Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА. ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності.
У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім норми права. Йшла мова і про вплив права на поведінку, і про поведе-нии як об'єкт правовідносин, і про біхевіорістском підході до розуміння права, коли в основі лежить вивчення зв'язки «право - поведінка». Словом, поведінка також виявляється важливим предметом інтересів теоретико-правового знання.
Загалом, так воно і повинно бути. Бо якщо саме право - це соціально-регулятивна система, то регулює вона перш за все і головним чином поведінку людини, то, як він діє, як повинен діяти.
Ось чому теорія права традиційно звертається насамперед до характеристики поведінки, виробляючи критерії, які дозволили б оцінити конкретну поведінку. Адже саме поведінка виступає підсумком, результатом реалізації права, і тільки ці оцінки можуть відповісти на питання - чи відповідає поведінка правовим вимогам або, навпаки, відхиляється від цих вимог, чи правомірно воно, протиправно.
І, звичайно, завжди треба відповідати на запитання: а що робити, якщо адресат норми справді від-клонящегося в своїй поведінці від правових вимог, якщо порушив правову норму, став правонару-шітелем? Яку відповідальність він за це повинен нести? Навіщо потрібна взагалі відповідальність загально-ству?
Таким чином, юридичний інтерес до поведінки - це також одне з важливих напрямків у пізнанні права як цілісного соціального інституту. Теорія права при цьому виділяє і формулює тільки те, що органічно пов'язує поведінку з правовим впливом, з регулятивної природою права.
На першому місці при цьому виявляється проблема мотивів поведінки: чи беруть участь у формуванні цих мотивів правові вимоги або їх природа знає інші, можливо, більш глибокі пласти, причини.
Звичайно, це область знання не тільки теорії права. Тут вона грунтовно перетинається з іншими науками, і насамперед з психологією. Теорія права в цій області багато в чому використовує сучасні напрацювання саме психології, особливо соціальної психології.
Сучасний науковий рівень знання послідовно пов'язує мотиви поведінки з інтересами, визначаючи останні як об'єктивні чи суб'єктивні потреби і життєдіяльності суб'єктів права. Розрізняють особисті, громадські, державні, національні й інші інтереси.
У фізичних осіб інтерес завжди формує ті чи інші особистісні установки схильності, штампи, ціннісні орієнтири, цілі, способи їх досягнення та інші свідомі і емоційні сторони поведінки, знати і враховувати які особливо важливо при правозастосуванні.
Ці установки можуть формувати різні стереотипи поведінки особистості. Наприклад, прагматичні, коли вся поведінка суб'єкта права оцінюється, «пропускається» крізь призму вигідності чи згубність «для себе». Однієї з психологічних форм такої поведінки є егоїзм і його крайні прояви у вигляді его-центризму.
Разом з тим егоїзм може формувати мотиви підприємливості, діловитості, кар'єрна (а не тільки кар'єризму), що в загальному не завжди заслуговує негативної оцінки.
У свою чергу інші інсталяції можуть формувати мотиви, що визначають поведінку, корисне для «ближнього», для суспільства, так звані альтруїстичні мотиви. Альтруїзм, так само як і егоїзм, має різні рівні і форми прояву і також визначається в кінцевому рахунку усвідомленими або «відчутими» інтересами.
Одна з давніх альтруїстичних форм - це установка на самопожертву для допомоги тому, хто цього потребує, в ім'я суспільних ідеалів та цілей.
Досить поширеною в історії є і така альтруїстична форма, яку позначення ють як теодицеї. Теодицеї - це претерпевание страждань у цьому заради благополуччя, навіть «блаженства» у майбутньому.
Релігійні догми теодиции широко відомі: претерпевание жнива-ний на землі в ім'я блаженства в загробному житті. Це один з основних біблійних мотивів, пояс-няющій і встановлює, чому треба зазнавати ті чи інші страждання. Він зворушливо і кра-соковито дан в описах нещасть Іова, в так званій вавілонської теодиции.
Характерно, що теодіцівние мотиви широко використовувалися і в комуністичній утопії, перетворюючи комуністичну ідеологію в одне з релігійних течій. А чому ж, що не теодицею, були наполегливі запевнення Леніна, Сталіна, Хрущова про те, що зараз народу треба трохи потерпіти, а через кілька років буде комунізм і загальне благополуччя і добробут, «молочні ріки і кисільні береги». Ленін, виступаючи в 1920 році на 3-му з'їзді комсомолу, визначив термін настання комунізму в 15-20 років, Сталін у 40-ті роки - в 4-5 п'ятирічок, Хрущов в 1962 році відвів теодиции 20 років.
Втім, мотиви теодиции - особистісні, суспільні - дійсно, як здається, потрібні людині з часів «неолітичної революції», коли він зайнявся трудовою діяльністю, яка несе не тільки радість творення, а й гіркоту несправедливого розподілу результатів праці і всього супутнього цьому в політичній, екологічній та інших сферах життя.
Розмірковуючи про різні напрямки в мотиваційній сфері людини, слід застерегти від одного дуже поширеного забобону. На жаль, він поширюється деякими психологами, але не має достатньо переконливих історичних обгрунтувань.
Мова йде про те, що як запевняють деякі вчені, спочатку наш предок, особливо при цьому дістається неандертальцю, був агресивний, егоїстичний, в тому числі по відношенню до своїх одноплемінників. Ці властивості збереглися і до цих пір і формують різні антисоціальні вчинки як окремої людини, так і колективних утворень. Процес соціалізації ці вчені бачать в обмеженнях агресивності як мало не природженого психологічного стану людини.
З цими твердженнями важко погодитися, так як є археологічні дані, що показують, що альтруїстичні мотиви були поширені і серед наших самих далеких предків. Відомо, наприклад, що життя родича без однієї руки і з черепної травмою одноплемінники підтримували більше двох десятків років - і це 70 тисяч років тому - так датовані відповідні знахідки. Відомо також, що неандертальці лікували травами хворих одноплемінників, знали сімейні фор-ми шлюбу.
Словом, альтруїстична взаємна підтримка один одного у наших предків була також досить поширена, хоча, звичайно, вийшовши з тваринного світу і зайнявши 3 мільйони років тому екологічну нішу великого всеядного денного хижака, наш предок, зрозуміло, не відрізнявся великосвітськими манерами. Але шукати в біологічній природі людини соціальні причини сучасної мотивації поведінки - навряд чи перспективна справа.
Для теорії права значно корисніше звернутись в цьому процесі до вольових і свідомим елементам мотивації.
Психологічна характеристика волі як установки на досягнення мети знає нормальні і дефективні форми свого прояву. Невміння зосереджуватися, визначати розумні засоби для досягнення мети, підпорядкованість іншим (крайній випадок - каталептичними стану), інші розладу волі також формують ті чи інші мотиви. Правозастосовна діяльність, наприклад, розслідування злочину, просто не може обійтися без їх урахування в конкретних ситуаціях.
На раціональному рівні мотивації поведінки також доводиться оцінювати, чи правильно був визначений вибір шляхів для досягнення мети або свідомість суб'єкта права було дефектним. Іншими словами, у мотивації поведінки або його відсутності могло проявитися розлад свідомості і тоді суб'єкт права міг опинитися неосудним.
Шизофренія, параноя і різних формах, у тому числі такий феномен, як роздвоєння особистості, галюцинації - слухові, зорові, тактильні, - інші патологічні стани задають чимало загадок лікарям і юристам при визначенні, яким же було поведінку і що треба робити з тим чи іншим суб'єктом права, якщо в наявності порушення правових вимог, правових приписів.
Зрозуміло, якщо поведінка правомірне, тобто відповідає вимогам права, то робити нічого не треба. У цьому випадку в поведінці суб'єкта права (фізичної особи, державного органу, громадської організації, посадової особи) реалізується право - він дотримується, виконує, використовує, застосовує його.
Громадянин поводиться законослухняно, і це поведінка, власне, і забезпечує право, доводячи свої вимоги до громадянина. Ось чому класична формулювання «закон набирає чинності з моменту опублікування» націлена на те, щоб адресат закону дізнався про його появу і, відповідно, організував своє правомірна поведінка.
Але здавна виникала проблема - а як бути, якщо громадянин не знав закону, не вів себе у зв'язку з цим правомірно? Чи можна приймати відмовку суб'єкта права про це як підставу для його звільнення від усякої відповідальності?
Теорія права сформувала принцип: «незнання закону не звільняє від відповідальності». Іншими словами, якщо держава виконала свій обов'язок оприлюднити, опублікувати закон в тій чи іншій формі, то дотримання цього закону стає основою для правомірної поведінки. Оприлюднення закону знає самі різні форми. Від стел, на яких вибивалися закони за часів Хаммурапі, від глашатаїв в часи середньовіччя до діяльності найпотужніших сучасних засобів масової інформації - такі способи доведення законів до тих, кого вони стосуються. Ділові звичаї у багатьох країнах став показ по телебаченню самого законодавчого процесу.
Словом, право як сигнал другого типу, про який йшла мова вище (неперсоніфікований сигнал тим, кого це стосується), може лежати в основі правомірної поведінки лише у разі доступності для суб'єктів права.
Ну, а якщо держава не виконала своїх обов'язків з оприлюднення законів, якщо законодавчий акт має закритий або навіть секретний характер, як бути тоді? Хіба таке незнання закону може не звільняти від відповідальності? Здавалося б, у цьому випадку має звільняти.
Але, на жаль, знову ж таки в історії вітчизняної правової системи, були такі ситуації, коли ті чи інші акти законодавства (наприклад, деяких Указів Президії Верховної Ради СРСР) мали закритий і навіть секретний характер, навіть якщо стосувалися прав і свобод громадян. За їх недотримання каралися відповідні громадяни, так і не дізнавшись, що ж вони порушили.
Відбувалося це в СРСР у період боротьби з так званими дармоїдами, у кото-яких конфіскувалися будинки, якими вони володіли на праві особистої власності.
Так, в 1960-1961 роках постановою уряду власникам будинків заборонялося здавати в оренду примі-щення для виробничої роботи вдома. Таке вилучення доходів вважалося дармоїдством і будинок конфіскували державою. Але що постанова уряду була секретним і у відповідної-ного власника конфіскували будинок, хоча йому і не повідомляли, на якій підставі.
Багато акти законодавства, якими визначалася після війни гірка доля повертаються з полону, на основі яких здійснювалися депортації цілих народів Північного Кавказу, також були закритими.
Тому норма Конституції Російської Федерації 1993 року про те, що «закон підлягає офіційному опублікуванню. Неопубліковані закони не застосовуються »(частина 3 статті 15 Конституції) - це велике завоювання вітчизняної демократії, просування до розвитку прав і свобод російських громадян.
Більше того, Конституція встановлює, що «будь-які нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома». Ось за таких умов принцип «незнання закону не звільняє від відповідальності» дійсно може діяти і забезпечувати правомірна поведінка.
Однак ілюзією було б уявляти, що громадяни тільки й роблять, що шукають і вивчають закони, щоб вести себе правомірно. Немає нічого більш далекого від дійсності, ніж подібне подання.
 Соціологічні дослідження показують, що каналів, з яких громадянин отримує правову інформацію, декілька. Розглянемо деякі з них.
 Це насамперед офіційний канал - відомості, газети. Важливу роль відіграють також інші засоби масової інформації, які надають в даний час нові грані процесу юридизации суспільства, наприклад телебачення.
 Дізнаються про право громадяни в спеціалізованих інформаційних вузлах суспільства - юридичних консультаціях, агентствах, фірмах.
 Важливе джерело - відомості від уже «потрапили» в жорна юстиції сусідів, родичів, «бувалих» людей.
 Правові відомості дають працівники різних державних органів, громадських організацій. Нарешті, наприкінці XX століття створюються комп'ютерні телекомунікаційні системи правової інформації, які взагалі переводять правову обізнаність громадян на новий рівень.
 І все ж вимагати від кожного, щоб він знав все право, зрозуміло, було б безглуздо. Навіть юристи не володіють цим знанням. У кращому випадку вони знають, «куди треба подивитися».
 Однак для громадянина знання загальних принципів, почав вітчизняної правової системи, які формують правомірна поведінка, є і можливим, і обов'язковим. А знання конкретних правових норм, необхідних для нормальної життєдіяльності, наприклад для занять підприємництвом, для визначення умов праці, завжди можна почерпнути з відповідних правових каналів.
 Та так було і завжди в історії правового життя людства. Заповіді Мойсея, Закони XII таблиць, Білль про права, основні права і свободи в Конституції і т.п. - Це воістину головні орієнтири правомірної поведінки в різні епохи, в різних країнах і «вивчити» їх було завжди можливо.
 На цій основі суб'єкт права все-гда може оцінити і організувати свою поведінку, визначити його суспільне значення, здійснити свої права і свободи не за рахунок прав і свобод інших громадян, побажати або свідомо допустити ті чи інші наслідки своєї поведінки. Соціально шкідливим стало зараз в Росії відкриття з економічних кон'юнктурних міркувань юридичних факультетів в сільськогосподарських і подібних їм вузах. Немає ні викладачів, ні підручників, а гонитва за засобами абітурієнтів просто аморальна.
 Ось чому часом зовсім безглуздим є хаотичне викладання різних юридичних галузевих дисциплін у школах, технічних навчальних закладах, мало не в дитячих садах. Це не правова просвіта, а його профанація. Загальні початку, принципи - так, це всім. А спеціальні знання все ж треба залишати юристам. Інакше все це - не формування в суспільстві юридичного світогляду, а щось дурне.
 Правомірна поведінка може мати активний характер - відповідні дії. І це один вид правомірної поведінки. Це поведінка може мати і пасивний характер - бездіяльність, утримання від дії. І це інший вид, але також правомірної поведінки, якщо воно відповідає вимогам диспозиції правової норми.
 Правомірна поведінка має різні сфери прояву, які можна відповідним чином класифікувати: за галузями права, по суб'єктах, по областях діяльності, за формами (демократичні, авторитарні), з культури, традицій. Власне - це реальна, правове життя суспільства, і її забезпечує правовий пласт суспільного життя.
 Але в суспільстві в силу тих чи інших причин існує й інший пласт, який також є глобальним інтересом теорії права. Це правопорушення.
 Правопорушення - одне з тих соціальних явищ, які представляють винятковий інтерес для теоретичного і практичного правового знання, та й не тільки правового. Дійсно, чому закон, здавалося б, прийнятий для загальної користі, освячений авторитетом державної влади, що втілив не один раз обговорені, найбільш розумні правила поведінки, проте порушується? Та підчас ще таким чином, що порушення загрожує стабільності, стійкості суспільного життя, стає суспільно небезпечним, вимагає якихось відповідей загально-ства!
 Мабуть, з тих самих далеких часів, коду в ранньокласових суспільствах зародилося право і з'явився нею нерозлучний супутник - правопорушення, теоретико-правова думка шукає відповідь на питання - які причини і форми правопорушення, перш за все особливо небезпечного його виду - злочини. Чому виникає поведінка (дія або бездіяльність), що порушує правові принципи, правила, розпорядження? І що треба ділити, щоб протистояти правопорушенню, щоб усунути ці небезпечні відхилена з суспільного життя? Пошук йде вже не одне сторіччя.
 У цьому пошуку теорія права не самотня. Вона співпрацює з соціологією, іншими гуманітарними науками - філософією, соці-альної психологією, спеціальними юридичними науками: кримінологією, наукою кримінального права.
 Однак визначення правопорушення, його видів та інших основних юридичних характеристик - це справа теорії права.
 І перше, що можна виділити в правопорушенні, - це поведінка. Ця дія (або бездіяльність), що має протиправний характер, тобто порушує заборони, що не виконує обов'язки, встановлені нормою права. Цим воно відрізняється від інших видів антигромадської поведінки, наприклад від аморального або руйнівного поведінки. І хоча протиправну поведінку, як правило, включає в себе і порушення моральних норм і містить дезорганізацію, однак основна ознака правопорушення - це протиправність. Правопорушення завжди спрямоване проти охоронюваних законом різних інтересів: особистих, суспільних, державних та інших. Воно заподіює цим інтересам відповідно фізичний, майновий, моральний, соціальний, духовний збиток.
 Тому правопорушення - це не просто антисоціальна поведінка, а найбільш шкідливий антигромадську поведінку, заборонене правом. За ступенем шкідливості розрізняють злочини і проступки. Поведінка, яка характеризує злочин, називають діянням.
 Поряд з злочином і проступком ще одним видом правопорушення є делікт - відхилення від вимог права, від положень договорів в середовищі майнових і пов'язаних з ними немайнових відносин.
 Загальною ознакою правопорушення є його властивість породжувати юридичну відповідальність, то є різні встановлені законом несприятливі наслідки для правопорушника: фізичні, майнові, моральні та інші страждання, утиску.
 У цьому сенсі, стверджується, що правопорушення є основою для настання юридичної відповідальності. Не може бути юридичної відповідальності без правопорушення.
 Перш ніж визначити і охарактеризувати більш конкретно кожен вид правопорушення, слід в рамках теорії права розглянути ще деякі, загальні для всіх видів, основні риси правопорушення.
 Це завдання вирішується в конструкції так званого складу правопорушення. Поняття складу правопорушення допомагає на практиці визначити, є чи відсутня правопорушення в конкретній поведінці того чи іншого суб'єкта права. Соціальне значення такого процесу важко переоцінити. Адже правопорушення, якщо встановлюється, що таке має місце, може зламати життя будь-якої людини, його рідних, близьких. Недарма кажуть: «від тюрми та від суми не зарікайся» - все може трапитися на життєвому шляху. Саме тому теорія права повинна абсолютно точно сформулювати характеристики правопорушення.
 У цьому зв'язку під складом правопорушення розуміють наявність об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкта і об'єкта правопорушення. Причому тільки сукупність цих елементів дозволяє говорити про наявність чи відсутність конкретного право-порушення.
 Правопорушення це не стільки юридична, скільки соціальне явище, так як загальним об'єктом усіх правопорушень є соціальні сутності, насамперед правопорядок. Правопорядок як найбільш загальний об'єкт правопорушення характеризує юридичний стан про-суспільних відносин, представляє сумарний підсумок, результат дотримання, виконання, вико-вання і застосування правових норм в суспільстві. Зрозуміло, що будь-яке правопорушення і тій чи іншій мірі послаблює правопорядок, вибиває з-під нього те чи інше підставу, руйнує те чи інше ланка.
 Тому будь-яке правопорушення завдає шкоди, заподіює шкоду стійкості, стабільно-сті життя суспільства, особистим і суспільним інтересам, а в кінцевому рахунку правопорядку.
 Крім цього загального об'єкта правопорушення, теорія права виділяє конкретний об'єкт кожного правопорушення. Це можуть бути права і свободи людини, її життя і здоров'я, власність і безпеку. Це можуть бути майнові та фінансові інтереси юридичної особи, екологічні ські інтереси, це може бути і сфера державного устрою - основи конституційного ладу, форма правління, політичний режим, військова сфера і т.д.
 Важливо підкреслити, що об'єкт правопорушення - це завжди особисте і суспільне благо, яке охороняється, забезпечується правом. Саме формальний момент - протиправність тієї або іншої дії (бездіяльності) - перш за все характеризує правопорушення.
 Поведінка суб'єкта права становить об'єктивну сторону правопорушення, тобто ті зовнішні дії, які можна спостерігати, встановлювати, оцінювати. Ця об'єктивна сторона в свою чергу представляє єдність трьох елементів: протиправної поведінки, шкоди і причинного зв'язку між дією (бездіяльністю) і заподіяною шкодою.
 Про протиправність дії, шкоду йшлося вище. Причинно-наслідковий зв'язок вимагає спеціального розгляду.
 Дія (бездіяльність) тільки тоді стає протиправним, коли породжує наслідки, які є соціально небажаними, шкідливими, забороненими правом. Поняття причинного зв'язку відкриває риси об'єкта, коли одне явище породжує інше (наслідок).
 Втім, деякі дії (бездіяльності) є самі по собі протиправними, незалежно від результату. Ці дії (бездіяльності) попросту забороняються правом, враховуючи потенційну шкоду, яку вони можуть заподіяти.
 Тому розрізняють реальні (перша ситуація) і формальні (друга ситуація) склади правопорушення.
 Так званий казус взагалі виключає наявність правопорушення. Ка-зу (випадок) з'являється там, де відсутня причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і ре-зультатом. Наприклад, боржник не виконує свої зобов'язання перед кредитором, не повертає орендоване майно, так як стихійне лихо знищило це майно. Зовні боржник протиправно не діє, але не це бездіяльність веде до небажаного результату, а стихійне лихо.
 Суб'єктом правопорушення є дієздатний суб'єкт права: осудний, досяг-ший певного віку, громадянин держави або іноземець, що не володіє дипломатичним-ським імунітетом, або особа без громадянства.
 Важливе значення має вік. Суб'єктом пре-ступления може бути тільки особа, яка досягла 16 років, а але деяким злочинам - 14 років, для суб'єкта адміністративного правопорушення - 16 років, в делікти вік деликтоспособности починається в деяких правопорушення з 15 років, а як правило, з громадянського повноліття.
 Нарешті, суб'єктивна сторона. Вона характеризується виною - психічним ставленням суб'єкта до своєї дії (бездіяльності), до його результатів. Свобода волі, яка визначає вибір суб'єктів-тому тих чи інших варіантів поведінки, виявляється і в психічному відношенні цього суб'єкта до сво-йому поведінки, його підсумками.
 Це відношення перш за все може бути свідомим, навмисне-ним, коли суб'єкт передбачає наслідки своєї поведінки, бажає або допускає їх наступ. Тому умисел буває прямим або непрямим.
 На відміну від умислу іншою формою психічного ставлення є необережність. Суб'єкт передбачає настання шкідливих наслідків, але легковажно сподівається їх запобігти. Інший варіант - не передбачає, хоча міг і повинен був передбачати, це так звана халатність.
 Умисел, необережність - всі ці форми вини складають суб'єктивну сторону правопорушення. І без вини, тобто без суб'єктивної сторони, також не може бути правопорушення. Тільки єдність об'єктивної і суб'єктивної сторони свідчить про наявність правопорушення. І в суб'єктивній стороні правопорушення може мати місце казус, коли має місце невинне заподіяння шкоди, не у зв'язку з волею і бажанням суб'єкта права.
 При відсутності провини (суб'єктивної сторони) визнання будь-якої дії (бездіяльності) правопорушенням є також порушенням, ім'я якому у сфері кримінального права - «об'єктивне зобов'язання». Суб'єкт не тільки не хотів, але й не міг і не повинен був передбачати настання шкідливих наслідків від своєї дії (бездіяльності), а його в наступі цих наслідків звинувачують - ось це свавілля і називається «об'єктивного зобов'язання». У вітчизняній історії такі порушення розцвіли в 30-ті роки, коли звинувачення типу «шкідник», «ворог народу» набули широкого розповсюдження без всяких на те підстав.
 Тепер про деякі конкретні видах правопорушення. Злочин-це передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, що посягає на громадський або державний лад, економічні основи, власність, особисті, політичні та інші права і свободи громадян, на інші соціальні цінності. Головне у визначенні злочину - ця суспільна небезпека діянь, за які може послідувати кримінальне покарання. Злочин знає також такі форми, як замах, навіть приготування, співучасть. Все це викликано особливо небезпечним характером злочину. Для того, щоб застрахувати громадян від необгрунтованих звинувачень у злочинах, демократичні суспільства виробили так звану презумпцію невинності. Вона відноситься до найважливіших конституційним гарантіям прав громадянина. Стаття 49 Конституції Російської Феде-рації свідчить, що «кожен обвинувачений у скоєнні злочину вважається невинним, поки його винність не буде доведена в передбаченому федеральним законом порядку і встановлено встуила-напився законної сили вироком суду».
 Презумпція невинності - також важливе демокра-тичні завоювання. Про це варто нагадати, маючи на увазі багато штампи 30-х років вітчизняної історії. Адже тоді була в ходу розхожа фраза «органи не помиляються» (малися на увазі НКВС і аре-Стовал цими органами особи), тобто до суду питання про винність конкретної особи був уже ре-шен. Звичайно, в ті ж роки до знущань над презумпцією невинуватості слід віднести і перед-ньо рішення політбюро, які стверджують «розстрільні списки» («засудити по 1-й категорії»). А що варто було в 1938 році лист Сталіна секретарям обкомів про те, що тортури для отримання свідчень від «злісних ворогів» дозволяються! Стверджувалося бездоказово, що конкретні особи - «вороги народу», тому до них можна застосувати тортури, оскільки «буржуазія» також застосовує тортури до революціонерів.
 Та ще й зараз в повсякденній свідомості існують стійкі штампи: як це може адвокат захищати злочинця? І невтямки, хто питається, що адвокат захищає людину, а злочинець він чи ні - це може встановити тільки суд. Словом, у обивателя в цьому штампі укладена класична логічна помилка: слідство помінялося місцем з причиною, віз поїхала попереду коня. Ще і ще раз підкреслю, вже Французька революція XVIII століття в Декларації прав людини і громадянина затвердила презумпцію невинності як одну з найбільших соціальних цінностей після століть абсолютистського свавілля. Вказувалося, що кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, вважається невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту. Це ж положення внесено і у Загальну Декларацію прав людини (1948 р.).
 Слід також зазначити, що злочин і покарання - це все ж, загалом, основний предмет науки кримінального права.
 Провина - це також вид правопорушення, що відрізняється від злочину тим, що дія (бездіяльність), що утворить проступок, суспільно шкідливо, але не визнається законом суспільно небезпечним.
 Адміністративний проступок спрямований проти державного і громадського порядку. Він шкодить організації суспільного життя в її самих різних сферах. Ця шкода полягає в дезорганізації суспільних відносин, в порушенні тих чи інших правил управління. Ці адміністративні правила встановлюються виконавчою владою і забезпечуються адміністративною відповідальністю.
 Хоча теоретично відмінність між злочином і адміністративним проступком можна визначити досить впевнено, однак ті чи інші со-ціальні процеси, взаємодія політичних сил підчас переводять деякі конкретні пре-ступления в ранг проступків і навпаки. Реалізується це, зрозуміло, законодавчим шляхом, але стоять за цим або ліберальні, або консервативні тенденції. Зайва криміналізація юридичної відповідальності, тобто визначення як злочин тих чи інших правопорушень, надмірне збільшення числа складів злочинів - показник, як правило, такого стану суспільства, коли є наявність у ньому авторитарних, навіть диктаторських тенденцій влади.
 Проблему адмініст-ративних правопорушень, боротьбу з ними розробляє наука адміністративного, у ряді держав поліцейського права. Зараз сфера інтересів цієї науки розширюється, відповідно виділяються все нові підгалузі адміністративного права.
 Дисциплінарний проступок - це суспільно шкідливе порушення трудової, виконавчої, навчальної та іншої дисципліни, тобто порушення зобо-тельного порядку діяльності установ, підприємств та інших колективних утворень. Ці про-ступки дезорганізують роботу, а дезорганізація є суспільно шкідливим станом управлен-чеських відносин. Прогули, запізнення на роботу, нетверезий стан при виконанні службових обов'язків, невиконання розпоряджень адміністрації - все це приклади дисциплінарного про-ступка.
 Цивільне правопорушення (делікт) - також суспільно шкідливе поведінку, нару-щує врегульовані нормами права майнові та пов'язані з ними особисті неімуществен-ні відносини.
 Публічні висловлювання, публікації у пресі, що принижують честь, гідність і ділову репутацію громадянина, дія (бездіяльність), що заподіює шкоду майну, неиспол-ня зобов'язань, передусім невиконання договору, порушення авторських прав і т.п. - Все це приклади деліктів.
 Делікти також тягнуть відповідальність, але вже цивільно-правову.
 Особливим видом правопорушення є неправова діяльність органів виконавчої, су-Дебні влади: видання неправомірних актів, винесення неправосудних вироків і т.п.
 Соціальна і юридична природа правопорушень, як зазначалося вище, змінювалася на протя-жении тривалого часу, і теорія права розробила ряд важливих положень, насамперед про юри-дической та соціальної відповідальності.
 Юридична відповідальність - одна з форм державного-венного примусу, забезпечує правову систему суспільства. По суті, це завжди отрицатель-ная реакція держави на протиправну дію. Ця реакція містить несприятливі послід-наслідком для правопорушника, встановлені правом. Юридична відповідальність встановлюється законом. І якщо організація або громадянин оголошують, що вони не несуть встановлену юридичну відповідальність, це оголошення має незначний характер, не виключає відповідальності.
 Наприклад, редакція однієї з газет, опублікувавши секретна доповідь, отриманий неофіційно, оголосила, що вона знімає з себе всяку відповідальність за розголошення відомостей. Це невірно, тому що стаття 4 Закону про засоби масової інформації забороняє поширення відомостей, що становлять державну таємницю, а стаття 57 того ж закону не передбачає звільнення від відповідальності в зазначеному випадку.
 У готелях часто можна зустріти оголошення, що вони не приймають на себе відповідальність за незбереження речей постояльців. Це теж невірно в силу статті 925 Цивільного кодексу, яка встановлює відповідальність готелю за втрату, нестачу або пошкодження речей постояльця, внесених до готелю, за винятком грошей, інших валютних цінностей, цінних паперів та інших дорогоцінних речей. Особливої угоди на цей рахунок укладати з готелем не треба.
 Юридична відповідальність - це одна з форм соціальної відповідальності. Але крім юридичної відповідальності, в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша. Організаційна та політична відповідальності знають такі форми як звіт, відставка, моральна - осуд суспільною думкою, партійна - виключення з партії і т.п. У сукупності всі ці види і призначаються для забезпечення упорядкованості, стабільності суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. Але юридична відповідальність по цілому спектру ознак відрізняється від всіх інших видів.
 Насамперед, вона завжди оцінює минуле: це відповідальність за дію (бездіяльність), яке вже мало місце, відбулося. Цим юридична відповідальність відрізняється від організаційної, політичної та інших видів відповідальності, звернених у майбутнє (наприклад, у постанові якої-небудь громадської організації визначається, що «товариш Іванов відповідає за проведення заходу». Тут у наявності або організаційна, або політична відповідальність і мова йде про відповідальності товариша Іванова в майбутньому, якщо цей захід буде зірване).
 Далі, юридична відповідальність установлюється за порушення правових вимог, а не за їх виконання. На жаль, дуже часто можна зустріти штампи, коли "прописують" у законопроектах відповідальність за дотримання правових положень: за достовірну інформацію (а треба за недостовірну), за виконання договірних зобов'язань (а треба за порушення і т.п.).
 В одній з посадових інструкцій можна було прочитати: «начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань з урахуванням прав, наданих йому цим становищем».
 Про зв'язок юридичної відповідальності з державою вже згадувалося. Але тут важливо підкреслити, що тільки держава встановлює міри цієї відповідальності і тільки органи держав їх здійснюють у порядку, що також установлюється державою. І заходи ці завжди мають несприятливі наслідки для правопорушника: майнові, фізичні, політичні та інші.
 Слід мати на увазі, що саме у сфері юридичної відповідальності реалізується та можливість державного примусу, про яку йшла мова як про властивість права, що забезпечує ви-конання правових норм.
 Серед ознак юридичної відповідальності можна виділити: обов'язкова наявність правопорушення як підстава для настання юридичної відповідальності, негативну оцінку державою (засудження) поведінки правопорушника, офіційний характер цієї оцінки, заподіяння правопорушнику страждання: морального, фізичного, майнового (матеріального), використання механізмів державного примусу.
 Деякі вчені розглядають юридичну відповідальність як правовідносини між державою і громадянином, при якому держава в особі своїх органів має право покарати правопорушника, а він зобов'язаний перетерпіти це покарання. По цих поглядах, у правопорушника виникає як би обов'язок зазнати певні позбавлення, встановлені державно-владним шляхом за правопорушення. Але це все ж занадто формальне і ідеалізоване розуміння юридичної відповідальності, тому не всякий правопорушник, особливо злочинець, приймає на себе обов'язок «зазнати» покарання, навпаки, він всіляко прагне його уникнути.
 Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, можна визначити, що юридична відповідальність - це встановлені законом заходи впливу на правопорушника, що містять для нього несприятливі наслідки, застосовувані державними органами в порядку, також установленому державою.
 У теоретичному плані по заходах впливу розрізняють і види юридичної відповідальності.
 Насамперед, це кримінальна відповідальність, яка настає за злочини і містить такі заходи, як позбавлення волі, штраф і інші міри, у тому числі смертну кару.
 У відношенні останньої в науковій сфері й у практиці ряду країн йдуть суперечки - зберегти її чи усунути з «арсеналу» кримінального покарання. Аргументи проти її збереження полягають в тому, що вона в цілому ніяк не впливає на стан злочинності (про це дійсно свідчить статистика). Крім того, судову помилку, а вони, на жаль, дійсно мають місце, - виправити вже неможливо, наслідки помилки стають непоправними. Нарешті, посилаються ще й на ту обставину, відоме ще в давнину, що ефективність покарання за-ключается не в його жорстокості, а його невідворотності. Так, розділяючи цю думку, Катерина II у своєму Наказі комісії про творі проекту Нового уложення, зазначала: «Самое надежнейшее приборкання від злочинів тобто не суворість покарання, але коли люди справді знають, що переступає закони неодмінно буде покараний».
 Усунення смертної кари в Росії обумовлюється і фактом входити-ждения Росії до Ради Європи, де ця вимога є однією з умов співпраці.
 Аргументи за збереження смертної кари сходять до каральної, а не тільки до правовосстанові-котельної, виховує функції покарання - відшкодування матеріального збитку, повернення похи-щенного майна, відновлення доброго імені. Каральна функція взагалі несе правонаруши-телю, особливо злочинцю, відплата, кару. Ця функція спирається на глибину психологічного пласта життя суспільства, яке не може миритися з існуванням злочинця, що здійснив де-сятка згвалтувань і вбивств дітей, що здійснював геноцид, терористичні акти і тому подібні антилюдські злочини. Такі злочинці - це нелюди, а відплата у вигляді смертної кари, при доведеності їх провини, при медичному висновку про їх осудності, виправдано. Але, звичайно, застосування смертної кари за економічні злочини, що також мало місце у вітчизняній правовій історії, повинно бути виключено. В даний час розробляються заходи, спрямовані на скорочення застосування смертної кари як покарання, на її усунення в майбутньому.
 Словом, страта - це такий вид кримінальної відповідальності, який у всі часи викликав і ще буде викликати суперечки, зіткнення думок. Та він і у вітчизняній історії не був однозначним, часом вводився, часом скасовувався, потім знову зберігав свою жахаючу силу. Наприкінці XX століття цей невщухаючий суперечка розгорається знову з великою силою.
 Слід підкреслити, що кримінальне покарання може призначити тільки суд. У призначенні такого покарання реалізується не тільки каральна функція карного покарання, але, як згадувалося, відновна. Вона має попереджувальний характер - общепревентівное і Приватно. Іншими словами, покарання конкретного злочинця містить двох адресатів - самого правопорушника і суспільство, якому подається сигнал про неблагополуччя, нестійкості в конкретному випадку і про можливі несприятливі наслідки для суспільства. Іноді можна зустріти сподівання на розширення і жорсткості кримінальної відповідальності як на панацею від усіх зол, як на головний інструмент наведення в суспільстві «порядку». Пропонується, наприклад, притягати до кримінальної відповідальності осіб, які не виконують договірні зобов'язання. Зрозуміло, такі спроби вже мали місце в історії. Так, в XVIII столітті один з королів в африканській державі ввів закон, в силу якого неповернення боргу розглядався як крадіжка. Але від цього стан майнових відносин не покращився. Подібна криміналізація відповідальності в майновій сфері - це, загалом, пройдений етап у правовому розвитку людства. Однак це зовсім не виключає в певних випадках (шахрайство, інше зловживання довірою і т.п.) і застосування кримінально-правових заходів.
 Адміністративна юридична відповідальність настає за адміністративний проступок - протиправне, винна дію, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління.
 Ця відповідальність настає незалежно від службового становища і підпорядкованості суб'єкта права. Вона накладається спеціальними органами, зокрема інспекціями. Заходи адміністративної відповідальності містять у собі попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт, конфіскацію предмета, що був знаряддям правопорушення, тимчасове позбавлення спеціальних прав (наприклад, на водіння автомобіля).
 Заходи дисциплінарної відповідальності, наступаючі за порушення організаційних правил - внутрішнього трудового розпорядку, виконавчої дисципліни, за невиконання службових зобов'язаний-ностей, також є вельми багатогранними. Це зауваження, догану, сувору догану, переклад на менш оплачувану роботу на термін до 3-х місяців або зміщення на іншу посаду на той же термін, звільнення.
 До цих же мір відносяться і попередження про неповну службову відповідність, зниження в класному чині.
 Порушення норм права в сфері майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин спричиняє цивільно-правову, деліктну відповідальність-ність.
 Заходи такої відповідальності: спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність і де-ловую репутацію, відшкодування збитків, звернення в дохід держави, сплата неустойки (штрафу, пені), визнання угоди недійсною, відібрання майна, неправомірно що опинився під вла-деніі, примусове усунення перешкоди в здійсненні цивільних прав, відшкодування УПУ-щенной вигоди і т.д.
 Особливе питання про юридичну відповідальність виникає при примусової тельном списання з банківського рахунку сум, які суб'єкт права і так мав би сплатити кредитор; рішенні суду в цьому випадку на користь однієї зі сторін, при якому начебто ніяких несприятливих-приємних наслідків не настає; спростуванні, при якому суд зобов'язує газету опублікувати спростування недостовірних, дезінформують відомостей, попередньо звільнивши її від відпові-ності і поклавши всю відповідальність на автора публікації. Словом, виникає питання про примусове характер подібних дій - чи відносяться ці заходи до юридичної відповідальності? Так, відносяться, так як у кожному конкретному випадку можна бачити додаткові обтяження, які накладаються на правопорушника. Це можуть бути судові витрати, які він змушений сплатити, інші витрати, втрата доброго імені і так далі.
 Таким чином, примусове виконання - це також міра цивільно-правової відповідальності.
 У сукупності цивільно-правова відповідальність настає за порушення правових норм, договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди. Заходи цієї відповідальності мають самий різний характер, але чітко прив'язані до майнової природі деліктів.
 Специфічними мірами юридичної відповідальності є скасування неправомірних актів державних органів. У цій сфері важлива роль належить в Росії Конституційному Суду, органам прокуратури.
 Заходи юридичної відповідальності не слід змішувати з іншими заходами, які також можуть мати примусовий характер і зовні дуже подібні з мірами юридичної відповідальності, але мають досконале призначення. Це заходи медичного характеру, коли особа, яка вчинила зовні протиправну дію, визнається неосудним і залежно від характеру і ступеня захворювання примусово поміщається в медичний заклад. Це заходи адміністративного характеру - вилучення зброї, заборона на виїзд з карантинної зони тощо.
 Теорія права виділяє і обставини, що виключають юридичну відповідальність. Про деякі йшлося вище. До іншим обставин належать такі соціальні явища, як непереборна сила, необхідна оборона і крайня необхідність.
 Під непереборною силою розуміються обставини, що не залежать від волі і бажання суб'єкта права, подолати які він не може, і вони об'єктивно стають на шляху виконання ним зобов'язань, ведуть його до правопорушення. Стихійні лиха, зокрема землетрусу, що наводнили-ня, - ось основні приклади непереборної сили.
 Усуває цей фактор юридичну відпові-венность головним чином у цивільно-правовій сфері.
 Великий теоретичної проблемою залишаеться ситуація, коли ті чи інші договірні зобов'язання не вдається виконати в силу зміни законодавства, наприклад спеціальної постанови уряду. Як правило, на цей випадок у договорах робиться відмітка в тій чи іншій формі про можливу появу непереборної сили, про страхування наслідків подібної ситуації, про розподіл ризику.
 Необхідна оборона - ситуація, коли піддався нападу людина захищається і завдає нападаючому шкоду, що запобігає продовження нападу. Тут все теоретично достатньо досліджено: рівень інтенсивності нападу, способи нападу і оборони, тимчасові інтервали, перевищення меж оборони тощо У вітчизняній історії права було і такий час, коли, конкретизуючи це юридичне поняття, Пленум Верховного Суду СРСР став на позицію пропорційності нападу і захисту і навіть рекомендував подвергнувшемуся нападу пошвидше залишати «поле битви». Після критики такої «боягузливою» позиції згадана Постанова Пленуму Верховного Суду було скасовано, і нині діє установка на активне протистояння нападаючому, розширився і об'єкт захисту. Сюди стали входити і родичі, і відповідно об'єкти власності. Разом з тим залишається і такий склад злочину, як «перевищення меж необхідної оборони». Це важливе оціночне поняття також розкривається на практиці залежно від багатьох конкретних обставин справи.
 Крайня необхідність - ще більш спірне загальне поняття. Вмираючий від голоду людина краде в магазині булку - ось характерний приклад, який приводиться в багатьох підручниках. Але він також народжує багато питань, і перший з них - а чому людина опиняється в такому становищі?
 У всякому разі, коли у вітчизняній історії в 30-ті роки судили голодуючих колгоспників за збір колосків після збирання врожаю, про крайню необхідність судді не згадували і покарання 10 років позбавлення волі поширювалося на багатьох жертв сталінських репресій. Крім того, в тій же ситуації «крайньої необхідності» одна людина займеться крадіжкою, другий - шукатиме інший вихід. Словом, «крайня необхідність» - це дуже розпливчасте оціночне поняття, яке розкривається в залежності від багатьох конкретних обставин правопорушення.
 Враховуючи весь спектр характеристик, що відносяться до юридичної відповідальності, теорія права сформулювала принципи юридичної відповідальності.
 Вони такі: поєднання відновлювальної та каральної функцій, законність, справедливість і насамперед співмірність, невідворотність, захист інтересів держа-ви, суспільства, колективів, фізичних осіб, доцільність, гуманність.
 Такою постає у всьому своєму різноманітті юридична відповідальність. Але залишається ще один, може бути самий важ-ний питання: які ж соціальні причини правопорушень і, відповідно, громадського відповіді на них у вигляді юридичної відповідальності.
 Соціальна природа і причини правопорушень, особливо злочинів, завжди були предметом вивчення юридичної науки в цілому, багатьох галузевих юридичних наук.
 Наука кримінального права, зокрема, розробляла і розробляє заходи, адекватні різним видам злочинів, маючи на меті створити систему загальної та приватної превенції (запобігання) відхилень від правових приписів, від порушень встановленого порядку. Враховує ця наука і каральну функцію кримінального права, що витікає із стану суспільної свідомості, необхідності захисту державних устоїв, інтересів суспільства, охорони прав і свобод громадян, покарання злочинця.
 У відомі періоди вітчизняної історії на цій основі формувалася так звана каральна політика, яка основний наголос робила на надмірно жорстокі примусові заходи. Але, зрозуміло, наука кримінального права розробляє і гуманістичні начала в застосуванні покарань, маючи на увазі конкретні обставини злочинів, особу злочинця. Злочин і покарання як предмет науки кримінального права налічує багато століть роздумів вчених, які відстоюють різні теоретичні підходи.
 Правопорушення, їх причини предмет інтересів і науки адміністративного (поліцейського) права. Чого вартий тільки один «опитування - що відносити до провини, а що до злочинів. Адже грань між суспільно шкідливим поведінкою і суспільно небезпечною поведінкою, по суті, так тонка. І не випадково але багатьох правових системах періодично відбувається переклад складів правопорушень із злочинів в проступки і навпаки.
 Зрозуміло, і наука цивільного права занурена у вивчення деліктних пра-вонарушения: невиконання зобов'язань, заподіяння шкоди тощо
 Кримінологія розглядає конкретні форми злочинності і конкретні способи і прийоми боротьби з злочинністю, наприклад з організованою злочинністю, з тероризмом, з контрабандою наркотиків.
 Але і теорія права займає гідне місце в дослідженні соціальної природи та причин правопорушень, в разработ-ке заходів юридичної відповідальності. Перш за все теорія права формує або підтримує загальні підходи до вивчення обумовленості антисоціальної поведінки, розглядає співвідношення між законодавством і відхиленнями від нього, вивчає і дає загальну оцінку заходам запобігання пра-вонарушения.
 У вітчизняній теорії права в 30-50-ті роки була сформульована оригінальна концепція причин злочинів. Вважалося, що в основі соціальних коренів злочинів лежить експлуататорський лад, капіталізм з його апофеозом приватної власності, постійним зубожінням трудящих, недобросовісною конкуренцією, моральним розкладанням суспільства, пограбуванням на-роду і т.п. Соціалізм же як антипод капіталізму, замінюючи приватну власність громадської власності, ліквідує соціальні корені злочинів і не повинен мати злочинність. Більш того, в одній з утопічних картин майбутнього, в якому «відмирало» право, Ленін малював суспільство, де різні «ексцеси» будуть негайно перетинатися самим трудящим шляхом самосудів.
 На цій теоретичній основі в 20-і роки були зроблені відчайдушні спроби повністю ликвиди-ровать злочинність, аж до того, що так званих соціально небезпечних елементів, нібито потен-альних злочинців, без слідства і суду виселяли з міст у виправні табори, а до неко -менту, котрим застосовувалися «самосудно» і більш суворі заходи.
 Були прийняті й екзотичні заходи, що-б зацікавити правоохоронні органи активно розкривати злочини, ловити злочинців-ков, а заодно і задовольнити фінансово-матеріальні потреби працівників карного розшуку, та й самого цієї установи.
 Так, в липні 1922 Уряд прийняв декрет «Про введення про-процентного відрахування з розшукано за сприяння Кримінального розшуку викраденого майна». Відповідно до декрету 10% від повернутого майна державних установ і підпри-ємств і 15% від майна приватних осіб та комерційних об'єднань йшли до спеціального фонду для віз-нагородження відзначилися співробітників Кримінального розшуку.
 Але час йшов і, на подив будівників соціалізму, збереглися і в соціалістичному суспільстві злодії, бандити, гвалтівники та інші злочинці. Більш того, соціалізм породив і абсолютно оригінальні види злочинів - «самовільне залишення роботи» (1940 рік), «обважування і обмірювання», «випуск недоброкачествен-ної продукції», «невиработку трудоднів», «спекуляцію», «вилучення нетрудових доходів» . Ці та багато інших видів поведінки були оголошені злочинними в кримінальному кодексі сталінських часів, в деякі інші часи.
 Треба було якось пояснити ці соціальні явища, позначити їх соціальні корені, не підриваючи загальної трактування соціалізму як ладу, якому призначено ліквідувати злочинність, оскільки в його основі лежить суспільна власність.
 Тоді-то з'явилася у філософських, юридичних, соціологічних роботах концепція причин злочинів, яку можна назвати «свідомою». Пояснення було зведено до особистості злочинця, у якого, де, зберігаються «пережитки капіталізму в свідомості». Цими «пережитками капіталізму в свідомості людей» і пояснювалося тривале існування правопорушень, насамперед злочинів, при соціалізмі.
 Однак у 60-ті роки ця концепція стала піддаватися критиці, насамперед за те, що не могла пояснити наявність «пережитків капіталізму» у свідомості нового покоління людей, що не знали «моралі» капіталізму, нежівшіх в капіталістичному суспільстві. А в теоретичному плані ця пристосовницька (ще і тому «свідома») ідеалістична концепція також збанкрутувала, тому що, по суті, все зводила до деяких загальних ідеологічних догм і йшла від аналізу реальних протиріч і негативів соціалізму, не створювала теоретичних основ для практичної боротьби зі злочинністю.
 На зміну цій ідеалістичної концепції деякі вчені висунули біологічну концепцію, в якій стверджувалося, що існує генетична схильність до злочинної діяльності, до патологічних змін у психіці, які врешті-решт сформують з людини злочинця. Йшлося про так звану побутової злочинності - злодійство, вбивства, насильство і т.д. Причому часом аргументація була вельми демагогічною, «від протилежного». Оскільки, де, соціалізм не може породжувати злочинність, стало бути, причини треба шукати не в соціальній сфері. Ті ж, хто в цьому сумнівається, самі виступають проти соціалізму і з ними також треба «розібратися».
 Але перенесення вивчення причин злочинності із соціальної сфери у дослідження хромосомних наборів, поведінки близнюків також нічого не давав практиці. Більш того, будучи переспівом ідей італійського криміналіста Ломброзо та його послідовників, які стверджували про природну зумовленість злочинності, він штовхав знову ж правоохоронні органи на позасудові розправи з нібито потенційними злочинцями. Звичайно, не доводиться взагалі виключати роль патології у формуванні злочинних мотивів, що відхиляється, підчас вимагає ме-медичних заходів захисту, про які йшла мова вище, а не юридичних.
