Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.


Правопорушення - суспільно небезпечне або шкідливе неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоспосбного особи, тягне за собою юридичну відповідальність.
Види правопорушень за ступенем суспільної небезпеки (шкідливості):
Провини - відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки.
Злочини - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпеки.
Провини-делікти (лат. delictum - проступок) - правопорушення, які завдають шкоди особі, суспільству, державі, і є підставою для притягнення правопорушника до передбаченої законом відповідальності. Провини можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові.
Конституційні проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному (навмисне ном або необережному) заподіянні шкоди порядку організації, та діяльності органів влади й управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину .
Дисциплінарні проступок - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в невиконанні робітником, службовцем, солдатом, студентом виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку.
Адніністратівние проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному (умисному чи необережному) посяганні на суспільні відносини, що складаються в сфері державного управління, які охороняються законом.
Матеріальні проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в винному (умисному і необережному) заподіянні шкоди майну підприємства його працівником.
Цивільно-правові проступки - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в порушенні громадянами і організаціями майнових і особистих немайнових відносин, які складаються між суб'єктами права і становлять для них матеріальну і духовну цінність (наприклад, невиконання зобов'язань за цивільно правовим договором; поширення чуток, які принижують честь і гідність людини).
Кримінальний злочин - передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яке у посяганні на суспільний лад держави, її політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яке полягає в посяганні на правопорядок (наприклад, вбивство людини).
Правонарукаенія за сферами суспільного життя:
- у сфері соціально-економічних відносин;
- в суспільнополітичного сфері;
- у сфері побуту і дозвілля.
Правопорушення по колу осіб:
- особисті; групові (колективні).
Міжнародні правопорушення - дії чи бездіяльність суб'єктів міжнародного права, які суперечать нормам і принципам міжнародного права або власним зобов'язанням і заподіюють шкоду іншому суб'єкту, групі суб'єктів міжнародного права або всьому міжнародному співтовариству.
Міжнародні правопорушення:
-міжнародні делікти (проступки) - (напр., порушення торгових зобов'язань).
- Міжнародні злочини - (напр., работоргівля, піратство, міжнародний тероризм та ін.)
Зловживання правом-особливий вид правового поведінці, яке полягає у використанні громадянами своїх прав недозволеними способами, що суперечать призначенню права, внаслідок чого наноситься збиток (шкода) суспільству, державі, окремої особистості.
Можна назвати два види зловживання правом:
- не характеризується явною протиправністю-виражається в соціально шкідливий поведінці управомо-ченного особи, що спирається на належне йому суб'єктивне право;
- характеризується явною протиправністю, тобто що відноситься до розряду правопорушень - виражається у виході особи за межі встановленого законом обсягу суб'єктивного права, яке тягне за собою спотворення призначення права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом. "
 1. 61. Поняття і види правової поведінки.
  Правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку; 2. Має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальним (словесним), складається з різних висловлювань, суджень і оцінок, які виражають внутрішній стан суб'єкта;
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Поняття юридичної особи. Разом з тим, тут залишилося досить багато неясностей. Зокрема не визначено співвідношення понять "організація", "підприємство", "установа", якими оперує законодавець. Немає і самого визначення цих категорій. Кодекс не містить норм, спеціально присвячених визначенню об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих чи інших главах розділу "Право
 3. Адміністративні стягнення
  види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в дусі
 4. Суб'єкти адміністративного процесу
  поняті 2. Права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ст. 247. Потерпілий, ст. 248 Законні представники, ст. 249 Адвокат, ст. 250 3. Свідки, ст . 251 Експерт, ст. 252 Перекладач залучається в тому випадку, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не володіє мовою, на якому веде-ся виробництво, ст. 253. Поняті - фізичні особи,
 5. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 7. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
  правопорушення правове відношення між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, на якого покладається обов'язок зазнавати відповідні поневіряння та несприятливі наслідки за вчинені правопорушення, за порушення вимог, які містяться в нормах права. Типові риси юридичної відповідальності, заломлюючись через масив процесуального законодавства
 8. Види позовів
  поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 9. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи , полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 10. 18. Основні політичні права і свобо-ди.
  види зловживань свободою вираження думок: за наклеп і образу, за непристойність, за підбурюючи-будівництві до скоєння пре-ступления або правопорушення, за образу суду, за бунтівні заклики. Шведська Акт про свободу друку 1974 (із змінами 1976 р.) містить досить докладний перелік «переступив-лений проти свободи друку», караних відповідно до закону в судовому порядку:
© 2014-2021  ibib.ltd.ua