Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України . 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

40. Поняття переконання і примусу як методів управління.


Універсальними методами державного управління, застосовуваними в усіх галузях і сферах, на всіх рівнях управління, а в багатьох випадках і визначальними зміст і конкретний прояв інших методів, є переконання і примус. Ці методи, найбільш послідовно реалізуються через механізм прав і обов'язків, підкреслюють владність управління, особливість відносин влади і підлеглості.
Методи переконання і примусу можна відривати один від одного, оскільки між ними існує діалектична єдність, вони носять об'єктивний характер і їх застосування визначається рівнем розвитку суспільних відносин.
Зміст переконання як особливого способу правового впливу полягає в тому, щоб суб'єкти державного управління дотримувалися вимог через їх внутрішнє визнання, а не внаслідок сліпого підпорядкування вимогам влади.
Таким чином, переконання - це система методів правового і неправового характеру, здійснювана державними і громадськими органами, яка проявляється у застосуванні виховних, роз'яснювальних і заохочувальних заходів з метою формування у громадян розуміння необхідності чіткого виконання вимог законів та інших правових актів.
У державному управлінні застосовуються такі основні види переконання:
- організація державних і громадських заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних документів, проведення семінарів , зборів тощо);
- виховання (економічне, правове, моральне та ін.);
- роз'яснення завдань державного управління;
- інструктаж осіб підпорядкованого апарату і громадськості з питань найбільш дієвого виконання поставлених завдань;
- заохочення (моральне - подяка, нагородження почесним знаком, присвоєння почесного звання і т.д., матеріальне - грошові премії, путівки окремим особам або групам осіб та ін.);
критика роботи і поведінки окремих осіб.
Державний примус в нашій країні є допоміжним методом державного впливу, здійснюється на основі переконання і тільки після його застосування.
Державний примус - це психологічний або фізичний вплив державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою примусити, змусити їх виконувати правові норми; існує дві форми державного примусу - судова та адміністративна. Застосовуються й заходи громадського примусу, які не є державними.
Таким чином, адміністративний примус - це один з видів державного примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні риси, суть яких - застосування державними органами, а в окремих випадках і посадовими особами заходів примусового характеру для забезпечення належної поведінки людей.
- Адміністративний примус застосовується для:
а) попередження вчинення правопорушень; б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до адміністративної відповідальності.
Адміністративне право застосовується на основі адміністративно-процесуальних норм.
Таким чином, адміністративний примус - це система заходів психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з метою досягнення чіткого виконання встановлених обов'язків, розвитку суспільних відносин у рамках закону, забезпечення правопорядку і законності.
Примусові заходи адміністративного характеру застосовуються органами виконавчої влади, судами (суддями) для впливу на громадян і посадових осіб з метою виконання ними юридичних зобов'язань, припинення протиправних дій, притягнення до відповідальності правопорушників, забезпечення громадського порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. Поняття переконання і примусу як методів управління. "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  переконання стимулюється належне поведінка учасників адміністративно-правових відносин. Громадяни добровільно підкоряються юридичним нормам і свідомо беруть участь у їх здійсненні, якщо розуміють завдання і цілі держави, схвалюють їх. Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  поняттям рівності на со-рок років після правління якобінців ». Так, не відмовиш цим видатним діячам народництва в майстерності передбачення! Не раз і нерідко саркастично критикував марксизм і Н.К. Михайлівський, виступаючи проти прямолінійного марксистського детермінізму економіки в зміні формацій, проти перебільшення ролі класової боротьби як двигуна історії, проти ставлення до селян, як до
 4. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Понять «громадянська війна» і «інтервенція». Історичні витоки громадянської війни, що стоять за нею сили. Співвідношення протиборчих сил. Періодизація громадянської війни та взаємозв'язок її з ін-тервенціей. Білий і червоний терор, його причини, хід і результати. Підсумки громадянської війни, перехід від громадянської війни до громадянського миру та ін Зупинимося на деяких з цих проблем, які найбільше
 6. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Поняттям «остаточної перемоги». Ці висновки, закріплені в партійно-державних документах, не могли піддаватися сумніву, тому протягом півстоліття історіографія змушена була посилено доводити за допомогою конкретних фактів теза про побудову до кінця 30-х рр.. в СРСР соціалістичного суспільства. Але подсознатель-но все більше міцніла й інша думка. Чим далі розвивалися події і
 7. 38. Види методів управління, закон необхідної розмежування та розумного поєднання.
  Переконання і примусу (за ознакою застосування владних повноважень), б) прямого або непрямого впливу (за способом впливу), в) адміністративного та економічного впливу (за характером впливу); г) нагляду та контролю (по цілі впливу); д) регулювання, керівництва та управління, в тому числі оперативного (за ступенем впливу на об'єкти управління). Загальне керівництво має
 8. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Примусу, здійснюють юрисдикційну діяльність. По-четверте, вони наділені значними владними повноваженнями (які можуть розширюватися в надзвичайних умовах). У їхньому віданні перебувають армія, органи внутрішніх справ, виправно-трудові заклади тощо Важливим для підтримки законності є те, щоб органи виконавчої влади виконували не тільки закони, а й ті приписи,
 9. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  примус. Планово-розподільна економіка, що базується на державній власності, мілітаризація, шовінізм (націоналізм). Деспотичний режим характеризується жорсткою, централізованої державної владою. Характерний для абсолютної монархії, а також для держав з азіатським способом виробництва. При деспотії здійснюється жорстоке придушення будь-якої самостійності,
 10. 84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
  Переконання; - примус; - заохочення; -
© 2014-2021  ibib.ltd.ua