Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури


Поняття, види і структура правосвідомості. Правова ідеологія і правова психологія. Правосвідомість і право: взаємодія. Правова культура. Правовий нігілізм. Правове виховання.
Обговорення всіх попередніх тим свідчить: тільки тоді правотворча і право-стосовно діяльність стає ефективною, коли в цих процесах, поряд з потужними са-моорганізуюшіміся началами, пріоритетне місце займає і свідоме, організуюче творчест-во, розумна робота.
При вивченні цих свідомих і творчих процесів у правотворчості і правозастосуванні теорія права формулює тему правосвідомості та правової культури.
Дійсно, в якій мірі осмислене, свідоме ставлення суспільства та індивідів до права веде до необхідного правовому стану суспільства, до появи нових правових норм, в якій мірі емоційне ставлення впливає на правомірне або правонарушітельное поведінку?
Вже в главі про тлумачення розглядалася роль розумових процесів у правозастосуванні - виборі норми, її розумінні. У главі про правопорушення висвітлювалися мотиваційні основи поведе-ня. Словом, правова свідомість суспільства, окремих груп, індивідів органічно пов'язане з правом як соціальним цілісним інститутом, з його виникненням, функціонуванням і розвитком, з правотворчість і правозастосування, іншими сторонами правового буття суспільства. Як таке правосвідомість і його більш велика соціальна форма - правова культура - вивчаються саме в теорії права.
Але що ж розуміти під правосвідомістю? Правосвідомість можна визначити як об'єктивно існуючий набір взаємопов'язаних ідей, емоцій, що виражають ставлення суспільства, груп, індивідів до права - цьому цілісного соціального інституту, його систему і структуру, до окремих законів, іншим характеристикам правової системи.
Це ще й канал впливу права через мотивацію, емоції, свідомість на поведінку людей, на формування суспільних відносин.
Правосвідомість - це, по суті, оцінка права, існуюча в суспільстві, яка виражає критику чинного права і формує певні надії і побажання до правової сфери, її змін, яка визначає, що вважати правомірним, а що неправомірним. Але це ще й новий етап стану суспільної свідомості.
Дійсно, формування правосвідомості стає в ХIХ-ХХ століттях процесом, що просуває еволюцію громадської свідомості до нового рівня колективного розуму. Бо якщо взагалі еволюція Homosapiens (людини розумної) має своїм призначенням розвиток духовного начала в природі або самоорганізується для цього, то нинішній сплеск правосвідомості в суспільній свідомості - один з етапів цього розвитку.
Від утопічного, міфологічної свідомості до логічного, а від нього до логіко-правовому - так можна визначити основний вектор в просуванні общественною свідомості до подальших рубежів і висот. Правосвідомість надає суспільній свідомості характер раціональності, свідомості «здорового глузду».
Таке твердження може здатися дивним, але по суті в ньому немає нічого дивного. Зростає роль і цінність права як основний регулятивної системи, яка формує цивілізоване гуртожиток людства (в умовах атомних електростанцій, ядерної зброї, хімічних та інших глобальних загроз, в умовах всепланетарної економічних зв'язків і т.п.). Відповідно, вдосконалюється і юридичний світогляд, яке стає умовою благополучного існування індивіда, його колективних обра-тання, суспільства.
Зрозуміло, правосвідомість має тривалу історію, знає свої піки і падіння, свою еволюцію, розгортання в часі. Так, правосвідомість було відмітною рисою суспільної свідомості древніх римлян, коли святкувало римське право. Судові та інші правові форми життєдіяльності римського суспільства знаходили і адекватне відображення в ідеях і емоціях римських громадян, формуванні їхньої поведінки. Прикметою побуту і звичаїв стародавніх римлян були безперервні звернення до преторам, в сенат, до судових установ з будь-якого спірного питання: чи стосувалося це доль держави або продажу раба.
Юридичне світогляд, який при цьому ставало панівним, охоплювало не тільки побутову сторону життя римлян, а й сферу духовну. Язичницькі боги римлян - це герої багатьох творів мистецтва: вони судяться, сперечаються, допомагають або шкодять людям. Вони символи тих чи інших правових течій, процесів, оцінок, ідеалів.
Буржуазні суспільства ХIХ-ХХ століть, що базуються на фундаментальних правових документах - деклараціях, конституціях, конвенціях, на включених до них основні права і свободи, на цивільних та інших кодексах, також пронизані юридичним світоглядом.
Багато умови життєдіяльності в цих суспільствах проглядаються їх членами виключно крізь призму прав, обов'язків, відповідальності.
