Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

63. Кодифікація та інкорпорація, їх співвідношення і види.


Юридичній науці відомі два основних види систематизації: інкорпорація і кодифікація.
Інкорпорація - вид систематизації, в ході якої діючі нормативні акти зводяться воєдино без зміни їх змісту, переробки та редагування. У цьому випадку текстуальний виклад юридичних норм (правил поведінки) не піддається зміні. Результатом інкорпорації є видання різних збірок або зібрань, які формуються за тематичним принципом (тобто за предметом регулювання) або по роках видання нормативних актів (тобто за хронологічним принципом).
Інкорпорація підрозділяється на офіційну і неофіційну. До офіційної можна віднести Збори законодавства України. У його першому розділі публікуються нормативні акти Президента та Уряду за певний період, у другому - їх індивідуальні правові акти. До неофіційною інкорпорації ставляться збірники нормативних матеріалів за галузями права, що видаються навчальних цілях, для освіти населення і т.д. На подібного роду неофіційні інкорпоративні матеріали не можна посилатися в ході розгляду юридичних справ у суді, арбітражі та інших правозастосовних органах.
Кодифікація припускає переробку норм права за змістом і їх систематизоване, науково обгрунтоване виклад у новому законі (зведенні законів, кодексі, засадах законодавства та ін.) Кодифікація - це сістематізаціонной робота більш високого рівня, ніж інкорпорація, так як в ході кодифікації відбувається якісна переробка діючих юридичних норм, усуваються неузгодженості, дублювання, суперечності і прогалини у правовому регулюванні, скасовуються неефективні і застарілі норми. Нормативний матеріал наводиться законодавцем в струнку, внутрішньо узгоджену правову систему. На зміну раніше діяв великому числу юридичних нормативних документів приходить новий єдиний зведений акт, виданням якого досягається чіткість і ефективність у правовому регулюванні.
Кодифікація - законодавства може бути загальною (коли переробці піддається все законодавство держави), галузевої (якщо переробляються норми галузі законодавства) або спеціальної (що охоплює норми-якого-або правового інституту).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 63. Кодифікація і інкорпорація, їх співвідношення і види. "
 1. 49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
  Систематизація законодавства - це цілеспрямована робота законодавця з упорядкування та приведення в єдину систему чинних законодавчих актів з метою їх доступності, кращої видимості й ефективного застосування. В основі такої роботи лежать знання про систему права, її галузях і підгалузях. Цілями систематизації є: створення стрункої системи законів, яка має якостями
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 3. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
 4. 29. Характе-ристика, особливості та види мажоритарної виборчої систе-ми.
  Важливе значення для функціонування політичної системи в зарубіжних країнах мають виборчі системи, від характеру яких в значній мірі залежить склад центральних і місцевих представницьких установ, а також результат виборів посадових осіб - від президентів до муніципальних чиновників . Виборча система являє собою сукупність встановлених законом правил, принципів і
 5. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  38. Види методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 6. 88. Податкова політика сучасної держави.
  Податкова політика проявляється в системі заходів податкового регулювання, спрямованих на встановлення оптимального рівня податків в залежності від поставлених в даний момент макроекономічних завдань. На вибір варіанта рішення в області податкової політики впливає загальна економічна ситуація в державі (темпи зростання або падіння виробництва), рівень інфляції, кредитно-грошова політика,
 7. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 8. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і 33 універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.
 9. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 10. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  Незмірно зростає значення забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається
© 2014-2021  ibib.ltd.ua