Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"


Функції:
Пізнавальна - пізнавати, аналізувати, описувати, систематизувати і пояснювати сутнісні властивості державних явищ.
Світоглядна - виробляти правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання.
Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління та правової системи.
Прогностична - виявити тенденції розвитку держави і права, передбачити і змоделювати варіанти їх майбутнього розвитку.
Методи:
Метод порівняльного правознавства - зіставлення державно-правових явищ різних спільнот (макросравненіе) або в рамках тільки одного співтовариства (мікросравненіе), виявлення загальних закономірностей і специфіки їх розвитку.
Метод історичного правознавства - державно-правові явища розглядаються в динаміці, з моменту їх виникнення аж до теперішнього часу.
Метод аналізу і синтезу - процеси уявного розкладання цілого на складові частини і возз'єднання цілого з частин, а т.м. класифікація об'єктів дослідження.
Соціологічний метод - спостереження, анкетування, статистичний аналіз, збір і математична обробка вихідних даних (напр., в налогооблажении, правоохоронній сфері), державно-правовий експеримент.
Формально-юридичний метод - дослідження і тлумачення нормативного матеріалу, текстів джерел права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права" "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  метод, посіб. Одеса: Юридична література, 2000. 29. Бекерська Д.А., Воронова Л.К. Фінансове право. - К., 1998. 30. Бекерська Д.А. Фінансове право: Навчальний метод, реком. - Одеса, 1999. 31. Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство України: Учеб. пособ. - Одеса, 2000. 32. Бєлкін А.А. Справа про антимонопольному комітеті / / Правове дення 1993. - № 1. 133 33. Бєлкін А.А. Перша справа
 2. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Методологічних проблем правознавства); соціологія права (питання ефективної дії законодавства, умови і причини правопорушень, соціальна структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм).
 3. 6. Функції держави, внутрішні і зовнішні
  методи - планово-розподільна економіка. У демократичних, з ринковою економікою, - методи непрямого впливу. Фінансова - емісія (випуск цінних паперів, грошей), впорядкування грошового обігу на території держави. Соціальна - держава зобов'язана забезпечити своїм громадянам гарантований мінімум життєвих благ - їжа, житло, медичне обслуговування. Крім того, забезпечення
 4. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Метод. Ідеологію, кіт. забезпечуються галузеві науки для дослідження своїх предметів; дослідження і розробка способів вивчення реальної дійсності. Методологічна функція - вплив на розвиток правової культури суспільства і особистості. Практично-організаційна функція - обслуговування практики. Політична - вивчення функції політ.
 5. 15. Компаративістика, її роль у вивченні права і держави. Порівняльне правознавство та государствоведение.
  Методів вивчення права є порівняльно-правовий метод, який передбачає зіставлення юридичних понять, явищ і процесів і виявлення між ними схожості та відмінностей. Використання цього методу призвело до формування відносно самостійної науки - порівняльного правознавства (порівняння сучасних правових систем світу), а в державній сфері - порівняльного
 6. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  методи) її проведення, зокрема, безсистемність і некомплексність її проведення. Перш, ніж реформувати якусь структуру (частина) армійського механізму, необхідно визначити весь діапазон яких торкається змінами функцій і досліджувати весь комплекс виникають у зв'язку з реформою проблем і визначити способи їх вирішення. Реформа однієї частини складного, багатоструктурний,
 7. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  методики бойової підготовки, нові вправи, винаходити нові технічні засоби навчання, спрямовані на економію коштів і підвищення якості навчання. Але таких фахівців в окрузі одиниці, а решта перетворені в рахівників. І головна вина в цьому командного складу округу, що вимагає від офіцерів якостей, що визначаються їх філософією і знаннями, тобто вимогами вчорашнього дня, а іноді
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  методами, які малоефективні. І училища терплять недоучок, порушників військової дисципліни, а потім відправляють їх у війська. Прикладом подібного юридичного вирішення питання є визначення Військової колегії Верховного суду РФ у кримінальній справі Волкова І.В. від 10 вересня 1996 р. № 6н-65/96 «Матеріальний збиток стягується з особи, якщо вона заподіяно його винними діями». Матеріалами
 9. ВСТУП
  методологією, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах суспільства, забезпечуючи собі все більшу
 10. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  метод для правильного тлумачення складу злочину і пізнання ступеня суспільної небезпеки злочинного діяння і цим допомогти судово-прокурорським органам у здійсненні правосуддя. Відсутність чітких методологічних принципів в тлумаченні складу злочину, по всій видимості, змушує автора вирішувати протиріччя у своїй позиції шляхом висування тавтологічних і взаємозалежних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua