Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків

тривалу і бездоганну
службу, виконання завдань особливої важливості і складності. У соотв. до ст.
134 і ст. 131 КЗпП застосува. інших заохочень:
1) оголошення подяки
2) видача премій
3) нагородження цінним подарунком
4) нагородження почесною грамотою
5) занесення до книги пошани, дошку пошани
За особливі заслуги працівники представл. до нагородження орденами,
до присвоєння почесних звань і звань "Кращого працівника по професії-
оці".
Держ. службовці несуть юридичну відповідальність: дисциплинар-
ную, адміністративну, матеріальну і кримінальну.
Дисциплінарний проступок утворює протиправне винна на-
рушение дисципліни, що не волоче УО, за невиконання або неналежне-
щее виконання ним своїх об-тей на гос. сл. можуть покладатися слід. дис-
Ціпле. стягнення:
1) зауваження
2) догану
3) сторогой догану
4) попередження про неповну службову відповідність
5) звільнення
Гос.сл., який допустив долж. проступок, може бути тимчасово не більше, ніж на 1 міс. до вирішення питання про його дисципл. від-ти відсторонений від
виконання должн. об-тей із збереженням грошового утримання.
Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт.
Завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при
виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть
МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-
го заробітку. МО понад середнього заробітку допускається лише у випадках,
зазначених у з-не.
Ст. 121 КЗпП
Випадки повної МО працівників:
1) шкоди завдано преступн. діями працівника, вуст. Прігову-
ром суду
2) коли в соотв. з з-вом на працівника возлодена повна МО за
збиток, причин. учр., орг. при ісп. працю. об-тей,
3) коли між працівником і пр-ством, учр., орг укладений письмен.
Договір про прийняття на себе раб-ком повної МО
4) коли шкоди завдано не при виконанні працю. обов'язків
5) коли майно та ін цінності були одержані раб-ком під від-
чет за разовою домовленості або по ін разовим д-там
6) коли шкоди завдано работн., знаходячи. в нетверезому стані
7) коли шкоди прічіненнедостачей, умисно. знищенням або
умисно. псуванням матер, виданих пр-ством, учр., орг. працівникові в пользова-
ня.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків "
3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
 1. застосувати систему атестування офіцерів з відповідною їй системою контрактів, які правово врегулюють всі існуючі недоліки зрівняльної договірної системи. В основу визначення категорії і розряду офіцера закладені показники його персональної підготовки, функціонального призначення і особливих умов (що встановлюються обмежень або підвищених вимог). Для кожної категорії і
  Види і стадії адміністративного права
 2. застосування заходів стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адмініст-ративного правопорушення. ст. 280 ч. 1 ст. 282, 281 3. закінчення справи Після реального виконання або у випадках, якщо неможливо ви-конати постанову (неспроможність особи, відсутність речей, під-лежать конфіскації, закінчення терміну давності і т.д.) виконання
  1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
 3. застосовного до регулювання конкретних зовнішньоекономічних правовідносин, суть якої полягає у відповіді на питання, яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство. Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання наступним чином: «Право, що підлягає застосуванню до цивільно - правовими
  7. Джерела адміністративного права.
 4. Сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед
  10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
 5. Застосуванню норм права. Вони і складають компетенцію органу виконавчої влади. Чим вище орган, тим більший у нього обсяг адміністративних повноважень. Кожен орган виконавчої влади здійснює функції з управління якими об'єктами і одночасно сам є об'єктом управлінського впливу з боку інших державних органів. Так, Кабінет Міністрів здійснює
  16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
 6. Виконання державних завдань і функцій. Відповідно до ст. 2 Закону посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлений нормативними актами коло службових повноважень. Посадові особи: ними вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх
  17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
 7. Виконання повноважень за посадою без рішення відповідних правоохоронних органів, яке може бути прийняте керівником того державного органу, де працює службовець, якщо невиконання службових обов'язків призвело до людських жертв, завдало значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі , підприємству, установі, об'єднанню громадян.
  25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
 8. Застосовані такі стягнення: попередження, штраф, тимчасова заборона (зупинення) діяльності або окремих її видів, примусовий розпуск
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин .
 9. Застосуванням кримінально-правових норм. Кримінально-правова складова присутня тут лише в тій мірі, в якій виконує попереджувальну функцію при неефективності інших заходів. Як зазначає В.В.Лунеев, "... коефіцієнт кореляції між поглибленням соціально-правового контролю та утриманням злочинності на толерантному рівні вище, ніж між соціально-економічним розвитком та рівнем злочинності".
  1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
 10. застосований у Федеративній республіці Німеччини. У ФРГпрінят закон про уповноваженого Бундестагу з оборони. Уповноважений з оборони виконує свої обов'язки в якості допоміжного органу Бундестагу при здійсненні парламентського контролю. До речі, тут у нас є і свій вітчизняний досвід. Так, коли існував Верховна Рада РРФСР, в його структурі був підкомітет з питань контролю
  применен в Федеративной республике Германии. В ФРГпринят закон об уполномоченном Бундестага по обороне. Уполномоченный по обороне исполняет свои обязанности в качестве вспомогательного органа Бундестага при осуществлении парламентского контроля. Кстати, здесь у нас есть и свой отечественный опыт. Так, когда существовал Верховный Совет РСФСР, в его структуре был подкомитет по вопросам контроля
© 2014-2022  ibib.ltd.ua