Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.


Правове регулювання - це здійснюване гос-вом за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юр. закріплення, охорона і розвиток.
Типи правового регулювання - особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному, конкретному випадку: дозволу чи заборони.
Використання у певному порядку тих чи інших елементів механізму характеризує процес правового регулювання. Він може бути простим і складним.
Простий процес правового регулювання припускає використання тільки одного державно-владного акта - нормативно-правового. Індивідуалізацію прав і обов'язків здійснюють самі суб'єкти, до яких цей акт звернений.
Складний процес правового регулювання припускає наявність двох актів державно-владного характеру, один з яких - нормативно-правовий, а інший - акт застосування норм права (індивідуальний акт). Його стадії залежать від правової поведінки суб'єкта - правомірної чи неправомірної.
Розглянемо складний процес правового регулювання.
1. Перша стадія механізму правового регулювання - стадія загальної дії правових норм. На цій стадії відбувається визначення змісту і формулювання меж поведінки суб'єкта, умов виникнення прав, обов'язків, повноважень, відповідальності і т.д. (Вступає в дію механізм правотворчості). Наприклад, дію механізму по пенсійних справах можливе лише за наявності норми права, об'єктивувати в законі про пенсії. Однак, як загальне правило, дана норма не вирішує питання про те. кому саме буде нарахована пенсія. Для цього рішення потрібні додаткові юридичні дії, здійснювані на другій стадії.
2. Друга стадія механізму правового регулювання пов'язана з виникненням конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, тобто з виникненням правовідносини. Необхідною умовою цієї стадії виступає юридичний факт (система фактів), з яким норми права пов'язують настання юридичних наслідків. (Вступає в дію механізм реалізації норм права). Дія механізму за пенсійними дідам починається після звернення громадянина С. до установи соціального забезпечення і винесення рішення про призначення йому пенсії на основі загальної юридичної норми.
Винесення індивідуального приписи про призначення пенсії означає індивідуалізацію загальних правил стосовно до конкретній особі. За допомогою індивідуально-правового акта за учасниками регульованих відносин закріплюється відповідне суб'єктивне юридичне право і суб'єктивний юридичний обов'язок.
3. Третя стадія механізму правового регулювання - застосування санкцій правової норми - виникає у випадках неправомірної поведінки суб'єкта. Правовою підставою цієї стадії є правопорушення, а також норми права, що встановлюють санкції за вчинені правопорушення і визначають порядок застосування відповідальності.
Типи правового регулювання:
Загальний дозвіл (общедозволітельний)
Тип правового регулювання, який базується на своєрідній презумпції дозволу виконати ті чи інші дій. Винятки становлять випадки прямої заборони законом тих чи інших дій. «Дозволено все, крім прямо забороненого законом». (За цим типом регулювання будуються цивільні, трудові, сімейні правовідносини);
Звільнення від заборони (виключення) - спеціально-дозвільний. Тип правового регулювання, який складає загальна заборона, певних видів діяльності, і при цьому формулюється конкретне звільнення від нього, тобто робиться виняток із загальної заборони (за цим типом встановлюються правові статуси і функції ДЛ, державних службовців, міністрів, прокурорів, суддів і т.д.).
Сукупність правових способів, за допомогою яких поведінка суб'єктів суспільних відносин приводиться відповідно до вимог і дозволами, що містяться в нормах права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 23. Поняття і стадії прав. регулювання. общедозволітельного і дозвільний типи прав. рег-ня. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 2. 2. Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Стадії виконання кримінальних покарань. Розглянемо особливості окремих видів кримінально-правового контролю над організованою економічною злочинністю. Удосконалення кримінального законодавства про відповідальність за економічні злочини. З 1 січня 1997 введено в дію новий кримінальний кодекс. У КК РФ виділено спеціальний розділ "Злочини у сфері економіки", в який увійшли
 4. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Зрозуміле як відступ від гуманістичної ідеї, втіленої в ст. 20.3 КК РФ. Судовий порядок звільнення від кримінальної відповідальності був би можливий, якби в Росії були створені ювенальні суди з їх широкою компетенцією в плані профілактики правопорушень неповнолітніх та можливістю позапроцесуального прийняття виховних заходів до неповнолітніх. Відносно звільнення
 5. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  понятті уго ловной відповідальності. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стор 41). 2 Див: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. II. Свердловськ, 1964, стор 68. 107 При застосуванні кримінального закону виникає правовідношення, суб'єктами якого є держава в особі органів, відправляють правосуддя, і особа, яка вчинила злочин. Змістом кримінального
 6. § 4. Поняття кримінальної відповідальності
  понятті кримінальної відповідальності. Суть цього взаємозв'язку полягає в тому, що кримінальна регулятивне правовідносини може в повному обсязі реалізуватися лише через кримінальну відповідальність, кримінальну санкцію і в необхідних випадках - кримінальне покарання. Кримінальна відповідальність, таким чином, виступає як правовідносини, що виникає між державою, і злочинцем з приводу його особистих
 7. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 8. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-ніцу. 1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р. Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп. (Місцеву). Основними завданнями крим. міліції є: 1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-нания, слідства і суду, безвісти
 9. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  стадії. До 80-м рокам XIX століття в Росії але багатьох галузях індустрії завершився промисловий переворот, а в 90-і роки вона пережила період промислового підйому. За ці роки при масштабному вливанні іноземних капіталів і технологій в країні був створений промисловий потенціал, достатній для забезпечення військової, політичної і значною мірою економічної безпеки, але ще недостатній для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua