Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України
СОДЕРЖАНИЕ:
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011

В шпаргалці по адміністративному праву наведені відповіді на 88 запитань до іспиту по адміністративному праву України

1.Адміністративна відповідальність неповнолітніх. КУпАП
2.Адміністративна відповідальність військовослужбовців.
3. Адміністративне затримання.
4.Адміністративне право у юридично - галузевій класифікації.
5. Адміністративний договір як форма державного управління.
6. Адміністративний нагляд.
7. Адміністративно -правове забезпечення митної справи.
9. Адміністративно - правовий статус Кабінету Міністрів України.
10. Адміністративно - правовий статус міністерств.
11.Адміністративно - правовий статус об'єднань громадян.
12. Адміністративно - правовий статус урядових комітетів.
13. Адміністративно -правові відносини.
14. Адміністративно - правові норми.
16. Акти публічної адміністрації.
17. Апеляційна інстанція в адміністративному судочинстві.
18. Апеляційні адміністративні суди.
20. Види адміністративно - примусових заходів.
22. Види об'єднань громадян.
21. Види заходів процесуального примусу.
23. Види органів виконавчої влади.
24. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства України
25. Вимоги до актів публічної адміністрації.
28. Громадяни як суб'єкти адміністративного права.
29. Державне управління.
30. Докази у справах про адміністративні проступки.
31. Завдання адміністративного судочинства.
33.Законодавство про адміністративні правопорушення
32. Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи.
34.Заходи адміністративного попередження.
35. Заходи адміністративного припинення.
34.Звернення громадян як спосіб забезпечення законності
37.Зміст постанови по справі про адміністративний проступок
38.Іноземці як суб'єкти адміністративного права
39. Інстанційна підсудність адміністративних справ
40.Інститут представників Президента України. Загальна характеристика
41.Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві
42.Компетенція адміністративних судів
43.Контроль як спосіб забезпечення законності
45. Метод адміністративного права
46.Метод адміністративно - правового впливу
47.Місце і строки розгляду справ про адміністративні проступки
49.Місцеві органи виконавчої влади.
50.Нагляд як спосіб забезпечення законності
51.Об'єкт адміністративного проступку.
52.Об'єктивна сторона адміністративного проступку.
53.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
54.Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні проступки
55.Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
57.Ознаки адміністративного проступку
59.Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві
60. Підстави адміністративної відповідальності
61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
62. поняття адміністративного позову
63.Поняття адміністративного права
64.Поняття адміністративного примусу.
65.Поняття адміністративного проступку.
66.Поняття адміністративного процесу.
68. Поняття адміністративної відповідальності
70.Поняття державної служби
71.Поняття і види стягнень за КУпАП
76.Предмет адміністративного права
74. Поняття суб'єктів адміністративного права.
75.Правила і строки накладення адміністративних стягнень
77.Предметна підсудність адміністративних справ
78.Призначеня Кодексу адміністративного судочинства
79.Принципи адміністративного судочинства
80.Припинення державної служби
81. Провадження за зверненням громадян
82.Прокурорський нагляд
83.Проходження державної служби
84.Публічне управління
85.Реалізація норм адміністративного права
87.Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.
88.Розмежування адміністративних проступків і злочинів.
91.Способи забезпечення законності
92.Способи легалізації об'єднань громадян.
93.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
94.Сторони в судовому адміністративному процесі
95.Строки розгляду справ про адміністративні проступки
96. Структура адміністративного права
97.Суб'єкт адміністративного проступку. Види спеціальних суб'єктів.
98. Суб'єктивна сторона адміністративного проступку.
99.Територіальна підсудність адміністративних справ
100. Управління освітою
101.Урпавління у сфері внутрішніх справ
102.Урядові органи державного управління
103.Форми державного управління.
105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
Адміністративне право України:
  1. Шпаргалки по административному праву Украины. 2011 - 2011 год
  2. Адміністративне право України. Конспект лекций - 2004 год
  3. Конспект лекций по административному праву Украины - 1998 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua