Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.


Особи, винні в порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує державний орган, в якому він працює. Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством України про працю, до службовців можуть застосовуватися попередження про неповну службову відповідність і затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
24 квітня 1998р указ президента про концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005р. У правовому відношенні корупція становить сукупність різних за характером але єдиних по суті корупційних правопорушень (кримінальних, адміністративних, цивільно-правових і дисциплінарних). Корупційна діяльність сама не є складом злочину, а є збірним поняттям. Полягає у використанні посадовими особами довірених їм прав і повноважень для особистого збагачення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову органу-виконавцю. У зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням поста-Постановою і дозвіл всіх пов'язаних з ним питань. Припинення ис-нання постанови за встановленими законодавством основани-ям. 2) фактичне виконання Діяльність державних органів по
 2. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Юридичну відповідальність. Види правопорушень за ступенем суспільної небезпеки (шкідливості): Провини - відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки. Злочини - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпеки. Провини-делікти (лат. delictum - проступок) - правопорушення, які завдають шкоди особі, суспільству, державі, і є підставою
 3. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  юридичного інституту. Свердловськ, 1960, стор 165. 2 Т а м же, стор 168. 6 * 83 загального складу '. Пізнаючи конкретний злочин, ми повинні користуватися поряд з визначеннями, даними в статтях Особливої частини, більш високою абстракцією як засобом пізнання конкретного злочину. Отже, склад злочину являє собою складне поняття, яке, будучи формою відображення
 4. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  юридичного інституту ОДУ. - Одеса: ОДУ, 1996. 63. Ківалов С.В. Оскарження постанов митного органу про накладення адміністративного стягнення. - Одеса: Юрі діческі вісник, 1996. - № 2. 64. Ківалов С.В. Служба в митних органах як вид государ-135 жавної служби України. - Одеса: Юридичний вісник, 1996. - № 4. 65. Ківалов С.В. Митне Розслідування / / Право України. - 1996. -
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  юридичною особою, і в суди загальної юрисдикції громадянином - не підприємцем. Одні й ті ж справи за одним і тим же акціонерним товариствам, по одним і тим же підстав виявилися розділеними між судами загальної юрисдикції та арбітражними судами. Зрозуміло, що це ненормальне явище в системі право-суддя призводило до суперечностей. Підчас з'являлися прямо протилежні акти. Друга категорія справ -
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  юридичний факт цивільного права) тягне за собою втрату права на позов в матеріально-правовому сенсі. Як зазначено у п. 2 ст. 199 ГК, закінчення строку позовної давності, про застосування якого заявлено стороною у спорі, є підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути
 7. 5. Норми адміністративного права: поняття, структура, види.
  Юридичну форму і вимоги, пропоновані до управлінських рішень; VI група - норми, що регулюють порядок здійснення нагляду і контролю у сфері управління; VII група - норми, що регулюють порядок управління в окремих сферах суспільного життя (наприклад адміністративно -політична та ін.) Адміністративно-правові норми, як і норми інших галузей права, мають відповідну
 8. 7. Джерела адміністративного права.
  Юридичній літературі під джерелом адміністративного права розуміють зовнішню форму вираження його норм. Відомо, що за своїм змістом адміністративно-правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, що регулює відносини управлінського характеру. Нормами адміністративного права визначаються межі відповідного поведенід органів виконавчої влади, їх службовців,
 9. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Юридично значимих дій. До правових форм належать такі специфічні прояви реалізації функцій управління, як складання договорів суб'єктами виконавчої влади, їх участь у судах як позивачів або відповідачів, діяльність із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, загальнообов'язкових правил, застосування різноманітних економічних санкцій, заходів
 10. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Юридичних зобов'язань, припинення протиправних дій, притягнення до відповідальності правопорушників, забезпечення громадського
© 2014-2022  ibib.ltd.ua