Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.


Суб'єкти правовідносин - суб'єкти права, тобто особи, що володіють правосуб'єктністю. Вирази «суб'єкт права» і «особа, що володіє правосуб'єктністю», збігаються. Правосуб'єктність - одна з обов'язкових передумов правовідносин.
Суб'єкти правовідносин - індивідуальні чи колективні суб'єкти права, які використовують свою правосуб'єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, повноважень і юридичної відповідальності.
Види суб'єктів правовідносин:
1) індивідуальні суб'єкти (фізичні особи):
- громадяни, тобто індивіди, що володіють громадянством цієї країни; іноземні громадяни;
- особи без громадянства (апатриди);
- особи з подвійним громадянством (біпатриди);
2) колективні суб'єкти (юридичні особи):
- державні органи, організації, установи, підприємства;
- органи місцевого самоврядування;
- комерційні організації (акціонерні товариства, приватні фірми і т. п. - вітчизняні, іноземні, міжнародні);
- громадські об'єднання (партії, профспілкові організації тощо)
- релігійні організації;
3) держава та її структурні одиниці:
- держава;
- державні утворення (суб'єкти федерації - штати, землі, автономії; в Україні - Автономна Республіка Крим);
- адміністративно-територіальні одиниці;
4) соціальні спільності - народ, нація, етнічні групи, громадяни виборчого округу тощо
Об'єкти правовідносин - матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб'єктивні юридичні права і суб'єктивні юридичні обов'язки.
Розрізняють такі види об'єктів правовідносин:
предмети матеріального світу.
Послуги виробничого і невиробничого характеру;
продукти духовної та інтелектуальної творчості.
Особисті немайнові блага - життя, здоров'я, честь, гідність, право на освіту та інші права і свободи.
Правосуб'єктність юридичних осіб (колективних суб'єктів правовідносин) - це правоздатність і дієздатність державних і недержавних організацій: державних органів, державних підприємств і установ, громадських об'єднань, комерційних (господарських) корпорацій, релігійних організацій та ін
Юридична особа - організація, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або третейському суде1. Юридична особа - не всякий колективний суб'єкт, а колективний суб'єкт у певній галузі діяльності - господарській, соціально-культурній, змістом якої є товарно-грошові відносини, участь у цивільному (майновому) обороті. Статусом юридичної особи комерційні і некомерційні організації наділяються за законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи. "
 1. Особи, які беруть участь у справі.
  Суб'єктів арбітражного процесу особливо виділяє групу осіб беруть участь у справі (ст. 40 АПК РФ). Процесуальний статус цих суб'єктів характеризуються наступними ознаками: По-перше, вони мають юридичної зацікавленістю в результаті справи. Юридична зацікавленість може бути: матеріальної - зацікавленість у відновленні положення, що мав місце до його порушення або оспорювання, і
 2. 2. Арбітражна угода
  суб'єктність сторін такої угоди і добровільність їх волевиявлення. В силу того, що найчастіше «іноземний елемент» в арбітражній угоді представлений сторонами, що мають різну державну приналежність, питання належної правосуб'єктності сторін буде регулюватися відповідно до застосовного правом. На підставі широко поширеності колізійних норм
 3. 14. Функції та види конституційного надзо-ра.
  Суб'єктів конституційного ного нагляду встановлюється законодательст-вом і наглядової практикою відповідної країни. За своїм змістом конституцій-ний нагляд може бути формальним і матері-альних. У першому випадку перевіряється дотримання ня процедурних правил, встановлених для прийняття законів та інших нормативних актів, що є об'єктами конституційного нагляду. У другому випадку перевіряється
 4. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Суб'єктів права, що виникає на основі правових норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів. Ознаки: Нормативні підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля,
 5. 16. Структура правовідносин.
  Суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи соціально-юридичним властивістю, що включає: Здатність мати права
 6. 26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
  Суб'єктів права в інтересах користування правом і досягнення бажаного результату, який не суперечить юридичній нормі; Структура правовідносини: суб'єкт (сукупність осіб, що беруть участь у правовідносинах - фізичні або юридичні особи). об'єкт (те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб'єктів - матеріальні чи нематеріальні блага). зміст (суб'єктивне право і
 7. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  суб'єктивність або просто відмінності в підході до вирішення завдань може привести не тільки до неузгодженості дій різних ланок армії, що призведе до невиконання бойового завдання, але може викликати несанкціоноване (нерегламентоване) застосування військової сили, зброї, в тому числі і ядерної, наслідки чого можуть бути незворотними і згубними для окремих громадян, держави або
 8. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  суб'єкта до скоєного суспільно небезпечного діяння (суб'єктивна сторона злочину); визначає здатність особи усвідомлювати суспільно небезпечний характер своїх дій і передбачити можливість настання суспільно небезпечних наслідків (суб'єкт злочину). Сукупність усіх зазначених ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння за кримінальним законом як злочин, прийнято в
 9. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  суб'єктивні права в кримінальному процесі »'. Питання про правовідносинах в галузі кримінального права за останні роки привертає до себе все більшу увагу. Число прихильників визнання наявності особливих правовідносин у галузі кримінального права, як свідчить література останніх років з кримінального права та загальної теорії права, безперервно возрастает2 . Відповідно до положень загальної теорії права
 10. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  суб'єктів суспільних відносин з метою утримати їх від злочинної поведінки (у тому числі в майбутньому). Саме в цьому і полягає основний сенс регулятивної функції. Оперативно реагуючи на скоєний злочин, норми кримінального права тим самим запобігають наступ більш руйнівного (найчастіше невосполнимого) шкоди соціально значимим інтересам людей, як би випереджаючи можливі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua