Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

16. Структура правовідносин.


Структура правовідносини включає такі елементи, як суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти.
Суб'єкти та об'єкти правовідносин:
Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи соціально-юридичним властивістю, що включає:
Здатність мати права і нести обов'язки (правоздатність)
Самостійно, за своїм розсуд, здійснювати свої права та обов'язки (дієздатність)
Нести передбачену законом відповідальність за скоєні правопорушення (деліктоздатність)
Крім правосуб'єктності, права характеризують також і соціальні критерії:
Зовнішня відособленість
Персоніфікація (виступ зовні у вигляді єдиного особи - персони)
Здатність вільно виробляти, виражати і здійснювати єдину волю
Свобода волі - обов'язкова соціальна передумова визнання особи суб'єктом права.
Саме правосуб'єктність дозволяє особі на законних підставах брати участь у правовідносинах. При цьому розрізняють «суб'єкт права» і «суб'єкт правовідносин». Суб'єкт права - лише потенційний учасник правовідносини, в реальному житті він може в нього ніколи не вступати (наприклад, вступ до шлюбу). Суб'єкт правовідносини - його фактичний учасник, носій конкретних суб'єктивних прав і обов'язків. Суб'єкт правовідносини - завжди суб'єкт права, оскільки має правосуб'єктність. Але не всякий суб'єкт права - суб'єкт правовідносин.
Види суб'єктів правовідносин:
Індивіди (фізичні особи)
Територіальні освіти (держави, регіони, міста)
Соціальні об'єднання - комерційні та некомерційні організації, а т.м. їх структурні підрозділи. Правосуб'єктність організації виникає в момент її державної реєстрації, припиняється - ліквідацією організації.
Юридична особа - організація, яка має відокремлене майно, від свого імені здійснює юридичні права та обов'язки, може виступати в суді в якості позивача і відповідача. Висловлює від імені організації волю зовні.
Об'єкт правовідносини - матеріальні, або нематеріальні блага, цінності, з приводу яких складаються правовідносини. Спонукальним чинником для вступу особи у правовідносини виступають різного роду соціальні цінності, необхідні для задоволення тих чи інших потреб суб'єкта в економічній, політичній, гуманітарній, особистій сфері.
Види об'єктів правовідносини:
Матеріальні об'єкти - майно, гроші, цінні папери
Об'єкти духовної творчості - твори науки, мистецтва, літератури
Особисті немайнові блага - життя, честь, здоровбе, ділова репутація, свобода
Дії або результати таких дій - дача свідчень свідків, участь у виборах, надання послуг
Таким чином, об'єкт правовідносини - це різні блага, які прагне отримати уповноважених суб'єкт.
Зміст правовідносини - суб'єктивні юридичні права й обов'язки учасників правовідносин. Права й обов'язки учасників правовідносин характеризуються взаємною, суб'єктивним та юридичним характером:
Взаємний характер. Правовідносини - це завжди юридична взаємозв'язок суб'єктів, що мають взаємні права та обов'язки. Останні завжди носять зустрічних характер. Це означає, що коли одна особа має суб'єктивне право, на іншу особу покладається відповідний обов'язок - здійснювати активні дії або утриматися від них. І навпаки, якщо на когось покладено юридичний обов'язок, існує особа, що володіють правом вимагати виконання цього обов'язку.
Суб'єктивний характер - визначення «суб'єктивне» означає, що право (або обов'язок) завжди належать конкретній особі (суб'єкту). Цим суб'єктивне право відрізняється від права об'єктивного - сукупність правових норм, що діють в державі. Якщо об'єктивне право - міра свободи абстрактного суб'єкта права, то суб'єктивне право - міра свободи конкретної особи, що бере участь в певному правовідносинах.
Юридичний характер - суб'єктивні права та юридичні обов'язки завжди закріплені нормативно. Цим вони відрізняються від неюридичних прав і обов'язків, що охоплюють будь незаборонених дію (дихати, рухатися)
Суб'єктивне право і юридичний обов'язок:
Суб'єктивне право - передбачена нормою права міра дозволеного поведінки учасника правовідносини, забезпечена заходами державного захисту. Головне в суб'єктивному праві - можливість його використання на власний розсуд суб'єкта без загрози застосування державних санкцій. Суб'єктивне право - засіб задоволення якого-небудь уповноваженої особи, для досягнення певного блага, цінності.
Види суб'єктивних прав:
Право вимагати від іншого учасника виконати свої обов'язки (повернути борг, заплатити податки, з'явитися в суд). У даному випадку мова йде про право на чужі дії.
Право на власні активні дії (подати позов, проголосувати, купити або продати).
Право володіти, користуватися, розпоряджатися певним благом - матеріальним і нематеріальним.
Право звернутися до держави за захистом порушених суб'єктивних прав, тобто можливість вдатися до примусу держави, щоб забезпечити реалізацію суб'єктивного права.
Юридична обов'язок - передбачена нормою права міра належної поведінки учасника правовідносини, забезпечена заходами державного примусу. У зобов'язаного учасника правовідносини відсутня свобода вибору, оскільки від виконання обов'язку не можна відмовитися. У разі відмови або несумлінного виконання, держава з власної ініціативи або з ініціативи іншого учасника правовідносини примусово забезпечує виконання юридичних обов'язків. У цьому - головна відмінність суб'єктивного права, що реалізується за власною ініціативою, від юридичного обов'язку. Юридичні обов'язки одних учасників правовідносини забезпечують виконання суб'єктивних прав інших учасників. Вони гарантують суб'єктивні права, роблять їх реальними. Суб'єктивні права не існують без відповідних обов'язків. У цьому - основне значення обов'язків. Юридична обов'язок може мати дві форми - активну (передбачає вчинення активних дій, передбачених нормативно і покладених на учасника правовідносини) і пасивну (утримання від певних дій). Активна випливає з зобов'язуючих норм права, пасивна - із заборонних.
Юридичні факти - закріплене в гіпотезах правових норм конкретне життєве обставина, настання якого тягне юридичні наслідки у вигляді виникнення, зміни або припинення правовідносин.
Види юридичних фактів:
За правовими наслідками - правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие
По вольовому критерієм
Події - породжувані ними наслідки не залежать від волі людей (народження, смерть, закінчення строку, стихійне лихо)
Діяння (дії і бездіяльності) - обставини, настання яких визначається свідомістю і волею людей. Діляться на правомірні (відповідні праву) - договори, угоди, вчинки і неправомірні (правопорушення).
Групи правомірних діянь:
Юридичні вчинки - викликають юридичні наслідки незалежно від того, чи усвідомлював суб'єкт їх правове значення (знахідка, створення твору мистецтва)
Юридичні акти - дії, безпосередньо спрямовані на досягнення юридичних результатів.
Стан - тривало існуюче юридична властивість або правовідношення (громадянство, шлюб, непрацездатність)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16. Структура правовідносин."
 1. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і правовідносини нерозривно пов'язані, вони - частини єдиного механізму правового регулювання. Реальний характер - правовідносини завжди присутні зовні у
 2. 26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
  Структура змісту - спосіб взаємозв'язку, що виникає на основі суб'єктивних прав, обов'язків, повноважень, відповідальності. Структура змісту правовідносин утворюють не зв'язок її змістовних елементів (суб'єктивних прав, обов'язків, повноважень, відповідальності), а ту правовий зв'язок, який виникає на їх основі з приводу домагання на щось. Інакше - це юридична взаємне положення
 3. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  структура правовідносини, на нашу думку, може бути поширена і на кримінальну правовідносини. 1 А. А. Піонтковський. Деякі питання загальної теорії держави і права. - «Радянська держава і право», 1956, № 1, стор 18. 2 Див: А. А. Піонтковський. Правовідносини в кримінальному праві. - «Правознавство», 1962, № 2; О. С. І про ф ф е, М. Д. Ш а р г о-р про дек і і. Питання теорії права. М.,
 4. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6. Авер'янов В. Актуальні Завдання Реформування адміністратів ного права / / Право України.
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесуальному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних дій. Наприклад, громадянин-підприємець може вести
 6. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  структури правозастосовчого процесу визначається його спеціалізацією, а не уніфікацією. Згідно ст. 46 Конституції РФ кожному гарантується судовий захист його прав і свобод. Як відомо, судова система України складається з судів загальної юрисдикції, арбітражних судів та Конституційного суду РФ. З моменту появи системи арбітражних судів і до теперішнього часу залишається не до кінця
 7. Види позовів
  структуру матеріального правовідносини (наприклад, позов про зміну умов договору). Слід враховувати, що сучасна судова діяльність носить досить творчий характер, арбітражні суди встановлюють безліч фактичних обставин, особливо в тих випадках, коли регулювання здійснюється С допо-могою норм С щодо невизначеними гіпотезами. Ар-арбітражного суди стикаються С
 8. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесу-альному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних дій. Наприклад, громадянин-підприємець може
 9. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  структурні частини. Загальновизнано виділення двох елементів позову: предмета та основи позову. Під предметом позову розуміється оп-певне вимога позивача до відповідача, наприклад про визнання права власності, про відшкодування збитків, про захист ділової репутації, про визнання повністю недійсним правового акта державного органу і т. д. Предмет позову не слід змішувати з певним
 10. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати (Arbitration Institute, Stockholm Chamber of Commerce).
    структуру Інституту, а також правила процедури розгляду в ньому комерційних спорів, що носять міжнародний характер. Інститут має Правління, що складається з шести членів, які призначаються на строк 3 роки Радою директорів Стокгольмської Торгової палати. Рада директорів призначає Голову та заступника Голови з членів Правління Інституту. Голова та заступник Голови
© 2014-2022  ibib.ltd.ua