Тільки апологети «відмирання права» в концепції комуністичної утопії обрушуються на юридичний світогляд, намагаються замінити його класовим, революційним свідомістю. По суті ці спроби являють собою не що інше, як воздвиження бар'єру на шляху еволюції колективного розуму, якщо взагалі відлік вести від тих перших проблисків свідомості, які виникли при появі па планеті людини.
Сплеск правосвідомості характеризує і періоди соціальних змін, революцій. Туга про минулу правовій системі у одних, надії на формування нової у інших. Але поки йде ломка чинного законодавства, вакуум заповнюють уявлення, ідеї, емоції про майбутнє бажаному законодавстві, яке могло б забезпечити ідеали і цілі революційних змін. Правосвідомість виконує роль найважливішого критерію у правотворчості і правозастосуванні.
У цих умовах регулююча роль правосвідомості може закріплюватися навіть законодавчо. Так, в умовах Жовтневої революції Декрет про суд від 22 листопада 1917 року було передбачено: «місцеві суди вирішують справу ім'ям Російської республіки і керуються у своїх рішеннях і вироках законами повалених урядів лише остільки, оскільки вони не відмінені революцією і не протирічать революційній совісті і революційному правосвідомості ».
Чим далі забирається людство в несповідимі глибини прогресу, тим яскравіше проявляє себе юридична природа свідомості, тим важливіше стає етапна завдання - слідувати багатьом положенням, розкритим теорією права в правосвідомий сфері людського співжиття.
Дослідження багатьох філософів і юристів в цій області склали значні праці. Вітчизняні вчені - Л. Петражицький, М. Рейснер, І. Фарбер та інші залишили великий слід в вивченні правосвідомості. Не залишила цю проблему і сучасна теорія права.
Поряд з загально-теоретичними підходами до правовому свідомості як однієї з найважливіших форм суспільної ство-нания і навіть світогляду, теорія права виділяє і вивчає структуру правосвідомості.
Насамперед цю структуру характеризують два пласти - правова ідеологія і правова психологія.
Пласт правової ідеології - це усвідомлене ставлення до права, яке виражається в обгрунтованою, аргументує-ванной критиці чи схвалення всієї правової системи, правових установ, судів, окремих зако-нів і т.п. Правова ідеологія - це система концентрованих правових поглядів, що грунтуються на певних соціальних і наукових знаннях.
Коли, наприклад, журналіст С. Чугаєв в ста статті «Комуністи перетворили Думу в клуб, де обговорюють всі, крім законів» («Известия», 13 травня 1996 року) наводить аргументи та цифри, обгрунтовують цей заголовок,-це одна з ідеологічних форм правосвідомості.
У психологічній формі цей же висновок виглядав би як серія дратівливих, емоційних висловлювань на адресу депутатів типу: не працюють, некомпетентні, влаштовують шоу і т.п. Але це ще сама мала дещиця психологічного пласта правосвідомості в даній конкретній ситуації. «Розігнати, розпустити» - ці висловлювання йдуть ще далі.
Таким чином, правова психологія - це також оцінка існуючого і бажаного права, але виражається вона у вигляді емоцій, штампів, стереотипів, інших психологічних характеристик.
Так ключовим об'єктом, навколо якого вирують в сучасній Росії та ідеологічні, і психологічні правосвідомий пристрасті, є законодавство про приватизацію та практика його здійснення.
У виборчій кампанії 1996 року, в програмі одного з кандидатів на посаду Президента, ідеологічний пласт правосвідомості був виражений наступним чином: «форсована приватизація в 1992-1995 рр.. проводилася з такими порушеннями елементарної справедливості і прийнятих законів, що права нових власників, не кажучи вже про людський виправданні в очах суспільства, поставлені під сумнів.
Під виглядом приватизації була розгорнута безпрецедентна кампанія розтягування загальнонародної власності, порушення прав мільйонів громадян, фактично ліквідовані соціальні гарантії та зруйновані фонди суспільного споживання. Втрачені традиції, за якими Росія жила більшу частину XX століття ».
Те ж негативний, але вже психологічне ставлення до приватизації як до процесу відновлення в Росії на новій правовій основі приватної власності, підприємництва, інших цінностей соціальної ринкової економіки виражалося емоційно в іншій формі, в короткому, але ємному слівці: «прихватизація». Зрозуміло, що й ідеологічне, і психологічне неприйняття приватизації частиною російського суспільства йшло від прагнення повернутися до колишньої правовій системі, економічним відносинам розподільної, соціалістичної системи з її зрівнялівкою, соціальним утриманством та іншими «благами».
Психологічна структура правосвідомості відіграє значну роль у формуванні та реалізації права. Це або потужний фактор правового розвитку, прогресу в демократичних перетвореннях, або гальмо, со-противлення перетворенням, реформам. Причому психологічну структуру вирішальною мірою формує національна психологія. Склалися за багато століть національні звички, оби-чаї, особливо на побутовому рівні, диктують емоційне ставлення у етносів до тих чи іншим правовим нововведенням, модернізаціям. Насамперед це стосується сталих форм шлюбно-сімейних, майнових відносин, позитивне ставлення до яких зберігається, як би ті чи інші «революційні» правові рішення не старалися їх зруйнувати. Марні зусилля социали-стіческого права в боротьбі з місцевими звичаями в Середній Азії свідчать про це.
У цьому регіоні національна психологія формувала негативне ставлення до основних сегментах соціалістичного права, яке намагалося розтрощити звичку «купувати» дружину (калим) та інші усталені звичаї. Втім, і спроби розтрощити звичай «купувати» чоловіка (придане) у Західній Україні також не мали успіху, хоча такі звичаї не відносилися формально до протиправних, але засуджувалися в офіційному правосвідомості як суперечні рівності статей - важливому конституційному принципу соціалістичної правової системи.
Ідеологічна структура правосвідомості створюється підчас штучно. Так, аргументи проти приватної власності на землю її противники черпають і понині з уявлень про общинної форми селянської життєдіяльності на Русі, про прихильність до неї російського селянства. При цьому ігнорується успішний досвід столипінської реформи, непівський досвід, який показав у XX столітті ефективну роль приватного, сімейно-господарського землеробства.
І в кінці XX століття триває в Росії боротьба за один із двох шляхів розвитку сільського господарства - колективний (колгоспи, радгоспи) або приватний (фермерство). А в правосвідомість прихильники повернення до колгоспно-радгоспної системи намагаються впровадити уявлення про те, що приватна власність призведе до розбазарювання земель сільськогосподарського призначення, продаж російських земель іноземцям та т.п. Всі ці ідеї, емоції формуються стосовно до схвалення або засудження прийнятого і реалізованого Цивільного кодексу, обговорюваного Земельного кодексу та інших актів.
У структурі правосвідомості, окрім ідеології та психології, виділяються і рівні - повсякденне, професійне, наукове правосвідомість.
Повсякденна правосвідомість - це відношення до права, його оцінки на рівні стереотипів, штампів, чуток, що курсують у тих чи інших соціальних групах, іноді натовпі. Це, наприклад, уявлення, що сила закону в його жорстокості, що якщо, де, рубати руки злодіям, то зникне злодійство, що самосуд - розстріл на місці - єдиний спосіб впоратися з бандитизмом, що закони ліберальні і тому існує злочинність тощо. Аналогічні думки та емоції характеризують повсякденне правосвідомість.
 До буденного рівню правосвідомості можна віднести, наприклад, такі висловлювання деяких російських журналістів: «приймає Держдума тисячі законів, але читати їх і розуміти неможливо». У цьому випадку свій рівень правосвідомості і просто освіти журналіст видає за загальний і за допомогою засобів масової інформації впроваджує його в буденне правосвідомість.
 Професійний рівень - це правосвідомість насамперед юристів-практиків, інших працівників державного апарату (суддівського корпусу, прокурорів, слідчих, нотаріусів, інших юридичних і державних працівників). Соціологічні дослідження виявляють зовсім чітко уявлення юристів в цілому, їх структур про ефективність права, його недоліках, про те, що треба робити з правової сис-темою держави. Іноді професійне правосвідомість намагається за рахунок критики чинного законодавства пояснити недоліки в роботі юридичних установ, списати ці недоліки (зростання злочинності, числа майнових спорів та інші) на рахунок нібито недосконалого законодав-ства.
 Професійна правосвідомість в Росії формує і вельми обгрунтовані запропонованого-вання, що випливають із знання обстановки у сфері компетенції Верховного Суду, Вищого Арбітраж-ного Суду, Генеральної прокуратури, Конституційного Суду.
 У юриста, як правило, є не-скільки постулатів, які складаються під впливом всієї системи юридичної освіти, під впливом практичної роботи. Це священність закону та договору, верховенство закону, повага до Конституції, рівність кожного перед законом, судом, владою і деякі інші «священні корови». Але іноді саме за це юристи отримують емоційні на рівні буденної свідомості характеристики: крутії, формалісти і т.п.
 Наукове правосвідомість спирається на вивчення стану діючої правової системи, необхідних змін, соціальних замовлень і очікувань у правовій сфері. Наукове правосвідомість характеризує ідеологічний пласт і складається як з загальнотеоретичних знань, так і зі знань галузевих юридичних наук.
 Наукове правосвідомість формує пропозиції de lege lata і de lege ferenda. Ці два виникли ще в далекому минулому підходу відповідно ставляться до оцінки, в тому числі критиці, чинного законодавства та до пропозицій про поліпшення права на перспективу, у майбутньому.
 Зрозуміло, до наукового правосвідомості відноситься весь спектр проблем правового розвитку людства, в тому числі гіпотези про «відмирання» права, про правовий нігілізм, уявлення про закон як волі держави і т.д.
 Потужним і дуже древнім плином у правосвідомості є релігійні впливу на правові погляди, правові почуття. Там і тоді, де і коли право набуває релігійні форми (наприклад, канонічне право), роль релігійних ідей і почуттів стає вирішальною.
 У структурі правосвідомості виділяються також види: індивідуальне, групове, в тому числі класове, загальнонаціональне (масове) правосвідомість.
 Індивідуальне правова свідомість формується у кожного члена суспільства, так чи інакше включеного в суспільні відносини, в різні рухи, партії, структури. Наприклад, члени руху «зелених» (екологічні рухи) мають свою систему правових поглядів, що надають формує вплив на індивідуальне правосвідомість. Іншими словами, індивідуальне та групове правосвідомість не відокремлені один від одного китайською стіною, взаємопов'язані і переплетені. Але проте на теоретичному рівні чітко виділяється індивідуальна правосвідомість.
 Канали формування індивідуального правосвідомості самі різні. Це і засоби масової інформації, та відомості про право, якими ділиться сусід, це і збірники, і розповіді відсиділи в місцях позбавлення волі бувалих людей, і уявлення, що йдуть з глибини століть.
 Індивідуальне правосвідомість громадянина має широкий діапазон: від конформізму до нон-конформізму, тобто від пристосуванства, законослухняності до протесту, заперечення чинного законодавства, до надії на правові зміни. Але в цілому індивідуальнеправосвідомість - це фактор формування активності особистості, підприємництва, стимулювання використання прав, свобод і виконання обов'язків.
 Індивідуальне правосвідомість посадової особи, здавалося б, повинно бути завжди орієнтоване на виконання закону, на активне просування правових вимог у життя. Але, на жаль, як же широко серед посадових осіб (багатьох чиновників) поширені емоційні уявлення про закон, який, на їх думку, що стовп: звалити не можна, а обійти можна. Цьому сприяла і багаторічна практика вищих структур російського суспільства. Наприклад, тривалий час у правосвідомість радянського чиновника впроваджувалося «ленінське» положення про те, що «обійти декрет не можна, за одну пропозицію про це віддають під суд». Ця фраза з записки Леніна в 1919 році одному зі своїх співробітників цитувалися нескінченна безліч разів у різних підручниках, статтях, наукових працях.
 Однак, коли в 5-му виданні Творів Леніна ця записка була опублікована повністю, виявилося, що фраза мала продовження. «Але провести вилучення з декрету через ЦІ К можна і повинно, і я се раджу», - писав насправді В. Ленін. Так створювався подвійний стандарт але відношенню до закону (декрету, за тодішньою термінологією). І не дивно, що багато посадових осіб цей подвійний стандарт непогано засвоїли за довгі десятиліття панування адміністративно-командної системи. Однак безпідставне узагальнення на рівні буденної свідомості поширеності таких уявлень є невірним. Не так-то просто посадовій особі інший раз пробитися крізь мережу протиріч у законах, правильно їх витлумачити, знайти закон, що забезпечує доцільне рішення виконавчої влади тощо Часом саме ця складна чиновницька робота в повсякденній свідомості представляється свавіллям, розсудом, «обходом» закону і тому подібними прегреше-нями. Але це невірні уявлення, що не враховують об'єктивні проблеми виконавчої вла-сти.
 Групове правосвідомість в свою чергу має складну структуру: класове, інших соціальних груп, громадських організацій, партій. Це правосвідомість за соціологічними дослідженнями найчастіше формується навколо тих чи інших конкретних законопроектів, законів.
 Нарешті, правосвідомість суспільства (масове правосвідомість) проявляє себе в ході загальнонаціональної-нальних акцій типу референдуму, голосування за тих чи інших кандидатів у депутати, на посаду президента і т.п. Це вельми складний феномен, який вивчають і вимірюють різними способами.
 Анкети, опитування, включені спостереження та інші соціологічні прийоми дозволяють вимірювати вміст правосвідомості на різних рівнях в наукових і практичних цілях.
 Вимірювання правосвідомості служить насамперед громадської, об'єктивній оцінці стану правової системи, її необхідним змінам.
 Вивчаючи правосвідомість, можна визначити конкретні правові вимоги тих чи інших груп, всього суспільства, виявити прогалини в законодавстві, недоліки правозастосування, роль суду в житті суспільства і т.п.
 Чималу роль відіграє і знання зарубіжного корисного правового досвіду, коли у правосвідомості формується уявлення «у них» і «у нас», при чому «у них» зі знаком «плюс», «у нас» зі знаком «мінус».
 Таке правосвідомість також може в певних історичних умовах виступати фактором правового розвитку. Однак при цьому завжди треба виключати механічне копіювання чужого досвіду, зіставляти його з національними традиціями, власним правовим досвідом. Правосвідомість і Право можуть знаходитися і в конфлікті. На це впливає взаємодія правового і морального, політичного, естетичного свідомості. Так, поки «пити» вважалося моральним, в правовій свідомості цю обставину при вчиненні побутового злочину фігурувало як пом'якшує провину обставина - «по п'яні», «в нетверезому стані» і т.д.
 Але кримінальне законодавство розцінює це як обтяжуюча обставина. Правосвідомість знаходилося в конфлікті з правом.
 Правосвідомість у своїх пластах, рівнях, видах «працює» на усунення прогалин у праві, формулює в конкретних правових вимогах (законах, постановах) положення, які можуть удосконалити законодавство. У правопріменітелиюй діяльності розвинене правосвідомість направляють громадянина для вирішення спору до суду, а не до редакції газети, що, втім, теж іноді корисно.
 «Якщо людина володіє розвиненою правосвідомістю, - писав французький юрист Ж. Карбонье, - то чи так вже потрібна йому інформація про закон. При такому правосвідомості громадянин зуміє зрозуміти, що є законним ».
 Згадаймо, наскільки масовими були в Росії звернення громадян до газети, в адміністративні органи в 60-70-ті роки з майнових, трудових спорах. Редакція великих газет навіть хвалилася числом звернень трудящих, вони обчислювалися сотнями тисяч.
 У сучасній Росії виразно змінилося масове правосвідомість і тепер суди буквально забиті різними справами, в тому числі про захист честі, гідності та ділової репутації. Тяганина в судах прийняла катастрофічні розміри, наприклад, середній термін розгляду справ до захист честі і гідності досягає 1,5-2 років. Причому через тяганину, неявки то відповідачів, то позивачів справи зрештою припиняються.
 Але якщо правосвідомість тепер «завантажує» суди, то і судову систему треба перебудовувати з урахуванням цієї зміни у правосвідомості: йти на спрощення судочинства по нескладних справах, якнайшвидше введення інституту мирового судді, суду присяжних і т.п. При такому завантаженні суден вимагається зміцнення їх матеріально-фінансової бази. Необхідно забезпечити і виконання судових рішень, що охоплюють тепер майже всі сфери державного управління, регулювання економічних відносин, політичну організацію суспільства, виборчу систему і т.п. Для цього проектується ввести інститут судових приставів.
 Якщо в СРСР потужним виконавчим механізмом була партійна система, то нині таким механізмом став суд. Відбувається зсув у правосвідомості; виникає інше ставлення до суду. Відставання з судовою реформою боляче б'є по ідеалам і практиці формування в Росії правової держави, демократичним засадам гуртожитку російських громадян.
 Але й право формує правосвідомість. Якщо право відповідає соціальним потребам суспільства, відповідає його ідеалам, цілям, тоді правосвідомість служить опорою правозастосовчої діяльності, основою правотворчості. Право - структурообразующий фактор для правосвідомості.
 Саме реальне право, а не різні заклично-просвітницькі повчання, своїми кращими характеристиками соціальної регулятивної системи з найбільшою ефективністю «викорчовують» релікти старих уявлень з правосвідомості, саме показове, розумне використання права формує нове необхідне суспільству правосвідомість.
 Діапазон тут вельми великий: від розмежування предметів ведення між Федерацією та її суб'єктами до появи у майнових відносинах нових типів договорів, викликаних до життя соціально-економічними потребами кінця XX століття (лізингу, факторингу, агентування, трасту та інших).
 Все це вже не сприймається як підступи якихось сил, свідомо засмічують російську мову на смерть не дуже юридично освічених державних діячів, а є нормальний процес проникнення в економічне життя Росії но-вих правових форм ринкової економіки. Але, зрозуміло, перехлести і тут призведуть не до воспри-ятію цих нових явищ правосвідомістю, а, навпаки, до їх відторгнення. На жаль, «термінологічна» іноземна експансія стає реальністю і їй треба протиставити розумні обмеження там і тоді, де і коли це можливо і корисно.
 Могутні взаємні конструктивні потоки, що йдуть від правосвідомості до права і від права до правосвідомості, є реальністю будь-якого суспільства. Проте в деяких історичних умовах може формуватися і дефектне правосвідомість, яка купує характеристику правового нігілізму.
 Ця характеристика дійсно відображає дефекти правосвідомості - не тільки протиставлення духу і букви закону, доцільності та законності, але і більш глибокі деформації: заперечення правової системи і навіть необхідності такої, непокору конкретного закону, неповага до правоохоронних органів, твердження, що мета виправдовує засоби і т . п.
 Найчастіше дефекти правосвідомості виникають через масового незнання і нерозуміння закону. Особливо небезпечно, коли така ситуація виникає в середовищі працівників засобів масової інформації, тиражують своє невігластво. Так, в одній з солідних газет недавно стверджувалося, що вже саме судовий розгляд кидає тінь на учасників розгляду «і має спонукати їх піти з високих посад», ігнорується вирок суду, презумпція невинності - все це для таких журналістів «темний ліс». Раз розгляд - значить, винен. Але так адже і в 30-ті роки вважалося - «органи не помиляються», заарештований - значить винен. Тепер вже досить «судового розгляду».
 Нігілістичне ставлення, тобто абсолютне заперечення, формується в правовій психології певних соціальних груп, індивідів, коли, наприклад, всі правоохоронці - це «менти», коли тюремне життя оповиваюча романтикою, ореолом з блатних пісень, коли з'являються герої - «злодії в законі», авторитети злочинного світу .
 Правосвідомість може формуватися ще в дитинстві, коли, наприклад, мати лякає расшалившегося дитини міліціонером, замість того щоб вселяти йому думку, що міліціонер - це його захисник, помічник.
 Тому так важливо сформувати, використовуючи і мистецтво, і засоби масової інформації, і інші способи, позитивний образ захисника правопорядку, а не опускатися до масової дискредитації фігури поліцейського.
 Треба віддати належне американському кіно, де, як правило, поліцейський - це захисник вдів і сиріт, скривджених і применшення, принциповий борець з мафією, іншими злочинцями.
 У багатьох кінокартинах герої-поліцейські - це особи негритянського від-ходіння, і цим також знімаються безглузді расові, націоналістичні, шовіністичні подання.
 Таким чином, правовий нігілізм - це, по-перше, характеристика певних негативних, деформованих сторін правосвідомості, це та ідеологічна і психологічна частина правосвідомості, яка різко критично, негативно ставиться до вимог поваги і дотримання права.
 Правовий нігілізм протистоїть у правосвідомості вимогам законності, своєму антиподу. Законність у правосвідомості як раз і реалізується в ідеалах дотримання і поваги права, у зміцненні правопорядку, у розумінні культурної та духовної цінності права.
 Але, по-друге, правовий нігілізм і його антипод - законність - це не тільки сфера духовного життя суспільства, сфера правової свідомості. Це ще й характеристика певного реального стану суспільства. Це стан суспільства - вже не психологічна, а соціальна характеристика.
 Причому правовий нігілізм може досягати таких рівнів і сили, що тягне за собою руйнування правової системи - і правотворчих, і правозастосовних її сегментів. Причини правового нігілізму самі різні. Від цілком обгрунтованих протестів проти тих чи інших законів до штучно створеного неприйняття права взагалі, як не потрібного соціального інституту.
 Так, в Росії однією з ідеологічних причин правового нігілізму стало твердження про «відмирання» права. І хоча це положення базувалося на загальних уявленнях про безгосударственной організації суспільства при комуністичному його устрій, про досконалої розподільчій системі, де блага розподілятимуться «за потребами» і не знадобиться рівний масштаб права для нерівних людей, все одно вульгаризували розуміння «відмирання права» вело до виробництву, до тимчасових характеристик існування права, до деформацій правосвідомості.
 І не треба думати, що гіпотеза про відмирання права мала у правосвідомості чисто теоретичне значення. У 1962 році в країні, в паралель з поданням про побудову комунізму, пишно розцвіли і ідеї про вирішальну роль громадськості у боротьбі з правопорушеннями. Віддавалися «на поруки» злочинці, щосили працювали товариські суди з їх некомпетентністю і свавіллям. У результаті сталося применшення права, розцвіли корупція і інші протиправні акції, сформувалося нігілістичне ставлення до права - словом, все те антисоціальна стан, який досі «розсьорбує» російське суспільство.
 Відзначимо, що слово «нігіліст» використовувалося в Росії ще в середині XIX століття. Позначало воно тих, хто критично ставився до кріпосного права, потворним самодержавним владі і порядкам. Нігілізм як заперечення, неприйняття побуту і особливо вдач тодішньої Росії отримав втілення в художній літературі, яка виділила і позначила новий соціальний тип в російському суспільстві, нігіліста - провісника майбутніх аскетичних і фанатичних революціонерів-народників, більшовиків.
 Але з часом - через сто з гаком років - нігілізм, нігілісти зникли з словникового фонду політичної мови і були замінені в середині XX століття на такі найменування відповідних соціальних типів як дисиденти, шістдесятники. Саме вони як нова соціальна група виступили провісниками вже інших дієвих персон історії - реформаторів 80-90 років XX століття.
 І тільки стосовно до правовій сфері збереглося поняття правового нігілізму, що характеризує, як зазначалося, з одного боку певний стан суспільства, а з іншого особистісні установки деяких громадян, соціальних груп.
 Коштувати додати, що правовому нігілізму в суспільстві сприяє і етичний нігілізм - зневага моральними цінностями, традиціями, корисними побутовими звичками. Обидва ці нігілізму розвиваються паралельно (Коеволюційний) і можуть дійсно призвести суспільство до повної деградації. Взаємодія правового та етичного нігілізму тільки починає розробляється тися в сучасній теорії права і поки можна зробити тільки самі загальні теоретико-правові висновки.
 Протистоїть правовому нігілізму, іншим деформацій правосвідомості такий складний соціальний феномен, як правова культура.
 Правова культура - багатозначна характеристика однієї з найважливіших сторін життя суспільства. Це, звичайно, більш висока і ємна форма правосвідомості.
 Правова культура характеризує рівень правосвідомості, включає ступінь знання права, на яке спираються виконавча влада, посадові особи, характеризується вона і інтенсивністю переконань в цінності права. Правова культура також має свою структуру: професійний і традиційно-побутової пласти. Високий рівень правової культури-один з ознак правової держави.
 Якщо правосвідомість охоплює тільки духовне життя суспільства, є тільки частиною суспільної свідомості, то правова культура включає в себе як духовні характеристики, так і «матеріальні» придатки права - юридичні установи, їх організацію, відносини; як роль в суспільстві права, судової, нотаріальної, арбітражної та інших систем, так і стиль, культуру їх роботи, відносин з громадянами, захист їх законних інтересів, зна-ня і дотримання законних інтересів у суспільстві; як співвідношення правової культури з іншими системами загальної культури - політичної, наукової, художньої, так і форми розгляду спорів у суді, роботу законодавчих органів і т.п.
 У правовій культурі розвинутого демократичного суспільства судова влада - це не третя сила, як традиційно вважається (перші дві - законодавча і виконавча влади), а перша влада, що забезпечує не тільки дозвіл різних суперечок, а й управління багатьма сферами державної, суспільного і особистого життя.
 Правова культура складається синергетично, відображаючи, втім, рівень, умови існування різних товариств, етапи цивілізованого розвитку людства.
 Хоча мимовільний характер процесів, пов'язаних сформированием правової культури в суспільстві, є пріоритетним, однією з умов цього стає також правове виховання. Ця діяльність також вельми широкого діапазону - від власне освітньої, роз'яснювальної роботи в школі, вузі, інших структурах до виховання на власному досвіді. Правове виховання має свої форми, об'єкти, способи, але можна виділити і кілька першорядних цінностей. Вони-то і предмет особливої турботи при правовиховної діяльності. Насамперед, це виховання поваги до Конституції і іншим законам. Звичайно, критичні підходи та зауваження допустимі, а підчас і бажані навіть у цій сфері. Однак повагу до Конституції, її знання, вміння користуватися стоять на першому місці. Так само як і повагу до інших законів.
 Повага до суду - ось що загальнолюдська практика і практика багатьох суспільств виносить на друге місце. Демократія починається не з панування більшості, а з урахування думок меншості і турботи про їх конструктивній співпраці. Починається демократія і з уміння програвати. Тривалий час громадянин, включений в якісь суперечки, за радянської влади домагався «свого», звертаючись послідовно у все більш «важливі» інстанції. Всі органи партійної та радянської влади були забиті, закупорені скаргами «переможених».
 І тільки тепер приходить розуміння, що якщо той чи інший спір вирішив суд, то демократичніше погодитися з його рішенням, ніж затівати нескінченну тяганину шляхом подачі скарг «все вище і вище». У минулому, в дореволюційній Росії, був хороший спосіб зупиняти нескінченний потік скарг. Кожна скарга мала писатися на гербовому папері, з скарг стягувався при їх подачі гербовий збір. Виховання поваги до молодих демократичних інститутів Росії - інституту президентства, Федеральним Зборам - ще одне завдання правового виховання громадян. Словом, правове виховання - це цілеспрямована система заходів, просвітницьких освітніх та інших, що формує установки поваги і дотримання права, цивілізованих способів вирішення спорів, профілактики правопорушень. Своїм адресатом правове виховання має громадян, посадових осіб. З урахуванням нової важливої соціальної ролі засобів масової інформації особливого значення набуває правове виховання журналістів.
 Ідеалом правового виховання є юридичний всеобуч. Однак не слід перебільшити-вать роль правового виховання. Ілюзією є подання, що якщо всіх навчити праву, то зникнуть правопорушення. Все ж головне - це життєвий юридичний досвід кожного громадянина. І якщо цей досвід розходиться з офіційними і неофіційними просвітницькими установками, пріоритет буде за життєвим досвідом. Не менш важливі у правовому вихованні і якість законодавства, і форми правозастосування, і дотримання договірних зобов'язань, судовий захист прав, свобод і законних інтересів громадянина.
 Поєднання знання правових принципів і розумних конформістських переконань - потужний фактор стабільності, впорядкованості у правовій сфері.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури"
 1. § 2. Набуття права власності
    Правовідносини власності, як і будь-яке цивільне правовідношення, завжди має в своїй основі юридичні факти (один або сукупність юридичних дій, подій). До правообразующим (правостворюючі) юридичним фактам, на підставі яких виникає право власності на певне майно у конкретної особи, можуть бути віднесені як дії самих осіб (громадян, юридичних осіб), так
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 3. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    Поняття, форми, методи реалізації права. Застосування права: суб'єкти та стадії застосування права. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права. Пряма дія Конституції. У попередній темі про правовідносинах підкреслювалося, що мова йде про юридичній формі втілення права в життя. Наділення учасників суспільних відносин правами, обов'язками, перетворення їх на суб'єктів правовідносин,
 4. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
    Глава 6. Забезпечення прав и свобод громадян у сфере віконавчої власти - стратегічна - орієнтація розвітку и Реформування ад-г міністратівного законодавства Тієї факт, что виконавча влада, у порівнянні Із законодавчо та Судовою владами, найбільш набліжена до забезпечення потреб людини й є тією Владом, з Якою особа має ті або Інші контакти практично повсякдення, вімагає суттєвого
 5. 35. Порядок и стадії Укладання міжнародніх договорів
    Укладання міжнародніх договорів державами являє собою Здійснення державного суверенітету и захи до числа основних прав держав. Укладання конкретного договору может буті й обов'язком держав, коли це віпліває з других договорів. Обов'язком может буті и вступ у переговори з конкретного питання. Так, Наприклад, за Договором между СРСР и Сіла про обмеження систем протіракетної оборони 1972 року
 6. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
    Функції: Пізнавальна - пізнавати, аналізувати, описувати, систематизувати і пояснювати сутнісні властивості державних явищ. Світоглядна - виробляти правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи
 7. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
    Структура - сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура ТГіП, таким чином, також є сукупність стійких зв'язків між її внутрішніми підрозділами. При цьому в самій ТГіП питання про такі ланках є спірним. Виділяються два основних
 8. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
    Правосвідомість - одна з форм суспільної свідомості. Людина пропускає крізь свою свідомість навколишнє середовище, таким чином формується так звана суб'єктивна реальність - відображення об'єктивного світу в свідомості людини. Обидві реальності - і об'єктивна і суб'єктивна - існують реально. Суб'єктивне уявлення людей про реальний світ - лише відблиск реального світу. Один і той же предмет
 9. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
    Правова культура - якісний стан всіх соціальних інститутів, так чи інакше пов'язаних з існуванням права в суспільстві. Це не просто сукупність соціальних явищ, але саме якісний стан останніх, характеризує рівень розвитку, ефективність правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь
 10. 29. Особливості російського правосвідомості
    Особливості російського правосвідомості можуть бути виявлені лише за допомогою конкретних досліджень. Разом з тим, вже мають дані показують наступну картину. Сучасне населення Росії досі несе на собі відбиток стародавньої громади з усіма притаманними їй вадами. Аналізуючи роботи окремих авторів, можна коротко виділити наступне. У поданні населення суспільство все ще
© 2014-2022  ibib.ltd.ua