Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулюванняСоціальні цінності, створені багатовіковою діяльністю людей, кримінальне право (у співдружності з іншими соціально-правовими регуляторами) охороняє від потенційних (можливих) злочинців і злочинних посягань . Така охоронна функція.
Своїми позитивними, соціально-ціннісними властивостями кримінальне право звернено насамперед до чесним, нор-мопослушним громадянам, спонукаючи їх включитися в складний, але необхідний для розвитку особистості, суспільства і держави охоронний механізм. Чим більше число
людей втягується в його орбіту, тим менша питома вага повинна мати в ньому кримінально-правовий регулятор. У цьому зв'язку одним з головних завдань кримінального права у сфері дії охоронної функції є боротьба із злочинною психологією, ідеологією кримінального світу і кримінальним способом життя.
Каральні, репресивні властивості кримінальне право в першу чергу звертає до того, хто скоїв (або намагався вчинити) злочин, прагнучи усією силою свого примусового заряду локалізувати, а в подальшому зруйнувати що виникло в результаті цього відхиляється (аномальне) ставлення. Кінцевою метою кримінального права в цьому плані є "витіснення" подібних відносин з суспільного життя. Страхітливі атрибути, неминуче супутні процесу реалізації каральних кримінально-правових інститутів (правда, з різним ступенем впливу), зорієнтовані на всіх (у тому числі і на тих, хто вже вчинив злочин) суб'єктів суспільних відносин з метою утримати їх від злочинної поведінки (у тому числі в майбутньому). Саме в цьому і полягає основний сенс регулятивної функції. Оперативно реагуючи на скоєний злочин, норми кримінального права тим самим запобігають наступ більш руйнівного (найчастіше невосполнимого) шкоди соціально значимим інтересам людей, як би випереджаючи можливі злочинні посягання. На цьому етапі регулятивна функція трансформується в охоронну. Можна сказати, що регулятивна функція є активна (діяльна) форма охорони суб'єктів суспільних відносин, необхідно виявляється в екстремальних (злочинних) ситуаціях.
Якщо образно уявити сукупність суспільних відносин, що підлягають охороні кримінально-правовими засобами, у вигляді величезного складу, то кримінальне право, за влучним висловом М. І. Ковальова, можна уявити в ролі сторожа (годинного), готового відобразити будь-яке вторгнення на охоронюваний ним об'єкт. Сторож (часовий) - вельми примітивна модель однієї з основних функцій кримінального права, хоча і досить точно відображає її суть.
Обидві функції кримінального права можна, знову ж образно, уявити в ролі пічної заслінки, з одного боку якої знаходиться те, що так необхідно і тому підлягає охороні (захисту) - світло, тепло, затишок. З іншого її боку те, що шкідливо і навіть небезпечно і в силу цього підлягає витіснення (усунення) - дим, гар, кіптява, сморід і т. д.
Природно, що зазначені функції нерівнозначні з точки зору умовно очікуваного соціального результату їх реалізації. Одна з них (регулятивна) вирішує насамперед тактичні завдання, інша (охоронна) розрахована на далеку перспективу. Однак, діючи разом, взаємо-мообусловленно і взаємопроникнення, вони складають суть механізму кримінально-правового регулювання.
Виходячи з загальнотеоретичного постулату освіту окремих галузей права можна обгрунтувати, а тим більше пояснити передусім специфікою предмета регулювання. Відомо, що предметом правового регулювання виступають соціальні відносини. Встановити предмет безпосереднього кримінально-правового регулювання - значить виділити групу суспільних відносин, що відрізняються (якісно) певним єдністю. Разом з тим було б невірно думати, що зазначені відносини однорідні у всіх своїх проявах. Відособленість регулювання нормами однієї галузі права неоднорідних або не повністю однорідних суспільних відносин обумовлена їх складністю і різноманіттям, тісної, а порю і нерозривному взаємозв'язком. Подібно до того, як сонячне світло складається з світлових хвиль різної довжини, що визначає різні кольори світлового спектру, право, в тому числі і кримінальну, регулює сукупність різних за соціальної значущості і відтінкам змісту суспільних зв'язків.
Відносини, регульовані кримінально-правовими нормами, органічно розпадаються на дві неоднозначні в соціально-ціннісному сприйнятті групи: на відносини необхідні, позитивні, а тому й соціально корисні і відносини відхиляються, негативні і в силу цього соціально шкідливі. Якщо перша група відносин (в яких зацікавлене все суспільство або переважна більшість його представників) необхідно охороняється (захищається), поряд з кримінальним правом, всією сукупністю моральних, соціальних і правових регуляторів, то друга група (інтерес кримінально налаштованих людей) обумовлює необхідність владного (примусового) втручання держави шляхом застосування кримінально-правового впливу. Зазначені групи в результаті їх юридичного оформлення набувають статусу правовідносин, в тому числі і кримінальних.
Отже, розкриваючи суть предмета кримінально-правового регулювання, можна виділити дві основні і тому універсальні поведінкові сфери людського буття, в яких активно функціонують норми кримінального права: а) сфера правомірної поведінки громадян щодо заподіяння шкоди за наявності обставин, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, крайня необхідність, затримання злочинця, обгрунтований ризик і т. д.), б) злочинна поведінка, поєднане з вчиненням суспільно небезпечного посягання. Сполучною компонентом цих сфер є відхиляється (аномальне) відношення, яке свідчить про наявність соціального конфлікту, породженого злочинним актом однієї зі сторін цих відносин. Саме це відхиляється відношення і є предметом кримінально-правового регулювання, бо тільки наявність цього виду відносини між людьми знімає запобіжне пусковий пристрій завжди знаходиться в підвищеній готовності кримінально-правового регулятивного механізму. Із зникненням (усуненням) відхиляється відносини регулятивна функція поступається місцем функції охоронної, яка (на відміну від регулятивної функції) не має зупинок. Вона діє безперервно з моменту вступу в силу відповідного кримінального закону і до його повного скасування.
Наведене дозволяє зробити висновок про те, що кримінальне право зорієнтоване на два предмети. Перший - охорона найбільш важливих для суспільства відносин незалежно від сфери людської діяльності (виробничої, управлінської, майнової, духовної і т. д.). Факт скоєння злочину є юридичною підставою для виникнення особливих відносин між злочинцем та потерпілим, інтереси якого представляє державу в особі його правозастосовних органів. Зміст 'другого предмета саме і складають відхиляються (аномальні) відносини, що суперечать інтересам не тільки окремих громадян, але й суспільства в цілому.
У теорії міцно панує думка, згідно з яким галузі права розрізняються не тільки по предмету, але й методу правового регулювання. Як відомо, метод визначається специфікою предмета і тому виступає як вторинної. Можна укласти, що він як лакмусовий папірець виявляє особливості предмета регулювання. Будучи нерозривні, предмет і метод розрізняються функціонально. Якщо перший відповідає на питання, які суспільні відносини повинні регулюватися нормами кримінального права, то другий показує, яким чином регулюються дані відносини. Отже, метод кримінально-правового регулювання являє собою сукупність прийомів, способів впливу кримінального права на суспільні відносини, що виступають його предметом.
Метод кримінально-правового регулювання, в найзагальнішому його розумінні, виявляється у загрозу застосування або в застосуванні передбачених кримінальним законом заходів впливу, тобто в загрозі (як потенційної, так і реалізованої) притягнення до кримінальної відповідальності особи, винної у скоєнні злочину. Кримінальна відповідальність, таким чином, виступає в якості специфічного методу (своєрідного соціально-правового інструменту) регулювання (витіснення) відхиляються відносин, за допомогою якого в кінцевому рахунку врівноважуються інтереси суспільства і його членів, забезпечується громадський порядок та поведінкова дисципліна людей. Метод, безперечно, що не зводиться лише до застосування кримінальної відповідальності і покарання - кримінальне право в абсолютно певній мірі позитивно впливає на самі різні сфери людської життєдіяльності.
Відомо, що застосування кримінально-правових норм здійснюється в трьох основних формах: у формі реалізації гіпотези норми кримінального права ("Якщо ти вчиниш ..."), її диспозиції ("... то, що описано в законі ... ") і санкції (" ... то до тебе будуть застосовані відповідні кримінально-правові заходи "). Однак суб'єкти кримінально-правових відносин сприймають інформацію відповідної норми кримінального права з різних позицій і в різних її обсягах. Для злочинця інтерес представляє насамперед санкція кримінально-правової норми. Органам дізнання і слідства адресовано більшою мірою зміст диспозиції, питання правильної кваліфікації. Судову інстанцію приваблює в першу чергу диспозиція і санкція тієї статті, де вона знаходить відповідь на питання, що було скоєно і яке за це припустимо кримінальне покарання. З точки зору методу кримінально-правового регулювання важливо порушення умов, зазначених у гіпотезі норми, бо тільки тоді є всі фактичні-правові підстави для реалізації кримінальної відповідальності в повному обсязі. І тому дію кримінально-правового регулятора можна позначити простою формулою: "Якщо скоєно злочин, то (тоді) кримінально-правовий механізм повинен виконати в повному обсязі свої регулятивні функції«.
У цьому зв'язку кримінальна відповідальність як сукупний метод кримінально-правового регулювання містить в собі два аспекти впливу на поведінку людей: негативний і позитивний.
Негативний (ретроспективний) аспект методу кримінально-правового регулювання передбачає негативну оцінку антигромадської поведінки, коли суб'єкт скоює злочин. У таких випадках, як уже зазначалося, виникають отклоняющиеся (аномальні) відносини, які необхідно ліквідувати, витіснити, перетворити, якщо це можливо, в нормальні, корисні відносини. Для вирішення цього завдання необхідно реалізувати кримінально-правову загрозу, тобто залучити злочинця до кримінальної відповідальності. У подібних випадках кримінальна відповідальність настає ретроспективно, з приводу вже вчиненого злочинного діяння, для осуду, засудження і покарання винного.
Позитивний (перспективний) аспект передбачає позитивну оцінку поведінки, при якому вчинки людей погодяться з тими об'єктивно необхідними вимогами, які охороняються всією сукупністю соціально-правових регуляторів. Подібне свідчить про те, що людина не тільки засвоїв норму поведінки і "дослухається" голосу громадської совісті, але і робить це з ретельністю і доброжеланіем, за що заслуговує офіційного схвалення і соціального морального заохочення. Таке позитивне прояв кримінальної відповідальності звернене в майбутнє і носить перспективний характер в тому сенсі, що сприяє закріпленню особистого стереотипу у вигляді звички надходити законослухняно.
Таким чином, негативний аспект методу переконує людей у безглуздості злочинної поведінки, що тягне кримінальну відповідальність, тоді як позитивний аспект свідчить про корисність правомірної способу життя.
Можна укласти, що кримінальне право, впливаючи на свій предмет властивим йому методом регулювання, покликане забезпечувати невідворотність кримінальної відповідальності і покарання. Воно повинно бути важливим засобом вирішення протиріч між особистістю та суспільством, коли такі протиріччя виражаються у формі вчинення злочину. Це і обумовлює завдання, що стоять перед кримінальним правом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання "
 1. ЗМІСТ
  кримінально-правового регулювання 7 § 1. Становлення кримінального права Росії 7 § 2. Поняття кримінального права Росії 9 § 3. Система кримінального права 13 § 4. Кримінальне право в системі інших галузей 16 § 5. Механізм кримінально-правового регулювання 19 § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання 22 § 7. Завдання кримінально-правового регулювання 29 § 8. Принципи
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    Функціонування спеціальніх (вільніх) Економічних зон: Закон України от 13 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 676. 162. Про основи містобудування: Закон України от 16 листопада 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683. 163. Про Друковані засоби масової ІНФОРМАЦІЇ (преси) в Україні: Закон України от 16 листопада 1992 р. / /
 3. Види і стадії адміністративного права
    функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    функціональність структури МО РФ, її багатоструктурний, багаторегіональної і многосуб'ектной цього виду правовідносин, необхідно деякі договірні умови обумовлювати індивідуально в рамках підписання контракту. Командир частини, як представник МО РФ, повинен мати можливість, у рамках ФЗ і наказів МО РФ, обумовлювати додаткові умови. Ці умови повинні бути визначені в
 5. ВСТУП
    функції юридичного закону в кінцевому рахунку визначаються тим, наскільки вони відповідають об'єктивним закономірностям суспільного життя. Соціалістична держава на основі пізнання об'єктивних законів суспільного розвитку в конкретних історичних умовах встановлює в інтересах розвитку соціалістичного суспільства закони, в тому числі і кримінальні, в яких забороняється вчинення
 6. § 5. Механізм кримінально-правового регулювання
    функціональну належність цієї галузі права, визначають специфіку його предмета і методу регулювання, структуру, зміст і ієрархічна взаємодія інститутів Загальної та Особливої частин кримінального права, що й дозволяє останньому (з тим або іншим ступенем успішності) вирішувати общесоциальную проблему боротьби зі злочинністю. Цю проблему кримінальне право вирішує насамперед через призму
 7. § 1. Поняття злочину
    функцій кримінального права і так званих кримінально-правових відносин, її першопричини проте лежать (як часто вважають) не в відміну правового регулювання від правового впливу, а в тому, в який момент виникає заборона на вчинення суспільно небезпечних діянь, де він формулюється. Якщо це функція кримінального права, то, поза всяким сумнівом, поява такої заборони означає
 8. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
    функціональної спрямованості: 9.1. регулятивні - встановлюють права і обов'язки суб'єктів (наприклад, норма, яка закріплює правомочності власника: володіння, користування, розпорядження, або норма, яка визначає порядок шлюбу). 9.2. охоронні - встановлюють способи юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання обов'язків, закріплених у регулятивних нормах
 9. 51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
    кримінального переслідування і відповідальності, принципів, норм та інститутів міждержавних відносин і міжнародних організацій і т.д. Ознаки публічного права: 1) регулює відносини між державними органами або між приватними особами і державою; 2) забезпечує публічний інтерес - акцентує увагу на заборонах, обов'язки людей (підданих) перед державою; 3)
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
© 2014-2022  ibib.ltd.ua