Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.


Якщо предмет теорії показує що вивчає дана наука, то її метод відповідає на питання, як вивчається держава і право. Метод науки - це способи вивчення реальної дійсності, загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука.
Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних загальних закономірностей виникнення і розвитку державно-правових явищ.
Найважливішими принципами (підходами) загальнотеоретичного дослідження держави і права є:
Історизм.
Об'єктивність.
Конкретність.
Плюралізм.
Основні методи: 1) формально-логічний, тобто ТГП за допомогою формальної логіки досліджує госуд.-правові явища таким чином, щоб ці дослідження були однозначними, зрозумілими, послідовними і прийшли до певного умовиводу; 2) системно-функціональний - дозволяє використовувати Гіп в якості системних, складних явищ, кіт. складаються з певних елементів. Ця система явл-ся функціонуючої; 3) порівняльно-правовий - за допомогою цього методу вивчаються загальні, особливі та індивідуальні ознаки госуд.-правових явищ на основі порівняльного дослідження; 4) соціологічний - за допомогою цього методу досліджується реальна ефективність ГІП.
Залежно від сфери розповсюдження та охоплення досліджуваної матерії, а також від їх специфіки і характеру всі методи класифікуються на кілька груп.
А) Загальні - діалектико-матеріалістичний метод поширюється на всі без винятку конкретні науки і на всі етапи або стадії процесу пізнання;
б) Загальні методи. Серед них - методи порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування, системного і структурного підходів, методи підведення менш загального поняття по більш загальні, сходження від абстрактного до конкретного та інші;
в) Спеціальні методи - математичні, статистичні, психологічні, конкретно-соціологічні та ін;
г) Приватні методи - методи вироблення правових рішень, методи тлумачення норм права, формально-юридичний метод ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП . "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон
 2. ВСТУП
  методологією, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах суспільства, забезпечуючи собі все більшу
 3. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  методологічної основи радянського кримінального права, що такою основою може бути лише детермінізм, тобто навчання про причинно-1 Див, наприклад: В. Я. Старосольський. Принципи побудови ня кримінальної репресії в пролетарській державі. - «Революція права», 1927, № 2, стор 85, 105; див. також: Дебати по доповіді Н. В. Криленко на розширеному засіданні Комакадеміі. - «Рево люція права», 1929, № 2, стор
 4. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  юридичного інституту ОДУ. - Одеса: ОДУ, 1996. 63. Ківалов С.В. Оскарження постанов митного органу про накладення адміністративного стягнення. - Одеса: Юрі діческі вісник, 1996. - № 2. 64. Ківалов С.В. Служба в митних органах як вид государ-135 жавної служби України. - Одеса: Юридичний вісник, 1996. - № 4. 65. Ківалов С.В. Митне Розслідування / / Право України. - 1996. -
 5. 1.Поіск в галузі методології
  методологічні проблеми історичного пізнання. Зараз вітчизняні суспільствознавці активно критикують теорію формації і в цілому марксизм. Дослідники ж Заходу, відзначаючи обмеженість багатьох положень марксизму, разом з тим вважають, що як метод пізнання марксизм не може бути відкинутий. Адже при аналізі подій не обійтися без вивчення інтересів класів, станів, соціальних груп як
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  методології дослідження револю ций У сучасній методології дослідження революційних епох намітилася критика концепції модернізації, оскільки вона виділяє закономірність у розвитку суспільства, розглядає як ідеал західне капіталістичне, ліберально-демократичний розвиток і по суті є ліберальним аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві
 7. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Методологічних проблем правознавства); соціологія права (питання ефективної дії законодавства, умови і причини правопорушень, соціальна структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм, юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм).
 8. 6. Функції держави, внутрішні і зовнішні
  юридичної
 9. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Юридичних наук, об'єднаним загальним поняттям - юриспруденція. Г. і П. - явища складні і багатогранні, що мають безпосереднє відношення до різних сторін суспільного життя. Вивчити їх в рамках однієї науки - неможливо. Тому, неминуча спеціалізація юридичного знання в різних областях державної і правового життя суспільства. Систему юридичних наук можна поділити на 3
 10. Явище організованої злочинності.
  Юридичних осіб (вимагання грошових коштів, матеріальних цінностей та ін в результаті укладення фіктивних угод, отримання оплати за нібито поставлені товари чи надані послуги і т. д.), вчинення різного роду економічних злочинів переважно шахрайського характеру, приховування доходів від оподаткування, відмивання «брудних» грошей зі сфери кримінальної діяльності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua