Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.


Унітарна форма державного устрою є переважаючою. До числа унітарних держав відносяться Великобританія, Франція, Італія і багато інших країн. Для країн з унітарною формою державного устройст-ва
(простими або злитими) характерна наявність наступних основних ознак:
1 Єдина конституція, норми якої застосовують-ються на всій території країни без будь-яких вилучення чи обмежень.
2. Єдина система вищих органів державної влади (глава держави, уряд, парламент), юрисдикція ко-
торих поширюється на територію всієї країни.
3. Єдине громадянство. Населення унітарної держави має єдину політичну приналежність.
4. Єдина система права. Місцеві органи управління зобов'язані застосовувати акти, прийняті-мі центральними органами державної влади. Їх власна нормотворча діяльність носить суто підлеглий характер.
5. Єдина судова система, яка здійснює правосуддя на всій території країни, керуючись єдиними нормами матеріального і процесуального права. Судові органи місцевого значен-ня
являють собою ланки єдиної централізованої судової системи.
6. Територія унітарної держави підрозділ-ляется на адміністративно-територіальні одиниці, які не можуть мати будь-якої політичної самостійністю. Місцеві органи управління в тій чи іншій мірі підпорядковані центральним органам державної влади і центральної адміністрації. Таким чином, унітаризм передбачає централізації-цію всього державного апарату, прямий або непрямий контроль над муніципальними органами, створюваними в адміністративно-територіальних одиницях. Переважна більшість сучасних унітарних держав - держави мононаціональні (виключення - Іспанія). Розходження в ступені і формах контролю з боку центральної адміністрації над місцевими органами самоврядування дають певні підстави для поділу унітарних держав на централі-заклику (Франція, Туреччина, Японія) і децен-тралізованние (Великобританія, Нова Зеландія), проте
це поділ - формально.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою. "
 1. 9. Форми територіального устрою: поняття, види (унітарна, федеральне, конфедерація)
  унітарної держави на федеративну. Прийняття конституції, яка закріплює федеративний устрій держави. Суб'єкти федерації мають окремими суверенними властивостями. Ознаки федерації: Територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів (штатів, земель, республік). Змінити територію суб'єкта можна тільки з його згоди - володіє територіальною цілісністю і
 2. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
  Характерні: реальність політичних прав і свобод громадян; формування органів влади шляхом вільних загальних, виборів; поділ влади. авторитарний режим. Його характерними ознаками є: обмеження обсягу політичних прав і свобод; фактичне, а часом і формальна відсутність поділу влади; недемократичний характер виборів. тоталітарний режим. Його характерні риси:
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 4. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Форми здійснення. При цьому головною ідеєю, покладеною в основу організа-ції влади, є принцип поділу влади. Конституційне (державне) право є основна від-галузь права країни, що представляє собою сукупність юридиче-ких норм, що закріплюють економічну основу суспільства, форму правління і форму державного-венного пристрої, визна-ляющих організацію, компетенцію і
 5. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  Характеру: її положення вважаються суто декларативними, за винятком тих, які є отсилоч-ними нормами, наприклад, преамбула до консти-туції Франції). Основний конституційний текст зазвичай підрозділяється на частини, глави, розділи, статті. Схожу структуру мають конституції ФРН, Японії, Франції, Індії, Малайзії і деяких інших країн. Великі розділи мають зазвичай назви. Деякі
 6. 22. Характеристика федеративної форми державного устрою.
  Характер тих відносин, які складаються між союзом і членами
 7. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
  поняття корпорацій.Корпоратівізм проголошує «співробітництво праці і капіталу», при якому підприємець виступає як «капітан індустрії», керівник, здійснюва-ляющий найважливішу соціальну функцію. Корпорації нібито співпрацюють один з одним і у певному супідрядності. Відповідно до фашистської ідеології, кожна корпорація, що становить властиве їй місце в ієрархічній системі,
 8. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  характеристика, особливості виявлення, фіксації, вилучення та використання при розслідуванні злочинів. Сліди знарядь злому, інструментів і виробничих механізмів та їх види. Сліди транспортних засобів та їх види. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. Сліди-предмети. Трасологические експертні дослідження. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї,
 9. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  поняття многоструктурное. Дотримуючись двополярної системи існування світу, визначимо, що за змістом (духом), в широкому сенсі суспільство - це сукупність народонаселення, що проживає на певній території і має загальну філософію, правосвідомість, інтереси, єдину систему управління та права. У вузькому сенсі за формою (матерії) суспільство є те, що виражає його позицію у внутрішній і
 10. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  характер діяльності; - наявність корумпованих зв'язків з чиновниками державного апарату. 3. Правовою основою діяльності по боротьбі з організованою злочинністю є (зазначити невірний варіант): - Кримінальний кодекс РФ; Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність»; Федеральний закон «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контрольованих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua