Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.


Зміст і межі функцій органів місцевого управління визначаються насамперед поєднанням інтересів приватного підприємництва та центральної влади, що породжене-ет
дисбаланс відцентрових і ЦЕНТРОБУД-мітельних тенденцій в організації управління . Повноваження органів місцевого управління зазвичай встановлюються спеціальними законами про місцеве управління і законами, які регулюють окремі галузі державного-венногоуправленія (просвітництво, здравоохра-ня тощо). У федеративних державах визначення прав і обов'язків муніципали-тов відноситься до ведення законодавчих органів суб'єктів федерации.Законодательство нерідко поділяє повноваження муниципаль-них органів на обов'язкові і необов'язкові. До первьм відносяться повноваження з питань, яким надається загальнодержавне значення. Так, муніципалітети зобов'язані підтримувати в порядку дороги, забезпечувати санітарний стан населених пунктів, протипожежну службу, утримувати школи. Коло обов'язків муніципалітетів може бути
розширений за рахунок повноважень, делегованих їм вищестоящими владою. Можливість такого делегування передбачені-рена, наприклад, в США, Великобританії, ФРН, Японіі.Основнимі методами муніципальної діяльності є регулювання, контроль і безпосереднє управління муніципальним майном, підприємствами та установами. Регулююча і контрольна діяльність муніципальних властей в галузі місцевого господарства і обслуговування населення у основ-ном
полягає у видачі ліцензій на право відкриття та утримання магазинів, побутових і видовищних підприємств, торгівлю спиртними напоями, заняття різними промислами і т.п., в
встановленні правил торгівлі, забудови, благоустрою, у плануванні забудови населених пунктів (виділення ділянок під житлове, промислове будівництво, зелених зон), у спостереженні за дотриманням природоохоронного законодав-ства.
До їх відання належить прііятіе місцевого бюджету, видання нормативних рішень з питань, віднесених до їх компетенції і не врегульованим вишестоя-ські органами, встановлення місцевих податків, вирішення питань про отримання позик та їх витрачання, про використання муниципаль-ної
власності, в більшості країн - формування керівних виконавчих органів муніципалітету та контроль за ними, призначення місцевих референдумів та деякі інші дела.В області охорони порядку до ведення муніципальних органів належить встановлення правил поведінки в громадських місцях, протипожежний і санітарний нагляд. З питань, не врегульованих вишестоя-ські владою, муніципалітети можуть видавати нормативні акти, як правило, підлягають затвердженню центральних органів або їх агентств на місцях. Компетенція муниципаль-нихорганов низових ланок незначний-на.
Під безпосереднім управлінням муніципальних органів перебувають складаю-щие муніципальну власність підпри-ємства, головним чином, у сфері комунального господарства і побутового обслуговування і деяка частина житлового фонду, а також школи, муніципальних бібліотеки, парки , благодійник-ні
Установи Фінансова база органів управління складається з їхньої власних доходів і дотацій з державного бюджету. Головне джерело власних доходів муніципальних
органів - податки і збори з населення. Вони встановлюються і стягуються муніципалітетами під контролем центральних органів. Основну частку платежів дає податок на нерухоме майно
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр."
 1. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 2. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  основу заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в процесі розгляду справи. Позивач має право відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов. Сторони можуть закінчити справу шляхом укладення мирової угоди. Особи, що у справі, має право порушувати апеляційної, касаційної-ве, наглядове виробництво. Сторони здійснюють дії, спрямовані на
 3. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  основні елементи: 1) порушення справи в арбітражному суді; 2) визначення характеру та обсягу позовних вимог і заперечень, можливість їх зміни; 3) розпорядження матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту , зокрема відмова від позову, визнання позову, укладення мирової угоди; 4) порушення апеляційного, касаційного провадження, постановка питання про перегляд
 4. 10. Державні органи: поняття, види
  основний структурний елемент державного апарату. Ознаки: Державно-розпорядчий порядок утворення, реорганізації, ліквідації. ГО утворюються не шляхом добровільного волевиявлення засновників, а з волі держави - розпорядження вищого органу. ГО займають строго певне місце в управлінській ієрархії. Кожен з них і контролює і підконтрольний. Діють від імені
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
 6. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  основа / / Військово-цивільні відносини в демократичному суспільстві. Серія «Наукові доповіді», № 51. М.: Московський громадський науковий фонд, 1998. С. 73. На початку XIX століття колегії замінюються міністерствами, і після придушення повстання декабристів Росія встала на шлях військово-поліцейської кріпосницької диктатури. Розпочаті демократичні перетворення були припинені. Тому ще однією
 7. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  основу діяльності патрульно-постової служби міліції складають: Конституція Російської Федерації, Закон Російської Федерації "Про міліцію", інші закони та інші правові акти Російської Федерації, конституції, закони та інші правові акти республік, що входять до складу Російської Федерації, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, Статут патрульно-постової служби міліції
 8. 1. Виконавча влада
  грунтуватися на нормах Конституції РФ, федерального закону та інших нормативно-правових актах. 5. Організуюча діяльність і реалізація владних повноважень. 6. Застосування норм адміністративного примусу. 7. Підготовка та видання правових актів управління. 8. Правозастосовна і охоронна діяльність спец. орга-нів і посадових осіб (державних і муніципальних
 9. Адміністративні стягнення
  основним джерелом ніком існування. Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, під-лежать вилученню, встановлюються законодавством РФ. Цей захід застосовується рідко (за порушення правил перевезення або зберігання вогнепальної зброї). Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, ст. 29 полягає у примусовому
 10. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства. Революційний терор, до того ж, давав можливість уряду широко використовувати репресивні заходи і сприяв ідейно -морального обгрунтуванню реакції. Відразу ж треба підкреслити, що і уряд не виявляло мудрості, використовуючи свій каральний апарат не тільки проти
© 2014-2022  ibib.ltd.ua