Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змістом підручника

30. особ. пропор-Ціон. Избир систе-ми.


Головна відмінність пропорційних виборчих систем від мажоритарних полягає в тому, що вони будуються не на принципі більшості, а на принципі пропорційності між напів-
ченнимі голосами і завойованими мандатами. Застосований-ня пропорційних систем дозволяє домогтися відносної відповідності між кількістю голосів і кількістю манда-тів.
При пропорційній системі створюються великі округи, від кожного з яких обирається кілька депутатів; чим більше
округу, тим виразніше проявляються преимуществапропорционализма. Вибори, що проводяться за пропорційною системою, є суворо партійними. Кожна партія висуває свій список кандидатів на виборні посади, і виборець голосує за список своєї партії цілком, хоча в ряді випадків йому надається можливість визначити своє ставлення до
кандидатам в самому спи-ске.После того як виборці висловили свою волю, а голоси підраховані, визначається виборчий метр, або квота, тобто найменше число голосів, необхідну для обрання одного депутата. Квота може визначатися як для кожного округу окремо, так і для всієї країни в цілому. Найпростіший спосіб визначенні-ня квоти був запропонований близько ста років тому англійським ученим Т. Хером. квота ((^) визначається за допомогою розподілу загального числа поданих по даному округу голосів (X) на кількість підлягають розподілу мандатів (У)
Розподіл мандатів між партіями проводиться діленням отриманих ними голосів на квоту. Скільки разів квота вкладеться в кількості отриманих партією голосів, стільки мандатів остання отримає. Недолік системи Т. Хера полягає в тому, що вона за рідкісними винятками не дозволяє розподілити відразу всі мандати. Для ліквідації цього недостаткапріменяют додатковий спосіб розподілу залишати-шихся мандатів згідно «методу найбільших залишків» : що залишилися
мандати передаються партіям, що мають найбільше число голосів, що утворилися при першому распределе-ванні.
Застосовуються два основних правила, згідно з якими проводиться розподіл мандатів всередині партійного спи- ска.
1.Правило «пов'язаних списків» зводиться до того, що порядок розташування кандидатів у списку визначається самою партіей.Ізбіратель голосує за весь список.
Правило «пов'язаних списків »дозволяє партії протягти в
парламент будь-якого кандидата, поставивши його на чолі списку в тому окрузі, в якому вона має гарантоване число голосів. При цьому виборець позбавлений можливості визначити своє ставлення до кандидатів, так як він голосує за партію, а не за осіб.
2.Права «вільних списків» ліквідовує цей недолік. Воно дозволяє виборцю, проголосувавши за весь список цілком, висловити своє ставлення до кандида-там, проставивши проти їх імен цифрами чи іншим способом свої Префер-ціі.Пропорціональная система, якщо вона не спотворена різного роду доповненнями та поправками, дає щодо правильне отраж-ня в представницькому органі дійсного співвідношення політичних сил.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 30. особ. пропор-Ціон. обираючи систе-ми. "
 1. 29. Характе-ристика, особливості та види мажоритарної виборчої систе-ми.
  пропорційної системі міг би розраховувати на 36
 2. 31. поняття і види референ-дума.
  пропорційна системам, а результати референду-ма можуть бути визначені тільки на основі принципів мажорітарізма. Зазвичай поділяють референдуми на загаль-нальні, що проводяться в межах всій дер-жавної території, і місцеві, що проводяться в окремих суб'єктах федерації або адмініст-ративно-територіальних одиницях. Загальноприйнятим є розподіл референдумів на конституційні та
 3. § 1. Загальні початку призначення покарання
  особливого. У цьому зв'язку, розкриваючи дані початку, слід перш за все пам'ятати, що вони мають значення по всіх категоріях розглянутих судом кримінальних справ, де виникає питання про необхідність визначити покарання. Далі вихідна посилка дозволяє укласти, що, відображаючи лише повторюване , загальне, такого роду початку не вичерпують всієї характеристики цього виду діяльності, припускаючи
 4. 4. Система адміністративного права
  це сукупність адмініст-ративно-правових інститутів і підгалузей. Адміністративне право складається з Загальної та Особливої частини. В Загальну частину включені такі інститути: 1. державне управління 2. виконавча влада 3. форми державного управління 4. методи державного управління 5. інститут правових актів 6. інститут державної служби 7. інститут адміністративного
 5. 1. Адміністративно-правова норма
  ционирования всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня всіх осіб і організацій, що діють у сфері державного управління. 3 . Призначення адміністративно-правових норм полягає насамперед у забезпеченні ефективної реалізації конституційного призначення виконавчої влади. 4. Адміністративно-правові норми встановлюють
 6. 2. 1. по предмету регулювання розрізняють
  особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 7. 3. Адміністративно-правові відносини
  це громадські від - носіння, врегульовані нормами адміністративного права, які складаються в сфері управління. Особливості адміністративно-правових відносин. 1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерно
 8. Адміністративна відповідальність
  особливості праці або службового становища (посадова чи-цо, водій, працівник підприємства торгівлі). б) минуле протиправну поведінку (особа, що перебуває під наглядом, особа, раніше притягувався до адміністративної відповідальності). в) інші особливості правового статусу (особи без громадянства, у-ськовослужбовців). ст. 14, 15, 16. Суб'єктивним. З адміністративного правопорушення - це психиче-
 9. Адміністративний процес
  циональном мовою. 7. право користуватися послугами адвоката. 8. відповідальність посадових осіб за правильне ведення справ. 9. право оскарження рішень. Д / з: Росинский № 3, стор 53 № 1, стор 54 № 2, стор 54 Голова профспілкового комітету підприємства звернув ува-ня директора на те, що на підприємстві не укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого
 10. Види і стадії адміністративного права
  особливості (коло учасників виробництва, оформлення рі-шень спеціальними процесуальними документами тощо) Виробництво по справах про адміністративні правопорушення з- варто зі стадій: 1. Адміністративне розслідування. 2. Розгляд справи. 3. Перегляд постанови. 4. Виконання рішень. 2. Адміністративне розслідування складається з наступних ця-пов: 2. Порушення справи Підставою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua