Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.


Систематизація законодавства - це цілеспрямована робота законодавця з упорядкування та приведення в єдину систему чинних законодавчих актів з метою їх доступності, кращої видимості й ефективного застосування. В основі такої роботи лежать знання про систему права, її галузях і підгалузях.
Цілями систематизації є: створення стрункої системи законів, яка має якостями повноти, доступності та зручності користування нормативними актами, усунення застарілих і неефективних норм права, дозвіл юридичних колізій, ліквідація прогалин і оновлення законодавства.
Облік нормативних актів - облік зак-ва та ін нормативних актів шляхом їх збору, зберігання, підтримання в контрольному стані, створення пошукової бази, забезпечення необхідної правової інформації для практичних і теоретичних цілей.
Види систематизації законодавства:
Інкорпорація - вид систематизації, в ході якої діючі нормативні акти зводяться воєдино без зміни їх змісту, переробки та редагування. У цьому випадку текстуальний виклад юридичних норм (правил поведінки) не піддається зміні. Результатом інкорпорації є видання різних збірок або зібрань, які формуються за тематичним принципом (тобто за предметом регулювання) або по роках видання нормативних актів (тобто за хронологічним принципом).
Інкорпорація підрозділяється на офіційну і неофіційну. До офіційної можна віднести Збори законодавства України. У його першому розділі публікуються нормативні акти Президента та Уряду за певний період, у другому - їх індивідуальні правові акти. До неофіційною інкорпорації ставляться збірники нормативних матеріалів за галузями права, що видаються навчальних цілях, для освіти населення і т.д. На подібного роду неофіційні інкорпоративні матеріали не можна посилатися в ході розгляду юридичних справ у суді, арбітражі та інших правозастосовних органах.
Кодифікація припускає переробку норм права за змістом і їх систематизоване, науково обгрунтоване виклад у новому законі (зведенні законів, кодексі, засадах законодавства та ін.) Кодифікація - це сістематізаціонной робота більш високого рівня, ніж інкорпорація, так як в ході кодифікації відбувається якісна переробка діючих юридичних норм, усуваються неузгодженості, дублювання, суперечності і прогалини у правовому регулюванні, скасовуються неефективні і застарілі норми. Нормативний матеріал наводиться законодавцем в струнку, внутрішньо узгоджену правову систему. На зміну раніше діяв великому числу юридичних нормативних документів приходить новий єдиний зведений акт, виданням якого досягається чіткість і ефективність у правовому регулюванні.
Консолідація - спосіб (форма) систематизації, який полягає в об'єднанні кількох нормативно-правових актів, що діють в одній і тій же сфері суспільних відносин, в єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту . Інакше: консолідація виражається в підготовці та прийнятті укрупнених актів на базі об'єднання норм розрізнених актів, виданих з одного питання.
Вона використовується там, де відсутня можливість кодифікації; являє собою уніфікацію нормативних актів; усуває їх множинність; позбавляє їх від надмірної роздробленості; сприяє об'єднанню загальних положень поточного правотворчості в родинні групи; є проміжною ланкою між поточним правотворчеством і кодифікацією.
Результатом консолідації нормативного матеріалу є видання Зводу законів.
Правовий тезаурус - виклад певних теоретичних понять і визначень, види словників, енциклопедій і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус. "
 1. 13. Місцеві органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Вони виконують свої функції відповідно до законів про них. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих адміністрацій. Глави
 2. 63. Кодифікація та інкорпорація, їх співвідношення і види.
  Юридичній науці відомі два основних види систематизації: інкорпорація і кодифікація. Інкорпорація - вид систематизації, в ході якої діючі нормативні акти зводяться воєдино без зміни їх змісту, переробки та редагування. У цьому випадку текстуальний виклад юридичних норм (правил поведінки) не піддається зміні. Результатом інкорпорації є видання різних
 3. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  Розглянемо основні положення деяких нормативних актів, що регулюють найбільш важливі сфери правовідносини держава-військовослужбовець: федеральні закони «Про статус військовослужбовців», «Про військовий обов'язок і військову службу »,« Положення про Офіцерському зборах ЗС РФ »і їх відповідність Конституції РФ, цілям і принципам проведеної реформи ЗС РФ. Стаття 59 Конституції РФ, будучи відсильною
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 6. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 7. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  1. Укази Президента РФ і постанови Уряду РФ. Як приклад можна привести Пост. Уряду РФ від 14.02.2003 № 100 «Про уповноваженому органі у справах про банкрутство і процедурах банкрутства і регулюючому органі, який здійснює контроль за саморегульованими організаціями арбітражних керуючих», в якому встановлено, що уповноваженим органом, що представляє в справах про
 8. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 10. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua