Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с., 2001 - перейти до змісту підручника

1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільстваТривалий час Армія досить критично ставилася до спроб громадянського суспільства брати не пасивне (оплачує) участь у її будівництві, а активне - направляючий участь.
Але настав період суспільного розвитку, коли громадянське суспільство не обмежується роллю донора. Воно хоче, виходячи з можливостей і реальних потреб, визначити, скільки воно може і повинно виділяти коштів на оборону, які НД йому потрібні і в якому напрямку армія повинна розвиватися.
В. Озеров підкреслював: «... Саме життя вимагає від нас проведення якнайшвидшої інтеграції Збройних Сил з громадянським суспільством. Цивільний контроль над силовими структурами може бути використаний як поглиблення військової реформи і стати елементом стабілізації внутрішньополітичної обстановки і зміцнення обороноздатності країни. Військово-цивільні відносини, безсумнівно, слід формувати на принципах верховенства закону, демократизму, легітимності, відкритості військової сфери, підзвітності всіх силових структур та інших компонентів оборонного комплексу вищим органам державної влади, контролю за військовою організацією і діяльністю. Цивільний контроль за військовою організацією і діяльністю необхідно реалізувати за допомогою цілеспрямованої роботи органів федеральної державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і громадян відповідно до їх правами і повноваженнями в цій галузі. При розробці такої системи можна використовувати міжнародний досвід. Існує, наприклад, шведська модель парламентського контролю за армією. З 1915 року в шведській конституції закріплені функції уповноваженого з оборони. Цей досвід широко застосований у Федеративній республіці Німеччини. У ФРГпрінят закон про уповноваженого Бундестагу з оборони. Уповноважений з оборони виконує свої обов'язки в якості допоміжного органу Бундестагу при здійсненні парламентського контролю. До речі, тут у нас є і свій вітчизняний досвід. Так, коли існував Верховна Рада РРФСР, в його структурі був підкомітет з питань контролю законодавчої влади за Збройними Силами. Члени підкомітету мали особливі повноваження, які дозволяли їм працювати в будь військової частини, контролювати практично всі сфери діяльності Армії і Флоту. Зараз у Державній Думі йде робота над проектом Закону «Про громадянське управлінні, контролі над Збройними Силами, військовими формуваннями та військовими органами в Російській Федерації».
Спроби ввести елементи громадянського контролю над системою формування військового законодавства застосовувалися і в дореволюційній Росії. У 1810 році Олександр I створив Державний Рада - законосовещательное установа, що складалося з чотирьох департаментів, один з яких був військовим. Департаменти обговорювали законопроекти у колі фахівців перед внесенням їх до загальні збори. «Ніякої закон не міг бути представлений на затвердження імператора крім Держради» - свідчила стаття «Установи Держради». Насправді досить часто законопроекти після розгляду у Військовому і Адміралтейському радах надходили на затвердження царя, минаючи загальні збори Держради. Тобто вони були як би законодавчим органамі9.
9 Царьов А.Ю. Відносини в Росії: традиції, структура, правова основа / / Військово-цивільні відносини в демократичному суспільстві. Серія «Наукові доповіді», № 51. М.: Московський громадський науковий фонд,
1998. С. 73.
На початку XIX століття колегії замінюються міністерствами, і після придушення повстання декабристів Росія встала на шлях військово-поліцейської кріпосницької диктатури. Розпочаті демократичні перетворення були припинені.
Тому ще однією особливістю реформ сучасної епохи має бути базування їх проведення на науковій основі під контролем громадянського суспільство. Що ж слід розуміти під науковим обгрунтуванням?
По-перше, необхідне створення механізму, за допомогою якого держава буде проводити свою політику. Про це мова піде в монографії далі.
По-друге, науковість правової військової реформи передбачає розробку законів, підзаконних актів з військового будівництва, в суворій відповідності з чинною Конституцією і федеральними законами і не суперечать нормам права інших галузей права. У разі, якщо реформа військового законодавства вимагає внесення змін до інших норми права, їх перелік має бути розроблений органами, які проводять військову реформу.
По-третє, реформа повинна проводитися на основі врахування досягнень світової науки і досвіду передових армій світу.
По-четверте, цілі реформи мають бути визначені виходячи з науково-запрограмованим і певних базисних даних про стан і перспективи науки, техніки, економіки, соціальної бази суспільства, а не на основі необхідних або бажаних результатів.
По-п'яте, обов'язкова умова успішності та ефективності реформи-це участь у її розробці та проведенні вчених і практиків усіх галузей науки і активне громадське обговорення планів і програм реформи, тобто гласність і демократичність.
По-шосте, використання при проведенні реформи досвіду і досягнень науки всіх галузей народного господарства.
По-сьоме, необхідно проводити апробацію вироблених програм на окремих частинах і тільки після отримання та аналізу результатів впроваджувати їх в усі структури ЗС РФ.
Науковість повинна виражатися в «неспішності» реформи, тобто її проведення не повинно навіть тимчасово погіршувати обороноздатність країни.
Вона повинна проводитися у всіх військах тільки після відпрацювання на окремих частинах, округах, театрах військових дій. Прикладом поспішності, непроработанности, незабезпеченості проведених заходів у Збройних Силах може служити висновок групи радянських військ з Німеччини. В результаті неспланірованной і поспішної «реформи» Росії було завдано величезний економічний, політичний і морально-психологічний збиток, втрачена бойова готовність найсучаснішою угруповання ЗС РФ.
Кримінологія / Под ред. А.І. Боргова М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С.493.
Аналіз досвіду реформи в різних галузях державного будівництва доводить необхідність їх ретельної підготовки і юридичного регулювання. Наприклад, за даними Головного управління по боротьбі з економічною злочинністю МВС РФ у громадян Росії різними фінансовими пірамідами і збанкрутілими компаніями відібрано понад 25 трлн руб. До правоохоронних органів надійшло понад 3 млн заяв громадян про неповернення грошей комерційними компаніями на суму понад 20 трлн руб. Витік капіталів з Росії за кордон в 1994 році склало 50 млрд доларів США і продовжує зростати на 1,5-2 млрд доларів щомісяця. Фінансовий збиток держави огромен10. І це стало можливим в результаті відсутності правового забезпечення та державного управління фінансовою реформою. Але якщо в результаті краху фінансової системи держави воно може втратити економічну незалежність, то руйнування військової системи може призвести до руйнування всієї держави, втрати її суверенітету. Непрямим підтвердженням падіння авторитету нашої держави є злочинні дії США в Іраку, силове рішення «югославського» питання у своїх інтересах, що доводить прагнення НАТО і, в першу чергу, США встановити однополюсну світову систему, одноосібне світове панування. Це загроза не тільки суверенітету Сербії, Іраку, Росії, а й існуванню світової цивілізації взагалі. Тому необхідність ефективності військової реформи - це вимога інтересів не тільки Росії, а й усього світового співтовариства.
Закономірність первинності реформи військового законодавства обумовлена не тільки загальними закономірностями реформи кожної сфери державного будівництва, але і специфічними особливостями армії як особливого органу держави.
- В Армії строго регламентовані дії всіх ланок, всіх посадових осіб та функціонування її можливо за наявності цієї регламентації.
- Армія функціонує на распорядительно-виконавчому принципі діяльності всіх ланок і посадових осіб. Але ці права і обов'язки необхідно жорстко регламентувати, так як волюнтаризм, суб'єктивність або просто відмінності в підході до вирішення завдань може привести не тільки до неузгодженості дій різних ланок армії, що призведе до невиконання бойового завдання, але може викликати несанкціоноване (нерегламентоване) застосування військової сили , зброї, в тому числі і ядерної, наслідки чого можуть бути незворотними і згубними для окремих громадян, держави або цивілізації в цілому. В армії особистість звикла діяти тільки відповідно до наказу та на виконання централізованої єдиної законодавчої волі. Відсутність або її нерегламентоване (нестатутне) вираз, призводить до психологічного дискомфорту суб'єктів, або навіть до відмови військовослужбовців виконувати юридично нерегламентовані накази. Такі дії мали місце при діях армії в Баку, Тбілісі, Вільнюсі, під час спроби використати підрозділу «Альфа» для захоплення будівлі Верховної Ради Росії путчистами.
Неврегульованість в діяльності Збройних Сил може привести до їх використання в неконституційних цілях, в інтересах окремих груп, політичних сил або навіть злочинним умислом окремої особи. А обов'язковість виконання наказу відповідно до вимог Дисциплінарного Статуту ЗС РФ може призвести до тяжких наслідків для суспільства, держави. На підставі викладеного очевидно, що реформу ЗС повинна передувати правова реформа військового законодавства, регламентування діяльності військ і військовослужбовців на основі норм права, відповідних Конституції РФ.
Однією з причин кризового стану армії, безсумнівно, є проведена реформа, вірніше способи (методи) її проведення, зокрема, безсистемність і некомплексність її проведення.
Перш, ніж реформувати якусь структуру (частина) армійського механізму, необхідно визначити весь діапазон яких торкається змінами функцій і досліджувати весь комплекс виникають у зв'язку з реформою проблем і визначити способи їх вирішення. Реформа однієї частини складного, багатоструктурний, багатофункціонального механізму не повинна погіршувати або не враховувати виникаючих проблем інших ланок цього механізму.
Дослідження проведених заходів реформи дозволяє зробити висновок, що подібного складання й аналізу системи взаємозв'язків реформованої сфери правовідносин з іншими, вплив змін, що проводяться на них, проведення узгодження нових рівнів реформованої системи з діючими нереформіруемимі не робиться і не проводиться . А зміна частини загального без змін загального, без синхронізації цих змін з роботою загального викликає не поліпшення загального, а погіршення або навіть його руйнування.
Прикладом такого підходу є, наприклад, проведення організаційно-штатних заходів щодо скорочення чисельності Збройних Сил. Ця складова реформи проводилася шляхом скорочення чисельності кадрового складу окремих підрозділів безлічі частин. Таким чином, Міністерство оборони вирішувало проблему скорочення чисельності ЗС на певну кількість військовослужбовців. Це повинно було вирішити проблеми скорочення чисельності військ, фінансування і т.д. Але подібний безсистемний, некомплексний підхід до однієї проблеми не враховував питань, які були тісно взаємопов'язані з чисельністю особового складу - організацією життєзабезпечення військ - вартової і внутрішньої службою, заготівлею овочів, навантаженням-розвантаженням вугілля та інших видів палива та матеріальних засобів, техніки і озброєння. У результаті в більшості скорочуваних частин у цей період припинялася бойова підготовка, вартова і внутрішня служба була організована в скороченому складі, не забезпечує належну охорону об'єктів і, в порушення Статуту ГіК служби, військовослужбовці несли службу беззмінно по кілька діб поспіль. Обслуговування техніки і озброєння не проводилося. Все це призвело до різкого погіршення бойової та мобілізаційної підготовки, військової дисципліни і правопорядку.
Таким чином, при плануванні скорочення військ треба було дослідити всю сукупність наступаючих змін і спланувати вирішення всього комплексу проблем. Крім того, очевидно, що при вирішенні цього завдання був необхідний облік коефіцієнта скоротливості кожної частини окремо. Індивідуальне значення коефіцієнта скоротливості повинно залежати від загальної чисельності особового складу частини, кількості осіб добового наряду, клімату регіону, потреби у вугіллі, відстані від станції навантаження і т. д. Як видно, реформа з центрального апарату неможлива.
 На жаль, ні аналізу взаємозв'язку чисельності частин з іншими питаннями їх функціонування, ні розрахунку індивідуального коефіцієнта кожної частини зроблено не було, що й призвело до значної втрати боєготовності військ, тобто заперечності результатів реформи.
 Можна навести ще багато подібних прикладів. Тому третім висновком з аналізу проведеної реформи є вимога комплексності, урахування коефіцієнтів особливостей кожної частини, а також визначення системи взаємозв'язку реформованої сфери з іншими сферами життєдіяльності військ.
 Одночасність проведення реформи всіх взаємопов'язаних частин загального - умова, що випливає з вищевикладеного. При одночасному вирішенні всього комплексу питань реформованої сфери витрати реформи окремого органу або всього механізму будуть зведені до мінімуму. Чим більше розрив за часом між змінами основної частини реформируемого і підгонкою до неї інших частин, тим більше втрат якості реформируемого. Вирішуючи вищевикладену проблему скорочення військ, треба було, виходячи з військової доктрини, бойових завдань військ на даному ТВД, прийняти рішення про скорочення якихось частин і з'єднань повністю, про порядок розподілу офіцерів і прапорщиків, солдатів і сержантів, техніки і озброєння по інших частинах регіону, передачу об'єктів, будівель, споруд в оренду, продажу і т. д. Таке рішення проблеми скорочення військ було б тільки позитивним, так як не порушило бойової готовності частин і, навпаки, зміцнило її за рахунок доукомплектування особовим складом, технікою та озброєнням, різко скоротило потреби фінансування неосновних функціональних обов'язків армії за рахунок скорочення кількості частин, гарнізонів з усією їх інфраструктурою. Були б вирішені соціальні питання, за рахунок продажу звільнилися споруд та об'єктів, техніки або за рахунок їх передачі на пільгових умовах звільняються військовослужбовцям.
 Цими законами реформи треба в обов'язковому порядку керуватися надалі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства"
 1. Введення
    діалектичні процеси, в яких особистості чи політичні партії виступають лише виразниками закономірних процесів. Ці закономірності привели спочатку частини, а потім все більші і більші страти суспільства до розуміння необхідності радикальної зміни організації суспільства. Необхідно було від ірраціонального ідеологічного суспільства і держави перейти до раціонального ринковому. Цей шлях
 2. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
    діалектичні закономірності загальних тенденцій зміни соціальної структури суспільства, що призводять до змін в політичній сфері. Тільки встановивши, в якому напрямку буде змінюватися соціальна структура суспільства, яка буде геополітична система в світі, яким буде суспільство і держава в Росії і яке місце вона буде займати у світовій системі держав, можна досліджувати і науково
 3. Зміст
    закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування конституційно-правової системи управління реформуванням силових структур 31 Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами 31 Формування системи
 4. Загидулин Р. А.. Правові основи функціонування силових структур у громадянському суспільстві Росії. - Хабаровськ: Вид-во Хабар. держ. техн. ун-ту, 2001. - 144 с., 2001
    закономірності реформування військового законодавства і основні принципи змін у системі норм права, що регулюють відносини у сфері функціонування Збройних Сил Російської Федерації та інших силових структур. Теоретично обгрунтовано положення про необхідність докорінного реформування військового законодавства на сучасному етапі розвитку Російської держави та її еволюційного
 5. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
    закономірно на певних етапах розвитку світового та російського суспільств і держав приходить у протиріччя з їх інтересами в даний час. З усією очевидністю виникає проблема підпорядкування армії суспільству, формування та забезпечення армії, виходячи з потреб і можливостей суспільства, а не навпаки. Проблеми цивільного керування силовими структурами, в тому числі і армією, виникли і
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
    реформуванням. Однією з основних причин низької ефективності реформи ЗС РФ є відсутність комплексного, злагодженого механізму забезпечення їх проведення. Хоча участь у реформуванні армії беруть багато органів і організації законодавчої та виконавчої гілок влади, відпрацювання механізму правового регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    реформування та створення відповідних часу і суспільству регулюючих норм права. Таким чином, ці чотири види контрактів зможуть послужити типологією для реалізації трудових відносин різних категорій військовослужбовців. Всередині кожної форми, виходячи з розряду військовослужбовця, має бути проведене додаткове (вторинне) структурування договору. Необхідно окремо зупинитися на
 8. 4.Питання вивчення народних рухів
    закономірностей у становленні образу «вільного» населення. Велика роль козацьких ідеалів і в розвитку соціальної активності селянських мас. Селяни, не відриваючись від землі, прагнули отримати козачі привілеї (особисту свободу, право на землю, власну юрисдикцію). Початок формування козачих спільнот зазвичай відносили до кінця XV ст., Хоча не виключено, що передісторія козацтва охоплює
 9. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві втрачають з виду активних суб'єктів історії-людей. Останнім часом у закордонній та вітчизняній історіографії активно розвивається методологія соціальної
 10. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    силовому динамізмі протиборства «білих» і «червоних», точно й образно сказав у передмові до книги білого генерала Я. Слащова «Крим в 1920 році» Д. Фурманов: «В області спеціальної вони (білі) були великими майстрами. І провели проти нас не одну талановиту операцію. І зробили по-своєму не мало подвигів, виявили чимало самого достеменного особистого героїзму, відваги та іншого. Червона Армія
© 2014-2022  ibib.ltd.ua