Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції.


Державне управління обов'язково включає три елементи: прийняття рішення, його виконання та контроль виконання. Державне управління як частина державної діяльності має своїм основним призначенням здійснення виконавчої влади і включає всі три названих елементу. Державний характер такого управління полягає в тому, що в його процесі реалізуються завдання, функції та інтереси держави. Для його здійснення створюються спеціальні органи (засновуються посади), що діють в рамках закону і в межах своїх повноважень. Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і складає найбільш важливу його сторону. Разом з тим для безпосереднього керівництва економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю, виконавча діяльність пов'язана безпосередньо з розпорядчої, складовою іншу сторону державного управління. Виконавча і розпорядча діяльність органів виконавчої влади виявляється у відносинах влади і підпорядкування, наданні суб'єктам цієї діяльності юридично-владних повноважень.
Як самостійна форма державної діяльності державне управління має властивими йому характерними рисами, що випливають з його природи, - здійснення виконавчих і розпорядчих повноважень:
а) має загальнодержавний характер, оскільки охоплює найбільш важливі, сторони життєдіяльності держави і суспільства;
б) спрямована на виконання Конституції і законів України - тобто є підзаконної діяльністю;
в) має юридично-владний, розпорядчий характер;
г) має організаційне зміст, з його допомогою досягається регулювання і координація спільної роботи людей;
д) є активною і цілеспрямованою, має безпосередніми об'єктами свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративно-політичного будівництва;
е) здійснюється безперервно і постійно. Змістом державного управління є комплекс функцій, які називаються функціями управління. Через їх реалізацію суб'єкти виконавчої влади здійснюють управлінські процеси, досягають поставленої мети.
Функція управління пов'язує в одне ціле запланований результат, практичну діяльність з виконання намічених завдань і одержаний результат. Запланований результат може бути досягнутий лише у разі, коли правильно, з урахуванням реальних можливостей (забезпечення матеріально-фінансовими, людськими ресурсами (фахівцями), об'єктивною інформацією, законодавчою основою тощо) встановлюються управлінські завдання. Функції державного управління відносно самостійні елементи виконавчої державної діяльності, що здійснюється на основі закону чи іншого правового акта спеціальною системою органів виконавчої влади, притаманними їм методами. Своєю метою функції управління мають виконання завдань держави і суспільства шляхом владно-організаційної діяльності в різних процесуальних формах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Державне управління як об'єкт адміністративно-правових відносин: поняття, структура, функції. "
 1. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  державного органу і т. д. Предмет позову не слід змішувати з певним речовим предметом спору, наприклад конкретним об'єктом нерухомості, грошовими коштами і т. д. У стосовно одного речового предмета можуть пред'являтися позови самого різного характеру. Наприклад, у зв'язку з речовим предметом - нежитловим приміщенням - можуть бути пред'явлені позови про визнання права
 2. 4. Адміністративно-правові відносини: поняття, ознаки, структура та особливості.
  Державного управління, де сторони беруть участь як носії прав і обов'язків. У цих відносинах обов'язковий суб'єкт - орган управління або його представник, тому адміністративно-правові відносини є владними. Для адміністративно-правових відносин характери своєрідні об'єкти: а) для основної частини адміністративно-правових відносин об'єктом виступає поведінка людей
 3. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Державне страхування, позика, розрахункові і кредитні відносини, доручення, комісія, зберігання, довічне утримання, спільна діяльність), 2) як би договірні зобов'язання, тобто зобов'язання, що виникають з односторонніх дій (оголошення конкурсу), 3) зобов'язання з правопорушень (внаслідок заподіяння шкоди); 4) зобов'язання з як би правопорушень (внаслідок
 4. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, яким проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 5. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  державності. Так, слов'яномовних болгари носять ім'я тюркського племені, безслідно розчинилося серед слов'янських племен. Форма політичної влади в Стародавній Русі визначається залежно від характеристики, яку дають дослідники соціально-економічному ладу цього періоду в цілому. Довгий час в історіографії панувала концепція Б.Д. Грекова про чисто феодальному ладі Київської
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Державного порядку ». У ньому насамперед говорилося "про неодмінному збереженні непорушності основних законів імперії», а потім йшли обіцянки (не більш): усунути станові обмеження для селян, дещо розширити права земств і міських дум, ввести державне страхування робітників, скоротити масштаби застосування положення про надзвичайні адміністративних заходи на території країни,
 7. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  державних і відомчих арбітражів, арбітражних судів. Аргументи «проти»: М.С. Шакарян вважала, що включення арбітражного суду в систему органів правосуддя є фактом визнання процесуальних норм, що визначають діяльність арбітражних судів, органічною частиною галузі цивільного процесуального права, оскільки спільними є предмет захисту, принципи їх організації та
 8. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Державно-обов'язковий характер, за яким норму права відрізняють від інших правил. Адміністративно-правова норма, як і будь-яка інша, являє собою встановлене державою правило поведінки. А специфіка змісту адміністративно-правової норми полягає в тому, що, на відміну від норм інших галузей права, вона регулює відносини у сфері виконавчої діяльності, тобто в
 9. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним
 10. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  Державні та громадські, творчі та шаблонні, адміністративні та економічні, прямого та непрямого впливу. Одні методи носять загальний характер, притаманні всім видам державної діяльності, всім державним органам, інші - лише окремим із них. Це дає можливість розділити їх на загальні та спеціальні. Методи діяльності органів управління, які застосовуються на найважливіших стадіях
© 2014-2022  ibib.ltd.ua