Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між

а) вищестоящими і нижчестоящими органами виконавчої вла-
сти, їх називають вертикальні пр-ня. Наприклад, між главою адміні-
страції області та району.
Б) відносини між рівнозначними, не підпорядкованими один одному,
органами виконавчої влади - горизонтальні пр-ня. Наприклад, 2
міністерствами, 2 главами адміністрації.
В) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине
нии підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між
Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ.
Г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх підпорядкованих-
нении підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, фінан-
совий контроль, митний контроль.
Д) виконавчими органами державної влади та виконай-
тельними органами місцевого самоврядування. Наприклад, гл. адміністра-
ції області і глава адміністрації міста.
Е) виконавчими органами державної влади та негосу-
дарчими організаціями. Наприклад, урядом і профспілками.
Ж) органами державно-виконавчої влади і громадянами.
Наприклад, адміністрація району та особа, яка проживає там.
2. Залежно від цілей виникнення:
а) внутрішні, пов'язані з формуванням управлінських струк-
тур, комплектування посад службовців, розподілом між ними
прав, обов'язків, відповідальності та ін
б) зовнішні - відносини між органами виконавчої влади та
суб'єктами, що не входять в систему цих органів, т.е . громадянами, загально-
чими організаціями.
3. за змістом:
а) матеріальні, які регулюються матеріальними нормами
адміністративного права
б) процесуальні, пов'язані з дозволом індивідуально-
конкретних справ, які регулюються адміністративно-
процесуальними нормами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між "
 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  суб'єктному складі осіб, що у справі, а одно розмежування підвідомчості справ між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами не настільки, на думку В.М. Жуйкова, істотні, щоб можна було говорити про необхідність створення для провадження арбітражними судами судової влади особливої процесуальної форми. Неможливість віднесення арбітражного процесу ні до якого іншого з
 2. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  суб'єктів Російської Федерації. Загальний принцип розмежування родової підсудності, закріплений у ч. 1 ст. 34 АПК РФ, можна визначити наступним чином: справи, підвідомчі арбітражним судам, підсудні арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації, за винятком справ, підсудних винятково Вищому Арбітражному Суду РФ. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає як
 3. 4. Поняття підсудності, її види
  суб'єктів Російської Федерації. Загальний принцип розмежування родової підсудності, закріплений у ч. 1 ст. 34 АПК РФ, можна визначити наступним чином: справи, підвідомчі арбітражним судам, підсудні арбітражним судам суб'єктів Російської Федерації, за винятком справ, підсудних виключно Вищому Арбітражному Суду РФ. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає як
 4. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  суб'єктивного права до примусового здійснення через суд. Пропуск строку позовної давності (цей матеріально-правової термін - юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про
 5. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Суб'єктів. 2.2. Диспозитивні - норми, які веліли державою варіант поведінки, але дають можливість сторонам регульованого відносини самим визначати права і обов'язки в окремих випадках. 3) Норми права за характером впливу на особистість 3.1. Заохочувальні - норми, що встановлюють заходи заохочення за схвалюваний державою і суспільством варіант поведінки суб'єктів, що полягає в
 6. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Суб'єктами - громадянами, їх громадськими та некомерційними організаціями, посадовими особами, державними органами. Передбачає так само неприпустимість зловживання суб'єктивним правом; в) невідворотної відповідальності за вину громадян і посадових осіб. Галузеві - своєрідна система координат, у рамках якої розвивається певна галузь права, і одночасно вектор, який визначає
 7. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Суб'єкт того чи іншого виду ризику, залежить рівень витрат, які змушений нести суб'єкт для страхування ризику. Витрати страхування кримінального ризику є найважливішими видами витрат адаптації для незаконно діючого економічного агента. Вони домінують як у структурі трансактной, так і в структурі загальних витрат діяльності. У багатьох випадках ці витрати настільки високі, що
 8. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  суб'єктом незаконної економічної діяльності. У натуральній формі або у формі ризикового фонду. Основне призначення-оперативне подолання тимчасових труднощів при здійсненні діяльності. Централізований страховий фонд - створюється співтовариством, групою за рахунок внесків, платежів, відрахувань учасників. Порядок використання передбачається традиціями, угодою або самим суб'єктом. В
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Суб'єкта можна виділити: банківський контроль - його суб'єктами виступають комерційні банки; страхової контроль - здійснюється страховими організаціями при страхуванні відповідальності, а також при деяких видах майнового страхування і страхування підприємницьких ризиків; споживчий контроль - здійснюється споживачами та товариствами захисту прав споживачів. аудиторський (
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  суб'єктів правовідносин і найбільш важливі положення. Інші деталі і регламентують положення встановлюються нормативними актами МО РФ . Враховуючи багатофункціональність структури МО РФ, її багатоструктурний, багаторегіональної і многосуб'ектной цього виду правовідносин, необхідно деякі договірні умови обумовлювати індивідуально в рамках підписання контракту. Командир частини, як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua