Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.


В науці конституційного державного) права неодноразово перед-приймалися спроби класифікувати конституції зарубіжних країн по різних підставах: 1) в завис-ти від форми гос.устройства: унітарні; федеративні. 2) в завис-ти від хар-ра пол.режіма: демокр-кі; реакційні. 3) в завис-ти від продов-жіт.прімененія: постійні; тимчасові. 4) в завис-ти від структ-ного викладу: чи не / кодефіцірованние. 5) за способом об'єктивом-вання осн.закона: чи не / писані. 6) за способом зміни: жорсткі; гнучкі. Однак перевірка часом показала, що найбільш стійкою виявилася найстаріша класифікація, запропонованого-женная ще в минулому столітті і применяющаяся досі. Незважаючи на формалізм ознак, покладених в основу цієї класифікації, вона найбільшою мірою відповідає потребам індивідуалізації конституцій.
За способом об'ектівірованія основного закону, тобто по тому, як об'єктивно виражена у поза воля засновника, конституції поділяються на дві групи.
Писані конституції складені у вигляді єдиного документа, побудованого за певною системою. Зазвичай писана конституція складається з преамбули, основного тексту і перехідних положень чи супровідних додатків. В основному К. має следующ.стр-ру: 1) преамбула. 2) осн.часть: принцип розділі-ня влади; взаим-д-віє між гілками влади; свободи, зобов ти людини і гражд-ну; пол.-терр.устр-во гос-ва; соц.-ек.раздели . 3) до-ніт. (Заключіт.), переходн.положенія. Преамбу-ла зазвичай містить в собі урочисту формулу проголошення конституції, мети прийняття конституції, відсилання на колишню конституцію і деякі інші документи (преамбула, не носить нормативного характеру: її положення вважаються суто декларативними, за винятком тих, які є отсилоч-ними нормами, наприклад , преамбула до консти-туції Франції). Основний конституційний текст зазвичай підрозділяється на частини, глави, розділи, статті. Схожу структуру мають конституції ФРН, Японії, Франції, Індії, Малайзії і деяких інших країн. Великі розділи мають зазвичай назви. Деякі конституції (Індія, Бангладеш) супроводжувалосяється ються доповненнями В окремі конституції включаються перехідні положення (Італія). Неписані конституції являють собою рідкісний виняток. В даний час вони застосовуються тільки у Великобританії і Новій Зеландії. Неписана конституція має той же об'єм предметів правового регулювання, що й писана. Іншими словами, неписана констатує-ція закріплює форму правління, форму державного устрою, структуру вищих органів державної влади, правове становище особи і т.д., але її приписи містяться не в єдиному документі, а у величезному числі джерел права. Таким чином, форма об'ектівірованія неписаної конституції невизначена. Розберемо це на прикладі Великобританії. У Британії протягом короткого терміну (1653 - 1660 рр..) Діяла писана конституція. Сучасна британська неписана конституція являє собою досить складний конгломерат різного роду джерел. Ця конституція безперервно доповнюється і змінюється. Вона складається з наступних основних частин.
Статутное право. У цю групу джерел включаються деякі древні акти і ряд найважливіших парламентських законів конституційного характеру: Велика хартія вольностей 1215 р., Петиція про право 1628 р.. Білль про права 1689 р..
Загальне право (судове право, прецедент-ве право) - що склалося після норманського завоювання загальне для всієї Англії право, яке було створене королівськими судами і спочатку протиставлялося місцевим звичаєвим правом. Воно грунтувалося не так на законі, а на загальних принципах справедливості і розуму, здорового глузду. Юридичною базою загального права є Прец-дент.
Конституційні угоди - правила політичної практики, які вважаються обов'язковими і неухильно дотримуються тими, кого вони безпосередньо стосуються. Конституційні угоди становлять найважливішу частину британської неписаної конституції. Всі взаємодія влади та їх права і обов'язки засновані на них. Доктринальні джерела - думки іменитих учених, до яких звертаються в тих випадках, коли прогалину в конституційному праві не може бути заповнений статтями або зарегіст-рировать рішенням суду. До числа доктрі-нальних джерел відносяться наступні праці: Бректон. Трактат про закони Англії (1250); Блекстон. Коментарі законів Англії (1565) і деякі ін За способом зміни, внесення поправок і доповнень конституції зарубіжних країн також поділяються на дві групи. Жорсткі конституції змінюються і доповнюються в особливому порядку, більш складному, ніж той, який прийнятий для звичайної законодав-котельної процедури. Якщо парламентські закони приймаються простим (50% кворуму + 1) більшістю голосів, то для прийняття поправок і доповнень до конституції установлюється в самому основному законі особлива процедура.
За загальним правилом конституція змінюється у тому ж порядку, в якому вона була прийнята. Гнучкі конституції змінюються і доповнюються в тому ж порядку, що і звичайні парламентські закони. Ніяких особливих процедур для цього випадку не передбачено, так як відсутній сам писаний текст основно-го закону. До цього типу належать конституції Великобританії та Нової Зеланд-дії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  ція рішення, ст. 273 Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративного стягнення 1. Виконання рішень у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3. ... Про накладення штрафу. 4. ... Про оплатне вилучення предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про
 2. Олександр I
  ція для вашого народу ». Багато хто вважав Олександра безневинним, безпорадною і поступливим людиною. Насправді все було набагато складніше. Природні властивості Олександра та недоліки його освіти не дозволили йому створити оригінальну систему поглядів і дотримуватися адекватних, відповідних їм принципів дій. Ось тому він захоплювався тими людьми, що мали таку систему. Нерідко
 3. Микола I
  ція законів, вдала грошова реформа, значні успіхи в області технічного прогресу (залізниці, паровий флот, телеграф), величезні досягнення в літературі та мистецтві та ін Все це, з одного боку, говорить про протиріччя царювання Миколи I, а з іншого - про те, що і тоді можливо було рух країни вперед. Пригадуються у зв'язку з цим слова А.С. Пушкіна з його листа П. Я.
 4. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  ція визвольного руху. Десятки років покоління радянських людей сприймали ленінську схему, що характеризується насамперед двома тезами: 1) визвольний рух - це революційний рух, 2) воно проходить три етапи-дворянський (1825-1861 рр..), Разночинский (18611895 рр..) І пролетарський (1895 -1917 рр..) у відповідності з основними рушійними силами, що дали і назва цих етапів.
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Ція - це одна з восьми досі існували культурно-історичних типів. Всі типи проходять через періоди зародження, дозрівання, розквіту, старіння і загибелі. Європа вже пройшла через період розквіту і зараз знаходиться на шляху до старіння, а слов'янський же тип, навпаки, лише тільки дозріває, тому Захід і ненавидить Росію, відчуваючи в ній початку нової цивілізації, яка перевершує вмираючий
 6. 9 . Реформи і контрреформи в X IX столітті
  ція); реформування країни шляхом скасування кріпосного права, введення буржуазних свобод, конституційного обмеження самодержавства («революція згори»); революційний переворот силами демократичної інтелігенції при опорі на соціальний протест пригноблених мас або за допомогою змови. Боротьба думок, програм, пропозицій в рамках цих альтернатив відображала погляди різних соціальних сил, груп і
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Ція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє
 8. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  ція з проблеми «Історія Лютневої революції: у пошуках нових підходів», в якій брали участь видатні вчені-фахівці з цієї проблеми. Лютнева революція підвела риску під багатовіковою історією російської монархії, повалила самодержавство і весь уособлюється їм лад. Вперше в історії Росії на зміну царському режиму прийшов демократичний лад, на ті часи самий передовий в світі.
 9. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  циям всієї політичної системи суспільства. Адміністративно-командна система виражалася насамперед у зосередженні всіх ниток керівництва життям держави в центральних, республіканських і місцевих партійних комітетах, в руках партійно-державної номенклатури. Без дозволу Політбюро не могло бути прийнято і опубліковано жодна постанова СНК, жоден Указ ВЦИК. При обговоренні питань
 10. 2. Проблеми науки і культури
  ція проявилася у повоєнні роки. Переконання в духовному рівність людей призвело ідеологів до необхідності, з одного боку, викорінення дрібнобуржуазного індивідуалістичного світогляду, а отже, і всього селянського укладу та народних традицій, а з іншого - підпорядкування творчої інтелігенції завданням створення мистецтва, зрозумілого і доступного народу. Природно, що цьому хрестового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua