дією чи іншим обставиною, що мали місце на території Російської Федерації, або при настанні шкоди на території Російської Федерації;
суперечка виникла з безпідставного збагачення, що мав місце на території Російської Федерації;
позивач у справі про захист ділової репутації знаходиться в Російській Федерації;
суперечка виникла з відносин, пов'язаних з обігом цінних паперів , випуск яких мав місце на території Російської Федерації;
заявник у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, вказує на наявність цього факту на території Російської Федерації;
суперечка виник з відносин, пов'язаних з державною реєстрацією імен та інших об'єктів і наданням послуг у міжнародній асоціації мереж «Інтернет» на території Російської Федерації;
10) в інших випадках за наявності тісному зв'язку спірного правовідносини З територією Російської Федерації.
Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також економічні суперечки і інші справи, пов'язані З підприємницької та іншої економічної діяльністю За участю іноземних осіб та віднесені законом до винятково компетенції АПК РФ.
Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно З угодою сторін, укладеним за правилами, встановленими АПК РФ.
Справа, прийняте арбітражним судом до свого розгляду З дотриманням правил, передбачених АПК РФ, має бути розглянуто ним суті, хоча б у ході виробниц-ства у справі у зв'язку Із зміною місця знаходження або місця проживання осіб, що у справі, чи іншими обставинами воно стане ставитися до компетенції іноземного суду.
До виключної компетенції арбітражних судів у Російської Федерації у справах сучастіем іноземних осіб відносяться справи:
по спорах щодо перебуває у державній власності Російської Федерації майна, в тому числі по спорах, пов'язаних З приватизацією державного майна і примусовим відчуженням майна для державних потреб;
по спорах, предметом яких є нерухоме майно, якщо таке майно перебуває на території Російської Федерації, або права на нього;
по спорах, пов'язаних З реєстрацією або видачею патентів, реєстрацією та видачею свідоцтв на товарні знаки, промислові зразки, корисні моделі чи реєстрацією інших прав на результати інтелектуальної діяльності, які вимагають реєстрації або видачі патенту або свідоцтва в Російській Федерації;
по спорах про визнання недійсними записів у державні реєстри (регістри, кадастри), вироблених компетентним органом Російської Федерації, провідним такий реєстр (регістр, кадастр);
по спорах , пов'язаним з установою, ліквідацією або реєстрацією на території Російської Федерації юридичних осіб і індивідуальних підприємців, а також з оскарженням рішень органів цих юридичних осіб.
У виключній компетенції арбітражних судів у Російської Федерації перебувають також передбачені АПК РФ справи за участю іноземних осіб, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин.
У разі, якщо сторони, хоча б одна з яких є іноземною особою, уклали угоду, в якому визначили, що арбітражний суд в Російській Федерації має компетенцію з розгляду виник або що може виникнути спору, пов'язаного із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності, арбітражний суд в Російській Федерації буде володіти винятковою компетенцією з розгляду даного спору за умови, що така угода не змінює виключну компетенцію іноземного суду.
Угода про визначення компетенції має бути укладена у письмовій формі.
Множинність нормативно-правових джерел зовнішньоторговельної діяльності поставила проблему вибору права, що застосовується до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство.
Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання наступним чином:
«Право, що підлягає застосуванню до цивільно - правових відносин з участю іноземних громадян або іноземних юридичних осіб або цивільно - правовими відносин, ускладненим іншим іноземним елементом, в тому числі у випадках, коли об'єкт цивільних прав перебуває за кордоном, визначається на підставі міжнародних договорів РФ, ГК РФ, інших законів та звичаїв, що визнаються в РФ.
Якщо відповідно до ГК РФ неможливо визначити право, що підлягає застосуванню, застосовується право країни, з якою цивільно - правове відношення, ускладнене іноземним елементом, найбільш тісно пов'язано.
Якщо міжнародний договір Російської Федерації містить матеріально - правові норми, що підлягають застосуванню до відповідного відношенню, визначення на основі колізійних норм права, що застосовується до питань, повністю врегульованим такими матеріально - правовими нормами, виключається »
Загальним правилом про застосовне право є свобода учасників зовнішньоекономічної діяльності у виборі права, що застосовується до регулювання їх відносин.
Відповідно до статті 1210 ЦК РФ, «сторони договору можуть при укладанні договору або в подальшому вибрати за згодою між собою право, яке підлягає застосуванню до їх прав і обов'язків за цим договором. Вбрання сторонами право застосовується до виникнення та припинення права власності та інших речових прав на рухоме майно без шкоди для прав третіх осіб.
Угода сторін про вибір підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи.
Вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається дійсним, без шкоди для прав третіх осіб, з моменту укладення договору.
Сторони договору можуть вибрати підлягає застосуванню право як для договору в цілому, так і для окремих його частин.
Якщо з сукупності обставин справи, що існували на момент вибору що підлягає застосуванню права, випливає, що договір реально пов'язаний тільки з однією країною, то вибір сторонами права іншої країни не може зачіпати дію імперативних норм країни, з якою договір реально пов'язаний.
За відсутності угоди сторін про що підлягає застосуванню право до договору застосовується право країни, з якою договір найтісніше пов'язаний.
Правом країни, з якою договір найтісніше пов'язаний, вважається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, право країни, де знаходиться місце проживання або основне місце діяльності сторони, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору.
Стороною, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору, визнається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, сторона, являю-щаяся, зокрема:
продавцем - у договорі купівлі - продажу;
дарувальником - у договорі дарування;
орендодавцем - у договорі оренди;
ссудодателем - у договорі безоплатного користування;
підрядником - у договорі підряду;
перевізником - у договорі перевезення;
експедитором - у договорі транспортної експедиції;
позикодавцем (кредитором) - у договорі позики (кредитному договорі);
фінансовим агентом - у договорі фінансування під відступлення грошової вимоги;
банком - у договорі банківського вкладу (депозиту) і договорі банківського рахунку;
зберігачем - у договорі зберігання;
страховиком - у договорі страхування;
повіреним - у договорі доручення;
комісіонером - у договорі комісії;
агентом - в агентському договорі;
правовласником - у договорі комерційної концесії;
заставодавцем - у договорі про заставу;
поручителем - у договорі поруки;
19) ліцензіаром - у ліцензійному договорі. Правом країни, з якою договір найтісніше свя-зан, вважається, якщо інше не випливає із закону, умов або
істоти договору або сукупності обставин справи, зокрема:
щодо договору будівельного підряду та договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт - право країни, де в основному створюються передбачені відповідним договором результати;
щодо договору простого товариства - право країни, де в основному здійснюється діяльність такого товариства;
щодо договору, укладеного на аукціоні, за конкурсом або на біржі, - право країни, де проводиться аукціон, конкурс або знаходиться біржа.
До договору, який містить елементи різних договорів, застосовується, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, право країни, з якою цей договір, що розглядається в цілому, найбільш тісно пов'язаний .
Якщо в договорі використані прийняті в міжнародному обороті торгові терміни, за відсутності в договорі інших вказівок вважається, що сторонами погоджено застосування до відносинам звичаїв ділового обороту, позначаючи-ваних відповідними торговими термінами ».
Правом, підлягає застосуванню до договору згідно З правилами ГК РФ, визначаються, зокрема:
тлумачення договору;
права і обов'язки сторін договору;
виконання договору;
наслідки невиконання або неналежного виконання договору;
припинення договору;
наслідки недійсності договору.
