Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

43. Класифіка-ція парламентських комітетів.


Перенесення центру ваги в законодавчій діяльності з пленарних засідань в комітети
пояснюється насамперед зміною характеру діяльності парламентів. Нерідко парламентські комітети вирішують судьбизаконодательства. Найбільш типовою в цьому відношенні являють-ся
комітетська система США, де основна діяльність конгресу здійснюється не їм самим, а численними постійними комітетами, формованими як палатою представників, так і сенатом.Сенатори-представники південних штатів. американські законодавчі комітети відрізняються наступними особливостями: а) кожен комітет має певної предметної компетенції-їй, тобто є спеціалізованим; б) всі законодавчі комітети є постійного але
діючими органами, вони створюються палатами на весь срокполномочій; в) в ставлення-ванні биллей, що надійшли на їх розгляд, вони володіють необмеженими повноваження-ми .
Значними повноваженнями мають постійні спеціалізовані комісії італійського парламенту, яким палати відповідно до ст. 72 конституції можуть передати право остаточного затверджений-ня законопроектів. Постійні специализиро-ванні комісії палат італійського парламенту зберігають у своєму складі те ж співвідношення партійних сил, що і в палатах. Ці комісії фактично є цілком автономними законодавчими органами. Контроль палат за їх діяльністю носить номінальний характер. На практиці комісіями приймається близько трьох чвертей всіх законодавчих ак-тов.Сістема законодавчих комітетів Великобританії володіє цілим рядом індивідуальних особливостей. Палата громад має в даний час кілька постійних комітетів, з яких спеціалізовані два - комітет у справах Шотландії і1комітет по депутатським биллям. Решта комітети не мають 1Определеніе предметної компетенції, що підкреслюється найменуванням їх за початковими літерами латинського алфавіту - А, В, С і т.д. Англійські законодавчі комітети вигідно відрізняються від американських. Вони не узурпують законодавчі повноваження палати громад, а в значній мірі грають роль вспомо-1 готельних органів, Вельми своєрідний характер носить система законодав-тільних комітетів парламенту Індії. До прийняття конституції 1950 року в законодавча зборах Індії существова-ли
постійні дорадчі комітети, які створювалися відповідно до номенклатури турой міністерств і фактично їх обслуговуючи-чи. В даний час діє нова система комітетів, які створюються на основі правил процедури, розроблених після прийняття констітуціі.Следовательно, законодавчі комітети індійського парламенту володіють наступними особливостями: а) вони являють-ся
тимчасовими, т. е . створюються для кожного конкретного білля; б) їх компетенція і процедура визначається рішеннями відпо-вующей палати; в) ніякими дискреційними повноваженнями вони не володіють. Законодавець-ні комітети індійського парламенту є допоміжними органами палат і дійству-ють
строго відповідно до їх рекомендаціями.
Жоден парламент в сучасних зарубіжних країнах не може працювати без законодавчих комітетів, які повинні; грати роль допоміжних органів. Однак іноді на практиці ці комітети перетворюються на нормоустанавлівающей органи.Прімерно таку роль відіграють законодавчі комітети в США, ФРН, Італії, Франції та багатьох інших зарубіжних країнах.
Конфіденційні законодавчі комітети з дискреційними повноваженнями представляють великим політи-ного партіям і групам тиску максимум сприятливих можливостей для здійснення ня їхніх інтересів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. Класифіка-ція парламентських комітетів. "
 1. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  ція з проблеми «Історія Лютневої революції: у пошуках нових підходів», в якій брали участь видатні вчені-фахівці з цієї проблеми. Лютнева революція підвела риску під багатовіковою історією російської монархії, повалила самодержавство і весь уособлюється їм лад. Вперше в історії Росії на зміну царському режиму прийшов демократичний лад, на ті часи самий передовий в світі.
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  класифікації особистих інтересів стосовно кожної революційної епохи, встановлення їх ієрархії », реального змісту і варіантів протиборства. Враховується й те, що число людей, які заздалегідь знають, що їм потрібно у революції, відносно невелике. Що ж приводить в рух суспільство в цілому? Гостра незадоволеність своїм становищем, обстановка очікування змін, обстановка надій і
 3. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Ція політичних партій. Йдеться насамперед про порядок їх утворення та регулювання внутрішньої структури і політичної діяльності. Тривалий час це було поза межами правового регулювання держави. Політичні партії розглядалися государ-даль-ної владою як приватні організа-ції, подібні різного роду клубам і товариствам. Положення змінилося, коли партії були визнані
 4. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  Класифікація, запропонованого-женная ще в минулому столітті і применяющаяся досі. Незважаючи на формалізм ознак, покладених в основу цієї класифікації, вона найбільшою мірою відповідає потребам індивідуалізації конституцій. За способом об'ектівірованія основного закону, тобто по тому, як об'єктивно виражена у поза воля засновника, конституції поділяються на дві групи. Писані конституції
 5. 21. Основні особливості та характеристика президентської республі-ки.
  Парламентський спосіб обрання президента; позапарламентський метод формування уряду і відсутність інституту парламентської відповідальності; відсутність у президента права розпуску парламенту. Президентська республіка створює дуже сприятливі юридичні предпосил-ки для зосередження в руках президента гігантських повноважень. У свою чергу відсутність у президента права розпуску
 6. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
  Ція осуджуючи-ня, яка на відміну від вотуму недовіри вноситься не з ініціативи уряду, а за пропозицією палати. 3. Інтерпеляція, тобто звернене до уряду вимогу дати пояснення з приводу проведеної ним внутріш-ній чи зовнішньої політики або з якого-небудь конкретного питання. (Італія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Японія) ні у Великобританії, ні в країнах,
 7. 42. Основ-ні етапи законодавчого процес-са
  ція законопроектів, схвалених парламентами, являє собою заключну стадію законодавчого
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Ція, 1997 Міністерство фінансів РФ діє на підставі Положення, У складі Міністерства фінансів РФ створено Контрольно-ревізійне управління (КРУ), Указом Президента РФ "Про Федеральному казначействі" утворена єдина централізована система органів Федерального казначейства (казначейство), що включає Головне управління Федерального казначейства Міністерства фінансів РФ і територіальні
 9. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  ція прав людини і реформа адміні ністративного права в Україні / / Юридичний вісник. - 1998. - № 4. 52. Зброя: придбання, зберігання, Використання: Збірка норматив них АКТІВ. - К., 1998. 53. Ківалов С.В. Державний контроль в Україні. Тези наук.-практ. конф. - Одеса, 1992. 54. Ківалов С.В. Організаційно-правові основи митної справи в Україні. - Одеса, 1994. 55. Ківалов С.В.
 10. 1. Орган виконавчої влади
  ція, яка є-чись частиною державного апарату, має свою структуру, компетен-цію, территор. масштаб. діяльності, утворена відповідно законодав-ством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-ально-культурних,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua