Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.


ТГП входить до системи юридичних наук, об'єднаним загальним поняттям - юриспруденція. Г. і П. - явища складні і багатогранні, що мають безпосереднє відношення до різних сторін суспільного життя. Вивчити їх в рамках однієї науки - неможливо. Тому, неминуча спеціалізація юридичного знання в різних областях державної і правового життя суспільства. Систему юридичних наук можна поділити на 3 основні групи: теоретико-історичну, галузеву і спеціальну.
До теоретико-історичним наук ставляться ТГП, ИГП, історія політичних і правових вчень.
До галузевих юрид. наук відносять науки конституційного, адміністративного, цивільного права та ін
Спец. юрид. науки - це криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова бухгалтерія.
Як будь-яка наука, ТГП виконує певні функції, що характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільного життя.
Пізнавальна функція виражається в поясненні явищ і процесів суспільного життя суспільства. ТГП не тільки вивчає в громадському вигляді державно-правову надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів.
Евристична функція. ТГП не обмежується пізнанням і поясненням основних закономірностей, вона відкриває нові явища державно-правового життя суспільства.
Прогностична функція. ТГП конструює наукові гіпотези подальшого розвитку держави і права на основі адекватного відображення їх об'єктивних закономірностей.
Методологічна функція - розробляє універсальну метод. Ідеологію, кіт. забезпечуються галузеві науки для дослідження своїх предметів; дослідження і розробка способів вивчення реальної дійсності. Методологічна функція - вплив на розвиток правової культури суспільства і особистості.
Практично-організаційна функція - обслуговування практики.
Політична - вивчення функції політ. інтересів.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права. "
 1. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  теорія А. Н. Трайніна про склад злочину включає в себе суперечливі положення і не в змозі в ряді випадків пояснити кримінальну відповідальність (наприклад, при співучасті, приготуванні, замах). У роботі «Стадії вчинення злочину за радянським кримінальним правом» Н. Д. Дурманов, піддаючи критиці позицію А. Н. Трайніна про співвідношення складу злочину і приготування, замаху
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998.
 3. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить умовний характер, це загальні напрямки в рамках єдиної науки, а не окремі частини. Більш типова структура - виділення теорії держави і теорії права. Теорія держави - питання, що стосуються такого
 4. 7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение.
  Теорія держави (державознавство) - теорія права (правознавство) Правознавство - наука про право, кот. досліджує процес походження, розвитку, функціонування правових явищ. Державознавство - наука, кіт. досліджує процеси формування, розвитку Г., його сутність, зміст, механізм, функції, кіт. у своїй сукупності забезпечують його
 5. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Держави і особистості;-рівні позитивного впливу права на суспільні відносини та їх регулювання; Структура правової культури суспільства: культура правової свідомості; культура правової поведінки; культура юридичної практики. Функції правової культури: - пізнавальна - освоєння минулого і сьогодення; - регулятивна - забезпечення ефективного функціонування всіх елементів правової
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  теорія реформи, що дає позитивний соціальний та економічний ефект. Наприклад, системний перехід від часткового скорочення безлічі частин до реформи організаційно-штатної структури військ, скорочення цілих частин, гарнізонів не тільки вдосконалює організаційно-штатну структуру військ, а й підвищує бойову готовність, дає можливість комплектувати частини, що залишилися сучасної бойової
 7. Висновок
  держави неможливо без урахування інтересів всіх соціальних груп, інститутів громадянського суспільства. Багато провідні політики нашої держави ясно усвідомили, що реформа без глибокої соціальної опрацювання неможлива. Глава адміністрації Хабаровського краю Ішаєв В.І., виступаючи перед співробітниками і студентами Хабаровського державного технічного університету, зазначив, що необхідно внести
 8. Список літератури
  державної служби Російської Федерації: Федеральний Закон від 31 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про освіту»: Федеральний Закон від 12 липня 1995 р. / / Збори законодавства РФ. 1996. № 3. Ст. 150. Про зовнішню розвідку: Федеральний Закон від 8 грудня 1995 р. / / Збори законодавства РФ.
 9. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  держава, як уже зазначалося, проводить відбір найбільш суспільно небезпечних діянь як злочинних і карних. При цьому законодавець індивідуалізує у встановлюваному законі відповідальність за більш-менш конкретні дії, змальовуючи їх в диспозиціях статей Особливої частини Кримінального кодексу. Крім цього, при встановленні кримінальної караності діяння завжди враховується наявність
 10. Ознаки кримінального закону:
  теорія, і теорія кримінального права відкидають судовий прецедент як джерело права. Це безперечно. Але досі дискутується питання про правову природу керівних роз'яснень вищих судових інстанцій країни, зокрема постанов Пленуму Верховного Суду РФ. Найбільш поширеною є позиція, що вони являють собою виключно акти тлумачення закону. Справді,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua