Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.


Система права - це об'єктивно обумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутам.
Ознаки (риси) системи права:
Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може створюватися за суб'єктивним розсудом людей, існує об'єктивно;
Органічна цілісність, єдність і взаємозв'язок правових норм, а не їх випадковий набір. Норми права, з яких складається система права, не можуть функціонувати ізольовано. Вони взаємно узгоджені і цілеспрямовані.
Структурний різноманітність. Це означає, що система права складається з неоднакових за змістом та обсягом структурних елементів, які логічно об'єднують, розташовують нормативний матеріал у певній функціональній спрямованості.
Структурні елементи системи права:
-норми права;-інститути права;-підгалузі права;-галузі права;
Галузь права - відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом правового регулювання.
Адмі. право - система правових норм, регул. управлінські відносини у сфері здійснення виконавчої влади, розпорядчої діяльності державної реєстрацiї. апарату, його взаємовідносин з іншими державної реєстрацiї. і негосуд. організаціями та громадянами.
Цивільне право - система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, які складаються між фізичними та юрид. особами як рівноправними.
Кут. право - система правових норм, які охороняють від злочинних посягань права та свободи людини і громадянина, конституційний лад, усі види власності тощо, установлюючи міру кримінальної відповідальності за їх вчинення.
Особливу галузь права становить міжнародне право.
Міжнар. право - система правових норм, які регулюють публічні взаємовідносини між державами (міжнародне публічне право) чи приватно-правові відносини між громадянами різних країн та їх об'єднаннями (міжнародне приватне право). Матеріальні галузі права (матеріальне право) - прямо регулюють суспільні відносини. До них відносяться конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та ін право.
Процесуальні галузі права (процесуальне право) - визначають процедуру реалізації матер. права і похідні від нього.
Матеріальним галузям права - адміністративного, цивільного, кримінального відповідають процесуальні - админ.-процесуальне, цивільно-процесуальне, кримінальне право.
Адм-процес. право - система норм права, що регулює порядок здійснення та розгляду адміністративно-правових справ, тобто таких, що складаються у сфері держ. управління.
Цивільно-процесуальне право - система норм права, що регулює порядок розгляду і вирішення судом цивільних справ, а також порядок виконання судових рішень.
Угол.-процес. право - система норм права, регул-ая порядок деят-ти правоохр. органів і судів у зв'язку з розкриттям злочинів, розслідуються. кут. справ, їх розглядом в суді і винесенням вироку.
Якщо система права складається з галузей, то самі галузі складаються з підгалузей, інститутів і норм права. Окремими взаємопов'язаними елементами галузі є інститути права,
Інститут права - система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, що регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин,
Інститути права - необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь права має інститути права як своє самостійний структурний підрозділ. Інститути права за сферою поширення (або за складом):
- галузеві (інститут спадкування);
- міжгалузеві (інститут відповідальності за екологічні правопорушення, інститут приватної власності).
Інститути права за функціональною ролі:
- регулятивні (інститут міни);
- охоронні (інститут кримінальної відповідальності). Інститути права за субординацією в правовому регулюванні:
- матеріальні (інститут підряду);
- процесуальні (інститут порушення кримінальної справи).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності. "
 1. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  системі права, що характеризують зміст правозастосування та правореалізаціонной процесу в цілому. Такі основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають найважливіше значення для побудови нормативної основи будь-якої галузі і її застосування. Вони виступають в якості своєрідного фундаменту, на
 2. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  систем ряду держав, що об'єднується спільністю походження права, схожістю правових джерел, юридичної техніки. Романо-германська правова сім'я - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина, Японія, Латинська Америка, РФ. Джерела - давньоримське право. У період середньовіччя (12-13 ст) і в епоху Ренесансу наука Європи адаптувала римське право часів Юстиніана. Причина правової
 3. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
  системі норм) загальнообов'язкове вимога до певної поведінки (стану) індивіда обумовлено об'єктивними законами суспільного життя людей. Цим самим кримінальне право заохочує, стимулює відповідальна поведінка учасників суспільних відносин. У цьому плані важливо зауважити, що кримінально-правове середовище не є лише чимось зовнішнім по відношенню до особистості. Вона являє собою
 4. § 1. Поняття злочину
  систематичним: звернення до норм Особливої частини карного кодексів союзних республік показує, що термін "злочинне діяння" включає не тільки дія або бездіяльність, а й злочинні наслідки '". Порівняно частіше, проте , на роль родового поняття висувався термін "посягання", але з різними, часом протилежними мотивуваннями. Так, бажаючи акцентувати в злочині його
 5. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею еди -нолічно при непарному числі присяжних. Вперше торгові
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори з особливих
 7. Стадії арбітражного процесу
  системи арбітражних судів РФ. 2 Див: Лесницкая Л., Клейн Н. Концепція розвитку цивільного процесуального та арбітражного процесуального законодавства / / Правова реформа: концепція розвитку російського законодавства . М.: Изд-во Інституту законодавства та порівняльного правознавства при Уряді РФ. 1995. С. 169-174. 3 Див: Арбітражний процес / За ред. М. Треушнікова. М., 1995.
 8. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу: рівень арбітражного суду в системі або місце (територія) розгляду справи - підсудність поділяється на родову і
 9. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав 1. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латина-ми встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею одноосібно при непарному числі присяжних. Вперше торгові
 10. 2. Поняття підвідомчості, її види
  система органів, наділених правом вирішувати юридичні справи, і, як наслідок, виникає потреба в розмежуванні компетенції у зазначеній сфері. Засобом вирішення цього завдання з'явився інститут підвідомчості юридичних справ »6. Органи, що займаються дозволом цивільних справ, як і форми вирішення їх, різні. Залежно від природи юрисдикційних органів Ю. Осипов виділяв
© 2014-2022  ibib.ltd.ua