Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А ., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Загальні положення про третейський розгляд


Третейський суд володіє точною специфікою в порівнянні з судом загальної юрисдикції та арбітражним судом. Як суд загальної юрисдикції, так і арбітражний суд є державними органами. На відміну від цього третейський суд має не державну, а суспільну природу.
З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.2002 (далі - Закон) порядок розгляду справ став єдиним. Велике значення має термінологія, тому необхідно рас-дивитися які в законі використовуються основні терміни:
Третейський суд - постійно діючий третейський суд або третейський суд, утворений сторонами для вирішення конкретного спору (далі - третейський суд для дозволу конкретного спору).
Третейський суддя - фізична особа, обрана сторонами або призначена у погодженому сторонами порядку для вирішення спору в третейському суді.
Третейський розгляд-процес вирішення спору в третейському суді та прийняття рішення третейським судом.
Третейська угода - угода сторін про передачу спору на вирішення третейського суду.
Правила постійно діючого третейського суду - статути, положення, регламенти, що містять правила третейського розгляду і затверджені організацією - юридичною особою, що утворила постійно діючий третейський суд.
Правила третейського розгляду - норми, що регулюють порядок вирішення спору в третейському суді, що включає правила звернення до третейського суду, обрання (призначення) третейських суддів і процедуру третейського раз-бірательства.
Сторони третейського розгляду - організації - юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницької діяльності без утворення юридичної особи і мають статус індивідуального підприємця, придбаний у встановленому законом порядку (далі - громадяни - підприємці), фізичні особи (далі - громадяни), які пред'явили до третейського суду позов на захист своїх прав та інтересів або яким пред'явлено позов.
Компетентний суд - арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації у спорах, підвідомчим арбітражним судам, районний суд у спорах, підвідомчим судам загальної юрисдикції, відповідно З підсудністю, встановленою арбітражним процесуальним або цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації.
Загальні положення з третейському розгляду зафіксовані в Главі I ФЗ «Про третейському суді». У п. 1 ст. 1 зак-реплєї порядок утворення та діяльності третейського суду. Підставою передачі спору для розгляду у третейському суді Закон встановлює угоду сторін. При цьому вказується, що ці суперечки пов'язані тільки З цивільно-правовими відносинами. Незважаючи на єдину природу третейського суду та міжнародного арбітражу, закон не поширює свою дію на міжнародний арбітраж (п. 3 ст. 1).
Ст. 18 Закону присвячена принципам третейського розгляду. Це: законність, конфіденційність, незалежність, неупередженість, диспозитивність, змагальність, рівноправність сторін (такі ж принципи характерні для розгляду в державних судах, див. ст.ст. 1, 8, 12
ЦПК РФ; ст.ст. 3, 5, 6, 8, 9 АПК РФ). Вимога конфіденційності конкретизується ст. 22 Закону, яка закріплює обов'язок третейського судді не розголошувати відомості, що стали йому відомими в ході розгляду без згоди на те сторін, неможливість йому бути свідком.
Ст. 3 Закону встановлює два види третейських судів на території РФ - постійно діючі та створені для вирішення конкретного спору. Постійно діючий третейський суд може бути створений такими суб'єктами: торговими палатами, біржами, громадськими об'єднаннями підприємців і споживачів, іншими організаціями - юридичними особами, створеними відповідно до законодавства Російської Федерації, та їх об'єднаннями (асоціаціями, спілками) і діють при цих організаціях - юридичних особах (п. 2 ст. 3).
Законодавець вводить абз. 2 п. 2 ст. 3 заборона на створення постійно діючих третейських судів при федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації та органах місцевого самоврядування, оскільки природа третейського суду громадська, а не державна.
Постійно діючий третейський суд вважається утвореним, якщо організація, його створює, по-перше, прийняла таке рішення, по-друге, затвердила положення про постійно діючий третейський суд; по-третє, затвердила список третейських суддів , при цьому він може бути як рекомендаційного, так і обов'язкового порядку (п. 2 ст. 3). Після цього всі зазначені документи повинні бути надані до державного суду, що діє на даній території, згідно з п. 4 ст. 3 Закону.
Що стосується третейського суду, створеного для вирішення конкретного спору, то порядок його створення може бути визначений сторонами, однак свобода сторін в даному питанні має свої межі. Так, п. 5 ст. 3 вказує, що це угода не повинна суперечити п.п. 1, 2, 4, 5 ст. 8, п. 1 ст. 9, п.п. 1, 2 ст. 13, ст. 14 Закону про третейські суди. Якщо сторони в своїй угоді це питання не регулювали, то в такому випадку застосовуються правила ст.ст. 8-4 Закону.
Третейські суди виносять рішення на підставі Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, нормативних указів Президента Російської Федерації і постанов Уряду Російської Федерації, нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади, нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, міжнародних договорів Російської Федерації та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації (ст. 6 зазначеного закону).
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Третейський суд приймає рішення також відповідно до умов договору та з урахуванням звичаїв ділового обороту.
Якщо відносини сторін прямо не врегульовані нормами права або угодою сторін і відсутня застосовний до цих відносин звичай ділового обороту, то третейський суд застосовує норми права, що регулюють подібні відносини, а за відсутності таких норм вирішує спір, виходячи із загальних засад і змісту законів, інших нормативних правових актів.
Велику увагу приділяє Закон вимогам до третейського судді. Ст. 8 встановлює, що третейським суддею може бути фізична особа, здатна неупереджено розглядати спори, що не зацікавлена в результаті конкретної справи, незалежне від сторін, яка дала згоду виконувати обов'язки третейського судді. Вводить законодавець і обмежувальні вимоги до третейського судді. Так, не може бути третейським суддею особа, яка:
недієздатна;
має судимість або притягнуто до кримінальної відповідальності;
повноваження, якого в якості судді, нотаріуса, адвоката, слідчого, прокурора, іншого працівника пра-воохранітельних органів було припинено в установленому законом порядку за вчинення проступків, несумісних з професійною діяльністю;
має обмеження за статусом.
Встановлено спеціальні вимоги і залежно від того, як - одноосібно чи колегіально - буде розглядатися суперечка.
Спір може бути переданий на вирішення третейського суду за наявності укладеного між сторонами третейської угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні положення про третейський розгляд "
 1. ЗМІСТ
  положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді 279 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО третейського розгляду 279ТРЕТЕЙСКОЕ УГОДА 283 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В третейському суді 286 3. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду 289 РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 289ІСПОЛНЕНІЕ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 294Глава 17. Міжнародний
 2. Тема 17. Третейські суди У РФ
  положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду. Нормативні акти ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета. 2002. 27 липня. Література Виноградова Е. Альтернативне вирішення спорів / / Вісник ВАС РФ. 1997. № 8. Виноградова Е. Законодавство про третейські
 3. 1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
  положення про третейський суд для вирішення економічних суперечок від 24.06.92. З прийняттям ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 порядок розгляду справ став єдиним і вищевказані норми втратили силу. У законі використовуються наступні основні терміни: третейський суд - постійно діючий третейський суд або третейський суд, утворений сторонами для вирішення конкретного спору (далі -
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода. МКА в РФ. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Загальні умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді. У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  загальні положення міжнародного приватного права про джерела правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру.
 7. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  загальні суди були не в змозі впоратися з покладеним на них завданням через слабке знання специфіки господарських спорів, відсутності можливостей оперативного дозволу заявлених вимог. Через 16 днів після ліквідації арбітражної системи відбулося повернення до неї у кілька перетвореному вигляді. У 1934 році Держарбітраж при РНК СРСР за дорученням Уряду СРСР затвердив Правила
 8. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  загальні положення міжнародного приватного права про джерела правового регулювання застосовні і до арбітражу. Основними джерелами права, що регулюють питання міжнародного комерційного арбітражу, виступають міжнародні договори і внутрішньодержавне (національне) законодавство. Міжнародні договори представлені цілим рядом документів як універсального, так і регіонального характеру.
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  положенням зобов'язального права (Ст. 316, 322, 428 та ін.) При цьому суд повинен враховувати існування двох видів спеціальних норм. Мається на увазі, що для застосування одних з них досить участі у правовідносинах перед-прінімателя тільки на одній стороні (приклад - зазначена вище ст. 401), в той час як інші припускають виступ у правовідносинах підприємців З обох сторін (приклад
 10. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  загальні положення, що зумовлюють зміст процесуального права в цілому, охоплюють всі його правила та інститути, вказують мета процесу та методи досягнення цієї мети, зумовлюють характер і зміст діяльності суб'єктів процесуального права, загальний напрямок розвитку і подальшого вдосконалення цієї галузі права. Всі доповнення і зміни, які вносяться в процесуальному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua