Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І. . Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ


Найбільш поширеною на Русі була форма договірного вирішення спорів за посередництва третейського суду, як суду авторитету третьої особи. Більш того, в практиці третейських судів Стародавньої Русі можна знайти чимало спільного з принципами римського права. Найдавнішим історичним пам'ятником інституту третейського суду на Русі є Договірна грамота великого князя Дмитра Івановича Донського з князем Серпуховским Володимиром Андрійовичем Хоробрим від 1362 Головне призначення третейського суду на Русі - не стільки суворе дотримання букви закону, скільки припинення самої ворожнечі, чвари. Тому третейський суд і нази-ється по латині compromissym (тобто угода, досягнута шляхом взаємних поступок), а в третейські судді обираються не стільки знавці закону, скільки «добрі люди» взагалі, в цивільному і в моральному відношенні. Спочатку застосовуваної формою договору була усна, яка потім, з розвитком суспільних відносин трансформувалася в письмову форму. Звичайно цей акт називався записом. У Соборному уложенні в 1649р. рішення третейського суду вперше прирівнюється до рішення суду державної. Що формується на основі добровільної угоди сторін, третейський суд належав до числа особливих судів, справа в яких починалося лише за позовами приватних осіб.
Новоторговий статут 1667 р. вводить митні суди, які діяли аж до видання Митного Статуту в 1727 році.
Початок, і особливо середина 19-го століття, були багаті установами так званих третейських судів узаконений-них, тобто коли уряд приписувало звертатися не до судам державним, а до посередництва приватних осіб.
У 1831р. було затверджено Положення про третейський суд. Це Положення входило до Зводу законів 1833, 1842 і 1857 рр.. За Положенням 1831 узаконений третейський суд призначався для розгляду спорів між членами товариства і взагалі спорів у справах акціонерних компаній, як між самими акціонерами, так і між компаніями та особами сторонніми. Узаконеного третейському суду приписувалося керуватися у провадженні справ правилами та звичаями, прийнятими в загальній торговій практиці. Тяжущимся представлено було за обопільною згодою визначати формальність записи, по якому початку повинні посередники розбирати справу. У разі розбіжності воно розбиралася на підставі закону. На узаконений третейський суд допускалася апеляція, яка подавалася в другу інстанцію суду. У разі ухилення сторін від вибору посередників обов'язок їх при-значення покладалася на судові влади, які призначали також і суперарбитра, якщо посередники не прийдуть до угоди про вибір такої особи. Якщо посередники не вирішували справу ні в першому, ні в додаткові терміни, то судові влади приймали по відношенню до них ті ж заходи примусу і стягнення, які на цей випадок наказували законом.
Судову реформу 1864 р. скасувала узаконений суд, і в статуті цивільного судочинства зберегло тільки добровільний третейський суд.
Згода сторін на розбір справи третейським судом повинно було бути виражене у третейського запису, підписана сторонами і третейськими суддями, і завірено нотаріусом або світовим суддею.
З кінця XIX століття пішов процес серйозного обмеження ня повноважень третейських судів. Слід сказати, що до де-ності третейських судів насторожено ставилися не лише пізніше законодавство і судова практика, а й науковці, і юристи-практики. У результаті цього третейські суди практично були вилучені з правильного цивільного обороту.
Декретом про суд № 1 від 24 листопада 1917 року був передбачено, що громадяни мають право передавати свої спори про право цивільному на розгляд третейського суду. У період непу інститут третейського суду успішно використовувався приватними підприємцями, зацікавленими в тому, щоб їх спори з комерційних операцій не стали надбанням гласності. У 20-ті роки державним підприємствам було заборонено вдаватися до допомоги третейського суду, в 60-е заборона стосувалася колгоспів і організацій З їх участю. Якщо

третейський суд і впроваджувався колись у країнах колишнього СРСР, то лише З метою розвантаження державних арбітрів.
На початку 30-х років третейські суди в Росії отримали новий розвиток. Були утворені два постійно діючих третейських суду: 1. Морська арбітражна комісія (МАК, утворена в 1930 році, нині складається при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації); 2. Зовнішньоторговельна арбітражна комісія - ВТАК, утворена в 1932 році. Створення ВТАК було пов'язано З необхідністю звільнення радянських господарських і торговельних організацій від третейського розгляду майже всіх справ за кордоном. Потім в 1993 році Арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації було перейменовано в Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП Російської Федерації. За останній час в Росії були створені третейські суди в банківський сфері, зокрема, в 1992 р. - Третейський суд Асоціації Російських Банків (АРБ), прийнятий порядок вирішення спорів в цьому суді, який є постійно діючим третейським судом, при Юридичному агентстві Асоціації. У 1993 році в Москві створений Третейський суд при Міжбанківському фінансовому будинку для вирішення спорів, пов'язаних із специфікою банківської діяльності.
Законодавчою основою діяльності третейських судів є ФЗ «Про третейські суди» від 24.07. 2002
Норми, що регулюють третейський дозвіл суперечок, закріплені також у Законі РФ «Про товарні біржі і біржової торгівлі» від 20.02.92 р.
У законі « Про арбітражних судах »в загальній формі містяться відповіді на основні питання, пов'язані З підставами для передачі спорів до третейського суду і виконанням прийнятих третейськими судами рішень. Строк пред'явлення виконавчих документів до виконання закріплений ст.14, Федерального Закону РФ «Про виконавче провадження» від 04.06.97, де говориться, що виконавчі листи на підставі рішень третейських судів видаються судами протягом шести місяців.
Російська Федерація, в тому числі і як правонаступник СРСР, бере участь у ряді міжнародних договорів і конвенцій з третейського суду. Третейський розгляд повинно рано чи пізно отримати широке поширення при раз-278-вирішенні спорів між контрагентами з колишніх республік у складі СРСР. Однак у нинішніх умовах прагнення сторін з цих нових держав врегулювати суперечки в третейському суді поки не підкріплюється гарантіями примусового виконання рішень третейських судів даних держав на території держав «близького зарубіжжя».
Для забезпечення виконання рішень третейських судів, винесених проти організацій інших країн СНД, колишні республіки СРСР могли б ратифікувати Нью - Йоркську конвенцію від 10.06.58 р. про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (поки вона ра-тіфіцірована Росією, Україною та Республікою Білорусь), а також Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.92 р. держав - учасниць СНД, яка підписана 8 государ-ствами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДЕН У РОСІЇ "
 1. ЗМІСТ
  історії арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли
 3. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955. Моргунов С. АПК РФ: окремі статті потребують конкретизації / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 8. Моргунов С. Про деякі питання вдосконалення арбітражного процесуального законодавства / / Господарство право. 1996. № 9. Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. Шерстюк В.
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою процедурою 1. Більш того, в порівнянні з судовим розглядом міжнародних комерційних спорів арбітраж має цілий ряд переваг, які
 5. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським ханствами і розорення підмосковних земель кримськими татарами, вражаючі досягнення в
 6. 7 . З історії російського лібералізму
  історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальним верствам, що і визначило значний розкид в їхніх поглядах і практичних пропозиціях. Близькість же до
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє громадське за своєю природою перетворення, в ході якого відбуваються докорінні і радикальні зміни суспільства в цілому, або окремих його
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами. А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не використовувалися або зовсім мало
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  третейські суди, що вирішують спори за особливими правилами і регламентам. Діяльність цих судів не входить у поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком
 10. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони подлежатразрешенію певними юрисдикційних-ми органами. П.С. Дружков визначав підвідомчість як коло спорів про право та інших правових питаннях, вирішення яких віднесено законом до компетенції певного органу держави або громадськості. Підвідомчість - розмежування компетенції між різними органами
© 2014-2022  ibib.ltd.ua