 Проте зв'язок злочинної поведінки з генетичним кодом, залишилася недоведеною, особливо на прикладі близнюків, коли один з них ставав злочинцем, а іншого - цілком законослухняним громадянином. У разі ж, ко-гда обидва близнюки виявляються правопорушниками, також не можна було визначити, що тут першопрохідці-чину загальне виховання або генетика. І ця концепція виявилася також неспроможною.
 Наприкінці 70-х років у вітчизняній теорії права стався болісний перелом, який зажадав великого наукового мужності та наполегливості. Увага була звернена на реальні, матеріальні умови соціалістичної системи, на особливі суперечності соціалізму, його корінні недоліки і інші соціальні чинники, що послужили умовами, що породжують злочинність, на те, що заміна приватної власності громадської не виключила навіть майнові корисливі злочини. Соціалізм як система, що породжує злочинність, - це висновок, звичайно ж, був несподіваним, але, на жаль, відповідав реальному стану суспільства і перекладав вивчення злочинності з ідеалістичних, біологічних концепцій у матеріалістичне, перспективний напрямок. На цьому шляху і вдається відрізняти від просто антигромадської поведінки найбільш шкідливе, суспільно небезпечну поведінку, заборонене законом.
 В ідеологічній парадигмі соціалізм з «розвиненого, зрілого» «перетворився» на систему, що потребує вдосконалення. Один з напрямків цього вдосконалення і стало вивчення реальних причин злочинності та інших видів правопорушень.
 Соціологічні дослідження підтвердили, що живильне середовище для багатьох правопорушень створюють психологічні уявлення про те, що соціалістична власність - це «нічия» власність, що, як співалося у пісні, «все навколо моє».
 Розподільна соціалістична система, в якій панував чиновник - розпорядник і розподільник, - породжувала корупцію, хабарництво. Останнє сприймалося як плата за «хороше» управління, як своєрідне перерозподіл результатів праці. Цей процес в розподільних суспільствах відомий під назвою редистрибуции. Це перерозподіл по вертикалі. Той же процес розподілу доходами по горизонталі отримали позначення реціпрокаціі.
 Економічні закони соціалізму, в тому числі закон вартості - стихійне, синергетичне визначення реальної вартості товару, - пробивали себе при соціалізмі в злочинних формах хабарництва, поборів, привілеїв. Ці злочинні форми були включені в процеси про-виробництва, розподілу, обміну, споживання, у всю економічне життя соціалізму.
 Ті ж соціологічні дослідження розкрили і інші соціальні причини правопорушень: розорення укладу сільського життя в колективізацію, переселення в ці роки мільйонів селян в інші місцевості, втеча багатьох в міста, люмпенізація, жебрацтво, алкоголізм і тому подібні соціальні лиха.
 А потім і такі огидні правопорушення, як контрабанда наркотиків, сутенерство, організовані форми злочинності, стали також сумними прикметами соціалістичного буття.
 Проте теорія права йде далі у визначенні цих причин. Адже правопорушення - це протиправна поведінка. Який же стан права? Чи завжди воно відповідає стану, потребам, інтересам суспільства? І тут з'ясовується, що причини багатьох правопорушень кореняться у невідповідності конкретних законів тенденціям суспільного розвитку, історично сформованим пластів духовного життя, стереотипам поведінки. До останнього, зокрема, відноситься сумна замітка історика Карамзіна на початку XIX століття на питання: що в Росії? «Крадуть», - відповів Карамзін. Справді, ставлення до «казенному» в Росії як до чужого майже завжди лежало, та й лежить, в основі багатьох правопорушень.
 Але ті чи інші правопорушення створюють самі закони, позначаючи окремі види поведінки як протиправні.
 Наприклад, тривалий час у вітчизняній історії, аж до кінця 80-х років, злочинами (зловживання службовим становищем) оголошувалася ініціативна діяльність керівників підприємств, колгоспів, заохочувати працівників, колгоспників поза встановленими форм за хорошу роботу. Так, голова колгоспу, заохочуючи колгоспників путівками на круїз, був засуджений за розкрадання колгоспних коштів. Засуджувалася як злочини звичайна господарська діяльність за договорами - так зване шабашнічество. Та й спекуляція як злочин, що наповнювала в'язниці тисячами людей, особливо жінками, також була створена, по суті, соціалістичним кримінальним правом. А витяг нетрудових доходів, коли злочином оголошувалася здача в найм житлового приміщення, звичайна оренда?! А комерційне посередництво - звичайна ділова діяльність, яка також оголошувалася злочином?!
 Але право не може припинити нормальний перебіг життя, і з часом, зі зміною соціальних умов всі ці «види» припиняють своє існування як злочини, йдуть процеси вибачень, реабілітації. Однак відхід від «ідеологічних» причин злочинів мало що вже може виправити. І хоча закони змінюються, справа вже зробило, багато людські долі зламані.
 Але це якесь соціально-юридичне та психологічне застосування теоретичного знання в розкритті генезису пре-злочинності.
 Філософський же підхід виходить з уявлень про свободу волі, можливості вести себе у відповідності зі своїми бажаннями, без зовнішнього примусу. У людини завжди є віяло можливої поведінки, вибір тих чи інших варіантів. В одних і тих же обставин одна людина «зламається», стане злодієм, розкрадачем, хабарником, іншого ж мобілізує всі свої сили, здібності, можливості для того, щоб подолати несприятливі обставини, не піддатися на обіцянки. Інакше довелося б враховувати тільки зовнішні обставини, погоджуватися з ними. Не випадково ж в одному жартівливому прикладі з такої концепції «зовнішніх обставин» підсудний, обвинувачуваний у вбивстві батьків, у своєму останньому слові просив суд врахувати, що він, підсудний, ні багато ні мало сирота.
 Варіанти поведінки, віяло вибору існують у кожної людини, але правова норма визначає один з цих варіантів, наказує його. Небажання слідувати цьому правовому варіанту, визначення власного протиправного вибору і веде до правопорушення, до юридичної відповідальності.
 Проблематика свободи волі як основи вибору поведінки, зокрема протиправного, широко вивчалася в філософії, юридичній науці. У класичної німецької філософії XVIII-XIX століть у працях деяких учених ставився знак рівності між свободою волі і свободою взагалі. Матеріалістичний варіант цієї філософії додавав в поняття свободи волі інформаційний компонент. Енгельс, зокрема, зауважив: свобода волі - це здатність приймати рішення зі знанням справи.
 У середні століття (XIV століття) була сформульована проблема так званого рівнозначного вибору і способів визначення вибору жеребом.
 «Виборна» концепція причин правопорушень, яка виходить із свідомого, активного ставлення людини до своєї поведінки, оцінки цієї поведінки суспільством, державою, базується на уявленнях про абстрактне рівність всіх людей. Всі люди формально рівні перед законом, і справа кожного, як він буде надходити в конкретних обставинах. Це формальне рівність, як зазначалося вище, і є невід'ємним елементом змісту права.
 Звичайно, проблема рівності набагато багатше, ніж тільки підхід до визначення причин правопорушення, до правопорушника як до особі, яка має нібито рівний набір варіантів поведінки і в силу волі, без примусу вибирати той чи інший з цих варіантів.
 Філософія і теорія права виділяють рівність можливостей, рівність результатів праці (зрівнялівка), в релігійних системах обговорюється рівність перед Богом. На основі уявлень про рівність виділяються рівні права від народження (природні права), рівність перед законом, судом, владою. Широко поширені уявлення про рівність незалежно від національності, раси, походження, мови, підлоги.
 Серед цієї палітри рівності яскраві соціальні фарби належать «виборної» концепції причин правопорушень. Людина має свободу волі і в силу цього стає або законослухняним громадянином, або породжує правопорушення.
 Так, рівність включає в себе і баланс прав і свобод різних індивідів, свобода волі одного індивіда обмежена, як зазначалося свободою волі іншого індивіда. І визначення цього балансу є важким завданням теорії права, і, зрозуміло, законодавця.
 Так, помилкові перед-уявлення про необмежену свободу волі кожного індивіда лежать в основі деяких суспільно шкідливих, небезпечних соціально-політичних дій (наприклад крайніх форм анархізму), на побутовому рівні - в основі деяких злочинів, наприклад хуліганства.
 К. Поппер, ілюструючи цю проблему, привів жартівливий діалог, який відбувся між хуліганом і суддею. У відповідь на помічаючи-ня хулігана, що він вільний рухати кулаком, куди захоче, суддя зауважив, що рух кулака хуліга-на обмежене становищем носа його сусіда. Так-то воно так, але в інших ситуаціях цей баланс устано-вити вельми складно.
 Зрозуміло, матеріалістична концепція природи правопорушень не протистоїть «виборної». Адже той чи інший вибір поведінки може визначатися зовнішніми йдуть-тельствами, умовами життя, праці, станом суспільства, його ставленням до права, вихованням і т.п. Але «виборна» концепція залишає все ж останнє слово за чоловіком, за його свідомістю і волею. Людина в цій концепції активна, діяльна особистість, а не жертва ідеологій, біології: він відповідає за свої вчинки. Він - мета, а не засіб соціальних процесів, не результат якихось зовнішніх сил і обставин.
 Особливе питання про причини і соціальну природу так званих політичних злочинів. Їх намагаються обмежити від так званих кримінальних злочинів, і ліберальні суспільства, правові держави прагнуть показати, що у них цього виду злочину немає. Водночас тоталітарні держави знали специфічні види злочинів, які отримали позначення як політичні. У вітчизняній історії особливо поширеним був у цій сфері такий вид злочину, як «антирадянська агітація і пропаганда», в яку включалося практично будь-яка незгода з офіційною ідеологією - від анекдоту до науково-критичного аналізу «праць» генерального секретаря.
 Зрозуміло, кожна правова система здійснює охорону свого державного (конституційного) ладу. Дії, спрямовані на повалення цього ладу, оголошуються злочинними. Сюди ж включаються дії, спрямовані проти цілісності держави, на розпалювання соціальної, національної ворожнечі і т.п.
 Навіть при зміні ладу, наприклад капіталістичного на соціалістичний і навпаки, форма правових норм, що оголошують злочинними діями з повалення ладу, не змінюється. Змінюється лише зміст таких норм: позначення ладу, який захищається.
 Зрозуміло, що природа таких злочинів визначається соціальними зіткненнями, їх цілями, крайніми способами їх здійснення. Прихильники таких крайніх способів оголошуються екстремістами. Проте юридично точно визначити екстремізм як злочин через різноманіття форм поки не вдається. Не вдається і визначити як злочин прихильність до ідеологічних і політичних течій типу «фашизм». Та й навряд чи це треба робити! Так, принаймні, виявилася невдалою спроба Президента Російської Федерації доручити Російської Академії наук виробити поняття «фашизм». Адже фашизм - це та ідеологія, і політична діяльність, і організаційні форми. Замість цієї пропозиції цілком достатнім була б послідовна реалізація притягнення до встановленої юридичної відповідальності тих осіб, хто здійснює поведінка, пов'язана з розпалюванням національної ворожнечі, пропагандою війни і т.п.
 Політичні злочину набувають і такі огидні форми, як тероризм. І хоча це досить древня форма, і нині вона на живильному середовищі національних, релігійних зіткнень спить справжнім планетних лихом, однією з глобальних міждержавних пройдемо.
 З'являються і нові проблеми, коли певні соціальні процеси треба оголошувати злочинними. Наприклад, коли виникають процеси типу збройного заколоту, які в кримінальному кодексі не значаться, але виникає соціальна необхідність їх визначити як злочини. В іншому випадку ті, хто бо-рется з озброєним заколотом, не знають, як конкретно вести себе з «противником». Виникає право-вая невизначеність з усіма соціальними витратами.
 Особлива складність з'являється до ситуа-ціях, коли озброєні заколоти переростають у національно-визвольні рухи, характери-вуються ідеологією сепаратизму, руйнуванням цілісності держави.
 Мабуть, позна-ня національно-визвольних рухів як злочинів є невірним, військові шляхи боротьби з такими рухами безперспективні. Історичний досвід свідчить про те, що исхо-дом таких конфліктів є переговори, мирні шляхи вирішення релігійних, національних зіткнень.
 Короткий аналіз соціальної природи та причин різних правопорушень поки-показують, наскільки різноманітні ці характеристики. Мабуть, не менш різноманітні, ніж причини пра-вотворчества, правозастосування. Правомірне поведінку і правопорушення - це дві сторони одного і того ж соціального явища: дії соціально-регулятивної правової системи.
 Різноманіття, складність причин, що діють в цій сфері, звичайно ж, припускають і інші підходи до вивчення причин конкретних правопорушень, до форм боротьби з ними. В рамках даного викладу теорії права мова йде лише про самих загальних, актуальних, сучасних підходах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "
 1. Поняття вікової неосудності.
    правомірно, оскільки сутність його виражена, як відомо, в ст. 21 КК РФ. Вона пов'язана з "нездатністю під час вчинення злочину усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними". Та ж формулювання міститься в ст. 20.3 КК РФ. Різниця лише полягає в тому, що згідно ст. 21 КК РФ особа не здатне усвідомлювати і керувати діями повною
 2. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    главах, в кінці XX століття отримали загальне правове закріплення. Однак спорідненість впливає не тільки на шлюбну правоздатність, але також і на заняття визна-ділених посад на державній службі, коли треба обмежити так звану «семейст венность», інші родинні стосунки. У державах, що мають теократичні тенденції, на правоздатність може впливати і релігія. У деяких
 3. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    правомірної поведінки. Але яка? Дотримання - це пасивна форма реалізації права, усвідомлене чи неусвідомлене поведе-ня за звичкою: «так чинять усі свої», «так належить» і т.п. Пасивна в тому сенсі, що не вимагае від суб'єкта-яких активних дій у правовій сфері. Просто дотримуються відомі принципи або норми правової поведінки - і цим дотримується право. По суті, тут
 4. Глава двадцята. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
    правомірне або правонарушітельное поведінку? Вже в главі про тлумачення розглядалася роль розумових процесів у правозастосуванні - виборі норми, її розумінні. У главі про правопорушення висвітлювалися мотиваційні основи поведе-ня. Словом, правова свідомість суспільства, окремих груп, індивідів органічно пов'язане з правом як соціальним цілісним інститутом, з його виникненням, функціонуванням
 5. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    правомірно при реалізації права націй на самовизначення, народу - на народовладдя, держави - на його цілісність та інші цінності нехтувати правами і свободами людини, применшувати ці права і свободи, здійснювати права націй, народів, держави за рахунок прав і свобод людини? Здавалося б, абстрактне питання, але він далеко не риторичне. У багатьох практичних політичних,
 6. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
    правомірно і зазнати відповідні процесуально-правові санкції при добровільному невиконанні норм арбітражного процесуального права. Юридична відповідальність являє собою таку санкцію, яка тягне за собою певні позбавлення майнового або особистого характеру. Зловживання процесуальними правами особами, що у справі також тягне за собою застосування заходів
 7. 6. Функції держави, внутрішні та зовнішні
    правомірної поведінки. Екологічна - охорона навколишнього природного середовища. Гуманітарна - особлива відповідальність держави за розвиток науки, культури, освіти. Зовнішні - основні напрямки діяльності держави на міжнародній арені: Взаємовигідна співпраця з іншими організаціями - встановлення і розвиток рівноправних дипломатичних, економічних, політичних, культурних
 8. 16. Структура правовідносин.
    правомірні (відповідні праву) - договори, угоди, вчинки і неправомірні (правопорушення). Групи правомірних діянь: Юридичні вчинки - викликають юридичні наслідки незалежно від того, чи усвідомлював суб'єкт їх правове значення (знахідка, створення твору мистецтва) Юридичні акти - дії, безпосередньо спрямовані на досягнення юридичних результатів. Стан -
 9. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
    правомірного чи неправомірного. Розглянемо складний процес правового регулювання. 1. Перша стадія механізму правового регулювання - стадія загальної дії правових норм. На цій стадії відбувається визначення змісту і формулювання меж поведінки суб'єкта, умов виникнення прав, обов'язків, повноважень, відповідальності і т.д. (Вступає в дію механізм правотворчості).
 10. 38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
    правомірна поведінка). Виховна - загальноправове вплив на духовну сферу, виховання поваги до права (правове навчання). Спеціально-соціальні (юридичні): Регулятивна - функція упорядкування суспільних відносин, визначення лінії поведінки людей, наділення їх певними правами та обов'язками. Регулятивна функція права може бути розділена на статичну і динамічну:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua