Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

42. Заходи припинення та попереджувальні заходи в адміністративному примусі.


Заходи адміністративного попередження носять профілактичний характер.
Найбільш широка компетенція в застосуванні запобіжних заходів належить органам внутрішніх справ (міліції).
Нам здається, до цих заходів слід віднести наступні.
1. Вимога припинення окремих дій. Органи міліції вправі вимагати від громадян і посадових осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції (п. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію»),
2. Перевірка документів. Працівники міліції мають право перевірити у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання про дотримання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію (п. 2 ст. 11 Закону).
3. Облік і офіційне застереження громадян. Ведеться облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі законодавства і в установленому ним порядку. Ці особам може виноситися офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки (п. 4 ст. 11 Закону).
4. Огляд. Працівникам міліції надано право проводити огляд ручної поклажі, багажу і пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден згідно чинного законодавства (п. 14 ст. 11 Закону). Подібний огляд можуть проводити також працівники цивільної авіації, митних органів, прикордонних військ (Митний кодекс України і Закон України «Про Державну кордоні України»),
Слід зауважити необхідність відмінності огляду як міри адміністративного попередження від огляду, спрямованого на вирішення питання про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності та на забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Заходи адміністративного припинення - це примусове припинення протиправних дій, що мають ознаки адміністративного проступку, а в деяких випадках і злочину, спрямоване на недопущення згубних наслідків і на забезпечення застосування до винної особи адміністративного стягнення, а у виняткових випадках - кримінального покарання.
Вимога від громадян і посадових осіб припинення дій, що порушують громадський порядок. При цьому працівникам міліції дано право на місці виносити усне попередження особам, які допустили незначні адміністративні порушення, а в разі невиконання висловлених вимог застосування заходів, передбачених Законом України «Про міліцію» (п. 1 ст. 11).
Адміністративне затримання. Це примусове короткочасне обмеження свободи дій і переміщення громадян, які вчинили адміністративний проступок. Дана міра застосовується з метою: припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу; встановлення особи; складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо це обов'язково, але неможливо виконати на місці вчинення правопорушення; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення; особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів (ч. 1 ст. 260 КпАП України).
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин, за винятком випадків, коли законодавчими актами встановлені інші терміни. Умови, порядок і строк адміністративного затримання регулюються КпАП України (ст. ст. 260-263, 267 гол. 20) та Законом України «Про міліцію» (п. 5 ст. 11).
Особистий огляд і огляд речей. Як запобіжний захід адміністративних проступків особистий огляд і огляд речей застосовується з метою забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. У цьому випадку складається окремий протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. Порядок особистого огляду та огляду речей регулюється ст. 265 КпАП, Митним кодексом та іншими законодавчими актами України.
Заходи. фізичного впливу, застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Дані кошти має право застосовувати міліція, а також працівники інших органів внутрішніх справ, які залучаються до виконання завдань міліції з охорони громадського порядку, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю (ст.
9 Закону України «Про міліцію»). Застосуванню даних коштів має передувати попередження, якщо дозволяють обставини. Забороняється застосовувати їх до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явними ознаками інвалідності та до малолітніх дітей, крім випадків групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, а також збройного нападу чи збройного опору. Якщо уникнути застосування сили неможливо, вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. Умови і рамки застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також перелік спеціальних засобів наведено в розділі III Закону України «Про міліцію». Привід і офіційне застереження. Названий вид припинення адміністративних проступків здійснюється органами міліції. У наш час привід використовується для доставки у відповідні державні органи або установи згідно чинного законодавства і з санкції прокурора громадян, які ухиляються від призову на військову службу, хворих на СНІД та інших (п. 22 ст. 10 Закону України «Про міліцію»), ст. 14 Закону України «Про попередження захворювання СНІДом і соціальний захист населення»). Офіційне застереження, на наш погляд, слід розглядати як міру адміністративного попередження, але в тих випадках, коли офіційне застереження застосовується після приводу, його можна віднести до заходів припинення, наприклад: привід осіб для попередження про притягнення до адміністративної відповідальності; привід осіб, для яких судами встановлено покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Заходи припинення та попереджувальні заходи в адміністративному примусі. "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  заходи. Економічні - це методи непрямого впливу на об'єкт управління. З їх допомогою орган виконавчої влади досягає же-гавкотом поведінки об'єкта управління, впливаючи на його матеріальні інтереси. Для цього використовують ціни, податки, відсотки, премії, пільги і т.д. До методів адміністративного прямого впливу з боку органів виконавчої влади на відповідні об'єкти
 2. Адміністративні стягнення
  заходи адміністративного стягнення, крім арешту, застосовують-ся і до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. Виправні роботи і штраф застосовуються до них, якщо вони мають самостійний за-работок. Справи про проступки неповнолітніх найчастіше передаються на розгляд комісії у справах неповнолітніх, яка примі-вується більш м'які заходи, ніж передбачено в Кодексі про
 3. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Заходи громадського примусу, які не є державними. Таким чином, адміністративний примус - це один з видів державного примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні риси, суть яких - застосування державними органами, а в окремих випадках і посадовими особами заходів примусового характеру для забезпечення належної поведінки
 4. 41. Види адміністративного примусу та їх правовий режим.
  Заходи впливу; встановлення особи; складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо це обов'язково, але неможливо виконати на місці вчинення правопорушення; забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення; особистого огляду , огляду речей і вилучення речей та документів (ч. 1 ст. 260 КпАП
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  заходи дозволяють на абсолютно легітимній основі, без застосування сумнівних репресивних дій істотно підірвати фінансово-економічну основу найбільш небезпечних видів злочинності, в тому числі корупційній. Закон РФ (проект) "Про боротьбу з корупцією" / / Ріс. газета. 1993. 16 квітня. Транснаціоналізація організованої економічної злочинності зумовлює посилення міжнародного
 6. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
  заходи, працівники ряду органів внутрішніх справ у гонитві за формальними показниками вкривають від обліку і реєстрації злочину, завдаючи серйозної шкоди справі боротьби зі злочинністю. Факти нереєстрації заяв і повідомлень про злочини, необгрунтованих відмов у порушенні кримінальних справ, фальсифікації матеріалів дізнання і слідства викорінюються вкрай повільно. раніше велике число
 7. Види і стадії адміністративного права
  заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від керування транспортним засобом 5) огляд на стан сп'яніння 6) затримання транспортного засобу ст. 240 - 245 3. Складається з етапів: 1. підготовка справи до розгляду і слухання
 8. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Заходи адміністративного примусу, здійснюють юрисдикційну діяльність. По-четверте, вони наділені значними владними повноваженнями (які можуть розширюватися в надзвичайних умовах). У їхньому віданні перебувають армія, органи внутрішніх справ, виправно-трудові заклади тощо Важливим для підтримки законності є те, щоб органи виконавчої влади виконували не тільки закони, але
 9. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Заходи з підтримання режиму законності. Цим займаються законодавчі органи, органи державної виконавчої влади, а також спеціально створені органи - судові та прокуратура. Певне місце в цій справі відводиться громадськості (трудовим колективам, громадським об'єднанням). У справі забезпечення законності важливу роль відіграє інститут оскарження громадянами незаконних дій
 10. 45. Співвідношення контролю, перевірок виконання, нагляду.
  Заходи примусового характеру, а тільки можуть ставити питання про притягнення до адміністративної, дисциплінарної відповідальності, про кримінальне переслідування. Адміністративний нагляд також має на меті попередження, виявлення та припинення протиправних дій, усунення причин і умов правопорушень. Але при здійсненні цього виду нагляду державні інспекції та служби можуть застосовувати
© 2014-2021  ibib.ltd.ua