Важливо відзначити, що, якщо в якості застосовного права обирається російське, це не означає вибір окремих російських законів, а передбачає захищається судами РФ домовленість про застосування всієї російської правової системи, в яку входить ряд міжнародних угод. Це випливає з конституційного та цивільного права Росії. Відповідно З ч. 4 ст. 15 Конституції РФ міжнародні договори Російської Федерації поряд З загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права є частиною правової системи нашої країни. Дана конституційна норма продубльована в п. 1 ст. 7 Цивільного кодексу РФ. У п. 2 ст. 7 ЦК прямо зазначено, що до відносин, що становлять предмет цивільно-правового регулювання, застосовуються міжнародні договори безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного угоди випливає, що для застосування останнього потрібно видання внутрішньодержавного акта.
Тому помиляються ті російські експортери, які наполягають на застосуванні російського права і вважають, що в разі згоди іноземного партнера на уживане російське право операція буде регулюватися тільки ЦК РФ, а використання Віденської конвенції буде виключено. Оскільки міжнародний договір з 1 вересня 1991 року - частина правової системи Російської Федерації, остільки зовнішньоторговельні відносини будуть регулюватися ним як частиною російського законодавства, причому міжнародний закон застосовується в першу чергу.
 При регулюванні зовнішньоекономічних відносин національне законодавство нерідко інакше, ніж іноземне або міжнародне законодавство, вирішує одні й ті ж питання, у зв'язку з чим виникає проблема конкуренції російського, іноземного та міжнародного законодавства.
 Конкуренція внутрішнього закону іміжнародних акту.
 Регулюється Федеральним законом від 15 липня 1995 року «Про міжнародні договори Російської Федерації». Перелік міжнародних угод, визнаних Російською Федерацією і виконуваних її судами, міститься в Інформаційному листі Вищого Арбітражного Суду РФ від 16 серпня 1995 року.
 Загальне правило про конкуренцію внутрішнього і міжнародного закону таке: якщо міжнародним договором, в якому бере участь Росія, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в російському цивільному законодавстві, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому якщо те чи інше питання зовнішньоекономічного співробітництва врегульовано міжнародним актом, він застосовується в першу чергу, хоча б у національному законодавстві та утримувалися інші рішення.
 Конкуренція російського та іноземного права.
 Нормативною основою застосування іноземного права до 1 березня 2002 року є розділ VII Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 року і розділ VIII ГК РРФСР 1964 року, З 1 березня 2002 року - розділ VI ГК РФ.
 При застосуванні іноземного права суд встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.
 З метою встановлення змісту норм іноземного права суд може звернутися в установленому порядку за сприянням і роз'ясненням до Міністерства юстиції Російської Федерації та інші компетентні органи або організа-ції в Російській Федерації та за кордоном або залучити експертів.
 Особи, які беруть участь у справі, можуть представляти документи, що підтверджують зміст норм іноземного права, на які вони посилаються в обгрунтування своїх вимог або заперечень, та іншим чином сприяти суду у встановленні змісту цих норм.
 За вимогами, пов'язаним Із здійсненням сторонами підприємницької діяльності, тягар доведення змісту норм іноземного права може бути покладено судом на сторони.
 Існують два правила про незастосування норм права іноземних держав.
 1. Норма іноземного права, що підлягає застосуванню відповідно З ГК РФ, у виняткових випадках не примі- няется, коли наслідки її застосування явно противоречи- чи б основам правопорядку (публічного порядку) Российс- кой Федерації. У цьому випадку при необхідності застосовують- ється відповідна норма російського права.
 Зокрема, мова може йти про незастосування норм релігійних правових систем (право ісламських держав: Ірану, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, канонічного права держави-міста Ватикану і т.д.).
 2. Якщо зміст норм іноземного права, незважаючи на вжиті відповідно З ГК РФ заходи, в розумні строки- ки не встановлено, застосовується російське право.
 Іноземна держава, яка виступає в якості носія влади, володіє судовим імунітетом стосовно пред'явленим до нього позовом в арбітражному суді в Російській Федерації, залученню його до участі у справі в якості третьої особи, накладення арешту на майно, що належить іноземній державі та знаходиться на території Рос -сийской Федерації, і прийняттю стосовно нього судом заходів щодо забезпечення позову та майнових інтересів. Звернення стягнення на це майно в порядку примусового виконання судового акта арбітражного суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.
 У міжнародному праві діє принцип Естоппель, який означає втрату державою права посилатися на будь-які факти або обставини в обгрунтування своїх міжнародних домагань. Внаслідок застосування Естоппель держава може, наприклад, втратити своє право посилатися на підстави недійсності, припинення або призупинення міжнародного договору або виходу з нього.
 Судовий імунітет міжнародних організацій визначається міжнародним договором Російської Федерації і федеральним законом.
 Відмова від судового імунітету повинен бути проведений в порядку, передбаченому законом іноземної держави або правилами міжнародної організації. У цьому слу-чаї арбітражний суд розглядає справу в порядку, встановленому АПК РФ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ"
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    компетенції певного органу держави або громадськості. Підвідомчість - розмежування компетенції між різними органами. Компетенція - сукупність встановлених нормативними правовими актами прав і обов'язків (повноважень) організацій, органів, посадових осіб. Повноваження як складова частина компетенції представ-ляє собою право (і одночасно обов'язок)
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
    компетенції органів господарського управління та органів правосуддя. З початком господарської реформи 1921 року, з переходом до комерційного розрахунку і майнової самостійності стосунки між підприємствами стали будуватися на договірних засадах. Повну натуралізацію епохи воєнного комунізму змінили товарно-грошові відносини. Відповідно до Положення про порядок вирішення
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    компетенції між суду-ми загальної юрисдикції та арбітражними судами по деяких категоріях справ негативно позначається як на право-применительной практиці, так і на стабільності цивільного обороту. На це ж, як на недолік законодавства, який усунув АПК 2002 року, звернув увагу і голова ВАС РФ В. Яковлєв: «У 1992-95 роках було вироблено розмежування підвідомчості
 4. ЗМІСТ
    компетенція. угоду про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет 257 Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій 265 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ
 5. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    компетенції органів господарського управління та органів правосуддя. З початком господарської реформи 1921 року, з переходом до комерційного розрахунку і майнової самостійності стосунки між підприємствами стали будуватися на договірних засадах. Повну натуралізацію епохи воєнного комунізму змінили товарно-грошові відносини. Відповідно до Положення про порядок вирішення
 6. 1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб. Виключна компетенція. Угода про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет
    компетенції АПК РФ. Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи відповідно до угоди сторін, укладеним за правилами, встановленими АПК РФ. Справа, прийняте арбітражним судом до свого розгляду з дотриманням правил про компетенцію має бути розглянуто ним суті, хоча б в ході провадження у справі у зв'язку із зміною місцезнаходження або місця проживання осіб,
 7. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    компетенцію і намагатися вирішувати справи, віднесені законом до виключного відання суду; 2) дозвіл правових питань іншими органами в межах їх компетенції (наприклад, третейськими судами, адміністративними органами) правосуддям не є. За угодою сторін виник або що може віз-никнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду, до прийняття ним
 8. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
    компетенції арбітражного суду; про оскарження ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, які зачіпають права і законні інтереси заявника в
 9. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
    арбітражна комісія (МАК, утворена в 1930 році, нині складається при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації); 2. Зовнішньоторговельна арбітражна комісія - ВТАК, утворена в 1932 році. Створення ВТАК було пов'язано З необхідністю звільнення радянських господарських і торговельних організацій від третейського розгляду майже всіх справ за кордоном. Потім в 1993 році Арбітражний суд при
 10. 4. ВИЗНАННЯ І виконання іноземних арбітражних рішень
    компетенції суду в Російській Федерації; є що вступило в законну силу рішення суду в Російській Федерації, прийняте по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав; на розгляді суду в РФ перебуває справа по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих же підстав, виробництво за яким порушено до порушення провадження у справі в іноземному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua