Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 5. Механізм кримінально-правового регулюванняЯк вже зазначалося, кардинальне питання, який перш за все дозволяє кримінальне право, - підстави і межі кримінальної відповідальності. Все інше різноманіття і багатство проявів кримінально-правової матерії є похідне від вирішення цього питання, а тому грає хоч і необхідну, але все-таки другорядну (службову) роль.
Природно, питання про кримінальну відповідальність має вирішуватися в кожному конкретному випадку не сам по собі, а стосовно до злочинного діяння, що заслуговує покарання. Можна укласти, що: "злочин", "кримінальна відповідальність", "злочинець" і "покарання" як універсальні і основоположні кримінально-правові категорії у своїй сукупності зумовлюють змістовно-функціональну належність цієї галузі права, визначають специфіку його предмета і методу регулювання, структуру , зміст і ієрархічна взаємодія інститутів Загальної та Особливої частин кримінального права, що й дозволяє останньому (з тим або іншим ступенем успішності) вирішувати общесоциальную проблему боротьби зі злочинністю.
Цю проблему кримінальне право вирішує насамперед через призму окремого злочинного акту, що несе в собі певні риси, типові для багатьох подібних діянь. З цих позицій кримінальне право, цілком логічно, цікавить зміст цього акту, його ознаки і властивості, піддаються законодавчої фіксації і дозволяють проводити необхідну типологію злочинів.
Кримінальне право вивчає і юридично оформляє злочинне діяння, щоб визначити: а) його функціональну здатність виступити в ролі Фактичні-правової підстави кримінальної відповідальності, б) його шкідливі для суб'єктів суспільних відносин властивості; в) ту міру карального впливу на заподіювача зла (злочинця), яка необхідна для відновлення потоптану їм справедливості.
У цьому зв'язку в поле зору кримінального права знаходиться і творець (діяч, виконавець) злочинного діяння, який виступає в ролі адресата кримінальної відповідальності і покарання. Кримінальне право цікавлять ті риси (властивості) злочинця, які визначають зміст і форму його провини і залежної від неї ступеня і заходи кримінальної відповідальності.
Торкаючись фіксації підстави кримінальної відповідальності та обліку властивостей винної особи, кримінальне право не може ігнорувати і змістовні характеристики злочинного діяння. Обумовлено це тим, що злочин - це не абстрактна модель, створена умоглядним творцем; воно є предметно-змістовний феномен, здатний завдати (і нерідко заподіює) шкоди індивідуальним і суспільним інтересам людей і в силу цього містить в собі кримінально-правові ознаки.
-Злочинне діяння необхідно розглядати у двох ракурсах: як відношення злочинця до порушуєте їм особовому, громадському або державному благу; як відношення до злочинця держави, суспільства, потерпілого.
У сукупності елементів кримінально-правового механізму захисту інтересів особи, суспільства і держави від злочинних посягань повинна дотримуватися чітка функціональна ієрархія. Сполучною, стрижневим елементом виступає діяльну особа (злочинець). Ні діяча - не можна вести мову і про злочин. У зв'язці "злочинець" і "злочин" перше - початково, друге - результат.
У свою чергу діяння, що містить необхідні кримінально-правові ознаки, є єдиною підставою кримінальної відповідальності. У парі "злочин" і "кримінальна відповідальність" провідна роль віддається злочину. Ні злочину - немає підстави вести мову про кримінальну відповідальність.
Далі, кримінальна відповідальність має бути реалізована судом: або шляхом звільнення особи від кримінальної відповідальності, або шляхом засудження особи і призначення йому покарання.
Таким чином, здійснюючи злочин, людина включає дуже складний в моральному, психологічному, правовому і змістовному сенсі механізм, що діє за принципом бумеранга: зло, їм створене, повертається (повинно повертатися) заплата кримінально-правової кари .
Органічна зв'язок зазначених елементів зумовлює динаміку їх взаємодії, що, в свою чергу, обумовлює специфіку функцій, змісту предмета і методу кримінально-правового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Механізм кримінально-правового регулювання "
 1. ЗМІСТ
  кримінально-правового регулювання 7 § 1. Становлення кримінального права Росії 7 § 2. Поняття кримінального права Росії 9 § 3. Система кримінального права 13 § 4. Кримінальне право в системі інших галузей 16 § 5. Механізм кримінально-правового регулювання 19 § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання 22 § 7. Завдання кримінально-правового регулювання 29 § 8. Принципи
 2. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  механізм. Чим більше число людей втягується в його орбіту, тим менша питома вага повинна мати в ньому кримінально-правовий регулятор. У цьому зв'язку одним з головних завдань кримінального права у сфері дії охоронної функції є боротьба із злочинною психологією, ідеологією кримінального світу і кримінальним способом життя. Каральні, репресивні властивості кримінальне право в першу чергу
 3. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
  механізм сприйняття індивідом велінь кримінально-правової норми в такому випадку полягає в тому, що він стикається в своїй поведінці не просто з формальною вимогою цієї норми, а з вимогою правомірної поведінки з боку більшої частини людей чи суспільства в цілому, підкріпленого соціально-правовим і соціально-моральним авторитетом, підкоряючись якому (або хоча б з огляду який), він
 4. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  механізму кримінально-правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і держави. У плані аналізу проблеми відповідальності взагалі необхідно зауважити, що до недавнього часу вона досліджувалася або як
 5. § 4. Поняття кримінальної відповідальності
  механізм кримінально-правового регулювання. Як правовідносини кримінальна відповідальність передбачає, передусім, свій зміст, суть якого виражається в засудженні (і покарання) особи, яка вчинила злочин, і примусі його до виконання правового обов'язку зазнати у зв'язку з цим позбавлення особистого або майнового характеру: обмеження правового статусу, в результаті чого
 6. § 1. Поняття злочину
  механізму кримінально-правового регулювання), зауважимо, що воно має значення юридичного ^ акта, тобто того, з чим зв'язуються відносини, що регулюються кримінальним правом. Така характеристика, безумовно, необхідна, зокрема, для того, щоб розкрити взаємозв'язку злочину як предмета даної галузі законодавства. Разом з тим потрібно мати на увазі, що не кримінально-правові відносини
 7. § 2. Значення складу злочину
  механізму кримінально-правового регулювання. Безперечна важливість значення складу злочину в реалізації кримінальної відповідальності. Але це - не єдина його функція. Вона є провідною, вирішальною, стрижневий, але складом злочину під силу вирішувати й інші функції, які виконують службову (обслуговуючу), але також необхідну роль. Тільки за наявності складу злочину або, вірніше, тільки
 8. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  механізм правового регулювання доказової діяльності. Звичайно, в судовому доведенні присутній елемент переконання суду. Разом з тим діяльність суб'єктів процесу, в тому числі і суду, пов'язана з пізнанням фактичних обставин справи, займає дуже важливе положення в процесі судового доказування. Арбітражний суд приймає участь в процесі судового доказування. Він має право
 9. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Механізми політичної влади, її організацію і форми здійснення. При цьому головною ідеєю, покладеною в основу організа-ції влади, є принцип поділу влади. Конституційне (державне) право є основна від-галузь права країни, що представляє собою сукупність юридиче-ких норм, що закріплюють економічну основу суспільства, форму правління і форму державного-венного пристрої,
 10. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Механізм регулювання зовнішньоекономічних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua