Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

2. Держ. посаду

це посада у федеральних органах держ.
Влади, органах держ. вл. суб'єктів РФ, а також в інших гос органах, обра-
зуемих в соотв. з КРФ з встановленим колом обов'язків по исполне-
нию і забезпеченню повноважень даного гос. органу, грошовим утримуючи-
ням і відповідальністю за виконання цих обов'язків.
Держ. посади поділяються на:
1) держ. посади категорії "А" (політико-судові посади) -
це посади, встановлю. КРФ, ФЗ, К і статутами суб'єктів РФ для непо-
безпосередніх виконання повноважень держ. органів.
Президент РФ, Голова РФ, голови палат ФС, керівників-
дители органів законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ,
депутати, міністри, судді.
2) держ. посади категорії "Б" (патронажні) - посади, устано-
ждаемие в установленому законодавством порядку для безпосередній-
ного забезпечення повноважень осіб, що заміщають посади категорії
"А". Робочий апарат Президента РФ, П-ва, мініст., Відомств та ін держ.
Органів.
3) держ. посади категорії "В" (адміністративні) - долж. устано-
ждаемие держ. органами для виконання і забезпечення їх повноважень.
Секретарі, кур'єри.
До держ. службі стосується виконання посадових обов'язків
особами, які заміщають держ. посади категорії "Б" і "В". Особи кат. "А"
(перші особи в держ. Апараті) не несуть гос. службу, держ. службовцями не вважаються, хоча і займають держ. должн. і викон. повноваження керуючи-
ного і направляючого впливу.
Перелік посад міститься в реєстрі держ. посад державної.
Служби РФ (Указ П-та 11 січня. 93г).
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Держ. посаду "
3. Держ. службовець
 1. держ. повинно-сти, виконуючий обов'язки, встановлені законодавством про держ. службі і отримує грошову винагороду за рахунок федерального бюджету чи коштів бюджету суб'єкта РФ. Залежно від кваліфікації розрядів держ. посади державної. служби поділяються на групи: 1. вищі гос. посади державної. служби (5 група) 2. головні гос. посади державної. служби (4 група) 3. провідні (3 група) 4.
  6. Муницип. посаду
 2. держ. сл. РФ "31.07.95. Конкр. Терміни, а також графік проведення оаттестаціі і склад атестацію. Комісії утведж. Керівником учр., Пр., орг. І доводиться до све-дення атестуються працівників у термін не менше 1 міс. До початку атестації-ції. А в бюджетній сфері не менше ніж за 2 тижні. Якщо ці терміни нару-шени, то р-ти атестації визнається недействит. Оскільки в даному випадку працівни-кам стало
  3. Принципи виконавчої влади
 3. державної влади, однієї з гілок ко-торою є виконавча влада. 2. Принцип верховенства закону, ст. 15 ч. 2 Конституції РФ. 3. Принцип поділу і взаємодії влади. 4. Принцип розмежування повноважень федеральних і регіональних-них органів. 5. принцип гласності передбачає відкритість законодавства, доступність та підзвітність державних установ та посадових-вих
  2. Метод
 4. посадовими особами при вирішенні певних завдань, але вони не мають права ухилитися від такого вибору. Наприклад: при вирішенні питання про притягнення особи до адміністра-тивної відповідальності до нього можуть бути застосовані різні адміні-стративно стягнення або він може бути звільнений від відповідально-сті. 4 . метод дозволу виражається також у наданні можли-ності діяти за своїм
  4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
 5. державної влади та виконай-них органами місцевого самоврядування. Наприклад, гл. адміністра-ції області і глава адміністрації міста. е) виконавчими органами державної влади та негосу-дарчими організаціями. Наприклад, урядом і профспілками. ж) органами державно-виконавчої влади і громадянами. Наприклад, адміністрація району та особа, проживає там. 2. В
  5. Підставою виникнення, зміни та припинення адміністративних пр-ний служить юридичний факт.
 6. державну посаду), неправомірні (делікти) - не відповідають їм (адміністративні та дисциплінарні проступки). Події (стихійні лиха, смерть, досягнення певного віку - 16
  2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
 7. державні посади. 2. Займатися діяльністю, пов'язаною з приналежністю до гра-жданству РФ (обирати і бути обраними). 3. Вони не несуть військового обов'язку 4. Відносно їх допускається обмеження в пересуванні та міс-та проживання в метою забезпечення безпеки. Іноземні громадяни, які прибули в РФ для постійного проживання, зобов'язані отримати в ОВС вид на проживання і в
  2. Президент формально не є главою виконавчої влади
 8. державну політику і здійснює управління у встановленій сфері діяльності, а також координую-щий в цій сфері діяльності діяльності інших органів виконавець-ної влади. Міністерством одноосібно керує міністр, який за посадою входить до Уряд, видає накази, розподіляє зобов'язаний-ності між заступниками. ст . 260 МВС РФ Міністерство охорони здоров'я РФ
  Адміністративна відповідальність
 9. держ. або про-громадської порядок, власність, права і свободи громадян, на уста-новлення порядок управління, протиправне винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодательст-вом передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбаченої цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за
  Адміністративні стягнення
 10. гося знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або-посереднім об'єктом адміністративного правопорушення 5) позбавлення спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна
  гося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения. 4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или не- посредственным объектом административного правонарушения 5) лишение специального права, предоставленного данному граж- данину 6) исправительные работы 7) административный арест 8) административное выдворение за пределы РФ иностранного гра- жданина
© 2014-2022  ibib.ltd.ua