Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

1. Орган виконавчої влади

це організація, яка є-
Ясь частиною державного апарату, має свою структуру, компетен-
цію, территор . масштаб. діяльності, утворена відповідно законо-
дательством, наділена правом виступати за дорученням держави, при-
кличуть входити в порядку здійснення виконавчої і розпорядчої діяль-
ності здійснювати повсякденне керівництво господарських, соці-
ально-культурних, адміністративно-політичною сферами, займатися
міжгалузевим управлінням.
Види органів виконавчої влади:
1. у відповідності з федеральним пристроєм
а) федеральні органи виконавчої влади (Уряд, фе-
деральному міністерства, державні комітети, федеральні служ-
б, федеральні нагляду, департаменти, головні управління, агентства).
Б) органи виконавчої влади РФ
2. Залежно від обсягу та характеру компетенції
а) органи загальної компетенції, які здійснюють управління
більшістю галузей, їх сферою діяльності.
Уряд, адміністрація суб'єктів.
Б) органи галузевої (спец.) комп. - Здійснюють керівництво
окремими сферами або галузями управління (міністерства, відомства,
структурні підрозділи адміністрації).
В) органи міжгалузевої компетенції, які відають спец. во-
просами управління, що мають міжгалузеве значення. Дер-
комітети, федеральні комісії і нагляди.
Г) органи змішаної компетенції, тобто органи, що мають ознаки
як галузевий, так і міжгалузевої сфери діяльності.
Міністерство охорони здоров'я РФ керує підвідомчими
органами охорони здоров'я та здійснює міжгалузеве управління мед.
Службами МВС і мін. оборони.
3. по порядку дозволу підвідомчих питань.
А) єдиноначальні органи, в яких основні питання дозволя-
ються їх керівником. Адміністрації, міністерства
б) колегіальні, вирішальні основні питання на колегіальній
основі, тобто більшістю голосів, що входять до їх складу. Уряд,
державні комітети.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Орган виконавчої влади "
 1. 3. Принципи виконавчої влади
  органи державної влади, однієї з гілок ко-торою є виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип розмежування повноважень федеральних і регіональних-них органів. 5. принцип гласності передбачає відкритість законодавства, доступність та підзвітність державних установ та
 2. 4. Державне управління
  органі-зує подзаконная виконавчо-розпорядча діяльність орга-нів виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча
 3. 3. Адміністративно-правові відносини
  орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерна нерівність сторін, тобто одна сторона приймає рішення і може застосувати примус у ставлення-ванні інший. 3. Багато органів виконавчої влади та їх посадові особи мають право видання нормативного акта, т.к. діють за
 4. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  органами виконавчої вла-сти, їх називають вертикальні пр-ня. Наприклад, між главою адміні-страції області та району. б) відносини між рівнозначними, не підпорядкованими один одному, органами виконавчої влади - горизонтальні пр-ня. Наприклад, 2 міністерствами, 2 главами адміністрації. в) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине-ванні підприємствами, установами,
 5. 2. Суб'єкти адміністративного права можуть бути індивідуальні та колективні.
  Організації а) органи виконавчої влади б) державні підприємства, установи, організації та їх об'єднання в) структурні підрозділи органів виконавчої влади, на-ділені власною компетенцією 2) недержавні організації а) громадські об'єднання (повт, види) б) трудові колективи в) комерційні структури г) органи місцевого
 6. 1. Поняття і види органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів РФ.
  Органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів
 7. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  органів. Це виявляється в наступних формах: 1. безпосередньо, тому що багато з федеральних органів виконавчої влади підпорядковані йому безпосередньо. (Адміністрація Прези-дента, Уряд, деякі міністерства) 2. побічно, тобто через Уряд. Уряд керує міністерством. повт. повн. П-та у сфері виконавчої влади ст. 83 КРФ. 3. Федеральна виконавча влада
 8. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Організація діяльності визначається н / а суб'єктів РФ. Для здійснення своїх повноважень Уряд мо-же створювати свої територіальні органи та призначати власних посадових осіб, територіальні організації входять до системи органів виконавчої влади і діють під керівництвом відповідних федеральних органів виконавчої влади, а з питань що входять до компетенції
 9. 1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
  Органів виконавчої
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н) . Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на окремих стадіях упрвленческого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua