Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групамиОсобливості вчинення злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки. Організація виявлення злочинів у сфері економіки, вчинених організованими злочинними групами. Використання оперативно-розшукових можливостей з метою документування економіки, організації тактики розслідування цих видів злочинів.
Основні види корупції, її використання організованими злочинними групами для захисту своєї протиправної діяльності. Організація роботи з виявлення органів корупції. Тактичні прийоми викриття корупціонерів, особливості справ цієї категорії.
Особливості здійснення загальнокримінальних злочинів, скоєних організованими злочинними групами: бандитизму, вбивства, рекету, розбоїв, грабежів, крадіжок та інших злочинів, спрямованих проти особистості, державного устрою та громадської безпеки. Організація і тактика виявлення зазначених злочинів, їх розкриття та розслідування.
Організація взаємодії служб та підрозділів органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, державними і громадськими організаціями в процесі попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Контрольні питання:
1. Організація і тактика боротьби зі злочинами, вчиненими організованими злочинними групами у сфері економіки.
2. Організація і тактика боротьби з корупцією.
Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами проти особистості.
Організація попередження та розкриття інших видів злочинів, спрямованих проти державного устрою та громадської безпеки, скоєних організованими злочинними групами.
Література
Основна
Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року.
Кримінальний кодекс Російської Федерації (зі змінами та доповненнями на 10 березня 2005р)
Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації 2002
року.
Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003р.
Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність» від 12 серпня 1995р. (Із змінами та доповненнями на 1 січня 2005р)
Федеральний закон «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 7 серпня 2001 р. (із зміною і доповненнями 30 жовтня 2002р)
7. Федеральний закон «Про боротьбу з тероризмом» від 25 липня
1998
Указ Президента Російської Федерації від 14 червня 1994 року «Про невідкладні заходи щодо захисту населення від бандитизму та інших проявів організованої злочинності ».
Організована злочинність (законодавчі, кримінально-процесуальні, криміналістичні аспекти), Сп-б, «Пітер» 2002р.
10 Криминалистика. Учебнік.Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Є.
Емінова. - М., 1999.
Оперативно-розшукова діяльність. Підручник. Под ред. К.К. Горяїнова, В.С. Овчінскій, А.Ю. Шумилова. - М.: Инфра-М, 2004.
Організована злочинність. Під редакцією А.Я. Боргова - М., 1998.
Додаткова
1. А. І. Алексєєв Кримінологія. - М.: Щит-М, 2003.
БРУСНИЦиН Л.В. Правове забезпечення безпеки осіб, які сприяють кримінального правосуддя. - М., 1999.
Волеводз А. Г. Міжнародний розшук, арешт і конфіскація отриманих злочинним шляхом грошових коштів і майна. -
М, 2000.
4. Жбанков В. А. Методика розслідування бандитизму. - М., 1994.
Сафонов В.М. Організоване вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. - СПб, 2000.
Смирнов М.П. Зарубіжна податкова і кримінальна поліція і їх оперативно-розшукова діяльність. - М.: МГУ, 2000.
В.В. Петров Правове регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів з протидії незаконному обігу наркотиків. - М.: Видавничий дім Шумилова І. І., 2005.
М.В. Костенніков, А.В. Куракін. Попередження і припинення корупції в системі державної служби. Навчальний
посібник. - М.: МІЕМП, 2005.
9. Науковий вісник юридичного факультету. - М.: МІЕМП,
2005.
10. Оперативник (сищик). Новий журнал для професіоналів № № 1, 2, 3 Вид. І.І. Шумилова 2004-2005 роки.
IV. Теми практичних занять
Тема заняття № 3: «Організація розслідування і розкриття розкрадань нафтопродуктів, скоєних організованою злочинною групою» (4 години).
Мета заняття: виробити у студентів уміння та навички огляду місця події у випадках незаконної врізки в нафтопровід, висування версії і їх перевірки в цілях документування пеступной діяльності та викриття небезпечної злочинної групи.
V. Тести
1. Об'єктивна сторона організації злочинного співтовариства (ст. 210 КК РФ) виражається (зазначити невірний варіант):
- у створенні злочинної групи для вчинення протиправних діянь;
- у створенні злочинної організації виключно для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів;
- в керівництві злочинним співтовариством або входять до нього структурними підрозділами;
- у створенні об'єднання організаторів, керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів або умов для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
2. Характерними ознаками організованої злочинності є (зазначити невірну відповідь):
скоєння низки злочинів організованою групою;
наявність жорсткої структури та ієрархії злочинної групи;
законспірований характер діяльності;
- наявність корумпованих зв'язків з чиновниками державного апарату.
3. Правовою основою діяльності по боротьбі з організованою злочинністю є (зазначити невірний варіант):
- Кримінальний кодекс РФ;
Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність»;
Федеральний закон «Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контрольованих органів»;
- Федеральний закон «Про боротьбу з організованою злочинністю».
4. В цілях профілактики попередження злочинів, скоєних організованими спільнотами, проводяться наступні заходи (зазначити невірний варіант):
- своєчасне виявлення і припинення злочинів, задумують і підготованих злочинними співтовариствами;
- використання протиріч і конфліктних ситуацій всередині групи для її розкладання і розпаду;
проведення виховних бесід і надання допомоги у працевлаштуванні лідерам злочинних співтовариств;
компрометація та ізоляція лідерів злочинних співтовариств .
5. Федеральний закон «Про оперативно-розшукову діяльність» дозволяє з метою викриття членів організованих злочинних співтовариств проведення наступних оперативних заходів (зазначити невірний варіант):
перевірочної закупівлі;
спостереження;
- превентивного затримання організаторів і лідерів злочинних співтовариств на 10 діб для їх перевірки;
- оперативного експерименту.
6. Здійснювати оперативно-розшукову діяльність по боротьбі з організованими злочинними співтовариствами уповноважені (зазначити невірний варіант):
органи внутрішніх справ;
Федеральна служба безпеки;
податкові органи;
Міністерство юстиції.
VI. Питання для підсумкового контролю
1. Поняття і сутність організованої злочинності, її характерні риси.
2. Історичний нарис виникнення і розвитку організованих форм злочинності в Росії.
Причини та умови, що сприяють виникненню організованої злочинності.
Економічні, соціальні, ідеологічні чинники, що роблять вплив на стан організованої злочинності.
Структура і ієрархічна побудова організованих злочинних груп.
Характеристика лідерів і учасників організованих злочинних груп, їх психологічні особливості.
Правові основи боротьби з організованою злочинністю. Основні нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів з викриття небезпечних організованих груп.
8. Основні напрямки боротьби з організованою злочинністю.
9. Особливості попередження злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Організація боротьби з виявлення фактів злочинів, скоєних організоваоннимі злочинними групами.
Особливості розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Система правоохоронних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.
13. Компетенція, роль і значення оперативно-розшукових апаратів в боротьбі з організованою злочинністю.
Структура і функції спеціалізованих підрозділів, створених для боротьби з організованою злочинністю (Рубопов).
Роль і місце слідчих підрозділів у системі заходів боротьби з організованою злочинністю.
Роль і місце органів прокуратури в попередженні та розкритті злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Роль і місце різних ланок судової системи в боротьбі з організованою злочинністю.
Компетенція та форми участі державних органів і громадських організацій у боротьбі з організованими формами злочинності.
Організація взаємодії правоохоронних органів між собою і з державними та громадськими організаціями у процесі боротьби з організованою злочинністю.
Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими групами, у сфері економічної діяльності державних організацій, фірм, приватних підприємств.
Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими групами, проти особистості.
22. Організація і тактика попередження та розкриття розбоїв, грабежів, крадіжок, скоєних організованими злочинними групами.
