Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

10. Державні органи: поняття, види


Державний орган - основний структурний елемент державного апарату.
Ознаки:
Державно-розпорядчий порядок утворення, реорганізації, ліквідації. ГО утворюються не шляхом добровільного волевиявлення засновників, а з волі держави - розпорядження вищого органу.
ГО займають строго певне місце в управлінській ієрархії. Кожен з них і контролює і підконтрольний.
Діють від імені держави і в публічних інтересах. Діяльність носить некомерційних характер, спрямована не на отримання доходу, а на реалізацію загального блага.
Наділяє компетенцією - сукупність державно-владних повноважень з певних предметів відання. Повноваження - права та обов'язки органу, засновані на владно-примусових можливостях держави. Предмети відання - підвідомчість - коло питань, суб'єктів, територій, у відносинах яких державний орган має право здійснювати владні повноваження.
Має внутрішню структуру, штатний розклад - перелік посад, розподіл функцій і обов'язків, посадові оклади. Фінансуються з бюджету.
Види:
Виконавчі, законодавчі, судові, включаючи Рахункову палату, Центральний Банк, прокуратуру, ізберкоми.
Федеральні, регіональні, місцеві органи.
Органи загальної (універсальний характер - відповідають за стан території в цілому - президент, уряд, парламент) та спеціальної компетенції (вузька сфера - конституційний суд, митні органи, міністерства і відомства).
Єдиноначальні і колегіальні органи. Основою для поділу виступає процедура прийняття управлінських рішень - парламент, конституційний суд, виборча комісія. Єдиноначальні органи - міністерство, пенсійний фонд, місцева адміністрація.
Центральні органи та їх територіальна структура в регіонах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Державні органи: поняття, види "
 1. Адміністративні стягнення
  державний кордон РФ за межі РФ, а у випадках, передбачених бачених законодавством РФ, - контрольованому самостійному виїзді висилають з РФ. Наприклад, Федеральний закон від 30 березня 1995 року "Про поперед-дженні поширення в РФ захворювання, що викликається ВІЛ" передба-чає департаціі з РФ осіб без громадянства у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції. Всі заходи адміністративного
 2. Суб'єкти адміністративного процесу
  органи, сприяють здійсненню виробництва гл. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення. 1. Суб'єкти адміністративного процесу - це сторона в про-процесі, що займає свій законний інтерес, своє право, оспорюване або нарушаемое іншою стороною. Одним із суб'єктів адміністративного процесу є компетентний орган або посадова особа, які наділені правом прини-мати
 3. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  державних і відомчих арбітражів, арбітражних судів. Аргументи «проти»: М.С. Шакарян вважала, що включення арбітражного суду в систему органів правосуддя є фактом визнання процесуальних норм, що визначають діяльність арбітражних судів, органічною частиною галузі цивільного процесуального права, оскільки спільними є предмет захисту, принципи їх організації та
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони подлежатразрешенію
 6. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб у зазначеній сфері; забезпечення доступності правосуддя в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; справедливе публічний судовий розгляд у встановлений законом термін незалежним і безстороннім
 7. 2. Поняття підвідомчості, її види
  державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних-ними органами 1. П.С. Дружков визначав підвідомчість як коло спорів про право та інших правових питаннях, дозвіл
 8. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  державних судів, які представляють собою органи судової системи будь-якої держави. Міжнародний комерційний арбітраж створюється для вирішення особливої категорії спорів, а саме спорів, що носять комерційний характер, тобто випливають з цивільно-правових і головним чином торгових угод, а також включають у себе «іноземний елемент» в тій чи іншій формі. У науці
 9. 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 2) вживає заходів до здійснення прав і свобод людини і громадянина; 3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення,
 10. 13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Державні адміністрації. Вони виконують свої функції відповідно до законів про них. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з неї Президентом
© 2014-2022  ibib.ltd.ua