Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.

Права громадян: ст. 27, 31, 32 (ч. 1,4), 33, 42.
Обов'язки: ст. 57, 58, 59.
Обсяг адміністративної правосуб'єктності іноземних громадян
та осіб без громадянства вже, ніж громадян РФ.
1. Вони не можуть займати державні посади.
2. Займатися діяльністю, пов'язаною з приналежністю до гра-
жданству РФ (обирати і бути обраними).
3. Вони не несуть військового обов'язку
4. Відносно їх допускається обмеження в пересуванні та міс-
та проживання з метою забезпечення безпеки. Іноземні громадяни,
прибули РФ для постійного проживання, зобов'язані отримати в ОВС
вид на проживання і у встановлений термін зареєструватися.
Ст. 184
Порушення іноземними громадянами та особами без громадянства
правил перебування в СРСР, тобто проживання без документів на право жи-
тва, недотримання встановленого порядку реєстрації або пропис-
ки або пересування і вибору місця проживання, ухилення від виїзду після
закінчення визначеного їм терміну перебування, а також недотримання
правил транзитного переїзду через територію СРСР тягне стягнення
штрафу.
Відповідальність несуть також посадові особи підприємств, уч-
реждений, організацій, що беруть в СРСР іноземних громадян.
Неприйняття громадянами, які запросили в СРСР іноземних гра-
ждан та осіб без громадянства в приватних справах і надали їм жи-
лую площа, заходів до забезпечення у встановленому порядку їх вчасно-
менной реєстрації, прописки або виписки тягне стягування штрафу. От-
ветственность несуть і особи, які надають іноземним громадянам та
особам без громадянства житла, транспортних засобів або надають -
їм інші послуги на порушення встановлених правил перебування іно-
дивними громадянами та особами без громадянства в СРСР і правил тран-
зітного переїзду їх через територію СРСР,
3. Передбачені в Конституції РФ (ст. 45, 46).
Для посилення гарантій дотримання прав громадян створено комісію
з прав людини при Президентові РФ і введено посаду уполномо-
ченного з прав людини в РФ, призначений Державною Думою (Олег
Нестеров), який розглядає скарги громадян на дію государ-
дарських органів і посадових осіб, якщо заявник раніше оскаржив ці
дії в судовому або адміністративному порядку і не згоден з рі-
ням, прийнятим за скаргою.
ПРАВА
Ст. 27
1. Кожен, хто законно перебуває на території РФ, має право
вільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання.
2. кожен може вільно виїжджати за межі РФ. Громадянин РФ
має право безперешкодно повертатися в РФ.
Ст. 31.
Громадяни РФ мають право збиратися мирно, без зброї, прово-
дить збори, демонстрації, ходи і пікетування.
Ст. 32 (ч. 1, 4)
1. Громадяни РФ мають право брати участь в управлінні справами го-
сударства як безпосередньо, так і через своїх представників
4. Громадяни РФ мають право брати участь у відправленні правосу-
дия.
Ст. 33
Громадяни РФ мають право звертатися особисто, а також направляти
індивідуальні та колективні звернення до держ. органи та органи місць-
ного самоврядування
Ст. 42
Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, дост-
вірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, завдаю-
ного його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням.
ОБОВ'ЯЗКИ
Ст. 57
кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. За-
кони, що встановлюють нові податки або погіршують становище подат-
кам податків, зворотної сили не мають.
Ст. 58
Кожен зобов'язаний зберігати природу і навколишнє середовище, дбайливо
ставитися до природних багатств.
ГАРАНТІЇ
Ст. 59 - в. / С
Ст. 45
1. Державний захист прав і свобод людини і громадянина в
РФ гарантується.
2. Кожен має право захищати свої права і свободи всіма способу-
ми, не забороненими законом.
Ст. 46
1. Кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.
2. Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і
посадових осіб можуть бути оскаржені до суду.
3. Кожен має право відповідно до міжнародних договорів
РФ звертатися в міжнародні органи по захисту прав і свобод челове-
ка, якщо вичерпані всі наявні внутрішньодержавні засоби прав.
Захисту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ. "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу
 2. Види і стадії адміністративного права
  права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального права постадійне рух справи по яке з'явилося в процесі підприємницької діяльності спору,
 4. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  основному стосується Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, склад якого утворюється в порядку, встановленому ст. 15 ФКЗ «Про арбітражних судах Російській Федерації». При колегіальному розгляді справи питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються суддями більшістю голосів. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування. При цьому головуючий у засіданні голосує
 5. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  основною гарантією змагального процесу. Це правило не означає, що інший бік обов'язково треба вислухати, проте їй має бути дана можливість висловитися. Наділення осіб, що у справі, правом знати про аргументи один одного до початку судового засідання є важливим досягненням нового Кодексу. Саме так розуміють зміст принципу змагальності в більшості країн.
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  основних критерії розмежування предметної компетенції між вищевказаними судами: суб'єктний склад учасників і характер спору. Ці ж критерії вказуються в різних навчальних і наукових виданнях. З прийняттям АПК РФ 2002 ситуація, на наш погляд, змінилася. Тепер характер спору - економічний - є визначальним критерієм для всіх категорій справ, віднесених до підвідомчості
 7. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають найважливіше значення для побудови нормативної основи будь-якої галузі і її застосування. Вони виступають в якості своєрідного фундаменту, на якому будується нормативна база тієї чи іншої галузі права. 1 Див: Арбітражний процес: Підручник / За
 8. 2. Поняття підвідомчості, її види
  основним критерієм у визначенні підвідомчості, а суб'єктний склад учасників - додатковим. У ст. 33 АПК РФ 2002 перераховані категорії справ, які розглядаються арбітражним судом незалежно від складу учасників (наприклад, суперечки між акціонером і акціонерним товариством). Крім того, «заява, прийнята арбітражним судом до свого провадження з дотриманням правил
 9. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
  Основного закону міститься спеціальна глава, присвячена регламентації правового становища громадянина. У конституції Іспанії - це глава II «Права і свободи», в констатує-ції Італійської Республіки - ч. 1 «Права та обов'язки
 10. 7. Джерела адміністративного права.
  Права розуміють зовнішню форму вираження його норм. Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлінського характеру. Нормами адміністративного права визначаються межі відповідного поведенід органів виконавчої влади, їх службовців, громадян, а також громадських організацій (їхніх органів) у сфері
© 2014-2022  ibib.ltd.ua