Організація і тактика попередження та розкриття незаконного обігу зброї, скоєного організованими злочинними групами.
Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, вчинених організованими злочинними групами.
Організація і тактика попередження та розкриття бандитизму.
Організація і тактика попередження та розкриття злочинів проти державного управління та громадської безпеки, скоєних організованими злочинними групами.
27. Особливості використання оперативно-розшукових можливостей у боротьбі з організованою злочинністю.
28. Можливості використання оперативно-технічних засобів у попередженні та розкритті злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
29. Організація і тактика розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
Використання можливостей криміналістичних та інших видів обліків у розкритті злочинів.
Особливості попередження та розкриття замовних вбивств, скоєних організованими злочинними групами.
Організація і тактика розкриття фактів рекету (вимагання), скоєного організованими групами.
Планування заходів по боротьбі з організованою злочинністю.
34. Організація контролю за ефективністю діяльності правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами "
 1. II. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для денної форми навчання
    тема правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами. 12 4 Серпень
 2. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять з курсу для заочної форми навчання
    тема правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Правові основи їхньої діяльності. 4 4 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами. 4 квітня
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    тема органів Федерального казначейства (казначейство), що включає Головне управління Федерального казначейства Міністерства фінансів РФ і територіальні органи. Міністерство з податків і зборів РФ. Це єдина система контролю за дотриманням податкового законодавства, за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків та інших обов'язкових
 4. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
    тематичне дослідження злочинності корпорацій. Створена ним кримінологічна концепція зробила потужний ідейний вплив на подальший вибір способів розуміння цієї актуальної проблеми. У його концепції увагу було акцентовано на те нова обставина, що суб'єктами найбільш небезпечних економічних злочинів є особи, що займають високе соціальне становище в сфері бізнесу та
 5. Особливості сучасної організованої економічної злочинності в Росії
    особливості та тенденції розвитку. До найбільш значущих відносяться наступні. Високий рівень латентності економічних злочинів, скоєних злочинними групами. Рівень латентності збільшується або, принаймні, не зменшується, розкриваність злочинів і виявляємість правопорушень не росте. Так, латентність шахрайства оцінюється рівною 65, посадових розкрадань - 925,
 6. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
    особливості характерні, зокрема для професійних злочинних груп. Навпаки, злочинні організації на етнічній основі відрізняються високою згуртованістю і життєстійкістю. 2. Обмеження для членів організації до мінімуму контактів з правоохоронними органами. Наприклад, в італійської мафії діє закон омерти - обітниці мовчання, за порушення якого передбачені жорсткі санкції
 7. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
    боротьби з "піратським" бізнесом зв'язані тим, що цей ринок контролюється організованими злочинними групами та спільнотами, які роблять активні зусилля по нейтралізації зусиль правоохоронних органів. І це далеко не весь перелік напрямів діяльності організованих злочинних
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
    особливо її організованих форм, а також корупції. Масштаби тероризму та організованої злочинності зростають внаслідок часто супроводжується конфліктами зміни форм власності, загострення боротьби за владу на основі групових і етнонаціоналістіческіх інтересів. Відсутність ефективної системи соціальної профілактики правопорушень, недостатня правова та матеріально-технічна
 9. Список використаної літератури.
    боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії організації та організована злочинність / / Організована злочинність в Росії: Теорія і реальність. СПб "1996. С. 3-4 Боротьба з організованою злочинністю в країнах АТР проблеми організації та
 10. Тема 24. Розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.
    боротьби з незаконним обігом наркотиків: Навчальний посібник. - Уфа, 1998. Аленін А.П., Горощеня Ю.Б. Науково-технічні засоби і методи боротьби з наркоманією: Лекція. - Омськ, 1996. Баяхчев В.Г., Курильов І.М., Калінін Л.П. Розслідування злочинів, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням синтетичних наркотичних засобів організованими групами. - М., 1995. Боголюбова Т. А., Толпекін К. А.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua