Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Облік закономірностей сприйняття до слідчої практиці

Для отримання достовірних показань свідка слідчий повинен враховувати психологічний процес формування показань. Первісною стадією формування цих показань є сприйняття свідком тих чи інших подій. Сприймаючи предмети і явища, людина осмислює і оцінює ці явища, виявляє до них певні відносини.

§ 4. Облік закономірностей сприйняття до слідчої практиці 81

При допиті свідка слідчий повинен з'ясувати умови, в яких відбувалося сприйняття події (освітленість, тривалість, віддаленість,

метеорологічні умови і т. д.). При цьому слід враховувати, що люди часто не здатні точно оцінити кількість сприймалися предметів, відстань між ними, їх просторове співвідношення і розміри. Їм властиво заповнювати прогалини почуттєвого сприйняття елементами, які насправді не були об'єктами чуттєвого сприйняття.

Для просторового сприйняття характерна переоцінка малих відстаней і недооцінка великих. Відстані на воді, як правило, недооцінюються. Яскраво забарвлені предмети, а також предмети добре освітлені видаються більш близько розташованими. Багато помилок в оцінці розмірів предметів пов'язані з контрастом сприйняття.

У слідчій практиці важливо правильно встановити час скоєння розслідуваної події, її і послідовність, темп дій учасників події та ін Нерідко свідки дають неправильні показання про проміжках часу. Ці помилки пояснюються вишерассмотреннимі закономірностями. Неправильні показання щодо проміжку часу слід оцінювати як навмисну неправдивість показань. При цьому необхідно з'ясувати зміст діяльності свідка під час спостережуваного події, його психічний стан і

ін

У свідченнях свідків суттєве значення мають особливості сприйняття людини людиною.

Залежно від того, яке значення люди надають різним особливостям особистості, вони по-різному ставляться один до одного, відчувають різні почуття і при дачі показань свідків висувають на передній план ті чи інші індивідуальні боку іншої людини .

При виробництві такої слідчої дії, як пред'явлення для впізнання, необхідно, щоб впізнання здійснювалось за специфічними ознаками. Норма кримінального процесу вимагає, щоб пропоноване для пізнання обличчя входила до складу щонайменше трьох людей.

Це сприяє запобіганню помилкового впізнавання за загальними ознаками (наприклад, по росту, кольору волосся, одягу і т. д.). Пред'явлення для пізнання групи осіб із трьох людей сприяє нівелювання

82 Глава 3. Пізнавальні психічні

процеси

загальних ознак і направляє процес впізнавання на виявлення індивідуальних особливостей.

При пред'явленні для впізнання необхідно враховувати ряд об'єктивних і суб'єктивних умов.

До об'єктивних умов відносяться фізичні умови початкового сприйняття того чи іншого об'єкта (освітлення, ракурс, відстань і т. п.).

До суб'єктивних факторів пізнання належить психічний стан людини в момент спостереження об'єкта і в момент його впізнання (переляк, відраза, нервозність і т. д.), а також психічні властивості людини (розвиненість того чи іншого виду пам'яті, сприйняття, здатність до соотнесениям, угрупованню ознак).

При пред'явленні для впізнання слідчий повинен проявляти крайню обережність в словесних впливах на впізнаючого, пам'ятаючи, що перша сигнальна система (безпосереднє враження людини) залежить від другої сигнальної системи (слова).

Для кваліфікованого ведення допиту слідчому необхідні деякі відомості про сприйняття мови людини.

З фізичної точки зору мова - це комбінація звуків, змінюються за частотою та інтенсивністю. Голосні звуки інтенсивніше, згодні - менш помітні. Чим більше звуків у слові, тим вона чіткіше. Максимальна зрозумілість промови виникає при інтенсивності промови в 40 дБ.

При інтенсивності промови в 10 дБ звуки не сприймаються як зв'язкових слів.

Для задовільною передачі мовних повідомлень за умов шуму звукова інтенсивність промови повинна на 6 дБ перевищувати рівень шуму. Особливо сильно мова не чути блазень мами низької частоти. Людина розрізняє один голос серед двох або трьох одночасно звучать голосів. При спільному звучанні чотирьох і більше голосів мова окремої людини не може бути виділена.

У тих випадках, коли слідчий оглядає речові докази, місце події, виробляє допит і очну ставку чи слідчий експеримент, його сприйняття здійснюється у формі спостереження.

Спостереження - тривале, планомірне сприйняття з метою вирішення пізнавального питання.

§ 4. Облік закономірностей сприйняття до слідчої практиці 83

Результативність спостереження залежить від чіткості поставленої мети, послідовності і систематичності, від попередніх знань про спостережуваний об'єкт.

Досвідчені слідчі мають звичну систему спостереження та мають великий спостережливістю - умінням помічати малопомітні деталі. Знання типових способів злочину, типових слідів від них, прийомів маскування злочину і т. п. - все це певним чином організує процес спостереження. У спостереженні сприйняття особливо тісно змикається з мисленням. Найважливішим прийомом спостереження є порівняння, зіставлення.

Спрямованість спостереження слідчого визначається завданням виявити ставлення об'єкта спостереження до розслідуваного злочину. Основна увага слідчого приваблюють факти, що мають значення докази.

Спостереження є основним методом вивчення обстановки місця події. При цьому слідчий встановлює розташування та межі місця події, встановлює об'єкти, що знаходяться на місці події, та їх особливості, фіксує їх положення і взаєморозташування, виявляє відхилення від звичайного їх просторового розташування.

Сприймаючи окремі явища, слідчий намагається встановити їх причинно-наслідкові відносини, виявити такі їх особливості, які можуть бути використані для ідентифікації особи злочинця.

Спостережливість є першорядним умовою успішного проведення обшуку. Практика показує, що досвідчені слідчі звертають увагу на найменші ознаки незвичайності обстановки.

Так, один зі слідчих знайшов схованку з коштовностями, звернувши увагу на незвичайне місцезнаходження парасольки, який висів в спальні біля ліжка. Свіжа штукатурка, забарвлення, заново прибиті дошки, підклеювання свіжих шпалер, зсунуті в гніздах гвинти, нові капелюшки недавно убитих цвяхів, неприродні потовщення в предметах ІТ. п. - все це не повинно вислизнути від спостережної слідчого. Під час одного з обшуків слідчий звернув увагу на такий, здавалося б, малозначний факт. В саду підозрюваного на одному з дерев листя були менш свіжими, ніж на інших деревах. Обшук показав, що дерево було нещодавно пересажено

те місце, де був влаштований тайник. 84 Глава 3. Пізнавальні психічні

процеси

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Облік закономірностей сприйняття до слідчої практиці"
 1. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на
 2. 2.1. «НОВА ФІЛОСОФІЯ» В КОНТЕКСТІ постмодернізму
  облік феномена невизначеності у здійсненні глобального і локального соціального проектування. Таким чином, перехід від некласичної до постнекласичної парадигми в природознавстві визначався не лише внутрішніми закономірностями розвитку науки, але і впливом соціальної системи, яка обумовлює позицію інтерпретація тора. Вплив системи призводить до формування певної
 3. 2. Облік і використання психологічних закономірностей в тактиці допиту. Мнемическая допомогу і оцінка показань
  закономірності враховуються і при оцінці показань про просторових особливостях об'єктів - їх величині, віддаленості, взаиморасположении. Великі відстані недооцінюються, а малі - переоцінюються. Недооцінюється протяжність поверхонь з одноманітною структурою (на-приклад, водні, засніжені, степові, пустельні, польові простору). Об'єкти, розташовані на таких просторах,
 4. § 2. Пізнавально-удостоверительная діяльність слідчого
  обліках; 6) виявляти і опитувати можливих очевидців злочину, а в деяких випадках - проводити суцільне опитування населення того регіону, в якому вчинено злочин; 7) збирати та аналізувати інформацію про докази поведінки запідозрених осіб (див. нижченаведену схему). Джерело інформації про особу
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  облік праці та розподілу його результатів, а також праців-ників систем контролю за дотриманням регламентуючих норм. Виникнення і привласнення додаткового продукту веде до становлення нових форм власності: колективної, групової, приватної; до подальшого соціального розшарування суспільства. Нова організація виробничої діяльності (її ускладнення, появу нових управлінських функцій)
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  облік праці і розподіл його результатів, створення страхових запасів (фондів), організацію сумісного вих робіт (іригаційні, культові споруди), ведення воєн і захист від нападу, створення інформаційних служб, релігійно- культові відправлення, справляння податків, данини і т.п. Монарх призначав чиновників з управління регіонами або функціональними службами, ті, в свою чергу, призначали більш
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  урахуванням своєрідності, особливостей виникнення, розвитку Російської держави, його функціонування на різних етапах. Сенс і мета такого розгляду - в теоретичних відповідях на питання про сучасний державно-правовому стані Росії, про тенденції, шляхи і перспективи її державно-правового розвитку. Але і це ще не все. Вивчення Російської держави повинно охопити не
 8. ГЛОСАРІЙ
  урахуванням вимог, пропонованих до працівників. Важлива складова цього методу - вимір. Ассессмент-центр близький до тестів, оскільки передбачає стандартизацію, тобто наявність певних нормативів проведення процедур і системи оцінок (критеріїв і шкал оцінки). Іноді, крім спеціальних завдань, ассессмент-центр включає структуроване інтерв'ю і тестування. Аналітика («особиста
 9. 1. Поняття та правова природа третейського (арбітражного) угоди
  урахуванням спеціального законодавства про третейський розгляд. Див: Новіков Є.Ю. Третейський розгляд суперечок, підвідомчих судам загальної юрисдикції: проблеми нормативного регулювання / / Актуальні проблеми цивільного процесу / Под ред. В.А. Мусіна. СПб., 2002. С. 196. Є.В. Кудрявцева зазначає, що "за своєю юридичною природою третейська угода потрібно віднести до класу
 10. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  закономірності, ті чи інші теоретичні положення. Відповідно до цього А.М. Матюшкін характеризує даний клас проблемних ситуацій, як теоретичний. Найчастіше ці ситуації застосовуються при вивченні гуманітарних предметів. 15 Матюшкін О.М. Указ. раб. - С.37-47. До 2-го класу відносяться такі ситуації, в яких усваиваемое невідоме становить спосіб дії. Цей тип проблемних
 11. евристичної розмови
  облік знань - бесіда стає засобом управління пізнавальною діяльністю школярів. Використання евристичної бесіди найбільш ефективно в системі і єдності з іншими дидактичними засобами . Тому важливо визначити місце евристичної бесіди в процесі навчання. Місце евристичної бесіди обумовлено певними факторами, від яких залежить успішне її застосування в
 12. 2.4. Сталінська адміністративно-командна система
  врахування інтересів усіх складали його класів і соціальних груп. Тому Бухарін у своєму проекті не виділяв особливо робітничий клас, селянство, а вживав терміни «трудящі», «працівники соціалістичного суспільства». І якщо в одному з варіантів його проекту ми і знаходили статтю про обмеження прав за класовою ознакою, то в чернетці вона була їм закреслена. Прагнучи осмислити нову
 13. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    облік небезпечно-стей і ризиків для здоров'я дитини від перевантаження навчального процесу і можливості коректування. На ступені повної середньої освіти: профільне навчання, технології дослідницької роботи, самостійного навчання, особливості допрофесійної підготовки старшокласників, організація соціальних проб та ін Напрямок третє (обумовлене індивідуальними
 14. 4.4. СПІВРОБІТНИЦТВО ЕСТЬ, ДОВІРИ - НІ
    урахування її думки в обговоренні американських протиракетних планів. Що стосується російської пропозиції про спільне використання Габалінської РЛС в інтересах ПРО, то той же Північноатлантична рада взагалі відмовився його обговорювати, заявивши, що воно стосується лише Росії та США. І це в той час, коли спільне використання Габалінської РЛС, на думку Москви, могло б не тільки стати хорошою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua