Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

41. Види контрольних повноважень парла-та.


Усі зарубіжні констатує-ції наділяють парламент законодавчими повноваженнями прийняття законів є главнойзадачей парламенту. Теоретично лише парламент має суверенне право приймати закони.
1.Прийняття бюджету та інші фінансові повноваження є найстарішою прерогативою парламенту. Однак у міру того, як виконавча влада зміцненню-лась, фінансові повноваження під
все зростаючій мірі переходили від парла-та до уряду. У сучасних індустрі-ально розвинених державах підготовка та виконання бюджету і всі інші фінансовим-ші повноваження майже повністю перейшли в руки уряду. У сфері фінансової діяльності парламенту належить здебільшого пасивна роль
2. Юридично все фінансове законодавство виходить від парламенту, практично ж він у цій області грає чисто номінальну роль. Парламент не може грати більш активної ролі
у сфері бюджетних відносин (як і в інших сферах) вже тому, що він не володіє належним інформаційним обеспечени-ем.
3.Контроль над діяльністю прави-тва є одним з найбільш важливих повноважень парламента.Парламентскій контроль над діяльністю уряду притаманний лише демократичному політичному режиму. Конкретне вираження його залежить від форми правління. У президентських республіках контрольні повноваження парламентів менш різноманітні. У парламентарних країнах, навпаки, великі контрольні повноваження парламенту в значній мірі нейтралізує-ються належить уряду правом розпуску парламентах основні методи контролю над деятельностьюправительства.
1. Постановка питання про довіру, застосовувані лише в парла ментарной країнах, де уряд несе відповідальність перед парламентом (зазвичай перед нижньою палатою) за свою діяльність.
2. Резолюція осуджуючи-ня, яка на відміну від вотуму недовіри вноситься не з ініціативи уряду, а за пропозицією палати.
3. Інтерпеляція, тобто звернене до уряду вимогу дати пояснення з приводу проведеної ним внутріш-ній чи зовнішньої політики або з якого-небудь конкретного питання.
(Італія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Японія) ні у Великобританії, ні в країнах, що сприйняли британську правову систему, інтерпеляції не застосовуються. Внесення інтерпеляцій практикується, як правило, тільки в нижніх палатах,
4. Питання усні та письмові. Ця форма широко при змінюється в парламентарнихкраїнах і служить не стільки для контролю уряду, скільки для його критики. Парламентські питання носять самий різний характер
5.Деятельность расследоватепьскіх комітетів і комісій, які створюються парламентами всіх країн, незалежно від форми правління. Судові повноваження зарубіжних парламентів є обмеженими, і їх реалізація не займає помітного місця в звичайній парламентської діяльності. Наділення парламентів апеляцію-ційної юрисдикцією також
представляє виняток. Такими повноваженнями володіє палата лордів в Велікобріта-ванні.
Процедура імпічменту з певними доповненнями та змінами сприйнята парламентами багатьох країн. До судових або подібною повноважень парламенту може бути віднесено належне йому право вирішувати суперечки про правомірність депутатського мандата і законності виборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41. Види контрольних повноважень парла-та. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 48.Хар-ка і зміст нормоуст. діяльності прав-в.
  Нормотворча діяльність уряду є одним з основних напрямків у його роботі. Правитель-ство - автор більшої частини нормативних актів, що діють в будь-якому закордонній державі. Нормотворча діяльність прави-тва може бути підрозділена на три основні галузі: 1. Уряд видає різного роду нормативні акти на основі та на виконання парламентських
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 4. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  Патрульно-постова служба міліції відповідно до Закону Російської Федерації "Про міліцію" входить до складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) і виконує функції охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на вулицях, об'єктах транспорту та інших громадських місцях, яка організовується в містах та інших населених пунктах і здійснюється спеціально
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 6. 1. Поняття і види органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів РФ.
  1. Поняття і види органів виконавчої власті.2. Президент і його повноваження у сфері виконавчої власті.3. Федеральні органи виконавчої власті.4. Органи виконавчої суб'єктів
 7. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 8. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 9. Поняття судового представництва
  Судове представництво - це самостійний інститут процесуального права, якому властиві як процесуально-правові, так і матеріально-правові ознаки, сукупність яких і визначає зміст даного інституту, регулюючого процесуальні відносини як між представником і акредитуючою, так і між представником і судом. Таким чином, в процесуальному представництві
 10. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  В АПК РФ 2002 включена глава 15 «Примирливі процедури. Мирова угода », норми якої спрямовані на розвиток і вдосконалення принципу діспоз-тивности в арбітражному процесі. Норми цієї глави діють на будь-якій стадії арбітражного процесу. Відповідно до ст. 138 АПК РФ арбітражний суд зобов'язаний вживати заходів для примирення сторін, сприяти їм у врегулюванні спору.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua