Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ВОСЬМА. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ


Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному етапі. Політичні, структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності.
Насамперед кілька попередньо котельної зауважень. Сучасна теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно- правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку.
Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції. Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія держави і права стосовно державно-правової дійсності Росії, чи можна її перевірити на політико-правової організації і життєдіяльності російського суспільства, чи є від цього соціальна користь?
Це тим більше необхідно, що саме російська історія, поряд, зрозуміло, з проявом загальних політико-правових закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства, а в XX столітті і взагалі породила виключне своєрідність державно-правового розвитку: Радянська держава і радянське соціалістичне право.
Розгляд основних характеристик Радянської держави і права стає особливо важливим завданням теорії держави і права не тільки з позицій принципу історизму, не тільки для реалізації пізнавальних, прикладних та прогностичних функцій теорії держави, але і з позицій сучасного політичного стану російського суспільства.
Нікуди не піти від того факту, що і зараз багато громадських діячів, політичні об'єднання, незважаючи на великі зміни, які зазнало Радянська держава, незважаючи на його багато в чому дуже повчальний сумний історичний досвід, бачать у поверненні до його пристрою основну та бажану мету суспільно-політичного розвитку Росії, форму державної організації російського суспільства, знову закликають до здійснення формули «вся влада Радам». Вже це одне зобов'язує теорію держави і права, звичайно, спираючись на сучасний рівень політико-правового знання, приділити певну увагу своєрідності Російської держави в XX столітті. Занадто багато чого - і позитивне, і негативне - пов'язано в історії Росії XX століття саме з радянською формою правління, радянським політико-правовим режимом, радянської територіальною організацією суспільства, і в цілому з так званим «радянським будівництвом».
Таким чином, теоретичний розгляд державно-правової дійсності Росії, з одного боку, має відбуватися на основі від-критих юридичною наукою загальних закономірностей і випадковостей, характерних для всіх державного-венно-правових утворень, а з іншого - це розгляд повинен йти з урахуванням своєрідності, особливостей виникнення, розвитку Російської держави, його функціонування на різних етапах. Сенс і мета такого розгляду - в теоретичних відповідях на питання про сучасний державно-правовому стані Росії, про тенденції, шляхи і перспективи її державно-правового розвитку.
Але і це ще не все. Вивчення Російської держави має охопити не тільки його статику, тобто не тільки його пристрій на тих чи інших етапах історії, але і його динаміку. Іншими словами, слід при сучасному вивченні брати Російська держава в розвитку, в еволюційних і революційних переходах від одних типів і форм держави до інших, осягати справжні причини і рушійні сили цих переходів.
Словом, вивчати саме процеси державно-правового розвитку Росії, а не тільки окремі етапи, явища, факти в цих процесах.
Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу, головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до держави соціалістичного типу, що показав, по марксистсько- ленінської доктрині, вищий тип держави, після якого починається відмирання держави (при побудові комуністичного суспільства).
На жаль, така гіперболізація призвела до того, що теоретичне осмислення розвитку Російської держави зводилося переважно до апологетики радянського періоду російської державності. Навчальні курси теорії держави і права будувалися в основному на розгляді багатьох утопічних і кон'юнктурних положень Маркса, Леніна, Сталіна, а часом просто вирваних з контексту їх творів цитат. У суспільну свідомість насаджувалося утопічне і міфологічне юридичний світогляд. Власний розвиток Російської держави не було предметом занять і наукових інтересів представників теорії держави, а було віддано на відкуп історикам, багато з яких також ряд конкретних російських державно-правових процесів підганяли під загальні схеми і догми марксистсько-ленінської доктрини. Панувала юридична парадигма про розрив того нового типу держави - соціалістичної держави, який виник після жовтня 1917 року, з усім попереднім державно-правовим розвитком Росії, про протиставлення і протистоянні цього типу держави всім попереднім типами та формами Російської держави.
Настав час повернутися до теоретичного осмислення Російської держави, взятого в його розвитку, тобто у всій барвистій національної палітрі типів і форм державного устрою, форм правління, їх еволюційних і революційних змін, територіального поділу та інших характерних рис державно-правової організації російського етносу протягом його тривалої історії. Одночасно необхідно відновити і конструктивну наукову спадкоємність з теоретичним державно-правовим знанням, яке розвивали багато видатних до-революційні вчені юристи: Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Л. Петражицький, І.А. Ільїн та ін Це вдячна завдання, яка також повинна вирішуватися при розгляді теоретичних питань російської державності.
Все це важливо ще й тому, що в програмних положеннях багатьох політичних об'єднань і рухів такі формули, як «державність», «соборність», «націонал-патріотизм», «державник», «євро- азійство », і тому подібні займають велике, а часом і ключове місце. Всі ці формули, що прийшли з динаміки, з історії Російської держави, також потребують наукового розкритті та науковій оцінці.
Поняття державності. Ось чому, враховуючи саме динаміку Російської держави, його розвиток, його своєрідність, стає необхідним ввести в теорію держави і застосувати в юридичній та інших суспільних науках поняття російської державності. Це поняття виявляється вкрай необхідним на сучасному етапі наукового знання, коли виникає завдання теоретичного осмислення тривалої історії державно-правової організації російського суспільства.
Але при цьому під поняттям російської державності слід розуміти не синонім Російської держави, як це часто зустрічається в підручниках, публіцистичних матеріалах, а виникнення і розвиток Російської держави, його різні типи, форми і функції на різних етапах історії Росії, наступність і оновлення політичної, структурної і територіальної організації російського суспільства, словом, державно-правові процеси, що відбуваються протягом тривалого періоду життєдіяльності російського етносу.
При такому методологічному підході характеристики російської державності на різних етапах її розвитку повинні також містити і наукову оцінку, оціночні судження - що і коли було ефективно і корисно за критеріями якості життя, «людського виміру», а що , навпаки, помилково, шкідливо, вело в глухий кут, породжувало нерозв'язні протиріччя, конфлікти. І все це, зрозуміло, необхідно розглядати й оцінювати з урахуванням конкретно-історичних особливостей, рівня знання, культури, релігійного і взагалі духовного розвитку Росії на певному етапі, загальних світових державно-правових процесів в ті чи інші часи, російських традицій, національної та соціальної психології тощо
У попередніх розділах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити державно-правовий розвиток Росії в діапазоні 10 або тим більше 3 років, відповісти на цій обмеженою тимчасовій основі на сучасні гострі питання, які задає російське суспільство, типу «куди йде Російську державу», «на якому етапі воно знаходиться», що «будує» російське суспільство і т.п. Принцип історизму - основоположний принцип методології теорії держави і права - вимагає для сучасного юридичного знання розширити часовий діапазон вивчення державно-правової життя Росії. Втім, це стосується не тільки теорії держави і права, а й взагалі всіх галузевих юридичних наук.
Але разом з тим, - і це треба підкреслити, - теоретичне узагальнення російської державності не повинно підміняти або замінювати історичне знання, не повинно зводитися до історії Російської держави. Воно повинно мати свій предмет і свої обмеження по термінах, по конкретиці, за висновками. Ця методологічна завдання, що виникає в процесі розгляду деяких важливих теоретичних питань російської державності, про які мова піде далі, також повинна знаходити рішення в сучасній теорії держави і права.
І разом з тим ще раз звернемо увагу на те, як важливо для теоретичного осмислення державності Росії нести відлік логічного охоплення державно-правових процесів не з 1917-го або 1985-го і тим більше з 1991 року , а заглиблюючись вдалину століть, у виникнення перших російських міст-держав, в настільки значущі державно-правові реформи, проведені Петром Першим, в реформи Катерини II, Олександра II, та інших великих перетворювачів Росії.
«Велике бачиться на відстані», - стверджував поет. І це вірно не тільки для поезії, для емоційної, духовного життя, але і для такого, Начебто вельми сухий і суворої, формалізованої науки, як теорія держави і права.
Все це попередні методологічні зауваження про те, що означає поняття російської державності і, яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії держави і права.
Перший теоретичне питання і відповідь на нього повинні стосуватися процесів виникнення Російської держави.
 Правильним буде висновок, що багато загальні соціальні закономірності виникнення держави, відкриті теорією держави (про них йшла мова в розділі про походження держави і права), наші свій повний прояв і в історії Російської держави.
 Перехід від присвоює економіки до виробляє на основі землеробства, «міська революція» - поява міст-держав, об'єктивне поява ранньокласових структур - цих неминучих супутників розшарування суспільства на результаті неолітичної революції - все це було характерним і для слов'янського етносу на найперших етапах його історії.
 Вже в VII-IX ст. н.е. в основних ареалах розселення слов'янських племен виникають численні міста-держави, що виконують ті ж загальносоціальні функції, які міста-держави виконували і у інших народів. Та й організація цих первинних міст-держав (апарат управління, терито-риальная організація тощо) були ті ж: князь з дружиною, міська громада, що замінила родові зв'язки на зв'язку територіальні, сусідські, народні збори, рада і т.п .
 У північно-західному ареалі укріплені «городки», давньоруські гради, розташовані за течією Волхова від Ладоги до Новгорода представляли собою первинні міста-держави Росії. Торгово-ремісниче поселе-ня в Ладозі склалося ще в VII столітті.
 З XI століття відбувається бурхливий розвиток слов'янських та ін-ших східно-європейських племен. Відбувається виділення нових ранньо-дружинної організації, го-порті державної адміністрації. Городище V-VII століть з язичницькими святилищами, слов'ян-ськими житлами-напівземлянками обростає поселеннями общинників-хліборобів і поступово перетворюється на місто-держава - багатий і багатолюдний слов'янський торгово-ремісничий, воєн-ний, управлінський центр.
 Паралельні процеси «міської революції» - підсумки та результа-ти неолітичної революції - йдуть і у оточуючих слов'ян етносів, зокрема, в Скандинавії, втягуючи в торгові, культурні, сприяючи взаємному розвитку державності.
 Характерно, що навіть спочатку назва цієї первинної російської державності у північних, скандинавських народів, з якими слов'яни підтримували потужні культурні, торговельні та інші контакти, було «Гардар» - країна міст. І тільки згодом у ІХ-ХІ століттях, коли з міст-держав виділилися Новгород, Ладога, особливо Київ, і навколо них стала формуватися слов'янська державність, вона в південному ареалі придбала назву Київська Русь.
 Не було у первісній російської державності і рабовласницького типу держави, як не було такого типу і в державності інших народів (за винятком Стародавньої Греції та Стародавнього Риму - про ці унікальні формах виникнення держави детально йшлося у другій і третій главах).
 Як відомо, догматичні твердження в рамках формаційного підходу про те, що вся сучасна цивілізація Європи пройшла через суспільство, засноване на рабстві, суспільство рабовласників, - а це у своїй лекції про державу в 1919 році стверджував В. Ленін, - були спростовані сучасним історичним знанням . Але варто відзначити, що багато десятиліть після 1919 р. деякі представники радянської історичної науки, тобто все тієї ж марксистсько-ленінської доктрини, використовуваної для історичного пояснення і прогнозу, а також представники теорії держави і права, намагалися відшукати рабовласництво в суспільному житті слов'янських племен, в Київській Русі, намагаючись підкріпити твердження Леніна, обгрунтувати вульгаризували схему Маркса про суспільно-економічних формаціях і їх неминучою послідовній зміні. А як же могло бути інакше, якщо в передмові до 33-му тому 5-го видання праці Леніна про його роботи з теорії держави, зокрема про «Державі і революції», Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС стверджував: «Ленінський працю, в якому вперше найбільш повно і систематизовано викладено марксистське вчення про державу, являє собою неперевершене за глибиною і багатогранності наукове висвітлення теорії держави, яскравий зразок партійності в боротьбі з ворогами марксизму ». Як же могло бути інакше, якщо сам Ленін стверджував про рабовласницької основі первинних держав Європи? Але, зрозуміло, прихильники марксистсько-ленінських догм так і не знайшли в російської державності первинного рабовласницького типу держави, який мав би бути по догматізірован формаційного підходу.
 Зокрема, хотіли бачити рабів у соціальній категорії смердів (у Київській Русі). Але врешті-решт з'ясувалося на основі вивчення хронік, юридичних документів, інших матеріалів, що і в цьому випадку мова йде про певні формах особистісної та економічної залежності, в яку в силу тих чи інших обставин потрапляли або вступали общинники-землероби, члени інших соціальних груп , але ніяк не про рабів і рабовласництво, яке ніколи не було соціально-економічною основою ранньої російської державності.
 У 60-70-х роках, щоб вийти з теоретичного глухого кута, в який дійсна державність Росії заганяла догматичний формаційний підхід з його «пятічленку» (п'ятьма суспільно-економічними формаціями, послідовно - по доктрині - сменявшими у всіх народів один одного), деякі вітчизняні вчені-юристи, мовою прихильники марксистсько-ленінської державно-правової доктрини, стали в курсі теорії держави і права відстоювати такі теоретичні позиції. Мовляв, дійсно у ряді регіонів людство іноді минуло рабовласництво і від первіснообщинного ладу відразу зробило крок в феодалізм (а в інших, типових випадках все ж з'явилися рабовласницькі формації і державність).
 Прикладом винятковості такого переходу до феодалізму від первіснообщинного ладу оголошувалася Росія. Але чому так відбувалося, чому виникало своє-подібне «роздвоєння особистості» історії, прихильники формаційного підходу (зокрема, великий теоретик держави і права цього періоду вітчизняної юридичної науки А.І. Денисов) НЕ об'єк-ясняют, та й не могли пояснити, не пориваючи з «пятічленку», з так званим історичним мате-ріалізмом в його вульгарному і догматичному розумінні й тлумаченні.
 І тільки тепер, коли вітчизняна юридична наука, в тому числі теорія держави і права, звільняється від ідеологи-чеського утопізму і міфології марксистсько-ленінської державно-правової доктрини, стає зрозумілим, чому в Росії і не могло бути рабовласницького типу держави, чому аж ніяк не розкол суспільства на рабовласників і рабів привів до виникнення первинної російської державності, чому не потреба експлуатувати рабів, закріплювати панування рабовласників стало причиною виникнення Російської держави. У російській державності «спрацювали» все ті ж загальні закономірності виникнення держави, які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку, нове духовне, соціальне, політичний стан суспільства, як і в інших народів, і у слов'янського етносу було державно утворюючим чинником.
 Зрозуміло, надалі, точно так само, як і інших народів, російська державність дізналася розшарування і еволюцію цих структур, у тому числі «фортечну» залежність общинників-хліборобів, інші форми залежності, але все це сталося вже значно пізніше (в XII -XVII в., з рецидивом в XX в., про що мова піде нижче).
 Так, до XVII століття Російська держава знало вже і відповідні розвинені управлінські структури: накази як органи управління військовими, дипломатичними та іншими справами, організацію поліцейської служби (у Москві - так звані об'їжджаючи, одним з головних завдань яких було стежити за по-пожежної безпекою, і граткові - первинні поліцейські), і багато іншого. Однак первісної форми соціальної організації суспільства - це все ті ж раннеклассовиє структури, громад-ве землеробство, міста-держави.
 У первинному російському місті-державі князь з дружи-ною, міська громада, духовні лідери виконували ті ж функції, що у інших народів були притаманні первинних форм державних утворень: насамперед це було княже управління самим містом і прилеглими до місту-державі сільськими місцевостями , організація трудової діяльності, створення примітивних, але досить важливих інформаційних систем, захист населення, військові походи, збір податків, данини (так зване полюддя).
 Величезну роль у духовному організації російського суспільства і в розвитку державності відіграло християнство. Храм здійснював духовне просвітництво населення, виступаючи центром інформаційних систем, зберігачем соціальної інформації (складання історичних хронік, насамперед, літописів, що мають і юридичне значення - як обгрунтування прав тих чи інших осіб, що претендують на владу, на престол, а також складання повчань, в тому числі для князя та його оточення). Виконували храми і деякі господарські, судові функції.
 І, нарешті, місто-держава мав міську громаду, народні збори, рада, посадових осіб (все той же механізм династичного присвоєння громадських посад) - всі ці та інші соціальні інститути грали об'єктивно необхідну і корисну роль і в містах-державах Київської Русі.
 Але державність Росії знала і трагічні періоди, коли нормальний перебіг державного життя переривалося, спотворювалося.
 У XII-XIII століттях у Київській Русі князь і його дружина історично не виконали свою функцію захисту населення від нападу ззовні. Причини цієї національної трагедії багатопланові. Чималу роль зіграла роздробленість держави на князівські уділи, ще триваюча і не завершилася еволюція міст-держав в потужне єдине держава, яка могла б протистояти завойовникам.
 Як відомо, навала степових народів під проводом Чингісхана, Батия та інших татаро-монгольських завойовників на 300 років перервало нормальний розвиток російської державності. Проте і в ці лихі і сумні сторіччя в окремих регіонах Росії зберігалися певні осередки власне державної організації російського етносу, що дали такі своєрідні державні утворення як, наприклад, Новгородську республіку.
 Підкреслимо, що збереглися під ярмом Золотої Орди князівства, республіки - знову ж були містами-державами з навколишнього їх відносно невеликої сільської, землеробської громадою, але закономірне об'єднавче розвиток цих міст-держав було стагнувати татаро-монгольським ярмом.
 Звільнення Русі від іга Золотої Орди, насамперед від політичної та військової залежності, призвело до того, що з XIV століття на базі вцілілих слов'янських міст-держав почалося відродження і подальший розвиток російської державності.
 Формування Російської держави змістилося до ареалу навколо міста-держави Москви, поступово підкорює своїх конкурентів-суперників: Тверь, Рязань і інші міста-держави. Вже на європейських географічних картах ХI-XVI століть територія навколо Москви позначається як Московія, а за нею тягнеться «таємнича» Росія. Потім ці позначення зливаються воєдино під назвою Росія, відображаючи процес державного поглинання Москвою інших міст-держав, відображаючи процес становлення і розширення Московської держави. Слід підкреслити, що взагалі міська державність (міста-держави) є досить стійкою формою державно-організованого життя суспільства. Мабуть, що зберігаються і в Москві XX століття своєрідні риси міської державності - особливий статус, своє, відмінне від загальнодержавного, житлове та економічне нормотворчість, невтручання федерального уряду в деякі важливі справи управлінських структур Москви, відоме протиставлення Москви іншим регіонам, їх «робота» на Москву, як втім, і «робота» Москви на ці регіони, навіть особливий периферійний менталітет - «антімоскветізм», що відображає протиріччя центру і місць, - все це, з одного боку, релікти далекого минулого російської державності, а з іншого - деякі загальні політико-правові та організаційні закономірності суспільного розвитку. Приблизно таке ж відокремлення столиці держави, формування специфічних мегаполісів, - держав у державі, - як правило, негативні психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах.
 Але повернемося до російської державності. У XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться Російська держава (Росія). Період наявності тільки міст-держав закінчується, переростає у становлення Російської держави.
 Пояснимо ще раз, для чого знадобився цей короткий теоретичний екскурс в історію виникнення російської дер-дарственности. Він зроблений для того, щоб показати, що початкове виникнення Росій-ської держави відображало загальні державно-правові закономірності виникнення держав, хоча, зрозуміло, мало і важливі особливості (зокрема, перерва в розвитку держав-ності через татаро-монгольського навали). І, отже, в цій частині твердження іншого поета про те, що «розумом Росію не зрозуміти, аршином загальним не виміряти», є невірним - і зрозуміти, і «виміряти» можна, застосувавши, принаймні, до державно-правового розвитку положення теорії держави і права, засновані на сучасному рівні політико-правового знання.
 Але, з іншого боку, це розуміння, так само як і формується теорія російської державності, має грунтуватися на обліку найважливіших особливостей розвитку російської державності, вивченні тих факторів, які надавали і надають неповторний державно-правовий клімат, своєрідну державно-правову життєдіяльність російському суспільству. Словом, необхідно підходити до російської державності не тільки з політичних, економічних, соціальних позицій, але і з позицій культурологічних - бачити в російській державності велику культурну цінність, умова організованою життєдіяльності і навіть виживання російського етносу. І при такому підході мова повинна піти про вплив багатьох соціально-економічних, географічних, політичних, національно-психологічних, духовних та інших факторів на державність Росії. Від обмежено-класових, вульгаризували характеристик виникнення Російської держави до широких соціологічним узагальнень - мабуть, так сьогодні ставиться ця проблема.
 Фактори, що визначають особливості російської державності. І наступний, другий теоретичний висновок, таке положення теорії російської державності, яке треба зробити, зводиться до того, що особливості розвитку державності Росії залежать не стільки від соціально-економічних, класових факторів, скільки в основному від вирішення ряду найважливіших «вічних» питань, які ось уже кілька століть виникають в житті російського етносу. І це не ті розхожі питання типу «хто винен?» І «що робити?», Про які чув кожен школяр-старшокласник і які так люблять повторювати деякі політики, а більш глибокі, воістину вирішальні і доленосні питання. Політичні режими, форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій - всі ці сторони державності схильні до впливу тих чи інших способів вирішення цих питань. Їх вивчення, пояснення і прогнозування входять найважливішою складовою частиною в теорію російської державності, обособляют цю теорію від загальної теорії держави, зберігаючи водночас нерозривний зв'язок з цією загальною теорією.
 Що ж це за «вічні», специфічні саме для російської державності питання, які вирішуються в багатовіковій історії Росії та надають, в свою чергу, визначальний вплив на її державність, надають цій державності своєрідність, гідне теоретичного осмислення?
 Їх можна виділити і умовно позначити як селянський, національний, геополітичний питання, питання «питей» (вживання алкогольних напоїв, винно-горілчаної монополії) і, нарешті, питання питань - модернізації Росії, іншими словами, вибору історичного шляху, - мабуть, найважливіший , воістину «вічний» і доленосний.
 Виділення і вивчення саме цих питань означає методологічний розрив з гіперболізацією соціально-економічних закономірностей, нібито надавали в кінцевому рахунку визначальний вплив на всі сторони державно-правового розвитку суспільства, з уявленнями про вичерпний поясненні еволюції державності в системі понять «базис-надбудова». Як відомо, в цій системі понять держава виступає як «надбудови», а економіка суспільства - в якості «базису», який все наказує в державно-правовій сфері, все в кінцевому рахунку зумовлює.
 Наслідки ідеології, політики, світогляду, заснованих на подібному економічному детермінізм (часом набуває характеру економічного кретинізму), призводять суспільство до стану пасивного очікування: коли ж проявлять себе економічні закономірності, коли ж нарешті, наступить комунізм - в 1935 році, в 1982 році? Суспільство також чекає, і коли на таких соціальних інститутах, як держава, право, позначаться, зрештою, ті чи інші економічні закономірності, коли держава почне «відмирати» і т.п.? Політика, право стають заручницями економіки. А оскільки економічні закони аж ніяк не природничонаукові причинно-наслідкові зв'язки, а всього лише складні і, часом, самоорганиза-ційних взаємодії безлічі людей, остільки і знання про державно-правовому розвитку суспільства ставало вульгаризованим, догматичним. Відбуваються процеси, які виходять далеко за рамки «очікуваного», «зумовленого». Але догматичне «базисно-надбудовних» мі-світогляду пояснити їх не може. Воно ніколи не могло пояснити і багато суттєві особ-ності розвитку державності взагалі, російської особливо. При такій методології державно-правове знання в кінцевому рахунку втрачає науковий характер.
 Зрозуміло, крім зазначених вище «вічних» питань є й інші, які характерні не тільки для російської державності, але виникають у державно-правовому житті інших народів. Їх обговорення ми провели в рамках попередніх тим, наприклад про вплив на функції держави екологічного, науково-технічного, інформаційного та інших факторів. Однак підкреслимо, що своєрідні особливості російської державності, як буде показано нижче, ось вже впродовж декількох століть надають саме ці питання. І саме вони повинні бути в першу чергу осмислені в рамках теорії російської державності.
 Селянське питання - це питання про те, як найбільш ефективно поєднати хлібороба, селянина з землею, враховуючи просторові, кліматичні умови Росії, традиції і психологію народу. Це спроби держави створити і закріпити найбільш вигідний для хліборобів і суспільства спосіб господарювання на землі.
 В історії російської державності весь час йшов і йде пошук таких найбільш ефективних форм, орієнтованих на ключові риси господарського устрою. Індивідуально-сімейне господарювання, господарсько-сімейна кооперація і організація землеробської праці, одноосібне господарство, фермерство, общинна, общинно-кріпосна, колгоспно-радгоспна господарська діяльність - всі ці способи при державному втручанні випробовуються і життя російського суспільства ось уже кілька століть.
 На відміну від промислового виробництва, де виробнича кооперація і розподіл праці об'єктивно необхідні, тому що окремий робочий, наприклад, не знає і не може знати всіх операцій, умов створення кінцевого виробничого продукту, хлібороб, селянин знає кінцевий продукт своєї праці, знає господарські умови та сільськогосподарські вимоги, дотримання яких веде до появи необходимою рослинного, тваринницького продукту. Тому об'єктивної необхідності в поділі і, відповідно, усуспільнення праці селянина не існує.
 Сімейно-господарська кооперація хліборобів є історично найбільш ефективною і об'єктивною формою організації праці, зрозуміло, на базі відповідної техніки, постачальницько-збутової кооперації, дотримання вироблених і закріплених історичним досвідом сільськогосподарських правил. При сімейно-господарської формі з'єднання хлібороба із землею держава забезпечує його власність на землю, її купівлю-продаж також, зрозуміло, з необ-дімимі обмеженнями, що випливають з наявності землі для сільськогосподарських потреб, климатич-ських, ландшафтних, природоохоронних та інших вимог. При цьому господарському укладі дер-дарства забезпечує і певну ступінь господарського саморегулювання, ініціативи.
 І, навпаки, общинне, а особливо общинно-кріпосне господарювання, завжди стримувало тру-довую активність, піддавалося воно і обгрунтованій критиці. «Як може людина проявити і розвинути не тільки свою працю, але й ініціативу у своїй праці, коли він знає, що оброблювані їм земля через деякий час може бути замінена іншою (громада), що плоди його праць будуть ділитися не на підставі загальних законів і заповідальних прав, а за звичаєм (а часто звичай є розсуд), ко-гда він може бути відповідальний за податки, не внесені іншим (кругова порука), коли він не може ні пересуватися, ні залишати своє, часто біднішими пташиного гнізда, житло без паспорта, видача якого залежить від розсуду ... »-так ще на початку XX століття писав про общинне землеволодіння один з видатних державних мужів Росії С.Ю. Вітте.
 Однак не тільки ці соціально-економічні характеристики індивідуальних та колективних форм землеробства важливі для теорії держави і права. Для теорії держави і права взагалі, а для теорії російської державно-сти особливо, стає важливим не стільки економічна чи соціальна характеристика того чи іншого способу з'єднання селянина з землею, скільки зв'язок способу вирішення селянського во-проса з формою політичної організації російського суспільства, зв'язок , яка чітко простежується на протязі ось вже, принаймні, трьохсот років.
 Історичний досвід показує, що пості-пінне закріпачення селянина, перехід до общинно-кріпосної залежності (кріпосне право) веде і до становлення політичної системи, в якій панує деспотичний, тоталітарний режим.
 Опричнина Івана Грозного, абсолютсткіе форми самодержавства в Росії ХVII-ХIХ століть мають свої корені і такому з'єднанні селянина з землею, при якому тоталітарна, адміністративно-поліцейська діяльність держав тільки й здатна підтримати, зберегти колективно-общинний землеробський уклад.
 За влучним висловом все того ж С.Ю. Вітте, громада була більш зручна, ніж домогосподар, і з «адміністративно-поліцейської точки зору - легше пасти стадо, ніж, кожного члена стада окремо». Зрозуміло, існують і інші погляди на роль общинного землеробства. І дуже часто в послужливих політико-правових навчаннях стверджувалося, що «громада» - це особливість російського народу, що зазіхати на громаду - значить зазіхати на своєрідний російський дух, на патріотичні гасла. Громада, мовляв, існувала з давнини, це цемент російської народного життя. Але громада існувала у багатьох народів, виросла з додержавної організації суспільства, була примітивною формою володіння землею і історично поступилася в багатьох країнах іншій формі - індивідуальної (сімейно-господарської) організації землеробської праці - більш прогресивною, більш відповідної демократичним формам державної організації суспільства.
 Громада - і як спосіб життєдіяльності і господарювання, і як побутова основа кріпосницької форми російської економіки - з'явилася на два століття потужної опорою монархічного правління, часом досягав абсолютистських значень (самодержавство), а також державно-тоталітарних форм політичного режиму.
 І, навпаки, звільнення селян від кріпацтва і общинної життєдіяльності в 60-х роках XIX століття (реформи Олександра II), апофеоз столипінської реформи на початку XX століття відкрили шлях до лібералізації політичного режиму, еволюції самодержавного, абсолютистського монархізму до хай обмеженому, але часом навіть конституційним, періоду розвитку монархії (1905-1912 рр..). А політичні, демократичні перетворення на землі, проведені в ході Лютневої революції 1917 року (передача землі тим, хто її обробляє, що почалася ліквідація великого поміщицького землеволодіння) проходять паралельно з демократичним перетвореннями у формі правління, політичному режимі Російської держави. Становлення економічної свободи для основного російського виробника - селянина - з неминучістю вело і до політичної його волі.
 Але, як відомо цей процес був перерваний Жовтневою революцією. І вже через 10 років, наприкінці 20-х-початку 30-х років почався під гаслом «колективізації» і «розкуркулення» новий період общинного землеробства і кріпацтва. На цьому етапі став здійснюватися спосіб вирішення селянського питання - створення нової форми об-щінно-державного землеробства - колгоспно-радгоспної, в якій поряд з деякими новими рисами проглядаються і традиційні владно-тоталітарні відносини держави та громади-ков-хліборобів, характерні ще для держав «азіатського способу виробництва» (про ці дер-жави йшла мова вище, в розділі про характеристиках сутності держави). Відтворення общинно-колективного землеробства (а по суті, кріпосного: відсутність паспортів, трудова повинність, вилучення врожаїв, присадибних ділянок тощо) привело до виникнення тоталітарної держави-ності - Радянської соціалістичної держави. Політична система російського суспільства на цьому етапі формується з усіма характерними рисами розподільної соціального середовища і обу-словлівает відповідну державно-тоталітарну організацію життя російського гро-ва.
 Народжується в муках в даний час, в кінці XX століття, нове звільнення селян (вже втратили мотивацію до праці, розбещених колгоспно-радгоспної системою), але проте збереженні-нившиеся і любов до землі, і розуміння необхідності продуктивного землеробства, відродження Росії є об'єктивною основою народжується демократичного політико-правового режиму, парламентсько-президентської республіки. Фермерство, як збірне поняття перетворення чиновницько-кріпосницької форми господарювання на землі в індивідуально-сімейну, є «мотором» йдуть нині змін і в сучасної російської державності.
 Словом, не апологізіруя організаційні та правові умови нинішнього стану фермерст-ва, не можна не відзначити все ж, що чим глибше будуть йти процеси Перебудови господарських відносин на землі (приватна власність на землю, свобода договорів, у тому числі купівлі-продажу, розумні обмеження) , тим глибше і грунтовніше будуть йти і процеси демократизації Росії, створення державою умов для формування соціально орієнтованої ринкової економіки та відповідної їй політичної системи.
 Таким чином, дійсно в діапазоні 300 років стає очевидним органічний зв'язок цих процесів: способу з'єднання селянина з землею і деякі важливі риси організації державного життя Росії, відповідність демократичних форм і тенденцій у державно-правовому розвитку і переходу від общинного до індивідуального (сімейно-господарському) землекористуванню. Те чи інше рішення селянського питання формує і одне з важливих, постійно існуючих напрямків у діяльності Російської держави (його постійної функції) у політичній сфері, що реалізується в різних формах від ліберальних політичних режимів до жорстко примусових, навіть геноциди (наприкінці 20-х р. XX в.), і знову демократичного режиму в даний час. Зрозуміло, це загальний висновок, який можна зробити і рамках теорії російської государстненності про шляхи та значенні вирішення селянського питання, але такі загальні висновки і є завдання саме теорії державності. Також зрозуміло, що сам цей процес - з'єднання селянина з землею, в тому числі і на ініціативної, самоорганізується основі, звичайно ж, має масу історичних особливостей, суперечностей, відхилень на тих чи інших етапах життя російського суспільства, але разом з тим постійно зберігає важливе значення для розуміння і характеристики самої російської державності.
 Національне питання - як ще один з «вічних» питань - також виникає в глибині століть у процесі формування Російської держави трьома оспеннимі етносами: слов'янським, угро-фінським, тюркським при чільної ролі слов'янського етносу і в певних ареалах його російської основи.
 Відносини між цими етносами і цих етносів з оточуючими їх народами в історичному ракурсі складалися непросто. Спроби вирішувати національне питання характеризуються на протяже-ванні століть різними процесами: тут і насильницькі, і добровільні форми приєднання тих чи інших народностей до населення Російської держави, загарбницькі і оборонні війни, мирні і насильницькі форми вирішення міжнаціональних конфліктів, захвати в Російській державі державної влади предстанітелямі тих чи інших етнічних груп, поява їх на ключових державних посадах, усунення з цих посад, зокрема усунення німців при Єлизаветі (XVIII ст.), часом неспокійний, але головним чином мирне, дружнє державно-забезпечене співіснування етносів.
 Протягом століть в історії російської державності стикаються різні етнічні господарські уклади, релігійні системи: головним чином православна християнська і мусульманська, національні психології, правові системи, культурні цінності та побутові особливості - і все це «перева-ється» у величезному історичному котлі, на величезному євразійському просторі.
 Для государ-ственности Росії «вічний» національне питання - це насамперед питання відповідності національно-державного та адміністративно-територіального устрою Росії тому рівню стану і способу вирішення національного питання, який склався на певному відрізку часу, на відповідному етапі розвитку російського суспільства. Але, як правило, вибір невеликий. Федеративний (договірне, конституційне) або імперсько-унітарний устрій - така альтернатива, яка тривалий час зберігалася і зберігається в Росії понині. Сюди слід додати і деякі змішані форми: адміністративно-територіальний устрій щодо одних регіонів і національно-державне щодо інших, при дотриманні, як правило, принципу рівноправності між усіма регіонами.
 Тривалий час у XX столітті національне питання в Росії вирішувалося і таким способом: формально проголошувався федералізм, а фактично здійснювався унітаризм.
 А той або інший пристрій держави, що відбиває способи вирішення національного питання, надавала і надає важливе вплив і на політичний режим, т. к. саме режим покликаний забезпечувати територіальний устрій держави. Діапазон, розкид при цьому був дуже великий: від тиранічного, анторітарного, тоталітарного режиму, до демократичних форм - все це можна спостерігати в історії російської державності.
 Росія воістину «приречена» на постійне вирішення національного питання в своєї державності і силу об'єктивних причин: насамперед її розташування на величезному просторі, що включає європейські та азіатські ареали, умови, особливості існування етносів.
 Важливе значення має і інша причина - постійна динаміка в життя етносів, їх еволюція. Зростання національної самосвідомості, поява у етнічних груп власних управлінських працівників, правлячих еліт, мовні вимоги, нові правові вимоги національних рухів, слідування прикладів вдалих нових форм національно-державних утворень і т.д. - Ці етнічні зміни спонукають шукати і нові, адекватні форми територіальної організації російської державності. Важливе значення набуває і нове наповнення націоналізму - перехід від «селянського» до «інтелігентському» націоналізму - від суперечок про території, торгових шляхах і т.п. до вимог власної державності, незалежності, реалізації права націй на самовизначення, пошуки історичних коренів, твердження про місце і роль в культурному розвитку людства і т.д.
 Але все ж вічної метою вирішення цього «вічного» питання, як показує історичний досвід, може бути тільки одна - забезпечення мирного співіснування етносів на території Російської держави, проголошення і реальне забез-чення рівноправності всіх її народів і громадян незалежно від їх національної приналежності, таке національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, такий політичний режим, які б гарантували розумне, цивілізоване, демократичне вирішення національного питання.
 У досягнення цієї мети вносить певний внесок і сучасна теорія держави, та інші громадські, в тому числі государствоведческой, науки.
 Так, наприклад, звернення до досвіду царської Росії - імперії, яка знала лише фігуру підданого, що характеризувалася становим становищем, майновим станом, віросповіданням, але ніколи не національною приналежністю, є корисним, коли обговорюються ідеї нового унітаризму, рівноправності всіх регіонів. Зрозуміло, імперський досвід унітарної російської державності також не слід апологізіровать, і навіть зовсім навпаки, ця державність знала і «смуги осілості», і обмеження «для осіб іудейського сповідання» при прийомі до деяких вищих навчальних закладів, але все ж різниця проходило за ознакою « віросповідання », а ніяк не національної приналежності. І в цілому організація унітарної держави, можливо, найбільшою мірою відповідала стану національного питання в ХIХ-початку XX століття.
 Відповідно унітарне адміністративно-територіальний устрій Російської імперії знало поділ на губернії, повіти, і лише для деяких регіонів (наприклад, Фінляндія, Польща, Бухара) були зроблені виключення - збереглися особливості в управлінні цими регіонами. Таке унітарна територіальна будівля забезпечувало централізоване державне управління, захист влади, відповідало збереженню держави як єдиного цілого на величезних просторах.
 Іншою формою територіального устрою Російської держави стали федеративні СРСР і РРФСР, що входила до складу СРСР як самостійна республіка поряд з іншими республіками.
 У цьому випадку принцип устрою держави на основі територіального поділу, що було характерно для Російської імперії, був замінений на принцип етнічної федерації. В основу вирішення національного питання було покладено право націй на самовизначення, аж до утворення самостійної держави.
 У цьому зв'язку треба відзначити кілька обставин. Насамперед право націй на самовизначення було ідеологічно і політично використано більшовиками для залучення на свою сторону в боротьбі за захоплення і утримання влади національно-демократичних рухів, що виникли в Росії після краху імперії в роки громадянської війни.
 Далі це право в інтерпретації В. Леніна та його прихильників мало тимчасову, і в цьому сенсі дуже демагогічну забарвлення. Дійсно, відповідно до марксистсько-ленінської концепцією суспільного розвитку передбачалося, що з поступовим побудовою безкласового суспільства будуть відмирати і національні відмінності.
 Національна доктрина Леніна і його прихильників припускала, що в комуністичному майбутньому людства національні відмінності будуть стиратися, відбудеться асиміляція багатьох етносів, формування одного-двох світових мов для спілкування, всі нації зіллються в одну, світова революція приведе до появи єдиної світової соціалістичної республіки (Європи та Азії, принаймні), інтернаціоналізм утвердиться як остаточний підсумок розвитку національної культури, побуту, відносин між народами. Такі спрощені ідеологічні уявлення малювалися в концепції, яка була покладена в основу етнічної організації федеративного державного устрою Росії в 20-х роках XX століття. Передбачалося, що національно-федеративний устрій Росії, а потім і СРСР, буде перетворюватися одночасно з еволюцією соціалістичної державності («полугосу-дарства», «відмирання держави»). І тому етнічна основа федерального устрою має тимчасової, політико-кон'юнктурний характер.
 Однак це була одна з найбільших помилок Леніна і його однодумців. По суті, була закладена державно-правова «міна уповільненої дії» під основу російської державності. Введений в хід всеросійського перепису 1920 ознака «національність», який використовувався для «національного розмежування» - вельми довільного визначення державності та кордонів (особливо в Середній Азії) новоутворених республік, що входять до складу СРСР, - не тільки не став відмирати, але, навпаки, до 50-м рокам став гальмом суспільного розвитку, придбав вельми грізне політичне, ідеологічне і навіть державне значення. Він враховувався при прийомі і призначення на роботу, при вступі до вищих навчальних закладів, при формуванні керівництва республік, створював національне напруга в побутових відносинах і т.п.
 У 70-80-х роках була зроблена спроба при обгрунтуванні так званого «зрілого соціалізму» ввести поняття «нової історичної спільноти - радянського народу», яке мало демонструвати здійснення на ділі ленінської національної доктрини, поступового переходу від етнічної до іншої соціальної спільності, яка лежить і основі державності. Але нічого позитивного це поняття у вирішення національного питання не внесло. По суті, воно лягло та ідеологічну основу фактичного унітаризму, до якого рухалося все державний устрій СРСР на початку 80-х років XX століття. Спираючись на утопічну ленінську ідею «злиття націй в одну», «збереження одного-двох світових мов», вся національна доктрина передбачала асиміляцію тюрко-мовних та інших народів у слов'янському середовищі, русифікацію всіх інших народностей на величезних просторах радянської імперії. Адже не випадково, що зараз, після розпаду СРСР, 25 млн росіян живуть за межами Росії. Це типові наслідки відомого з історії процесу впливу найбільш багато-чисельного етносу на малі нації і народності. У Росії цей процес русифікації, як згадувалося вище, набирав силу до 80-х років XX століття, поки не поставив під загрозу саме існування інших етносів, прибалтійських в першу чергу, і не викликав у вигляді відповідної соціальної реакції національно-визвольні рухи по всьому периметру СРСР.
 Зрозуміло, концепція єдиного радянського народу як не можна краще відповідала величезним територіальні просторах СРСР, вона мала интернационалистическое зміст. Але при цьому працювала на поступове удушення національної психології, способу життя, способів відтворення і сущест-вования, мов інших етносів, в тому числі, як не парадоксально, і самого російського етносу. Разом з тим вона, звичайно ж, була потужним засобом проти сепаратизму і націоналістичних ідей розіб'ю-домлення народів, протиставлення їх по штучному ознакою юридичної приналежності до того чи іншого етносу, тобто національності.
 Новий рух зараз придбала широко відома в 20-х роках, особливо серед російської зарубіжної еміграції, концепція так званого «євразійського політичного простору». У цій концепції основним є визнання необхідності органічної єдності, співпраці слов'янських, угро-фінських, тюрко-мовних народів, що проживають на території Росії.
 У цьому теорія «євразійства» протистоїть так званої «російської ідеї», яка наполягає, що власником усіх територій Росії є російський народ. Прихильники ж «євразійства» стверджують, що тільки сукупність народів, що населяють Російську державу і виступаючих як особлива многонародной нація, може бути власником всієї території. Мононаціональною підхід, на думку прихильників «євразійства», призвів би до того, що кордони Росії приблизно збіглися б з межами суцільного великоруський населення в межах до Уралу. Але тоді тільки в географічно звужених межах і могла б здійснитися ця радикально-націоналістична мрія, «російська ідея». Саме так стверджував ще в 20-х роках М. Трубецькой - один з найбільш авторитетних представників «евразійстна».
 Розрив між формальним проголошенням і фактичним станом справ у національно-федеративній устрою СРСР і РРФСР заводив рішення національного питання в тупик, залишив сучасному Російському державі безліч національних «мін уповільненої дії». Для розпаду СРСР зіграло вирішальну роль те, що не всі республіки добровільно свого часу увійшли до його складу (наприклад, прибалтійські держави), і в 80-х роках почався процес їх виходу зі складу СРСР. Управління республіками фактично здійснювалося з центру шляхом усталеного звичаю направляти до складу керівництва республіки представника центру, як правило, російської національності, що викликало протидію у місцевих політичних еліт. Ілюзія «єдиного радянського народу» приховувала фактичне прояв шовіністичних і націоналістичних тенденцій, які вели до доцентрові, сепаратистським рухам в республіках і т.д.
 Багато національні конфлікти придушувалися насильницькими, часом геноцидного методами, репресії спрямовувались проти цілих народів, в деяких регіонах протікали процеси русифікації, що ставило нечисленні народи на грань зникнення. З іншого боку, встановлення на пріоритетний економічний, політичний, культурний розвиток національних окраїн вело до применшення інтересів російського етносу, призводило до різкого погіршення природних умов його існування, вело до економічного і духовного занепаду.
 Словом, вирішення національного питання, здійснене в російській державності в 20-80-х роках XX століття, не було ефективним, збанкрутувала концепція поступового зникнення національних відмінностей, національно-федеративний устрій не виявилося стабільним, підтримувалося головним чином тоталітарним політичним режимом.
 А в деякі часи цей політичний режим і взагалі ніс на собі печатку наступності з політикою царської Росії в окремих регіонах, тільки був більш кривавим, часом геноцидний. Так, якщо в 1856 році після Кримської війни царська Росія витісняла татар з Криму, звинувативши їх в співпраці з англійцями і французами, але робила то політичними та економічними методами (економічні обмеження, продаж татарам паспортів для виїзду в Туреччину, що, звичайно ж, супроводжувалося масовим хабарництвом, зловживаннями, наживою і т.п.). Крім того, Олександр II створив комісію з розгляду жа-лоб татар. За її висновком був відсторонений від посади губернатор Тавриди (Криму) граф Строга-нів. А сталінський тоталітарний політичний режим пішов в 1944 році на повне насильницьке виселення татар з Криму, звинувативши їх всіх поголовно у співпраці з німцями, і здійснював це виселення, не рахуючись з жертвами серед татарського населення під час нелюдського його вигнання з Криму. Та ж геноцидна політика здійснювалася в сталінському тоталітарному державі і в від-носінні інших народів під приводом все того ж співробітництва з німцями.
 Словом, під демагогічним прикриттям гасел про інтернаціоналізм, дружбу народів у певні періоди російська державність отримала у формі Радянського Союзу своєрідний інваріант Російської імперії, що відрізняється ще більш насильницькими, лютими способами спроб вирішити національне питання.
 І тільки в сучасному Російській державі здійснюється принципово новий підхід до вирішення національного питання. Він стосується самого головного - ознаки національної належності громадянина.
 У новій Конституції Росії проводиться має велику перспективу ідея, що поряд із збереженням національної самобутності всіх народів Росії, зовсім не обов'язково вказувати в документах на національну приналежність конкретного громадянина (ст. 26 Конституції Російської Федерації). Національна приналежність стає справою громадянина, а не держави. Так, вперше за 70 років виправляється найбільша політична помилка Леніна і його прихильників, які ввели в 1923 році розподіл громадян за національною ознакою.
 Крім того, Конституція Російської Федерації встановлює неприпустимість під страхом кримінального покарання розпалювання расової, національної ненависті і ворожнечі, пропаганди расового, національної переваги і тим самим надання переваг за принципом національної приналежності російського суспільства.
 І знову слід зробити важливий висновок в рамках теорії російської державності: мирні, цивілізовані способи забезпечення співробітництва слов'янського етносу з так званими «інородцями», кавказькими, балтійськими, середньоазіатськими та іншими етносами вели до відносно ліберальним політичним режимам, демократичному устрою держави. Насильницькі ж, деспотичні форми розв'язання національного питання, починаючи з завоювань Івана Грозного і до агресивних, геноцидних форм Йосипа Сталіна, вели до зміцнення фактично імперських, тоталітарних і примусово-унітарних почав в організації державної влади і в способах її здійснення.
 Словом, національне питання - це також «вічне» питання російської державності. І оскільки в російській державності процеси асиміляції не стали і не могли стати визначальними, а навпаки, з розквітом цивілізації, культури росло і росте національна самосвідомість народів, що населяють територіальне простір Росії, державно-го діяльність повинна спрямовуватися на запобігання і усунення міжнаціональних конфліктів, на розвиток національно-культурної автономії, затвердження рівноправності республік та інших суб'єктів федерації, на стабільне і мирне існування всіх народів в рамках федератами-ного євразійського сучасної російської держави.
 Наступний, тісно пов'язаний з попе-дущім, - геополітичне питання. Він охоплює проблеми і процеси возз'єднання з Росією дру-гих держав, приєднання до населення Росії, в тому числі насильницьким шляхом, і виділення з її складу народів та їх державних утворень. Включає це питання і проблему захисту возз'єднаних або придбаних територій, охорону кордонів, пересування протягом столі-тий слов'янського етносу до морських рубежів, облік і дотримання іншими державами геополітич-ських інтересів Росії.
 Геополітика має два пласти, двояке зміст: це і наука про територіальні інтересах державності, і конкретна політика, що реалізує ці інтереси. Як наука про вплив географічного, а ширше - природного, фактора на державну організацію суспільства, геополітика набуває в даний час статус важливої частини теорії держави. Як політика, вона є також постійною, общесоциальной функцією російської державності, що стала особливо значущою з XVI століття.
 Сталість цієї функції проявлялося протягом століть-і неодноразові розділи Польщі, і війни за вихід до Балтійського, Чорного морів, колонізація Сибіру, проблема південних кордонів, огороджувальних державу від мусульманського фундаменталізму, проблеми включення всієї Волги як єдиного водного шляху в територіальні простори Росії, проблема Курильських островів - все це і багато іншого заповнило яскраві сторінки тієї скрижалі, в яку історично занесені «вічні» геополітичні інтереси російської державності.
 Геополітичної функції російської державності довгий час не дуже щастило в теоретичному осмисленні в рамках вітчизняної теорії держави і права. Не прийнято було говорити про неї в рамках марксистсько-ленінської концепції. У «вищого» типу державності - Радянської соціалістичної держави - її теоретично бути-то не могло. Фактичне ж здійснення цієї функції прикривалося демагогічними гаслами про підтримку держав, що будують соціалістичне суспільство, національно-визвольних рухів, світової системи соціалізму, а раніше, в 20-і роки, і можливих насильницьких форм світової революції. Підтримка ця здійснювалася підчас за рахунок економічних та інших інтересів Росії.
 А між тим затверджена про розрив у XX столітті між попередніми і наступними формами державності йшли якраз по геополітичної лінії, яка в історичній науці, в теорії держави і права визнавалася за царською Росією («в'язницею народів», агресивним, загарбницьким державою), і заперечувалася за СРСР і РРФСР - нібито абсолютно миролюбними, іншої соціальної сутності державами. При цьому замовчувалася, затушовувалася фактично геополітична функція у сталінського тоталітарного держави, що відродила в чому геополітичні цілі, які ставилися і минулому і досягалися царською Росією (Далекий Схід і т.п.).
 Але від теоретичного заперечення геополітичні інтереси російської державності не переставали існувати, а способи їх забезпечення також опиняються своє вирішальне вплив на національно-державне та адміністративно-територіальний устрій Росії, на політичний режим.
 Російське суспільство існує в певних просторово-часових рамках на величезній території, у Європі та Азії (або між Європою і Азією, якщо враховувати їх різний менталітет), зберігаючи пам'ять про великих і трагічні події у своїй історії, у тому числі пов'язаних з територіальними приростами і втратами, намагаючись осмис-лити в прекрасній філософсько-релігійної та художньої літератури свій шлях, своє призначені-чення в нескінченному круговороті людських цивілізацій.
 У геополітиці важливе значення мають територіальні розміри держави - тієї особливої політичної організації, у формі кото-рій існує і в разі потреби захищається народ. Не менш важливо і розташування государ-ства в історично сформованих цивілізованих координатах і, звичайно, його ландшафтні, в тому числі грунтові, кліматичні особливості.
 Вже Монтеск'є надавав цим факторам визна-ляющее значення. Вони, на його думку, впливали на появу тих чи інших законів у різних народів, на ті чи інші форми правління, політико-правовий режим і т.п. Він писав, наприклад: «Остров'яни більш схильні до свободи, ніж жителі континенту. Острови бувають зазвичай невеликого розміру ... Там менш зручно вживати одну частину населення для пригнічення іншої її частини ... і тиранія НЕ мо-же знайти в них підтримки ».
 Як відомо, марксизм геть відкидав концепції Монтеск'є і його прихильників, замінивши їх ідеологією послідовною і неминучої зміни суспільно-економічних формацій. А Сталін черговий догмою «Короткого курсу» на довгі роки взагалі вивів географічний фактор з наукового обігу суспільствознавців. Не може, міркував він, що визначають впливати на суспільний розвиток те, що «десятками тисяч років» не змінюється, тоді як тільки в Європі за кілька сот років змінилося чотири громадських ладу.
 Звичайно, давно треба було б замислитися: чи так вже не змінювався, наприклад, клімат за «десятки тисяч років»? Але мова-то у прихильників впливу «простору» на суспільний розвиток йшла про інше, і Сталін просто підмінив проблему. Зрозуміло, не про вплив, скажімо, клімату на суспільно-економічні формації вели мову Монтеск'є і його прихильники, а про вплив «простору» на різні політико-правові процеси, на особливості державності. Вони міркували про «просторових» передумови формування етнокультурного в суспільстві: побуту, традицій, народної свідомості, духовного життя. І про вплив вже цього пласта - культурних, національно-психологічних традицій, способів відтворення та існування етносу - на політико-правову життя, її організацію та функціонування, на державність.
 Задовго до Сталіна одна з найрозумніших і діяльних персон російської історії - Катерина II - уважно вивчала праці Монтеск'є, захоплювалася ними. На полях книги одного з опонентів Монтеск'є (ним був професор Струбе-де-Пірмопт) зробила замітки «на захист Монтеск'є», але все ж дійшла парадоксального висновку: «Настільки велика імперія, як Росія, загинула, якби в пий встановлений був інший образ, ніж деспотія, тому що тільки вона може з необхідною швидкістю пособити в потребах віддалених губерній. Будь-яка ж інша форма паралізує своєю тяганиною діяльність, що дає життя ».
 Думаю, що прийшов час прислухатися і до цієї сентенції, поміркувати над нею, а не відмахуватися від неї як від своєкорисливого літературно-політичного екзерсису. Катерина II абсолютно вірно пов'язана організацію політичного життя, насамперед політико-правовий режим, з величезними просторами Росії, з тією основною проблемою, яку ці простори створюють для управління, для виконавчої влади ось уже протягом століть. Тяганина - так образно і ємко визначила цю проблему Катерина II і вирішення її побачила не та чому іншому, як в наявності найсильнішої, централізованої, грізної виконавчої влади, в деспотії.
 І сьогодні все та ж «тяганина», тобто втрата керованості, недостатня комунікативність, слабкість виконавчої влади, коли відбувається спотворення, а то й зовсім загасання імпульсів - указів, законів, постановлено-ний, наказів, що йдуть з центру на місця, характеризує єльцинську Росію, як характеризувала і екатерининскую, але тільки в значно Щонайменше.
 І не випадкові нинішні прагнення до президентської республіки, широкі повноваження президента в сучасному Російській державі, призначення з центру представників президента на місцях, призначення голів адміністрації - адже це не що інше, як спроби знайти сильнодіючі ліки від «тяганини», а за великим історія- ческому рахунку і виправдане прагнення російського народу врятувати себе від хаосу, розвалу, розпаду, яка грянула після загибелі СРСР. І одним з основних чинників такого стану виступають ог-Ромни територіальні розміри Росії, слабкість її комунікацій і в соціальному, і в технологічному плані.
 Так що ж, виникає питання, автор за деспотичні, диктаторські способи вирішення проблеми? Або за зменшення розмірів держави? Ні, звичайно.
 Адже подібні способи давно вже і неодноразово пропонувалися, але настільки ж часто були засуджені, навіть висміяні в публіцистичній сатиричної літератури Росії. Згадаймо, як журився градоначальник Бородавкін з літературного «політичного простору» Салтикова-Щедріна - «Історії одного міста»: «Руки у мене пов'язані, а то б я вам показав, де раки зимують». І писав ус-тав «про необмежений градоначальників законами». Нагадаю перший і останній параграф цього статуту: «Коли відчуваєш, що закон вважає тобі перешкода, то, знявши оний зі столу, поклади під себе. І тоді все оце, зробившись невидимим, багато тебе в діях полегшить ».
 Зрозуміло, вихід треба шукати в іншому - в безумовному посиленні виконавчої влади на правовій основі, у припиненні «тяганини», але на шляхах забезпечення прав і свобод людини, демократичних форм організації політичного життя, верховенства права над розсудом влади, яку б оскому ні викликало слово «демократія» у прихильників націонал-патріотизму, «державників», інших обивателів від політики.
 Навіть Катерина II прагнула наділити свої самодержавні, деспотичні, антіволокітние заходи в систему нормативно-правових актів, що охоплюють різні сторони здійснення державної влади - від регулювання діяльності адміністративного апарату до турботи про здоров'я новонароджених. Так, вона видала «Статут благочестя або шануванні» (1782 р.), «Грамоту на права, можливості та переваги благородного російського дворянства» (1785 р.), «Грамоту на права і вигоди містам Російської імперії» (1785 р.), «Статут про народних училищах» (1786 р.), «Статут про повитухою» (1786 р.) та деякі інші.
 Слід мати на увазі, що, крім необхідності долати «тяганину», геополітичне питання в Росії характеризують ще дві дуже важливі особливості.
 Перша визначається тим, що населення окраїн Росії завжди бачило в сильному центрі захист від свавілля, корупції місцевих чиновників - часто лихоимцев, хабарників і бюрократів. Звідси адже виникала віра в доброго царя-батюшку, справедливого генсека, мудрого президента, який, як відомо, «приїде і розсудить».
 Часом ступінь звернення за таким захистом в центр досягала високого соціального напруження (наприклад, в останні роки правління Брежнєва).
 Маховик влади в ці роки обертався за інерцією, все слабкішими і слабкішими, тому що багато пори держави, його судини були закупорені численними скаргами з місць.
 Друга особливість пов'язана в тим, що сильною центру-лізованной влади вимагало така властивість політичного простору Росії, як його формуванні-ня за рахунок приєднання інших держав, інших народів. Це відбувалося, як правило, шляхом за-воеваній, але часто і на добровільній основі, в тому числі для захисту від підкорення з боку інших держав, з іншою релігією, іншими політичними цілями, Останнє взагалі загрожувало Уніч-тожение народу, і добровільне з'єднання з Росією було для такого народу історичним спасе-ням, благом. Про це не можна забувати.
 Як не можна забувати і про завоювання. Теоретично цю залежність між завоюваннями і організацією політичної влади також зауважив все той же невгамовний скептик і мудрець Монтеск'є. «Величезність завоювань, - писав Монтеск'є, - породжує деспотію».
 Для Росії ця огром означає необхідність бути постійно готовою захищати народи окраїн (приєднаних або возз'єдналися) від можливого реваншу. Іншими словами, це потреба захищати свої територіальні прирощення. Особливо зараз, коли після розпаду СРСР в поясі навколо Росії з'являються держави, не зовсім дружні до неї.
 Вже відбувся після розпаду СРСР подекуди реванш - у Середній Азії, на Кавказі, в Придністров'ї - диктує жорстку необхідність Росії мати сильну, професійну та мобільну армію.
 Словом, всі особливості геополітичної концепції: боротьба з «тяганиною»; необхідність мати демократичні, в тому числі судові, форми захисту населення від свавілля місцевих чиновників, здійснювати захист прав і свобод людини; потреба захищати історично сформовану величезну територію - обумовлюють, хоча і по- різному, формування сильної виконавчої влади.
 У будь-якому випадку, як би не ставитися до тієї чи іншої теорії, успішною буде лише та, яка з'явиться ідеологічним забезпеченням міцної, централізованої виконавчої влади, російської державності, зуміє протистояти спробам обмеження єдиного політичного простору Росії, можливого її розпаду, але стверджувати все це буде на демократичних, гуманістичних, цивілізаційних засадах.
 У геополітиці взагалі простір виступає у двох іпостасях. У першій іпостасі простір виступає як статика, як деяка даність, на якій розміщено держава. Ця даність визначає особливості державно-правової організації суспільства. У другій простір стає метою політики, пов'язане з необхідністю забезпечувати певні територіальні інтереси. Це, так би мовити, динаміка політичного простору, теж, безумовно, реальна межа політичного життя суспільства.
 Як уже згадувалося, геополітика як певна ідеологія, мораль, тривалий час виганялася з обороту офіційної вітчизняної теорії держави і права. Вона визначалася як політична концепція, що використовує географічні дані (територію, положення країни тощо) для обгрунтування імперіалістичної експансії, якої, як офіційно вважалося і стверджувалося, ніколи не могло бути у соціалістичної Радянської Росії. Ось чому ця політична концепція пов'язувалася на попередньому етапі з расизмом, мальтузіанство, соціал-дарвінізмом. Підкреслювалося, що вона була на озброєнні німецького фашизму.
 У силу цього геополітичні акції Росії тривалий час замовчувалося або камуфлювалися. Наприклад, той історичний факт, що саме Росія впродовж століть збирала в єдину державність народи, які населяють Східно-Європейську рівнину, для організації їх ефективної хо-дарської життя, захисту від тиску народів, періодично насуваються зі степу. У дійсності геополітика була довгий час вмістом політичного життя старої Росії, і багато державних діячів керувалися нею.
 «Безгрішних б було своє спокон вічне, хоча б і потихеньку, відшукувати, вбачаючи здатне час», - писав в 1685 році в Москву один з ке-рівників України. І аргументував: «Сторони Дніпра, Поділля, Волинь, Підгір'я, Підляшшя і вся Червона Русь завжди до монархії російської з початку буття тутешніх народів належала».
 Геополітичним було, по суті, рух Росії до морів Балтійського, Чорного, Каспійського, до Сибіру, на Далекий Схід чи, наприклад, включення всієї Волги - свого основного водного маги-стрального шляху - в єдину державність. Іншими словами, державність Росії забезпечують-валась також і геополітичними інтересами, а не тільки і не завжди ідеями пристрої та перебудови соціально-економічної системи.
 Наприкінці XX століття ці геополітичні інтереси не зникли, зберігаються вони і зараз, зрозуміло, в інших формах здійснення і захисту.
 Геополітичні інтереси, як правило, постійні у багатьох етносів, і нові процеси собира-ня народів у конфедерації, співдружності - це прояв глибоких і тривалих потреб і процесів, які є у народів, що проживають на території Східно-Європейської рівнини. Зрозуміло, ці процеси, хоча і продовжують зовні стару традицію, відбуваються і повинні відбуватися в принципово нових формах: чи не військових, що не імперських, а демократичних, політичних, цивілізованих. Вони історично необхідним і для мирного проживання багатьох етносів на цій рівнині, і для нормальної господарської, культурного, духовного життя. Можливо, конфедеративная, або «содружественная», форма державності, зокрема російської, - це якраз те, що треба, те, що історія створила спеціально для кінця XX століття з його новою технологією і рівнем цивілізації.
 Звичайно, виникає питання: а чи не перекреслює чи цей новий технологічний рівень традиційні геополітичні інтереси? Адже велич тієї чи іншої держави, в тому числі і Росії, полягає не в розмірах і пристрої території, а в якості життя людей. Людина повинна нарешті стати мірою всіх речей, реальною метою, а не засобом політичних процесів!
 Все це вірно і, зрозуміло, технологічні процеси, що диктуються ними екологічний імператив визначають багато сторін політичного життя і організації суспільства. Та й соціально-економічні фактори, наприклад повагу, збереження та охорона власності, в тому числі приватної, не слід скидати з рахунків. Але геополітичні чинники грають у числі інших не останню роль.
 Від того, як буде територіально організовано сучасне Російське держава, в яких формах Росії знову виступить «збирачем» або «хранителем» цієї державності, залежить і те, як новий технологічний уклад зі своєю серцевиною - інформатикою та іншими новаціями сучасної науки - надасть себе в житті країни в XXI столітті. А не навпаки! Не тільки технологічний рівень, а й геополітика забезпечують життя етносу, його процвітання.
 Специфічним для Росії, що мають безпосереднє відношення до функціонування російської державності, на жаль, також «вічним», тобто розв'язуються на багатьох етапах і досі не вирішеним, є і питання, як називали його в XIX - початку XX століття, «питей», або, інакше, питання про виробництво і споживання алкогольних напоїв в російському суспільстві.
 Минув той час, коли, обговорюючи окремі положення теорії держави і права та ілюструючи, як здавалося, помилкові погляди про вплив клімату на державно-правові процеси, на життя суспільства, можна було жартівливо критикувати Ш. Монтеск'є, а саме за те, що, по його думку, північні народи через кліматичних особливостей більше споживають алкогольні напої, ніж південні народи, і це визначає особливості їхнього державного устрою, політико-правового життя, побуту, деяких моральних установок.
 На жаль, все виявилося набагато складніше. І не так вже був не правий Ш. Монтеск'є. XX століття в історії російської державності показав особливо яскраво все значення «питейного» питання («сухий» закон за Леніна аж до страти за пияцтво в «тверезої» Червоної Армії, що перемогла «п'яну» Білу армію, ста-Лінська горілчана монополія з 1924 року , хрущовські спроби обмежити виробництво і споживання спирту, споювання народу в часи Брежнєва - збільшення продажу алкогольних напоїв приблизно в три рази за роки його правління - з 68 до 180 млрд рублів (у старих цінах), горбачовської-лігачовськими спроби різко обмежити споювання етносу, провали цих спроб, ни-нинішні хаотичні шарахання - у виробництві, в рекламі, в імпорті, у цінах, в винно-горілчаної монополії, відсутність антиалкогольної політики тощо).
 Питання «питей» - це згусток протиріч і проблем: фінансових, моральних, державно-правових, духовних, демографічних, і він виник не в XX столітті. Він знає і попередні етапи.
 З Х століття, від «веселість на Русі - є пиття», через п'яні оргії Івана Грозного, через реформи патріарха Никона, який намагався зупинити «питні» традиції, захльостують державність Росії в XVII столітті, через які згорнули реформи Никона п'яні застілля, «асамблеї» Петра Першого в XVIII столітті, оголошення Єлизаветою винокуріння дворянській монополією, до розуміння в XIX столітті «неприпустимість бюджетного засудження російського народу до пияцтва» (за висловом М.Є. Салтикова-Щедріна), до проведення розумної винно-горілчаної політики С.Ю. Вітте на початку XX століття - тягнеться цей ланцюг спроб, удач, крахів, байдужості, обплутала і деформуюча державно-правове життя російського суспільства протягом століть.
 Але треба від-мітити, що Росія дійсно знала розумні рішення питейного питання. Хоча грошовий збір з «питей» завжди давав в царській Росії великий дохід, але в інші часи він аж ніяк не був чрезмер-ним, згубним. Так, в 1903 році він склав 34 млн руб., Тоді як цукровий дохід склав 69 млн руб., Нафтової дохід - 27 млн руб., А сірникову дохід -7 млн руб. Митний ж дохід склав 205 млн руб. Взагалі ж збір з питей в 1903 році становив приблизно 1/8 частина всіх доходів. У ті часи рекламувалися прекрасні столові вина, затверджувалася неприпустимість їх фальсифікації. Повідомлялося, наприклад, що «бажання на гріш заробити п'ятак гнітять і гублять російське виноробство, незважаючи на те, що виноробству в Росії могла б стояти блискуча майбутність».
 Але при порушенні балансу між споживанням алкоголю і бюджетними інтересами держави в інші часи саме у сфері «питей» виникали, формувалися причини багатьох злочинів, з'явилися вельми екзотичні способи господарювання, управління, коли «пляшка» ставала реальною валютою, складалися фактори деформації, розпаду особистості тих чи інших політичних лідерів, випадковості у прийнятих ними підчас згубних державних рішень.
 У цьому відношенні російська державність знаходилася і знаходиться в особливо невигідному становищі порівняно з тими державами, де це питання було вирішене так чи інакше вже кілька століть тому і перестав бути дестабілізуючим фактором. Країни, що споживають в основному вино, суспільства, які встановили пріоритет - пива перед горілкою, пішли до державно організованого життя, що не піддається настільки різкого впливу, новацією, реформ, експромтів, експериментів у сфері «питей». Ці країни і в фінансовому, і в моральному, і в духовному, і в державному відношенні убезпечили себе від різних підходів до вирішення питання «питей». Більш того, деякі з цих країн висунули як гуртуючої загальнонаціональної, загальнодержавної ідеї програму «здорової нації», яка виключає споживання алкогольних, та й тютюнових виробів.
 Особливо зросло значення цього питання і його грамотного, правильного рішення в сучасному Російській державі. Адже зараз багато гострі технології, та й взагалі весь світ нової техніки, і нових комунікацій, що виникла взаємопов'язаності умов виживання та існування етносу з науково-технічним розвитком взагалі виключає вживання алкоголю багатьма соціальними групами. Наприклад, «пиття» це стає абсолютно неприпустимим для персоналу, що обслуговує ядерну, хімічну, біологічні та інше грізне виробництво. Не випадково, що першопричиною багатьох катастроф стали розхлябаність, дефекти психіки, дезорганізація і т.п., що виникли саме через споживання алкоголю.
 Причому проблема «питей» - це не тільки проблема «запойного» часу в кінці життя багатьох самодержців і деспотів: Івана Грозного, Петра Першого, Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва та інших. Хоча і це породжувало загнивання, стагнацію російської державності. Це проблема масового вживання алкоголю населенням країни і в цьому зв'язку загроза випадання російського етносу з загальноцивілізованого потоку (розтрати всіх видів ресурсів через нескінченні надзвичайних положе-ний, катастроф, відторгнення від благ, які несе людству наука, вплив на населення не-сприятливих факторів ядерних, біологічних, космічних та інших просувань людства).
 Слід зазначити, що в історії російської державності ті способи вирішення алкоголь-ного питання, які припускали обмеження «питей», як правило, спиралися на авторитарні методи, «сильну руку», а часом і диктатуру, примус, насильство.
 Проте це були саме ті випадки, коли авторитарні методи в одній зі сфер життєдіяльності суспільства могли мати позитивне значення. Але довго вони - ці методи - здійснюватися на авторитарної основі не могли і тільки тоді, коли вони доповнювалися або замінялися економічними методами, що враховують баланс інтересів, стабілізація наступала надовго.
 Раціональна політика в цій сфері сприяла просування в окремі часу російської державності в нормальне стабільний стан. Прикладом тут може служити реформа С.Ю. Вітте на початку XX століття.
 Словом, і вирішення питання «питей» є общесоциальной функцією російської державності вже тривалий час, тим фактором, від якого залежить певний стан державності, її характеристики на окремих дуже важливих етапах розвитку.
 Нарешті, модернізація - процес, спрямований на те, щоб якість життя російського суспільства, стан і характеристики соціально-економічного укладу, становище людини, державно-правову організацію суспільства і діяльність інститутів державності, в цілому весь побут підтягнути, підняти до рівня світових стандартів, до можливості застосовувати «людський вимір» у соціальній оцінці самого існування російського етносу. І цей процес також ось вже більше трьохсот років (відлік слід вести від Петра Першого - саме з XVII століття він починає простежуватися найбільш чітко) потужно наповнює зміст ще одного общесоциальной функції російської державності, є ще одному «вічним» питанням діяльної сторони Російського дер-дарства .
 Процес «осучаснення» життя російського суспільства, в тому числі російської державності (зрозуміло, за тими критеріями «сучасності», які знало, виробляло, задавало людство на конкретних етапах свого розвитку), завжди викликав до себе різне ставлення тих чи інших соціальних сил, різке опір або, навпаки, потужну підтримку, був предметом палких суперечок, ідеологічної боротьби, політичних сутичок західників і слов'янофілів, прихильників «російської ідеї» і прихильників євразійських концепцій. Але цей процес об'єктивно розгортався в історії Росії, надавав потужне і безпосередній вплив на стан російської державності, формував часом загальнонаціональні ідеали, цілі, які об'єднують народи, що входять до складу Російської держави. Тому він також не може не бути предметом наукових інтересів сучасної юридичної науки.
 Причому, підкреслю, не слід розуміти модернізацію Росії як рух до виключно західним стандартам права, політики, умов побуту, організації господарського життя, в тому числі «народного капіталізму» і т.д. Глибоким помилкою є, наприклад, рекомендація К. Поппе-ра про те, що «до прогресу у Росії найкоротший шлях лежить через запозичення Росією однією з затвердилися на Заході правових систем». Не слід розуміти цей процес і як впровадження якимись світовими силами в життя російського суспільства спеціальних руйнівних, дестабілізуючих, «кабінетних» цінностей, механічний перенос без урахування національної специфіки російського суспільства, його традицій, побуту, духовного життя, культури в життєдіяльність Росії різних зразків, прикладів з досвіду інших спільнот, народів, держав. Не слід розуміти цей процес і як щось зворушуючий духовні цінності етносів, що складають російське суспільство, їх специфіку, сформовану культуру.
 Коли мова йде про світові стандарти життя суспільства, в тому числі стандартах права, політики, державності, культури, економіки, організації господарського життя, наприклад, «народного капіталізму» і т.п., то при цьому необхідно враховувати, що в ці стандарти включаються і всі цінності, які напрацьовані і російським суспільством, його великими реформаторами, мислителями, політиками, вченими, письменниками.
 Слід взагалі зазначити, що поняття модер-нізації має двоїсте зміст, два пласта. Це, по-перше, характеристика розвитку багатьох традиційних, архаїчних суспільств (наприклад, в багатьох регіонах Африки), наздоганяючих цивілізації Європи, США та інших розвинених країн. А по-друге, це характеристика і тих суспільств, у яких розрив з світовими стандартами проходить по деяких соціальних інститутів, наприклад державно-правовим. Рух до соціального правової держави, формування і забезпечення прав і свобод людини, перелом у духовному житті - розквіт особистості, творчого, самостійного індивідуалізму, підприємливості (замість соціального утриманства, уравнительности) - все це і багато іншого дуже важливі сфери модернізації. Але вони зачіпають не всю життєдіяльність того чи іншого суспільства, а саме окремі соціальні інститути, в тому числі і інститути державності. І в цьому русі модернізація усуває розломи, розриви між станом конкретного суспільства та світовими, найбільш ефективними зразками, стандартами життя. У цьому другому змісті, сенсу і характеризується поняття модернізації для процесу постійного, хвилеподібного реформування в історії російської державності.
 У даному контексті модернізація означає насамперед визначення конкретних невідповідностей між уже виробленими і реалізованими в інших державах, інших суспільствах корисними зразками, стандартами життя і тими архаїчними формами, які ще існують в російському суспільстві, і далі розумне подолання цієї невідповідності, розриву. Причому здійснювати це має там і тоді, де і коли модернізація може принести користь Росії. Модернізація - це підтягування російського суспільства в певних сферах до рівня відповідних стандартів, певна «современізація» російського життя, в тому числі і в області державності. Разом з тим, підкреслю, це не повинно означати механічного запозичення чужого досвіду, нехтування власними російськими досягненнями в державно-правовій сфері, ігнорування національної культури, специфіки російського суспільства.
 Нікуди не піти від того, що процес модернізації дійсно протікає ось вже триста років. Продовжує він протікати і перед очима тих, хто тримає їх відкритими і не згоден з тим, щоб в догоди кон'юнктурним обставинам, утопій попереднього етапу вітчизняної теорії та права або деяким сучасним політичним лідерам, псевдопатріотичним націоналістичним рухам він був би ігнорований, упущений, забутий. Негативні наслідки від такого підходу вже були і ще можуть бути особливо шкідливими для сучасної російської державності.
 Дійсно, модернізація Росії протягом кількох століть була пов'язана із зусиллями перевести країну від сформованих у багатьох сферах життя архаїчних, застарілих, гіперболізувати-колективістських громадських форм життєдіяльності до найвищих соціальних стандартів, які мають, зрозуміло, конкретний зміст у відповідні періоди історичного розвитку, виробленим людством і втіленим в найбільш розвинених країнах, де на їх основі забезпечувалися мир, порядок, стабільність і процвітання для громадян.
 У Росії модернізація мала хвилеподібний характер, свої припливи і відливи, свої успіхи і невдачі.
 Як згадувалося вище, відлік слід вести від реформ Петра Першого, що поставив своєю метою забезпечити життєдіяльність російського суспільства за сучасними для того часу європейським стандартам, підняти до цього рівня економіку, державно-правову організацію суспільства і діяльність його соціальних інститутів, насамперед армію, освіту, інші сторони життя суспільства.
 В історичному романі К. Мосальського «Стрільці», опублікованому в 1885 році, один з прихильників реформ Петра так визначає основну ідею модернізації: бажано, щоб Росія зрівнялася скоріше в просвітництві з іноземними землями. А сам Петро заявляє: «Даю слово ціле життя прагнути до освіти моїх підданих».
 Просвещение, тобто розквіт освіти, культури, науки, всього духовного життя суспільства, - ця мета завжди була однією з благородних і благодатних цінностей модернізації, її серцевиною.
 Але теоретично осмислюючи державно-правове життя російського суспільства, доводиться відзначити, що ця мета не завжди надихала правлячі еліти Російської держави, викликала саме «хвилеподібні» руху всього державного організму до своїх конкретних втіленням. Так, наприклад, після смерті Петра Першого, аж до появи на престолі Катерини II можна спостерігати відливи, навіть стагнацію в русі до цілям модернізації, відомий перерву в модернізаційної тенденції, відхід від петровських реформ.
 Разом з тим ця тенденція продовжується в ХVIII-ХIХ століттях, модернізація знову і знову виявляється велінням, сенсом життя російського суспільства, наповнюється все новим і новим змістом, і, що особливо важливо для теоретико-правового осмислення, стає значущою в державно-правовій сфері, у розвитку російської державності.
 Такі етапи суспільного життя і державності, які символізують імена Катерини II, Олександра II, Миколи II (1905-1912), Керенського А.Ф., сучасних реформаторів - Горбачова М.С., Єльцина Б.М. - Все це ланки одного і того ж характерного для Росії історичного процесу, ім'я якому - модернізація.
 Але «хвилеподібна» характеристика модернізації - це тільки частина, причому зовнішня, чисто описова сторона історичного процесу.
 Більш суттєвим є та обставина, що модернізація (осучаснення) соціально-економічної, політичної, державно-правового життя російського суспільства в певні періоди здійснювалася завжди «зверху» зусиллями правлячої еліти, представниками державної влади і була успішною тільки тоді, коли ця влада була досить сильною , ав-торітарной, щоб проводити реформи. Російську державність буквально підштовхували в мо-дернізаціонние процеси тоді, коли стан суспільства ставало катастрофічно кризовим, нестабільним, непередбачуваним, коли виникала своєрідна соціальна біфуркація, якщо використати для характеристики цих пошуків поняття синергетики. Тоді саме в подальшій модернізує-ції російської державності, як, втім, і інших сторін життя російського суспільства, преж-де всього духовної сфери, суспільної свідомості, бачили вихід із кризових станів великі уми Росії. А діяльність у цьому напрямку здійснювали ті політичні персони, які мали владу, розуміли соціальну необхідність модернізації, могли спертися на соціальні сили, в тому числі і на «силові» структури Російської держави, або сформувати ці соціальні сили підтримки.
 Петровська організація потужного централізованого державного апарату Росії - від прокуратури («ока государева, захисниці сиріт та вдів, скривджених і применшення») до різних комерц - і інших колегій, Сенату, від впровадження в суспільну свідомість цінності закону, необхідності його безумовного дотримання до обгрунтування ролі самодержавства в забезпеченні цілісності і прогресу Росії в тих конкретно-історичних умовах, які склалися в кінці ХVII-початку XVIII століття; реформи Катерини II, що створила в дворянстві XVIII століття становий хребет єдиного, цілісного Російської держави, що розкинувся на величезних євразійських просторах, нова і вельми ефективна адміністративно-територіальна організація російської державності, просвітня діяльність; реформи Олександра II, перетворюючої соціально-економічну, духовну, політичне життя суспільства (скасування кріпосного права - цього релікта общинно-колективістських почав, земська, судова та інші реформи) - хіба це не потужні імпульси , які йшли саме «згори», від правлячих еліт, від влади, - і крок за кроком просували Російська держава по шляху модернізації до світових стандартів організації стабільної державно-правового життя, економічної та політичної свободи особистості як необхідної умови і основи добробуту і стабільності.
 На попередньому етапі вітчизняної теорії держави і права цієї тривалої модернізаційної тенденції в російській державності, на жаль, не приділялося необхідної уваги. Як зазначалося, причиною було протиставлення «досконалого і відмираючого» соціалістичної держави всім попереднім формам державності. Розглядалися окремі реформи, узагальнювались класові руху (повстання, бунти), їм надавалося з позицій формаційного підходу гиперболизированное, вульгарно-класове і революційне, перетворює значення. З цих же позицій ігнорувалася реформаторська роль правлячої еліти Росії в просуванні до світових стандартів державно-правового життя суспільства.
 З уче-том нового історичного досвіду російського суспільства в сучасній теорії російської державного-венности виникає завдання призвести відому переоцінку цінностей, розставити все по своїх міс-там. І перш за все по новому соціологічному і синергетическому рахунком оцінити трьохсотрічний шлях російської державності до правової держави, забезпечення прав і свобод людини, збереженню цілісності держави, створення ефективної сучасної структурної, по-літичної, територіальної організації Російської держави, іншим світовим державно-правовим досягненням людства.
 І тоді виявиться, що повстання, бунти і інші класові руху в історії Росії, що супроводжували конкретні реформи на шляху до модернізації, - це найчастіше не що інше, як форми опору тих чи інших архаїчних сил, застарілих колективістських почав, попередніх ідеалів господарського, побутового укладу , що мають руйнівний, а аж ніяк не творче значення. Так, дійсно, модернізація, що була общесоциальной функцією російської державності впродовж тривалого часу, що мала благотворний значення для всього російського суспільства, його соціальної державно-правової організації і діяльності, зустрічала і зустрічає опір тих певних сил, які базуються на віджилих, архаїчних формах громадської, державно-правової, духовного життя.
 Як модернізація, так і опір їй мають тривалу історію. Саме з неприйняття ідеалів модернізації та спроб зберегти застарілі, але звичні архаїчні форми життя йде опір окремих соціальних груп, партій, рухів, процесам модернізації, і ось чому реформістські руху в Росії просуваються «зверху» і спираються підчас на примус. Тому і вся трьохсотрічна історія російської державності рясніє вельми драматичними, а часом і трагічними сторінками.
 Петро Перший і бунт стрільців, Катерина II і Пугачов, Олександр II і народовольці, народні хвилювання XIX століття, - всі ці та інші органічно пов'язані історичні «парні» процеси характеризують не що інше, як болісний, але історично необхідний шлях російської державності до модернізації. А в рамках теорії держави наукове положення про те, що модернізується тенденція пробивається ось вже триста років «зверху», насильницькими методами, і зустрічає жорсткий опір віджилих, архаїчних форм суспільного життя, є, хоча і гірким, але вірним висновком, що мають вирішальне значення і для розуміння процесів, які йдуть в сучасному Російській державі.
 Ідеї та практика модернізації Росії завжди були і залишаються полем ідеологічної, політичної, соціальної боротьби між прихильниками цих двох напрямків. З одного боку, рухів у бік світових стандартів якості життя - цінності індивідуальної особистості, прав і свобод людини, економічної та політичної свободи, пріоритету прав і свобод людини перед правами націй, народів, перед державою, - зрозуміло, за взаємної пов'язаності, взаємні обов'язки громадянина і держави, людини і суспільства і т.д. А з іншого - збереження, консервації устарев-ших, віджилих, архаїчних, гіперболізованих, общинно-колективістських форм життя. Така реальність, надавала і надає настільки потужний вплив на державно-правове життя Росії.
 Але чому ось вже три століття Росія так чи інакше, незважаючи на суперечливий, часом болісний характер цього процесу, на тих чи інших етапах знову і знову стає охопленої ідеєю модернізації (осучаснення)?
 Справа в тому, що кожне суспільство для свого існування і благополуччя повинно мати загальнонародну, загальнонаціональну ідею, сплачивающую це суспільство, що наповнює змістом сенс життя (а іноді і сенс смер-ти) членів цього товариства.
 І ідеї осучаснення виконують таку функцію у російського суспільства, суперечливого вже за своїм етнічним субстрату, за своїми геополітичним інте-сам, духовного життя, але єдиному у своєму прагненні рухатися до вищих духовних цінностей, світу, добробуту, стабільності.
 Зрозуміло, історія Росії знає і спроби замінити ідеї мо-дернізації іншими ідеями. Але, на жаль, кожен раз це оберталося соціальними потрясіннями, які не-успіхами, крахом. Так, не витримала випробувань заміна модернізації комуністичною ідеєю. Сім-десят років в XX столітті в Росії йшла така спроба, але здійснити ідеї комунізму виявилося утопічний-ської завданням за своєю суттю - і не змогли виконати комуністичні ідеї функції загальнонаціональної ідеї, гуртуючої і надихає суспільство, не змогли протистояти ідеї модернізації.
 Петро Перший надав модернізації цінність національного пориву і прориву. Зазнавши під Нарвою поразки, він зумів потім переозброїти армію, перебудувати суспільство. І якщо раніше, в дитинстві, його ідеї модернізації мали «потішний», розважальний характер («потішні полки»), то після Нарви це стало загальнодержавною політикою, умовою виживання етносу, суспільства, держави. Навіть військовий Статут російської армії був списаний дослівно зі шведського, одного з кращих військових статутів того часу. І що ж? Какокй був результат? Як відомо, після Полтави Петро Перший вже піднімав заздоровний кубок за своїх вчителів, але як переможець, і не тільки як учень.
 Модернізація була не тільки загальнонаціональною ідеєю, а й засобом, інструментом вирішення ключових, доленосних, «вічних» питань: геополітичного, селянсько-го та ін
 Монархи Росії, проводячи в життя зверху, підчас насильно ідеї модернізації, створювали і соціальні сили, які підтримували реформи, Підтягують Росію до світових стандартів, хоча в окремі періоди - це були і західні, навіть західно-європейські стандарти. Все ж орієнтиром були завжди не так чисто західні, скільки перспективні світові стандарти якості життя.
 І цей «вічний» питання також має досить швидко вирішуватися в сучасних умовах, тим більше що він має і міждержавне, планетарне значення: консервація архаїчних форм російської громадської, державної, духовного життя не відповідала б сучасним потребам не тільки Росії, а й розвитку міровой98б9 цивілізації . І - підкреслю - навіть являла б їй загрозу насамперед через розрив між науково-технічним розвитком людства і тими застарілими формами, в яких часом результати цього розвитку використовуються, забезпечуються в російському суспільстві за допомогою державного втручання, управління, впливу. Чого, наприклад, коштує один Чорнобиль!
 Така лише сама загальна якісна характеристика взаємодії модернізації та російської державності, до якої ще слід повернутися, коли обговорюватимуться характеристики сучасного Російської держави.
 Крім того, необхідно підвести і деякий загальний підсумок розгляду «вічних» питань російської історії в їх впливі на державність. При цьому осібно постає питання власності - її форм, її специфіки у впливі на державного-венность. Хіба такої взаємодії не було? Або, наприклад, релігії? Хіба обставина, що православна церква в ХIХ-початку XX століття була державною, не робило свого впливу на російську державність? А як бути з тим, що деякі з розглянутих вище питань виникали і у інших етносів, в інших суспільствах, а не тільки російському?
 Зрозуміло, позитивні відповіді на всі ці питання повинні враховуватися в формується теорії російської дер-дарственности.
 Але, скажімо, питання власності в її соціально-економічному змісті, у суспільно-формационном значенні повинні розглядатися - і розглядаються - в загальній теорії держави і права. Тут же мова йде про специфіку відносин власності в Росії (наприклад, при вирішенні селянського питання - общинне землекористування і перехід до приватної власності на землю) і вплив цієї специфіки на особливості російської державності: на політичний режим, форми правління і т.д.
 Безсумнівно, і організація релігійного життя Росії має ог-ромное вплив протягом століть на її державність - ідеали державності, державного-жавна підтримка православ'я, зовнішня войовничо-атеїстична функція держави в XX столітті і фактична заміна «комуністичними віруваннями» християнства, причому часом в страхітливих сакральних формах, нинішнє релігійне відродження.
 Але ж подібні процеси мали ме-сто і у інших етносів, в інших суспільствах. Чи варто їх спеціально виділяти в російській державного-венности?
 Дійсно, те чи інше питання може виникати і в інших країнах, але для рос-сийского суспільства є характерним саме сукупний вплив на державність Росії способів вирішення всіх «вічних» питань. Односпрямоване вплив - і складається ситуація стабільності, равновесности, хоча і не завжди позитивна, а часом і стагнаційна. Різноспрямований - і ситуація стає нерівноважної, непередбачуваною, бифуркационной.
 Наприклад, період «застою» в 70-80 роки XX століття - общинний лад (колгоспно-радгоспний), «нова спільність - радянський народ» демагогічно прикриває фактичний шовінізм і національні геополітичні ривки (Афганістан), антімодсрнізаціонние тенденції. У наявності сукупне і системне вирішення «вічних» питань.
 Але ця односпрямованість «застою», хоч і дає стабільність, веде до стагнації, загнивання, війні, соціальному глухого кута і життя Росії. У наявності і нинішнє односпрямоване стан у вирішенні «вічних» питань - тенденція до індивідуального (сімейно-господарському) сільськогосподарської праці, захист приватної власності, у тому числі на землю, при розумних обмеженнях цієї власності, перехід у визначенні національності, як і релігійних вірувань, від держави до громадянина, рішення геополітичних проблем, спроби введення вино-горілчаної монополії, модернізація з її просвітницьким, гуманістичним ядром, широким державно-правовим спектром (правова держава, захист прав і свобод громадянина, свобода масової інформації і т.д.) - також в цілому характеризує відносну равновесность, стабільність сучасного російського суспільства, його демократичну спрямованість.
 Тому в пошуках тих реальних факторів, які визначають особливості російської державності, слід замислюватися не тільки про самих цих «вічних» питаннях, а й про їх сукупному, системному вирішенні та вплив на державність.
 І оскільки застосування загальних, абстрактних схем формаційного підходу до російської державності мало що дає для розуміння її особливостей і сенсу руху в об-щечеловеческом історичному процесі, слід виділяти і ті духовні, соціальні та національні чинники, які, діючи і нарізно, і разом, виступають як передумови державно-правової організації російського суспільства. Слід розглядати ці фактори вже в рамках спеціальної теорії російської державності.
 Необхідно також в рамках теорії російської державного-венности розглянути і таке своєрідне, незвичайне породження цієї державності, як Со-радянської державу. У якому відношенні до «вічних» питань російської державності воно на-ходиться, як співвідноситься з тенденцією модернізації, закономірне чи випадкове це явище в істо-рії російської державності? Словом, ці та багато інших питань виникають при рассмотре-ванні природи, форм, функцій, еволюції Радянської держави. І теорія російської державності була б однобокою, якби, як зазначалося вище, не приділила найглибше увагу і цієї яскравої сторінці російської державності.
 Радянська держава. Є методологічно правильним і в пізнанні Советскою держави використаний, принцип історизму, застосувати основні положення загальної теорії держави - розглянути причини виникнення Радянської держави, організацію державної влади (форму правління), національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим, функції, місце в соціалістичної політичній системі. При такому підході можна буде зробити підсумковий висновок - чи йде в даному випадку мова лише про особливості Російської держави або ж про особливий тип держави.
 Освіта Радянської держави мало як об'єктивні, так і суб'єктивні передумови.
 До об'єктивних відноситься суспільно-політична ситуація, що склалася в російській державності до 1917 року.
 Після Лютневої революції російська державність перебувала в настільки нерівноважному, нестабільному стані, що її розвиток в силу синергетичних, самоорганізаційних процесів, навіть незначних за історичними масштабами випадкових впливів, могла піти в самому несподіваному, непередбачуваному напрямку. Так і сталося.
 Провалилися спроби демократичних сил російського суспільства затвердити відому з історичного досвіду демократичну, парламентарну республіку. Збанкрутували і всі ті акції, за допомогою яких намагалися реставрувати самодержавство, монархію.
 І замість передбачуваної російської демокра-тичної, парламентської республіки, яка повинна була виникнути на уламках монархії за ре-шенію Установчих зборів, з'явилося Радянська держава як зовсім несподіваний і новий тип держави.
 Цьому насамперед сприяли трагічні результати війни Рос-ці з Німеччиною - підсумки першої світової війни. На російську державність нищівної вплив справив розвал всього державного апарату, що забезпечував монархічну форму прав-ління, і нездатність Тимчасового уряду замінити цей розвалений апарат своїм апаратом, а також нездатність вийти зі стану війни. А вихід Росії з війни став життєвою необхідністю для виживання російського етносу, інших етнічних груп Росії.
 Розвал економіки до жовтня 1917 року досяг небачених масштабів. Його символізує паде-ня вартості 1 рубля до 10 копійок - інфляція зруйнувала фінансову систему. Але, зрозуміло, найбільш трагічним були людські жертви. Мільйони убитих, покалічених, зметений весь устрій суспільного, господарського життя. Був зруйнований і той управлінський потенціал, який лежав в основі структурної організації царської Росії.
 У цій хаотичної ситуації стали виникати самоорганізаційні процеси - з'являлися ради селянських, солдатських депутатів, доповнюючи ради робітничих депутатів, приймаючи на себе об'єктивно необхідні владні повноваження.
 Історично Поради виникли як зачатки органів влади ще в революцію 1905 року, представляючи собою самоврядувальні організації, що поєднують початку прямої і представницької демократії. Але тоді вони були не чим іншим, як російськими варіантами народних зборів, рад, відомими у багатьох народів, у тому числі і у російського етносу (наприклад, новгородське віче). Народжувалися зі сходок, зборів в 1905 році Поради виступали вдалою формою для вирішення місцевих, міських справ, що стосуються інтересів тих чи інших соціальних груп (робітників одного або декількох заводів, жителів певних міст). Революційна ситуація наповнювала діяльність цих безумовно демократичних організацій політичним змістом, але все ж головним у первинних Радах були економічні, соціальні вимоги та інтереси.
 У 1917 році Поради виникали вже як представницькі, виборні органи влади і, пройшовши еволюційно ряд етапів, до жовтня 1917 року під впливом більшовиків стали реальною альтернативою парламентської республіки, яку намагалися створити демократичні сили на чолі з есерами і меншовиками.
 І об'єктивно Радянська держава стала новою і зручною формою фактичного захоплення влади більшовиками, державними прикриттям і підсумком Жовтневої революції. Саме революції, а не державного перевороту, повстання, як стверджується в деяких роботах, що намагаються принизити той ключовий поворот, який стався в жовтні 1917 року в російській державності. В історії Росії з'явився новий тип держави. І треба підкреслити, що саме ця держава зуміло, хоча і ціною ганебних поступок, вивести Росію з війни, рятуючи тим самим країну від страхітливого хаосу, розпаду, а російський етнос від деградації і знищення. Разом з тим поява саме цієї держави послужило однією з причин громадянської війни, що зібрала на свій жертовний вівтар кров багатьох і багатьох громадян Росії.
 Двовладдя, що склалося в 1917 році між Тимчасовим урядом і Радами, вирішилося на користь влади Рад. Росія пройшла повз історичного шансу модернізувати своє державного-дарське пристрій за світовими стандартами демократичної, парламентської республіки, з разделени-ем влади, пріоритетом прав і свобод людини, рівноправністю громадян та іншими загальносоціальні цінностями.
 Все це (війна, розвал державності, революція), зрозуміло, були об'єктив-ними факторами появи Радянської держави. Але не меншу роль зіграли і суб'єктивні, навіть випадкові фактори.
 І тут треба повернутися до традиційної оцінці Радянської держави, яка панувала на попередньому, марксистсько-ленінському етапі вітчизняної теорії держави і права. На цьому етапі геть відкидалися будь-які випадкові, суб'єктивні обставини виникнення Радянської держави. Стверджувалося, що Радянська держава - це закономірний етап розвитку державності взагалі, коли до влади приходять робочий клас, трудящі, що це тип і форма держави періоду перемоги соціалістичного суспільного ладу. Зазначалося, що це форма правління, створена самими трудящими, прообраз якої був ще в організації Паризької комуни (1870), Рад 1905 року, а Леніну, більшовикам належить заслуга відкриття цього закономірного, нового типу держави.
 У теорії розвивалися ідеї, що Радянська держава - це держава диктатури пролетаріату. Його досвід слід трансплантувати в усі революційні рухи у всіх суспільствах, що це вже «полугосударство», вищий, тобто останній, тип держави, після якого починається відмирання держави в ході будівництва безкласового комуністичного суспільства.
 А в рамках науки «радянського будівництва» на попередньому етапі обговорювалися всього лише різні аспекти вдосконалення, розвитку тих чи інших сторін Радянської держави.
 Однак з позицій сучасного рівня політико-правового історичного знання стає очевидним, що Радянська держава це не тільки результат дії об'єктивних чинників, а й плід ряду суб'єктивних, навіть випадкових факторів. Тому підсумкове повсюдне історичну поразку Радянської держави - аж ніяк не випадковість, не результат дій деяких світових сил, руйнівних стосовно Росії. Якраз крах Радянської держави в Росії та інших соціалістичних країнах виявився закономірним, з'явився хоча і тривалою, але неминучою реакцією на суб'єктивні чинники, що лягли в основу виникнення Радянської держави в 1918 році.
 До таких суб'єктивних факторів відноситься потужне ідеологічне забезпечення Радянської держави в роботах В. Леніна, і насамперед у роботі «Держава і революція» (1917).
 У цій роботі В. Ленін постарався розвинути деякі ідеї К. Маркса про організацію влади в соціалістичній державі, а саме про диктатуру пролетаріату. Крім того, він переносив досвід Паризької комуни, тобто організацію влади в одному місті, що опинилася до того ж у надзвичайному стані (захист від нападу ззовні, економічні труднощі), на організацію влади у величезній державі. Ідеї виборності і змінюваності чиновників, зрівнювання в оплаті управлінського та фізичної праці, ліквідація професійної армії та загальне озброєння народу, управління всім народним господарством як єдиної фабрикою, тобто усунення товарно-грошової форми господарювання і заміна її обміном і розподілом продуктів, розподільної соціальним середовищем, держава як знаряддя, за допомогою якого насильно затверджується новий суспільний лад, знайшли втілення в роботі В. Леніна «Держава і революція».
 Необхідно мати на увазі, що хоча в цій роботі реалізується «західна» ідея - марксизм, хоча узагальнюється західний досвід - Паризька комуна, але це якраз ті ідеї і досвід, які протистояли конкретно-історичним західним стандартам якості життя та державності, відводили від стовпової дороги світової цивілізації. Тому їх механічне запозичення і спроба втілити та громадської, державно-правового життя російського суспільства, в організації Радянської держави також означали відхід від модернізаційної традиції Росії, період чергової антимодернізації в російській державно-го.
 Але сімдесят років ця робота, що стала широко відомою після Жовтневої революції, видавалася за видатне наукове досягнення, теоретичне обгрунтування розвитку державності та період побудови комуністичного суспільства. І це незважаючи на те, що її кон'юнктурно-історичне і утопічне зміст було спростовано життям вже в 1918 році.
 У роботі «Держава і революція» містяться утопічні ідеї про те, що як тільки все навчаться керувати, здійснювати облік, контроль за мірою праці і споживання, тоді буде відкрита дорога до переходу від першої фази комуністичного суспільства до вищої його фазі, а разом з тим до повного відмирання держави. Як це відбудеться? Ось рецепт: «Всі громадяни перетворюються тут на службовців за наймом у держави, якими є і озброєні робітники. Всі громадяни стано-вятся службовцями та робітниками одного всенародного, державного «синдикату». Вся справа в тому, щоб вони працювали порівну, правильно дотримуючи міру роботи, і отримували порівну ». Всього-то, але Ленін уникає відповіді, а як можна працювати порівну, як це виміряти, адже праця має стільки якісних характеристик! І як можна отримувати порівну? Зрозуміло, що в цьому принципі укладена примітивна загальна уравнительность, що вбиває всяку мотивацію до праці, але як все ж утопічно це виглядає, та і як співвіднести працю «порівну» і розподіл «порівну»? Життя відразу ж в 1918 році перекинула ці умоглядні і не дуже економічно грамотні схеми.
 Дійсно, всупереч твердженням Леніна в роботі «Держава і революція» вже в 1918 році було потрібно створити професійну Червону Армію, а не тільки здійснити загальне озброєння народу. До державного управління необхідно було залучити фахівців (спеців), а не тільки «класово-надійних», але не дуже компетентних працівників. Фахівцям в 1918 році була встановлена зарплата в 9 разів перевищує середню оплату робітників - так була розвіяна чергова утопія про рівну оплату управлінського, розумової та фізичної праці. У Радах був створений апарат управління (виконкоми, відділи виконкому), і, за висловом одного з теоретиків-государствоведов, «Совдепія» поступилася місцем «виконкомі» - чиновництво, бюрократія виявилися відтвореними в структурі Радянської держави. Особливо ясним став крах ідей і положень роботи В. Леніна «Держава і революція», коли йому самому довелося визнати «зміну всієї точки зору на соціалізм» - це відбулося в роки непу.
 Але що стосується ідеї диктатури пролетаріату, проголошеної і розвиненою в цій роботі, то вона ще довгий час зберігала своє значення як сутнісна характеристика Радянської держави. При цьому Ленін стверджував, що демократія - це організація для систематичного насильства одного класу над іншим, однієї частини населення над іншою, що диктатура означає необмежену, що спирається на силу, а не на закон влада, що наукове поняття диктатури означає не що інше, як нічим НЕ ограни-ченную, ніякими законами, ніякими абсолютно правилами не стиснуту, безпосередньо на насильство спирається влада, а «революційний народ» безпосередньо «лагодить суд і розправу, застосовує влада, творить нове революційне право».
 Ці ідеї, покладені в основу теорії і практики Радянської держави, означали і протиставлення цієї держави ідеології і практиці демократичної, правової держави.
 Разом з тим слід враховувати також, що виникнення Радянської держави припадає на революційну ситуацію, остаточний «злам» попередньої державної машини - самодержавства, монархії. Цей період характеризується гострою класовою боротьбою, насильством, зміною суспільного ладу. Крім того, в теорії завжди підкреслювалося, що Радянська держава виконувало дві основні функції: творчу (побудова соціалістичного суспільства) і примусову (придушення експлуататорів).
 Але це положення барвисто, рекламно звучало тільки в теорії, тому що фактично придушення експлуататорів призвело і до репресії проти трудящих, введенню трудової повинності з кримінальною відповідальністю за будь-які відхилення від неї, тоталітарному обмеження державою заробітної плати, до введення кріпосного колгоспно-радгоспного ладу, до геноциду, насильницьким формам і функціям Радянської держави.
 А диктатура пролетаріату поступово виродилася в диктатуру партії, і диктатуру правлячої партійної еліти, генерального секретаря комуністичної партії.
 Суб'єктивний фактор привів до найважливішої особливості Радянської держави - воно знаменувало собою повний розрив між формальним позначенням її характеристик, між офіційною теорією і фактичної формою правління, фактичними функціями і іншими характеристиками Радянської держави.
 Так, наприклад, на різний лад переспівують в навчальних курсах з теорії держави і права ідеї про «відмирання» держави в процесі побудови комуністичного суспільства, про те, що соціалістичне Радянська держава - це «полугосударство». І все це відбувалося на тлі величезного зміцнення і розвитку Радянської держави, особливо його репресивних, каральних структур, переростання в тоталітарне, «партійне» держава, де зрощувалися і інстітуально, і персонально партійні та державні організації, посади, владні структури, в тому числі армія , органи безпеки.
 А що прикривають ці реальні процеси формальні теоретичні твердження, декларативні заяви, демагогія будувалися на примітивних, вульгарних схемах. Наприклад, про відмирання держави і тим самим про тимчасовий характер непорівнянної ні з яким буржуазним суспільством жахливої експлуатацією Радянським державою трудящих (вилучалися і огосударствлялісь 70 відсотків результатів праці), насильством в системі ГУЛАГу, в організації сільськогосподарської праці і в інших тяготи реального суспільного життя. Стає зрозумілим і демагогічне твердження про тимчасовий характер деяких функцій Радянської держави. Це все та ж давня ідея про теодиции - часовому стражданні в ім'я подальшого розквіту, добробуту нації, народу, держави. В давнину теодицею розумілася як тимчасові страждання, послані Богом для перевірки віри, випробування віри.
 Для обгрунтування ідеї про «відмирання» держави, тобто про тимчасовий характер державних тягот, стверджувалося, що оскільки пристрій, структура суспільства будуть спрощуватися, класові відмінності стиратися, класи почнуть відмирати, то в міру цього спрощення соціальної структури суспільства буде відмирати і держава, а його регулятивну роль, наприклад, в організаційно-трудовій сфері , замінить проста звичка до праці.
 Загальносоціальні функції держави, його культурологічна цінність як політично, структурно і територіально організованого гро-ва, що забезпечує стабільність і благополуччя, при таких міркуваннях повністю втрачалися. Бо-леї того, відкрито проголошувалося, що Радянська держава - антипод буржуазному, правовому го-сударству.
 Словом, суб'єктивний фактор також грав визначальну роль у виникненні Со-радянської держави, її теоретичних обгрунтуваннях і характеристиках. І це особливо важливо для теоретичного осмислення російської державності, тому що багато теоретичні висновки, касаю-щіеся конкретних форм правління, функцій Радянської держави, спиралися саме на суб'єктивний фактор, ідеї та пропозиції, що висуваються Леніним, його прихильниками, однодумцями.
 Так, поряд з «Державою і революцією» особливо важливу практичну роль зіграли відомі «Квітневі тези» Леніна (1917).
 Саме у «Квітневих тезах» Леніним була чітко протиставлена Республіка Рад, в якій Радам повинна належати вся влада, парламентської республіки, де парламент не що інше, як «говорильня», а фактично править капітал, панують експлуататори.
 Конституція 1918 закріпила і зміцнила Радянська держава як тип держави, відкрито проголосив нерівноправність соціальних верств, використання насильства для здійснення своїх цілей, а однієї з цих цілей оголошувалася світова революція.
 За формою правління Радянська держава проголошувалося республікою. Однак це був дуже екзотичний вид республіки - в ній заперечувалося поділ влади і, навпаки, проголошувалося об'єднання всіх гілок влади в Радах, депутатський корпус яких сам приймає закони, виконує їх, контролює їх виконання.
 На цій ідеологічній основі, по суті, була створена потужна виконавча влада. Поради були організовані як єдина «вертикаль», як єдина система, зверху до низу знаходилася повністю під партійним контролем.
 Радянська держава пройшло тривалу еволюцію, в тому числі знала еволюцію і форма правління, але на всіх етапах це було партійне держава. Призначення на всі скільки-небудь значні пости (посади) проходило за рішенням партійних органів на основі так званого принципу «номенклатури». Список № 1 (на-значущих на посаді за рішенням Політбюро, Секретаріату ЦК КПРС), список № 2 (призначалися за рішенням відділів ЦК КПРС, інших партійних підрозділів) включали в себе ці посади, і закріплювали панування партії через механізм призначення «своїх людей» на ключові пости. Номенклатура № 1 і номенклатура № 2 були введені постановою Політбюро в 1925 році.
 Але це була тільки одна з особливостей Радянської держави. Ще однією була практика оформлення Радами партійних рішень або прийняття спільних рішень партійними та радянськими органами (наприклад, спільні постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР).
 Існувала й практика так званого директивного методу управління, коли особливо важливих партійним рішенням надавалося значення директиви для Рад, їх виконавчо-владного потенціалу. Підкріплювала Радянська держава і зрощування четвертої влади - засобів масової інформації - з партійної, виконавчою владою. Поставлені організаційно та ідеологічно під всеохоплюючий контроль партії (від цензури до методів організації передплати, головним обра-зом на партійні друковані видання), засоби масової інформації в цілому апологетично обслу-живали все інші гілки влади, формували утопічне, міфологічне і конформистское суспільну свідомість.
 Апофеозом зрощування партійної влади, що базується на дієвому механізмі партійної відповідальності (виключення з партії було рівносильно цивільної смерті) і державної влади, що спирається на «силові» структури, головним чином на каральні органи, була Конституція 1936 року, в якій, по суті, проголошувалася керівна і спрямовуюча роль комуністичної партії як «ядра» всіх державних та інших структур. Іншими словами, «партійне» держава отримала конституційну основу.
 На деяких етапах своєї еволюції радянська форма правління вироджувалася у фактично монархічні форми державності - одноосібну диктатуру вождя. Генерального секретаря КПРС.
 Вождизм в Радянській державі - влада Генерального секретаря партії - явив собою нові форми необмеженої, абсолютистської монархії. Породив цей принцип і нові проблеми у функціонуванні Радянської держави, особливо при передачі влади від одного вождя іншому. Радянська держава не вирішило і не могло вирішити питання легітимної, законної передачі влади, зокрема після смерті вождя (Генерального секретаря). Тому зміна особистої влади у всій історії Радянської держави завжди супроводжувалася заворушеннями, путчу, списанням тягот і непристроїв на попередньому володаря, усуненням полі-тичні суперників.
 В організації радянської форми правління особливе місце зайняло специфічне співвідношення судової влади та інших гілок влади. Як згадувалося вище, в попередніх розділах, в парламентській республіці судова влада є незалежною, самостійною, діючої виключно на основі закону. Але в Радянській державі в певні періоди відбувалося зрощення не тільки законодавчої і виконавчої влади, а й судової і виконавчої влади, а практично зрощування з партійною владою.
 У ці періоди Політбюро приймало рішення про те, які конкретні результати повинні були мати ті чи інші конкретні судові процеси, як правило, політичні, які потім штампували судові органи (це стосувалося так званих політичних процесів 20-50-х рр.., Але не тільки їх). І дуже часто в інші періоди на основі рішень Політбюро відбувалися навіть позасудові розправи.
 І як тільки зламався на початку 90-х років партійний хребет Радянської держави, система парткомів, перестала «працювати» партійна відповідальність, зникло правове, конституційне закріплення партійної влади, настільки ж швидко, в паралель, захиталося, а потім і звалилося саме Радянська держава.
 І разом з тим та своєрідна форма правління, яку явило Радянська держава, не могла б проіснувати сім десятиліть, якби вона не тільки спиралася на партійну владу, «силові», особливо каральні, структури, а й давала певні переваги в деяких областях суспільного життя . Насамперед, вона створила сильну виконавчу владу, об'єктивно необхідну настільки просторового державі, як Росія.
 Радянська держава виявилося зручною формою державності і для організації соціалістичної, тобто розподільчої економічної системи, забезпечення вирівнюючої, соціально-утриманської психології.
 Його рішеннями і примусом забезпечувалася фактична трудова повинність. Були введені кримінальні покарання за порушення трудової дисципліни, відходи з роботи, контроль за рівнем оплати праці (обмеження оплати), навіть за наявністю грошей в касі кожного підприємства, організації (так званий касовий план), збутом і постачанням. Величезна армія чиновників (працівників виконкомів Рад, його відділів) виконували функції розподільників-розпорядників ресурсів, результатів праці, матеріальних та інших благ.
 В економічній області Радянська держава виконувало, по суті, дні основні функції: господарсько-організаторську і контроль за мірою праці і мірою споживання, що відповідало ідеології і практиці соціалістичної, розподільчої системи.
 Крім того, цієї ідеології відзначало і те, що Радянська держава буквально вирощувало досить компетентні кадри, здатні афективно управляти економікою, іншими сферами, але командними, виключно адміністративними, «силовими» методами. По суті, була створена особлива популяція господарників, інших чиновників, здатних вирішувати складні завдання, абсолютно не замислюючись про витрати, соціальною ціною, жертвах.
 Таким чином. Радянська держава знаменувало собою відхід від модернізаційної тенденції Росії, консервацію архаїчних форм господарювання, особ-но в колгоспно-радгоспної сфері, організації трудової діяльності, але цей відхід в організації фор-ми правління цілком відповідав соціалістичної системи господарювання, соціальній структурі російського суспільства, забезпечував, підкріплював її.
 Політичний режим був тоталітарним - Радянська держава втручалася в усі сфери життєдіяльності суспільства, проникало в усі його пори, огосударствляло майже всі громадські організації, але разом з тим створювало практику та ідеологію соціального утриманства. При цій ідеології багато членів суспільства, погоджуючись на контроль з боку держави, розраховують і на безпосередню допомогу, турботу держави у сфері освіти, охорони здоров'я, науки, соціального страхування і навіть особистої сфері, трудової діяльності (формальна відсутність безробіття, забезпечення зайнятості), в інших областях життя суспільства.
 Радянська форма правління - і це ще одна її характеристика - дозволяла оперативно вирішувати законодавчі проблеми, хоча їх зміст мало суворо функціонально класове, соціалістичне напрямок. Здійснювалося це знову ж шляхом відходу від традиційної парламентської діяльності демократичної республіки.
 Верховна Рада СРСР (і, відповідно, вищий законодавчий орган РРФСР) збирався 2-3 рази на рік на сесії, на яких розглядалися головним чином народно-господарські плани і приймалися деякі закони. До речі, при цьому не виникало конкуренції між законодавчою діяльністю Верховної Ради СРСР і Верховними Радами республік. Навпаки, законодавча діяльність усіх законодавчих органів СРСР, як правило, була синхронізована. (Ця практика розвалилася, коли законодавчі органи СРСР і республік перейшли на постійну сесійну роботу і їх депутатам, протягом 10 місяців доводилося вирішувати одні й ті ж питання, створювати аналогічні акти - союзні і республіканські - по одним і тим же питанням: виникла конкуренція законодавчих властей по вертикалі.)
 У перервах між сесіями законодавчого органу в практиці Радянської держави законодавча влада функціонувала за допомогою указів, які приймав Президія Верховної Ради і які потім іноді формально затверджувалися на відповідних сесіях або не затверджувалися і діяли в своєму первісному вигляді указу.
 Така практика дозволяла здійснювати оперативно прориви в окремих сферах життя, головним чином технічних, технологічних, але дозволяла проводити в життя і антидемократичні, геноцидні, антигуманні, а часом і взагалі мракобесная, реакційні рішення, спрямовані проти окремих етносів, соціальних груп (зокрема, інтелігенції), проти принципів гуманізму (наприклад, Указ в 1945 р. про заборону шлюбів між радянськими громадянами та іноземцями).
 Словом, форма правління в Радянській державі, його діяльна сторона являли собою розрив між формально проголошеними і навіть конституційно закріпленими правами, цілями, ідеалами, іншими характеристиками і фактичної практикою організації і функціонування держави.
 Той же розрив відбувався і в національно-державному і адміністративно-територіальний устрій. У певні періоди проголошене федеративний устрій Росії фактично було унітарною - і це також стало однією з несообразностей Радянської держави. У цій області зберігалася «міна уповільненої дії», яку в 1920 році заклав Ленін, відмовившись від устрою держави на основі гу-Берн, повітів, замінивши це територіальний поділ на федерацію з національної приналежності її громадян.
 У пізнанні Радянської держави не можна застосовувати лише статичний підхід, розглядати цю державу як раз і назавжди дане, Незмінних освіту. Це було б не-вірним.
 Радянська держава, як і інші типи держав, має динамічні характеристики, воно еволюціонувало разом з етапами еволюції російського суспільства, в залежності від них.
 Можна виділити кілька таких етапів. «Військовий комунізм» 1918-1921 років і відповідно Радянська держава, у якого основною функцією стало насильство, придушення тих класів, соціальних груп, які не прийняли Жовтневу революцію. У державному апараті основне місце займають каральні органи, армія залучається для вирішення не тільки військових, а й господарських завдань, продзагони, комбіди, ревкоми та інші матеріальні придатки виконавчої влади набувають гіпертрофоване значення.
 Варто докладніше зупинитися на цьому етапі, оскільки він не отримав достатньої аналізу в теоретичній правовій літературі. А даремно! Саме звідти, з «військового комунізму» проистекали багато наступні особливості Радянської держави. Та й сьогодні деякі його ідеї та практи-ка, часом неусвідомлено, живлять реставраційні заклики певних політичних сил.
 Це стосується пропозицій про емісію грошей, потужного посилення регулюючої ролі держави, відновленні общинного землеволодіння та землекористування, згортання товарно-грошових від-носіння, а в цілому обгрунтування повернення до комуністичних ідеалів і утопій. Крім того, існує ілюзія, що військовий комунізм створювався за заздалегідь розробленим докладного плану, був однією з свідомих спроб побудувати комуністичне суспільство. Важливо також звернути увагу і на прояв синергетичних, самоорганізаційних розпочав у державно-правовому розвитку при «воєнному комунізмі», на зв'язок у державності соціально-економічних чинників і правових форм. Корисно нагадати і про тих кризових ситуаціях, в кото-яких виявлялася російська державність, коли хоч в якійсь мірі влада починала реалізовувати-вать утопічні комуністичні ідеї.
 Матеріали «Фінансової енциклопедії», видання 1927 року, коли було дозволено і почалося перше узагальнення військово-комуністичного досвіду існування Радянської держави, дозволяють представити реальний стан справ на етапі «військового комунізму».
 Отже, в умовах «воєнного комунізму» (1918-1921 рр..) Відбувалося розлад народного господарства, особливо фінансового. Соціальна середу на основі самоорганізаційних процесів штовхала російське суспільство в певну економічну і правову систему.
 Були потрібні величезні фінансові кошти у зв'язку з низкою обставин і подій періоду військового комунізму: ліквідацією імперіалістичної війни, громадянською війною, боротьбою з іноземною інтервенцією і блокадою, розладом державного апарату і перебудовою його відповідно з початками нового ладу.
 Державний кредит - звичайний джерело покриття витрат на подібні надзвичайні потреби зник разом з початком Жовтневої революції. Основна система державних доходів, що складається з податків, мита і доходів від державного майна та підприємств, зникла.
 За повної недостатністю звичайних доходів і зникненням державного кредиту державі зовсім не по глибоких ідеологічних мотивів (побудова комунізму), а для порятунку населення довелося вступити на шлях використання запасів, що дісталися при націоналізації промисловості і торгівлі, випуску паперових грошей і продовольчої розкладки (примусового натурального збору з селянства).
 Безперервно посилюються випуски паперових грошей все більше розбудовували грошовий обіг і робили грошову систему все більш нездатною обслуговувати народне господарство. Темп випусків паперових грошей з року в рік різко підвищувався, ще різкіше підвищувався темп приросту цін. Радянський уряд став проводити політику низьких твердих цін, забезпечуючи цей процес заходами жорсткого примусу (боротьба зі спекуляцією).
 Загалом же здійснення політики реально понижающихся цін призводило до все більшої натуралізації народного господарства. Ця натуралізація, крім повного розладу і повної невизначеності господарських відносин, призвели до скасування кредитної системи країни.
 Крім того, виразившись в області дохідної частини бюджету зникненням майже всіх грошових доходів держави за винятком випусків паперових грошей, натуралізація господарських відносин призвела до того, що бюджет перестав давати уявлення про ті реальні ресурсах, якими державна влада могла розташовувати.
 Безперервне знецінення валюти та натуралізація господарських відносин, діючи Коеволюційний, спільно, призвели до того, що бюджет в період військового комунізму втратив своє головне значення.
 У цій обстановці державні установи збільшували обсяг і завдання своєї діяльності не у відповідності з тими обмеженими засобами, якими державне господарство мало в своєму розпорядженні.
 Викладена еволюція фінансової системи - зникнення грошових податків, розлад бюджетного господарства, натуралізація господарських відносин, продрозкладка - виглядали об'єктивні наслідки заходів рево-люціонной влади, які абсолютно не малися на увазі і не ставилися як мета *.
 * Фінансова енциклопедія. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 1075.
 Об'єктивний стан речей в кожен даний момент, зі свого боку, викликало нові заходи і обумовлювало появу нових ідей і логічних схем, але продовжували враховувати і спиратися на складаються тенденції.
 Проте спроби встановити взаємовідносини держави з селом на основі товарообміну опинилися в цих умовах невдалими. Необхідність же забезпечити успіх примусових заготовок (продрозкладка), осуществляющихся державною владою, змусили заборонити приватний товарообіг з селом. Відбулася фактична ліквідація товарно-грошових відносин і методи товарного господарства були замінені безпосереднім регулюванням господарських відносин (виробництва і розподілу) в централізованому порядку. Стали розроблятися навіть штучні трудові оцінки благ.
 Скінчилися також невдачею спроби впорядкувати в 1918-1919 роках систему місцевих бюджетів, а спроби упорядкувати грошовий обкладання в містах - з огляду повної націоналізації промисловості, заборони приватної торгівлі та натуралізації господарських відносин - кінчається зникненням усяких податків, крім продрозкладки.
 У результаті, до кінця воєнного комунізму, політико-правова та економічна системи стали потужним гальмом розвитку продуктивних сил, народне господарство продовжувало регресувати. Продрозверстка викликала невдоволення селянських мас. Занепало задоволення потреб освіти, охорони здоров'я, соціального страхування тощо
 Вихід був знайдений, як відомо, тільки на шляхах нової економічної політики, основні засади якої були проголошені протягом березня-травня 1921
 Держава відмовилася від продрозкладки, отримавши вигоди від введення твердого, заздалегідь точно певного податку. Замість колективної (кругової) відповідальності окремих селищ за виконання державних зобов'язань встановлюється відповідальність окремих сільських господарств. Цим актом господарям дозволяється вільний продаж продуктів в порядку вільного товарообміну і т.д. Відновлюються товарно-грошові відносини, грошова система (рубль стає надійною валютою) і інші ринкові і необхідні управлінські нововведення.
 Період НЕПу - це і новий етап у розвитку Радянської держави.
 У Радянського держави з'являються деякі нові особливості, насамперед формальна прихильність до режиму законності, необхідному для функціонування тих зачатків ринкової економіки, які складалися в період НЕПу.
 Але вже наприкінці 20-х років Радянська держава знову повертається в первинне стан машини насильства, «силовий» структури, використовуваної для повернення селянства в архаїчні колективістські форми гуртожитку, господарювання, для геноциду щодо селянства, для придушення інтелігенції, всього інакомислення.
 У 30-і роки в російському суспільстві реалізується ідеологія вождизму, панування партійного апарату, примусова індустріалізація, духовне поневолення - і Радянська держава розквітає як держава тоталітарна, партійне, його апарат повністю забезпечує культ Сталіна, його переростання і, додамо, переродження у фактично абсолютистську монархію .
 Навіть Конституція 1936 року, проголосивши деякі права і свободи громадян, забезпечує панування лише однієї партії, вирішальну роль партапарату у формуванні законодавчого органу, інших структур, зберігає демагогію, зовнішній «демократичний» фасад виборчої системи та інших рис республіки.
 Наступні 50-60-ті роки позначають деякий вихід російського суспільства з ідеологічної сплячки і економічного заціпеніння, і народжують зачатки господарського реформування. Відповідно лібералізуються деякі функції Радянської держави, його зовнішньополітична діяльність. Але разом з тим зберігається і раніше розрив між формальним, зовнішнім обрамленням форми правління, інших рис, сторін Радянської держави і його фактичної практикою, особливо пов'язану з порушенням проголошеної системи прав і свобод людини.
 У 70-80-ті роки новий обвал російського суспільства в тоталітаризм, духовне заціпеніння - і все та ж архаїчна практика Радянської держави (висилки інакомислячих громадян з держави, «психушки» як засіб боротьби з інакомисленням, історично згубна для країни війна в Афганістані, духовна цензура і т.д.).
 Цей схематичний сюжет знадобився лише для того, щоб продемонст-рировать взаємозв'язок розвитку суспільства і держави, різні динамічні характеристики Со-радянської держави, її в цілому антімодернізаціонную природу. Особливо важливо усвідомити це принципове положення, коли йдеться про нинішню еволюції Радянської держави в прези-дентскій-парламентську республіку, про «зламі» радянсько-державної машини.
 Радянське го-сударство як особливий тип держави, головним чином створений і використовуваний для забезпечення влади комуністичної партії у формуванні соціалістичного суспільства, прийшло в повне протиріччя з соціально орієнтованою ринковою економікою, іншими реформами. Зміна форм власності - перехід до приватної власності, політичні реформи, плюралістичне інакомислення, свобода слова, свобода масової інформації, прагнення забезпечити реально права і свободи громадян, зовнішня політика - не тільки співпраця, а й партнерство з буржуазними державами в деяких сферах і т.п . не можуть забезпечуватися колишнім чиновницьким, бюрократичним апаратом, зосередженням всієї влади в депутатського корпусу Рад. Більше того, вся радянська державна організація російського суспільства стала обручем, який охоплював старі ідеологічні, політичні, економічні кліше, цілі, ідеали. Прийшов час для російського суспільства звільнитися від цього обруча, стіснувшего всі живі сили етносу.
 Цей процес почався і йде у важких суперечках, рішеннях, подолання. Не випадково, що барь-єром на шляху політичних правових, економічних реформ стали якраз Поради, які виступали в більшості своїй проти реформ і підписали собі тим самим історичний вирок.
 Варто на закінчення цього сюжету помітити, що спроби радянізувати державність багатьох країн також зазнали краху, не прижилися і в даний час свідчать, що освіта Радянської держави було побічним, а аж ніяк не магістральним шляхом державного розвитку людства.
 Сучасне Російську державу. Отже, Радянська держава відносно мирним шляхом поступилося місцем сучасному Російській державі.
 Яка ж його теоретична державно-правова характеристика? За своєю суттю сучасне Російське держава являє перехідний тип держави, який розлучається з реліктами радянської соціалістичної держави і еволюціонує в складних і суперечливих процесах в напрямку ліберально-демократичної держави. У тому ж напрямку еволюціонують, пройшовши через «оксамитові», «м'які» революції, і всі європейські держави колишнього соціалістичного чеського табору, співдружності.
 Нові соціальні сили: зароджується клас підприємців, приватних власників, самоорганізована інтелігенція, кваліфіковані працівники («білі і сині комірці»), фермери - формують у боротьбі з відживаючої, колишньої партійно-радянської, господарської номенклатурою політичні та економічні державні структури, які повинні виражати і захищати інтереси нових соціальних сил, в тому числі «нових росіян».
 Зрозуміло, це тільки сама загальна характеристика сучасного Російської держави. Сюди необхідно додати багато характерні особливості цього перехідного процесу: еволюційний характер «зламу» радянської державної машини, наявність великих національно-державних, релігійних, землеробських та інших проблем, аж до соціально-психологічних, проблеми геополітичні, військові (армія), збереження партій та ідеологій , тяго-теющіх до попередніх форм державно-правового життя, поява партій, спрямованих до «російській ідеї» і т.п.
 Але в цілому російське суспільство знову опинилося на черговому витку мо-дернізації як процесу переходу від віджилих, архаїчних форм господарювання, уравнительности, соціального утриманства, побуту, культури до сучасних світових стандартів якості життя, «че-ловеческого вимірювання», політико-правової та адміністративної організації суспільства, необхідним формам життєдіяльності і навіть виживання етносу в умовах гострих і складних технологій, ядерних, хімічних, медико-біологічних виробництв, серед проблем екологічних, інформаційних і т.д.
 Сучасна модернізація Росії, в тому числі і в державно-правовій сфері, - це відповідь по суті на історичний виклик XXI століття.
 І для опису, пояснення і прогнозування в рамках теорії держави і права сучасного етапу російської державності слід перш за все відповісти на питання від чого, власне, - нехай болісно і важко, у суперечках і боріннях - йде на порозі XXI століття російська державність.
 Вона йде від тотальної розподільної системи, заснованої на руйнівної економіці з її нестримної тратою сировинних і трудових ресурсів народу, з нескінченними гріхами перед нормальним середовищем її проживання - цим необхідною умовою існування майбутніх поколінь росіян.
 Росія пориває з колгоспно-общинної організацією аграрного праці та побуту, що забезпечує привілеї для небагатьох і рівність у злиднях для більшості, а заодно ще й деградацію найціннішого, що є в суспільстві - інтелектуального, морального, та й фізичного потенціалу самих працівників.
 Іде вона і від безініціативного, отупляющее соціального утриманства, що перетворює людей з працівників в жалюгідних побірушек.
 Розриваються пута мілітаризації економіки, які затримали на десятиліття розвиток культури, науки, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення - цих основ духовного і фізичного благополуччя народу. Конверсія стає не просто технічним та структурним перебудовою виробництва, а засобом позбавлення від пут мілітаризму.
 Російське суспільство усвідомило, що виробництво продукції заздалегідь визначеної державним народно-господарським планом, розпорядчим, що і коли випускати, кому і що поставляти, веде до при-писки, розкраданням, хабарам, забуттю інтересів споживачів, ганебного якості товарів і послуг, і в кінці решт до глибокого пошкодження вдач. Таке виробництво може існувати лише в системі державного примусу, тотального контролю та обліку, в якій штучно і обтяжливо для народу зайняті мільйони чиновників. Сучасне Російське держава відкидає і цю систему виробництва і контролю, зберігаючи лише необхідні статистичні та облікові функції для виконання загальносоціальних функцій, для створення нормальних економічних умов, для розумного регулювання виробництва.
 Російська держава пориває з вульгаризованими відносинами власності: приматом державної власності, з приниження інтелектуальної власності.
 Іде Російська держава і від обслуговуючої цю економіку політико-правової системи, десятиліттями під прикриттям Рад, демагогії, соціальної утопії, свавілля, «телефонного права», насильства і страху, підпирають владу однієї партії, яка обіцяла всього народу в майбутньому благополуччя, але в сьогоденні дала нечувану владу і привілеї своєї верхівці да жирні шматки з панського столу своєму апарату.
 Іде Російська держава і від насаджуваної десятиліттями ідеологічного однодумності, яке забезпечувалося цензурою, кримінальним переслідуванням інакомислення, духовним гнітом, а часом і махровим мракобіссям, обскурантизмом з боку відібраних жерців соціальної утопії. Іде вона і від бездумного применшення моральних начал релігії, знищення християнської традиції «порятунку полеглих», допомоги незаможним, милосердя, гуманізму, самобутньої культури народу.
 Державність Росії, яка довгі роки була радянською, і тільки на словах - федерацією, фактично заганяла в глухий кут відносини центру і місць, національно-культурний розвиток народів і народностей Росії, і насамперед російського народу. Сучасне Російське держава пориває і з цією історично невдалої формою правління і державного устрою.
 Багатонаціональний народ Росії, по суті, рятується від катастрофи, бореться за своє виживання в новому ядерному, космічному, інформаційному світі, йде від системи, яка прирекла його на духовне і фізичне вимирання.
 Але от куди йде в сучасному модернизационном пориві Російська держава?
 Або інакше, що означає конкретно зміст сучасного витка модернізації для Росії, в тому числі для державно-правової організації суспільства, - це питання вже давно звучить в суспільстві, по-житейськи глибоко хвилює багатьох людей. І затримка з відповіддю створює духовний вакуум, який прагнуть заповнити лукаві або просто неосвічені прихильники різних дезінтегрується суспільство соціальних схем і умоглядних конструкцій.
 Відповіді типу «Росія повертається в капіталізм», «йде особливим російським шляхом», «відроджує православ'я, самодержавство, соборність, народність», «оживотворяє російську ідею чи ідею євразійства» і тому подібні є невірними по суті та й розколює суспільство па ворогуючі, аж до смертовбивства, сторони.
 Відповіді типу «Росія будує правову державу», «проводить економічні реформи», «здійснює ліберально-демократичні перетворення» є вірними, але відображають лише окремі сторони того великого переломного процесу, який переживає в даний час країна, і також не цілком задовольняють суспільство.
 Суспільство шукає ідею, яка несла б знання, ідеал народного об'єднання, злагоди і зміцнення держави, вірно відображала б реальні суспільні інтереси, захищала б права і свободи людини, - словом, кликала суспільство до соціального, економічного, політичного, духовного єднання, та й просто до побутового благополуччю і надійному пристрою за критерієм сучасних світових стандартів.
 Такою ідеєю може з'явитися тільки ідея модернізації Росії, що означає, підкреслю ще раз, перехід країни від сформованих архаїчних, застарілих, гіперболізованих демагогічних традиційно-колективістських громадських форм до життєдіяльності але найвищим стандартам, виробленим людством і втіленим в найбільш розвинених країнах, де на їх основі забезпечують мир, права і свободи людини, громадянина, процвітання, порядок і стабільність для громадян. Загальнонаціональну ідею намагаються намацати, визначити і зараз на найвищому рівні керівництва країною. Для цього здійснюється аналіз дискусії про загальнонаціональну ідею, яка йде в суспільстві, готуються публікації на цю тему. У тому ж ключі готується доповідь про розвиток громадянського суспільства. Все це пов'язується з розробкою стратегічних планів розвитку країни. «Настав час, - зауважує Г. А. Сатаров, - прояснити шлях, по якому йде Росія, відповідати на питання: що ми хочемо, куди ми йдемо?» Він же вказує на юридичні підстави таких досліджень. Працювати над такими політичними питаннями - прямий обов'язок адміністрації Президента. За Конституцією завдання Президента - визначення розвитку країни, суспільства *. При цьому Г. Сатаров великі надії покладає на співпрацю в цій роботі з науковою громадськістю.
 * Сатаров Г. Прийшов час визначатися / / Вечірня Москва. 1997. 18 липня.
 Отже, потреба у визначенні стратегії розвитку російського суспільства і держави дійсно існує, усвідомлюється, що констатує і сам Г.А. Сатаров, згадуючи про свої обговореннях цієї проблеми з сучасними російськими підприємцями. Але варто було б при її вирішенні враховувати і попередній досвід - ідею модернізації як ключову в державно-правовому розвитку російського суспільства.
 Сучасне втілення ідеї модернізації в життя - не якийсь новий соціальний експеримент над росіянами, вже пережили сімдесятирічні спроби впровадити в їх побут, душу, звичаї, трудову діяльність комуністичну утопію. Модернізація російської державності-це органічне продовження трьохсотрічних зусиль, які робилися в XVIII столітті Петром Першим, в XIX столітті - Олександром Другим, а в XX столітті такими реформаторами, як С. Вітте, П. Столипін і ін
 Нині ідея та практика модернізації - це, по суті, узагальнення та продовження всіх тих економічних, політичних і правових реформ, які були розпочаті в 1991 році, чітке визначення та позначення того вибору, який був зроблений на порозі XXI століття і продовжив трьохсотлітні прагнення.
 Модернізація - не лише засіб, а й підсумкова мета суспільних перетворень, які здійснюються в нинішньої російської державності. Для державно-правового розвитку сучасної Росії важливе значення набувають кілька основних напрямків модернізації.
 Які вони? Які конкретні сучасні стандарти визначають життєдіяльність в розвинених країнах, які основні державно-правові критерії могли бути покладені в основу модернізації Росії, і особливо в сфері державності?
 За формою правління сучасне Російське держава являє прсзідентско-парламептскую республіку, засновану на поділі влади.
 Зрозуміло, і в цій області процеси, мають перехідний період. Формування системи розподілу влади знає перехлести, коли відбувається боротьба за сфери впливу між виконавчою і законодавчою владою - між Президентом і Верховною Радою, Президентом і Державною Думою.
 Четверта влада - засоби масової інформації - вийшовши з-під ідеологічного та організаційного контролю, намагається часом встати над усіма іншими гілками влади, звільняється часом фактично від пут законності і справедливості.
 Засмучена судова система, і процедурні форми судової організації не створюють поки необхідних умов для захисту інтересів нових соціальних сил, нових тенденцій в ринковій економіці, духовного життя.
 Реалізуючи ідею поділу влади, російське суспільство підчас випускає з уваги, що цей поділ не повинно вести до безвладдя або багатовладдю, що влада єдина як державна влада, але організація цієї влади в демократичній державі передбачає її поділ за функціями у сфері управління, інших сферах.
 Не слід випускати з уваги формування в президентсько-парламентській республіці і п'ятий, президентської влади. Структури, що забезпечують Президенту виконання функцій глави держави, гаранта прав і свобод людини, проголошених Конституцією Росії, виникають об'єктивно, і їх нормальну взаємодію без дублювання з іншими гілками влади стає нагальною необхідністю.
 Формування інституту президентства в Росії відповідає загальним закономірностям сучасної общепланетарной державності - з 183 держав при ООН 130 мають президентську систему правління.
 Форма правління сучасної Російської держави отримала своє закріплення і Конституції Російської держави (1993) і стає основою для її модернізації як з організації, так і за формами діяльності. Суспільство починає жити за Конституцією - і це втішна характеристика стабільності, равновесности соціального стані Росії. Конституційна реформа завершена - і виконання Конституції та інших законів ставляться по главу кута. При цьому пряму дію Конституції має стати основою діяльності виконавчих органів влади, судових органів. Але при цьому, зрозуміло, повинні зберігатися і необхідні законотворчі роботи.
 Складною залишається характеристика сучасного Російської держави за критеріями його національно-державного та адміністративно-територіального устрою.
 Російська держава має федеративний устрій, але вельми специфічної властивості. До складу Російської Федерації входять національно-державні утворення: республіки, такі своєрідні освіти, як автономні області, автономні округи, а також адміністративно-територіальні утворення: краї, області. Республіки на національній основі - це держави, суверенітет яких обмежено відповідно до Конституції РФ повноваженнями, предметом ведення, віднесених до виключної компетенції федеральних (центральних) властей. Знає Російська Федерація спільну компетенцію центру і республік. У цій області отримав розвиток принцип взаємного делегування повноважень. Він реалізується у договірних формах між федеральними органами влади і органами влади республік (а не між Росією і суб'єктом федерації, як можна іноді прочитати чи почути).
 Таким чином, федеративний устрій Російської держави має конституційну і договірно-правову основу. Договірно-правова основа доповнює і конкретизує конституційну основу.
 Прихильники унітарного устрою пропонують повернутися до губернської і повітової формам територіального устрою. Однак при зовнішній простоті такого вирішення проблеми устрою Російської держави, його прихильники не враховують реальні національні проблеми, про які йшлося вище. Не враховують вони і зросле національну самосвідомість населення Росії.
 Разом з тим федеративний устрій не повинно вести до сепаратизму, особливо в політичній, економічній, правовій сферах, до зростання відцентрових тенденцій, при яких порушуються господарські зв'язки, права і свободи громадян (за критерієм їх національної приналежності), руйнується фінансова система і т.п .
 Політичний режим сучасної Російської держави - це ліберально-демократичний режим, який, звичайно ж, ще несе на собі тягар реліктів тоталітарного режиму (елементи загального контролю державних органів за життям громадян, фактичне збереження владних структур чиновників у сфері проживання, пересування громадян і т.п .).
 Закони не стали ще повсюдної основою політичного режиму, недостатня судовий захист прав і свобод громадян, відповідальність за порушення законний. Не ввійшло ще в практику і пряму дію Конституції, перш за все не відпрацьовані процедури прямого застосування Конституції право-охоронними органами - останні чекають, як правило, спеціальних нормативних актів, що конкретизують правові положення Конституції.
 Водночас судові органи, стаючи на позицію прямого застосування Конституції, поступово наповнюють конкретним змістом її окремі правові положення, створюють своєрідні судові прецеденти.
 Судові прецеденти в умовах конкуренції архаїчних і нових структур правової системи аж ніяк не протипоказані формуванню нової правової системи, можуть з лишком заповнювати вакуум-ми і прогалини цієї системи.
 І все ж потреба повернути всю правову, в тому числі судову систему, до потреб соціально орієнтованої ринкової економіки, насамперед потребам цивілізованого капіталізму, його новим, сучасним «народним» формам, ліберально-демократичного режиму, новим міжнародним відносинам (співпраці, взаємної підтримки) наштовхнулося в сучасній Росії на потужну протидію тих соціальних і політичних сил, які втратили в ході реформ свої привілеї, владні висоти, можливості використовувати судову систему в своїх цілях.
 Певне відставання законодавства від потреб реформування суспільства послужило причиною слабкості цих реформ, у тому числі в правовій сфері. Воно проявляється у невідповідності правової реформи потребам визначального правового впливу на економічні, соціальні перетворення.
 Стан матеріального права, головним чином, цивільного, кримінального, кримінально-процесуального, характеризується незавершеністю, фрагментарністю, суперечностями. Завдання систематизації цього законодавства вирішується погано, та й не може вирішуватися інакше, тому що Фе-деральному Збори Росії не приймає, деколи з кон'юнктурних, політичних мотивів, необ-хідних законодавчих актів. Це особливо стосується бюджетних, податкових актів, прав інвесторів, деяких конституційних законів (наприклад, про альтернативну службу).
 В цілому, як наголошується в спеціальній літературі, такий стан законодавства б'є по власності, її регулювання не досягло ще світових стандартів і повноти.
 У суспільній свідомості право власності (всіх її форм, у тому числі і приватної) утвердилось як священне, невідчужуване право. Звідси і прагнення швидше використовувати власність для швидкого збагачення, невміння зазирнути за економічні горизонти, реалізувати найважливіший конституційний принцип - «власність зобов'язує».
 Строки розгляду майнових спорів у судах нескінченно затягуються, не допомагають цьому і створення паралельної судової системи - арбітражних судів.
 У листопаді 1994 року набула чинності перша частина нового Цивільного кодексу (ГК РФ), що містить загальні положення, в січні 1996 р. - частина друга (включає в себе окремі види зобов'язань, що випливають з угод). Йде робота над третьою частиною. Деякі норми нового ЦК вже викликали запеклі суперечки. Наприклад, стаття 855 ЦК України встановлює першочерговість виплат зарплати працівникам підприємств з доходів, а потім вже розрахунки підприємства з бюджетом за податками. Фіскальні органи спробували за допомогою підзаконних актів (інструктивних листів) змінити зміст цієї норми, встановивши пріоритет розрахунків з бюджетом. Зрозуміло, що в цій суперечці відбилися протиріччя між бюджетниками (вчителі, лікарі, армія і т.д.) і виробничниками. Тепер, коли зникли обмеження на заробіток працівника, це протиріччя стало особливо гострим і Державній Думі довелося підтверджувати непорушність статті 855 ГК РФ.
 У сфері кримінального права також відбулися великі зміни: перестала бути кримінальним злочином «спекуляція» - один з найбільш масових видів злочинів при соціалізмі, були «зрівняні в правах» покарання за злочини проти державної і приватної власності. Скасовано покарання, спрямовані на забезпечення державного сектора економіки трудовими ресурсами (посилання, «умовне» засудження з обов'язковим залученням до праці) і т.д. *
 * Див про це: Пітер Г. Соломон мл. Проблеми розвитку правового ладу в пострадянській Россіі.М., 1997.С. 12.
 І разом з тим досі не прийнятий кримінально-процесуальний кодекс, що гальмує всю правову реформу, в тому числі розвиток почав змагальності в процесі, необхідну суспільству роль приватних адвокатів.
 Великі проблеми виникли і в судовій реформі. Її мета - розвинути початку незалежності судових органів, особливо у відносинах з органами державної влади. На попередньому етапі суди грали другорядну роль у розгляді скарг на незаконні дії посадових осіб і в здійсненні контрольних функцій на досудових стадіях кримінального процесу. Їх функції виконували і партійні, і радянські органи, іноді прокуратура.
 Зараз становище кардинально змінилося - «скривджені і принижені» пішли до суду. Але ката-строфическое фінансове становище судів, відсутність дієвого механізму виконання судових рішень завадило судам стати реальною третьою владою.
 Глухнуть ідеї суду присяжних *, введення інституту мирових суддів, формування місцевих судів суб'єктів Федерації - і все це відбувається, незважаючи на прийняття федерального конституційного закону «Про судову систему Російської Федерації» наприкінці 1996 року. **
 * «Проте до середини жовтня 1994 року, через 10 місяців після першого засідання суду присяжних в Саратові, дев'ять обласних судів завершили 108 судових процесів над 148 обвинуваченими» (П. Соломон мл. Указ. Соч. С. 37).
 Ряд проблем виникає і в судоустройственних сфері. Це і процедури призначення суддів, і термінів відправлення ними своїх посад, і фемінізація суддівського корпусу (жінки в 1996 році становили 58% від загальної кількості суддів).
 Обнадійливо йде справа з правової та судової реформою лише в одній області - конституційного нагляду. Конституційний суд РФ діє, йому належать вже постанови, що захищають конституційний порядок, основні права і свободи громадян, у тому числі на свободу пересування, на судові скарги, на неприпустимість оплати при здійсненні конституційних прав і ряд інших.
 Значним і помітним результатом правової та судової реформи стала зміна ставлення населення до суду, до законів. Судова процедура все частіше використовується громадянами і вже мало хто, характеризуючи себе позитивно, заявляє: «А я ні разу не був у суді». Це вже зовсім не позитивна прикмета.
 Політичний режим в даний час має нестабільний, перехідний характер. Його подальша еволюція в ліберально-демократичну бік піддається як критиці з боку прихильників тоталітарного режиму, так і схваленню з боку прихильників демократичних реформ ..
 Нарешті, функції і апарат сучасної російської держави. * Відзначимо відразу, що при вивченні теми про функції сучасного Російської держави не можна використовувати наявні на сьогоднішній день застарілі монографії, підручники з теорії держави і права, оскільки в них розглядалися головним чином функції соціалістичної держави, існуючого в умовах-ях неринковою, командно-адміністративної економіки. Вищою метою соціалістичної держави там проголошувалося побудова комунізму. Відповідно цієї мети визначалися і спрямованість, обсяг і зміст його діяльності. Тому функції соціалістичної держави були надмірно ідеологізована. Вважалося, що держава - це головне знаряддя будівництва комуністичного безкласового суспільства, тому воно безперервно повинно керувати буквально всіма сферами суспільного життя, тобто обгрунтовувалася необхідність тоталітарної держави. При такому підході суспільство, держава, економіка не розділені, складають єдиний моноліт, а функції держави не відокремлені від функцій суспільства.
 * Фрагмент написаний спільно з доцентом, к.ю.н. Т.Н. Клепцова.
 В даний час при розгляді проблеми функцій сучасної Російської держави насамперед необхідно враховувати що відбувається процес звільнення від примату ідеології над державою, а також но-ші цілі Російської держави і обумовлені ними завдання. Взятий Російською державою курс на цивілізовані зміни спрямований на перетворення, модернізацію Росії, на її демократичне оновлення і економічне відродження. Росія залишається великою державою не тільки тому, що у неї велика територія, величезні природні та людські ресурси і великий ядерний потенціал, але насамперед у зв'язку із створенням та ній умов життя, що забезпечують всім людям свободу, права, людську гідність і безпека.
 Для розуміння функцій сучасної Російської держави дуже важливим стає розмежування функцій держави і суспільства, а також облік впливу ринкової економіки на функції держави.
 У соціалістичному суспільстві при специфічному тоталітарному режимі було відсутнє чітке розмежування функцій держави і суспільства. Держава під керівництвом однієї правлячої партії («партійна держава») регулювало все і вся. Після жовтня 1917 року в Росії була зроблена історично потерпіла невдачу спроба побудувати таке суспільство, в якому безпосередніми розпорядженнями держави створюється виробництво і розподіл продуктів. При конструюванні такого суспільного ладу використовували уявлення про маси, потребують «батьківської» турботи з боку держави (державний патерналізм) і в повсякденному керівництві з боку партійно-державної еліти, визначальною цілі суспільства і здійснює це керівництво за допомогою надмірно централізованих ієрархічних державних структур управління.
 У такому суспільстві має місце державна оцінка діяльності людей (так званий державний контроль за мірою праці і мірою споживання - про це йшлося вище), при якій однією з нерозв'язних проблем є проблема визначення точних і справедливих нормативів праці і розподілу. І як наслідок цього, відсутні належні ефективні матеріальні стимули до високопродуктивної праці, панує зрівняльна психологія. Існуюча десятиліття економічна система і створювалася заради підтримки штучної розподільної і зрівняльної соціального середовища.
 У суспільстві з ринковою економікою проблема матеріального стимулювання трудової активності вирішується по-іншому. При ринкових відносинах відбувається вільне зіставлення результатів усіх видів людської діяльності (кожен пропонує свій «товар») і оцінка їх корисності за схемою «попит-пропозиція». При таких відносинах значимість людей і їх діяльності визначається не державою, а їх взаємної корисністю один одному.
 Регулююча роль держави при цьому зберігається, але сфера її дії звужується і повинні бути чітко окреслені її межі, а функції держави відокремлені від функцій суспільства. Здійснення переходу від адміністративно-бюрократичної до ринкової економіки - це грандіозна за своїми масштабами, складне завдання, яке стоїть перед Російською державою. Для її успішного рішення стають необхідними насамперед кардинальні перетворення і в світогляді росіян. Адже вони десятиліттями впи-Тива правила, що сковують їх ініціативу і підприємливість.
 З усього сказаного випливає висновок: система функцій Російської держави принциповим чином трансформується. Неко-торие функції у держави відпадають взагалі, інші істотно змінюють обсяг і зміст, а отже, і значимість самих функцій. Крім того, з'являються нові, невідомі раніше функ-ції держави. Змінюється також і співвідношення функцій в єдиній системі, яку вони утворюють.
 Змінюються в цьому зв'язку структура і діяльність апарату держави, що забезпечує ви-конання функцій. Насамперед стає ясним, що для реалізації нових функцій виявляється неможливим використання старого апарату тоталітарної держави як командно-адміністративної системи. Тому відбувається злам тоталітарних структур попереднього адміністративно-бюрократичного апарату соціалістичної держави і створення нових державних структур, насамперед реформуються органи управління економікою. Деякі міністерства взагалі скасовуються, інші перетворюються. З'являються і нові органи виконавчої влади.
 У зв'язку з новою стратегією розвитку Росії - її модернізацією, в тому числі переходом до соціально орієнтованої ринкової економіки, дійсно, важливе значення набуває нова роль Російської держави в економічному житті суспільства. Держава повинна створювати умови для вільної підприємницької діяльності, захищати всі форми власності і т.п. У цьому зв'язку виникає питання про економічну функції сучасного Російської держави. При цьому треба враховувати наступне.
 Починаючи з другої половини 30-х років в якості основних внутрішніх функцій соціалістичної держави виділялися господарсько-організаторська функція і функція контролю за мірою праці і мірою споживання. У всіх підручниках незмінно підкреслювалося, що «в міру просування до комунізму економічна роль держави посилюватиметься, у зв'язку з чим неухильно зростає роль, обсяг і складність змісту його господарсько-організаторської функції, оскільки вона має на меті створення матеріально-технічної бази комунізму». Такий підхід був відображенням фактично здійсненого в країні тотального одержавлення всіх сфер життя суспільства, включаючи і еко-номічного, насамперед сферу власності. Етатізаціі економіки вабила гіпертрофію функцій держави, причому не тільки охоронних, але і творчих, економічних. З кінця 20-х-початку 30-х років у країні склалася командно-адміністративна система, яка здійснювала чрезмер-ную бюрократичну централізацію в народному господарстві країни. Усі питання вирішувалися з центру: кому і що виробляти, кому постачати вироблену продукцію, за якими цінами і т.д. Саме тому і зміст господарсько-організаторської функції держави включалося глобальне управління економікою країни: планування, матеріально-технічне постачання, ціноутворення, асигнування коштів на розвиток галузей народного господарства, його комплексна механізація і електрифікація, хімізація сільського господарства, меліорація земель і т.д. і т.п.
 Уявлення про Радянській державі як основному знарядді будівництва нового суспільства, закріплене в преамбулі Конституції СРСР 1977 року, стало відображенням фактично здійсненого в країні одержавлення економіки (майже 90) відсотків засобів виробництва перебували і власності держави) і, як наслідок цього, - гіперболізації господарсько-організаторської функції держави. У руках держави були зосереджені найважливіші важелі управління економікою.
 Провали в економіці: «тіньова економіка», дефіцити, інфляція, спекуляція, корупція, несприйнятливість до новітніх досягнень науки і техніки, низький рівень життя - свідчили про те, що така величезна економічна ноша не під силу державі і необхідно було подолати майже забобонне повагу перед державою як єдиним, головним знаряддям управління економікою.
 В даний час прийшло усвідомлення необхідності плюралізму не тільки в ідеології, культурі і духовного життя, а й в економічному житті. Визнання різноманіття конкуруючих між собою цивілізованих форм власності, їх рівноправності (громадській, приватній, муніципальної, особистої, колективної, державної) неминуче тягне за собою розширення кола учасників прийняття господарських рішень, тобто означає на ділі перехід до саморегуляції економічного життя.
 Таким чином, однією з умов досягнення якісно нового стану російського суспільства є орієнтація на ідеї самоврядування, саморегулювання економічного життя при координуючої і в певних межах регулюючої ролі держави та різноманітності форм власності. Стимулювання господарської ініціативи та підприємливості, усвідомлене як потреба подальшого суспільного розвитку, призводить до визнання необхідності включення людей та їх колективів (об'єднань) у відносини власності, з тим щоб вони придбали положення господарів засобів виробництва, в тому числі і землі. А цьому служать приватизація і роздержавлення, які повинні в ідеалі змінити характер праці: перетворенню його з полуподневольного в істинно вільний, рухомий особистим економічним інтересом.
 Світовий досвід показує, що саморегуляція, особливо в економіці, виявляється плідніше репресивно-командних державних структур, що створюють неефективну, розподільну економіку. В основі ефективно-сті виробництва - свобода вибору людиною свого місця у сфері виробництва та обміну, свобода розпорядження продуктами своєї діяльності, свобода вибору партнерів і способів взаємодії з ними (договір, призначення ціни і т.д.). Але при цьому повинна зберігатися і соціальна роль державного-ва: насамперед соціальна захищеність пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших малозабезпечених верств населення. Держава повинна бути не тільки правовим, але і соціальним. Зміст законів має бути соціально орієнтованим. Про це йдеться і в Конституції РФ.
 Звільнення економіки від ідеології, модернізація економічної системи Росії з метою заміни витратною, дефіцитної, супермілітарізованной економіки економікою конкурентної, ринкової вимагають, таким чином, відмови від сформованих протягом семи десятиліть стереотипів у розумінні економічної ролі держави, подолання ідеологічних міфів і догм, що стосуються співвідношення державних , громадських, колективістських та індивідуальних почав в соціально-економічного життя суспільства, визнання різноманіття, рівноправності форм власності, в тому числі і приватної.
 Це аж ніяк не означає, що державі слід взагалі відмовитися від втручання в економіку, але необхідні його оптимальні межі. Критерієм таких меж може служити ступінь обліку та забезпеченості інтересів різних соціальних суб'єктів. Сучасне російське суспільство вельми неоднорідне за своїм складом. У ньому існують різні нації, класи, соціальні верстви, офіційні та неофіційні громадські організації, трудові колективи, творчі спілки тощо і т.п. У зв'язку з переходом до ринкових відносин з'являються і нові суб'єкти: підприємці, торговці, комерсанти, наймані працівники і т.д. Всі вони є носіями специфічних, властивих тільки їм інтересів.
 Тому важливо створення спеціального політичного механізму, що має канали, через ко-торие суб'єкти-носії інтересів могли б заявити про них зовні. Цьому найбільшою мірою служить ліберально-демократичний устрій держави.
 При цьому держава, отримуючи інформацію про інтереси, може і повинно якимось із них створювати сприятливі умови для реалізації, а іншим ставити перешкоди для їх здійснення, маючи на увазі, що реалізація інтересів одних суб'єктів не повинна завдавати шкоди в цілому. Держава покликана консолідувати різноманітність інтересів, не допускаючи гострого вирішення їх протиріч (наприклад, військових конфліктів, страйків). Держава видає нормативні акти і забезпечує дотримання юридиче-ських норм, регулюючих найбільш важливі питання економічного розвитку країни, а інші процеси в сфері економіки, майнових відносин, виходячи з послідовного проведення в життя принципу «дозволено все, що не заборонено», повинні протікати в режимі саморегуляції. При цьому необхідно враховувати, що зазначений принцип не поширюється на державні органи та посадових осіб. Актуально у зв'язку з цим створення особливих механізмів представництва плюралістичних інтересів у вищих органах законодавчої влади (у тому числі легального лобіювання). У цьому напрямку і йде розвиток економічної функції сучасного Російської держави, забезпечуючи зміцнення держави.
 Словом, реалістичний погляд на економічну роль держави в суспільстві призводить до усвідомлення необхідності перегляду колишніх уявлень. Господарсько-організаторська функція і функція контролю за мірою праці і мірою споживання еволюціонують в економічну функцію держави.
 При роздержавленні і демонополізації, необхідних для переходу до ринкової економіки, вирішуються питання про розміри держсектора. Як і в усьому світі, найбільш важливі, ключові галузі могли знаходитися в руках держави і тільки над ними воно здійснює безпосереднє керівництво (так звані «природні» монополії, а також казенні підприємства). Природа державного-кої власності така, що її використання ефективно головним чином для вирішення загальнонародних завдань: транспорт, зв'язок, охорона природно-екологічного потенціалу, оборона, освоєння космосу, створення комплексів, що працюють на економіку країни і цілому. Межі оптимального державного сектора і багатоукладної економіці повинні бути встановлені вищим органом державної влади. Без таких перетворень державна власність буде неминуче відтворювати командно-адміністративні механізми управління економікою.
 Російська держава стимулює в даний час (податкові пільги, кредити) виробниц-ство, інвестиції в нього. Однак треба визнати, що податкові системи ще дуже далекі від нормаль-ного пристрою, платник податків ще не став основною фігурою податкової системи, основним суб'єктом під взаімодсйствіі «громадянин-держава».
 Для вирішення цих складних завдань Російському державі необхідна сильна державна влада, насамперед у всіх трьох гілках: законодавчої, виконавчої, судової. Оздоровлення економіки Росії може бути здійснено лише узгодженими діями парламенту, що визначає пріоритетні ланки економічного розвитку, діяльності уряду в галузі реформ та Президента - глави держави. Сильна, але і легітимна виконавча влада необхідна і для подолання опору реформам, що чиниться як старим адміністративно-бюрократичним апаратом, втрачаю-щем життєвий простір, так і «знизу», тими верствами суспільства, які не бажають і боятися ра-дікальних змін, чинять опір модернізації.
 Економічна функція Російського дер-дарства, безсумнівно, дуже важлива, особливо в складний період переходу від планової, командної еко-номіки до економіки ринкової. Тому велика роль держави у забезпеченні необхідних умов для подолання кризового стану (стабілізації фінансів, зміцнення курсу рубля, створення стимулів виробничої діяльності і т.д.). Особливого значення набуває і нова функція держави, пов'язана з прокладанням трубопроводів, по яких експортується нафта і газ. Відносини з державами, по яких йде «труба», повинні виключати залежність Росії від цих держав і, навпаки, експорт енергоносіїв стає важливим засобом необхідного тиску.
 Але не менш важливо для сучасного Російської держави крім економічної функції і поява нових функцій, викликаних різними факторами суспільного розвитку: геополітичними, екологічними, розвитком науково-технічного прогресу, потребами духовного і морального вдосконалення суспільства і т.п. Зокрема, до появи нових функцій призвело освіту на місці колишнього СРСР ряду суверенних держав і поява мігрантів з числа російськомовного населення, що проживало на їх територіях, а також виникнення гострих міжнаціональних конфліктів і пов'язана з ними проблема біженців. Поява функцій захисту мігрантів, біженців, запобігання міжнаціональних конфліктів і ряд інших - ось те несподівано нове, що приносить зміна діяльної сторони Російської держави.
 У сучасній Росії велике значення набувають утворилися фінансово-промислові групи, їх боротьба за сфери впливу, переділи власності. У такі групи входять комерційні банки, великі акціонерні товариства, виробничі підприємства. Вони прагнуть захопити контроль над засобами масової інформації, просунути «своїх» людей на впливові, у тому числі урядові пости. Явище нове для пострадянської російської державно-сти. Радянська держава не знало цієї проблеми.
 На попередньому етапі в Радянському Союзі були, зрозуміло, різні угруповання. Вони формувалися за принципом земляцтва, етнічної приналежності, а в деяких союзних республіках навіть за клановими, родовим зв'язкам. Ці угруповання захоплювали і ділили партійні, радянські структури і були реальною владою в регіонах. Чого коштувала тільки одна «дніпропетровська команда» в часи Брежнєва!
 Нині в основі формування реальних фінансово-промислових структур лежать інтереси капіталу, групові інтереси, в тому числі при використанні зовнішньоекономічних зв'язків.
 І у держави виникає нова функція: примиряти зіткнення цих фінансово-промислових груп, коли вони виходять за рамки розумної конкуренції і ведуть справжні війни в процесах приватизації. Держава також повинна забезпечувати і контролювати надходження податків від цих груп, протистояти їх спробам підмінити державні інтереси своїми груповими інтересами і т.п. Важливим завданням стає налагодження взаємодії між цими групами та економічними органами держави в процесі приватизації, стимулювання виробництва і т.п.
 Особливо велике значення в умовах переходу до ринкової економіки набуває функція забезпечення соціальної захищеності громадян.
 Світовий досвід показує, що є ефек-тивні методи боротьби з безробіттям: створення державної служби зайнятості населення, усло-вий для перепідготовки робочої сили, щоб особи, що вивільняються в результаті інтенсифікації праці і ліквідації збиткових підприємств, могли б за рахунок суспільства придбати іншу соціально потрібну професію. Державна система соціального захисту включає пенсійне забезпечення непрацездатних по старості або інвалідності, виплату різних допомог, в тому числі з безробіття, багатодітним сім'ям тощо
 Для здійснення цієї діяльності в сучасному Російській державі створені спеціальні державні структури, покликані координувати роботу місцевих служб соціальної допомоги, а також надавати активний вплив на політику уряду але відношенню до незаможних. У деяких регіонах позитивно зарекомендували себе вперше створені центри соціальної допомоги найбільш нужденним, що організують безкоштовні обіди, видачу одягу, надання ночівлі та т.п. Питаннями соціальної захищеності займалося спеціально створене Міністерство соціального захисту населення Росії.
 На сучасному етапі особливо загострюється проблема соціальної справедливості. І хоча поняття справедливості має в різні історичні періоди різний зміст, змінюється залежно від багатьох обставин, все ж в конструкції соціальної захищеності - це насамперед рівність у забезпеченні спеціальними привілеями та пільгами, адресний розподіл допомоги нужденним: багатодітним сім'ям, інвалідам, людям похилого віку, дітям , жінкам і т.п. Причому забезпечення привілеями та пільгами має здійснюватися але законодавчій основі.
 І якщо при соціалістичній економіці таке забезпечення йшло по лінії так званих суспільних фондів споживання, які служили фактичним прикриттям нерівного розподілу матеріальних та інших благ, то соціальна захищеність в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки діє не тільки через різні фонди підтримки незаможних, безробітних, пенсіонерів, інвалідів , але виявляється і гуманітарна допомога через багато інші канали. Майнова диференціація в російському суспільстві існувала і раніше, але в останні роки вона різко посилилася. А з лібералізацією (звільненням) цін набула особливо гострі форми. В принципі, соціальне розшарування суспільства - явище есте-ственное і неминуче. Зрівняльна тенденція, притаманна тоталітарній державі, що не стиму-вала енергію, підприємливість людей і не спонукала їх до поліпшення результатів своєї праці. Однак держава не повинна допускати збагачення одних за рахунок пограбування інших. Правомірна лише така диференціація, при якій всі доходи отримані законним шляхом і в основному зарабо-тани працею, розумом, старанністю, ініціативою, підприємливістю.
 До функції соціальної за захищеності громадян тісно примикає функція підтримки охорони здоров'я. В умовах ринкової економіки, а також і переходу до неї держава не в змозі повністю забезпечувати державного-венную систему безкоштовної медицини, т.к. не має для цього матеріальних можливостей. Тому неминучий перехід до системи медичного страхування, кінцевою метою якого є створення такої системи організації медичної допомоги, яка б забезпечувала її своєчасність і по-височини якості діагностики та лікування.
 Для реалізації різних медичних програм та координації роботи державних медичних установ створено і діє Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації.
 Як вже зазначалося, у зв'язку з розпадом СРСР перед Російською державою виникли нові, невідомі раніше проблеми, наприклад, захисту прав со-співвітчизники, що проживають за межами Росії, у колишніх союзних республіках (близько 25 млн російськомовних). У деяких з новоутворених держав спостерігаються прояви побутового націоналізму. Нерідко національна ідея експлуатується таким чином, що незадоволеність умовами життя знаходить вихід в національній нетерпимості і навіть гострих міжнаціональних конфліктів. У зв'язку з цим, як згадувалося вище, у Російської держави з'являється нова функція запобігання міжнаціональних конфліктів і захисту біженців, організації системи зайнятості та соціального забезпечення мігрантів. Держава не може залишитися осторонь від їх потреб та зобов'язано проявити про них турботу. Потрібна також правова регуляція потоків переселенців з урахуванням можливо-стей і потреб територій, турботи про мігрантів.
 Характерний для сучасної епохи науч-но-технічний прогрес (інформація, атомна промисловість, інші нові технології), викликаний-ний їм зростання масштабів впливу людини на природу супроводжується негативними наслідками: виснаженням сировинних ресурсів, забрудненням грунту, атмосфери, водного середовища, перевищенням природного радіаційного фону і т.п. Подібні явища в цілому являють погіршення середовища існування, якості життя людей і неминуче тягнуть підвищення захворюваності та смертності, створюють демографічна криза. У зв'язку з цим пріоритетного значення набуває екологічна функція Російської держави, або, як її ще називають, функція охорони природи або довкілля.
 Мета цієї функції полягає в тому, щоб забезпечити відповідальне ставлення до природи, запобігти знищення середовища проживання, крах цілих екологічних систем, що створює в кінцевому рахунку загрозу самому існуванню людства - так сьогодні голосують екологічний імператив. Екологічна функція передбачає цілий комплекс заходів, спеціально розроблених і проведених в життя компетентними державними органами. Це і встановлення гранично допустимих концентрацій різних забруднюючих речовин у грунті, воді, повітрі, і контроль за їх дотриманням, і відповідальність (матеріальна, адміністративна, аж до кримінальної) за порушення екологічних правил, за шкідливі викиди, скупчення нечистот підприємствами та організаціями і т. д. Сюди ж відноситься і розробка науково обгрунтованих заходів щодо раціонального використання сировинних ресурсів та забезпечення відтворення природних багатств, створення виробництв з утилізації відходів, переоснащення діючих заводів і фабрик в екологічно прийнятні. Сюди ж відноситься і підготовка фахівців з проектування екологічно чистих підприємств, розвитку «чистого» землекористування, заходи щодо збереження популяцій тварин, рослин, а в разі необхідності - оголошення окремих регіонів «зонами екологічного лиха» та проведення надзвичайних заходів для відновлення екологічного благополуччя.
 У перехідний період значних змін зазнає діяльність Російської держави в духовній сфері. Протягом попередніх семи десятиліть держава здійснювала функцію, звану культурно-виховної. Ця функція прикривала тотальне втручання держави в духовну, моральну, релігійне життя суспільства. Її суттю була боротьба з інакомисленням і насадження марксистської ідеології. Ця ідеологія оголошувалася державною. У колишньому СРСР існувала єдина система народної освіти, яка забезпечує безкоштовну загальноосвітню і професійну підготовку громадян. Ця сис-тема служила комуністичному вихованню та утвердження однієї офіційної ідеології. Освітою, вихованням, розвитком культури громадян займалися державні органи, що працюють під керівництвом КПРС. Засоби масової інформації - друк, радіо, телебачення - також контролювалися єдиною правлячою партією. Вищою метою суспільного виробництва проголошувалося найбільш повне задоволення матеріальних і культурних потреб людей. Однак, як свідчать факти, реалізація цієї мети не було досягнуто, а, навпаки, звелася до формування утопічного і міфологізованого свідомості російських громадян.
 В умовах деідеологізаніі суспільства і департизації державних органів культурно-виховна функція держави змінюється функцією державної підтримки освіти, науки, культури, морального і культурного відродження. Принаймні повинна змінюватися такою функцією. Але відверто треба визнати, що до її реалізації ще дуже далеко. У Російській державі поки не стали пріоритетними ідеї та практика підтримки культури, науки, освіти. І ця недалекоглядна політика може з часом мати найтяжчі наслідки. Умови ринкової економіки та перспективи науково-технічного прогресу висувають все більш високі вимоги до професіоналізму і компетенції працівників, а отже, до навчання і освіти. На перший план висувається не ідеологічна політико-виховна робота, а придбання необхідних знань, вироблення трудових навичок і культурного спілкування відповідно до життєвими устремліннями кожної людини. При цьому виховне, моральне, патріотичне зміст не тільки зберігається, а й зростає.
 Для сучасного етапу характерний відмови від надмірної централізації у справі виховання та освіти. Наслідком цього стала поява різних шкіл (релігійних, національних, спеціалізованого з окремих предметів), гімназій, ліцеїв та інших навчальних закладів, у тому числі і приватних, платних, що не вимагають державного фінансування, з індивідуальними програмами навчання, не затверджуються державою. Вищим навчальним закладам надано самостійність у вирішенні таких питань, як затвердження навчальних планів, програм з навчальних дисциплін, термінами навчання та ін Бюджетне фінансування державних навчальних закладів має зберегтися, але в перспективі передбачається поступовий перехід до введення часткової плати за навчання, наприклад за отримання другого вищої освіти.
 У сучасних умовах значними стають такі прояви активної ролі держави, як діяльність з забезпечення науково-технічного прогресу, підтримки науки та інформаційного обслуговування. Підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці в сучасних умовах будуть неможливі без широкого використання досягнень науково-технічної революції, впровадження нових, прогресивних, економічних і безвідходних технологій, комп'ютеризації тощо
 Російська держава прагне забезпечити умови, необхідні для розвитку науки, особ-ливо фундаментальної, яка не дає швидкої віддачі, але без якої неможливий прогрес. Необ-ходимо бюджетне фінансування наукових досліджень, міцна правова база для оперативного і ефективного використання у виробництві відкриттів і винаходів, а також захисту інтелектуальної власності. Одночасно науковим і культурним установам необхідно надати можливість самостійно заробляти кошти для свого розвитку, щоб вони могли вижити в дуже складних економічних умовах, коли держава не в змозі на колишньому рівні забезпечувати їх фінансування.
 У сучасному світі спостерігається загальна тенденція до зростання ролі інформації, яка є найважливішим продуктом суспільного виробництва. Досягти сучасного рівня цивілізації може лише держава, що має найбільш точною і повною інформацією, швидко і ефективно освоює її для досягнення загальнолюдських цілей. І в цьому відношенні багато робиться сучасним Російською державою.
 У зв'язку з науково-технічним прогресом традиційні форми інформаційного обслуговування (бібліотечне, довідкове, кодифікаційної) доповнюються на сучасному етапі інформатизацією на базі ЕОМ (комп'ютеризацією), що веде до створення в країні умов для збирання та обробки всіх видів інформації. У цьому зв'язку розробляється інформаційна політика держави, створюється організаційно-правовий механізм управління інформаційними процесами, забезпечується безпека роботи автоматизованих інформаційних систем в со-четании з вільним доступом користувачів інформації до різних баз даних. Для юристів особливе значення має використання ЕОМ для накопичення та обробки правової інформації (інформаційне забезпечення правотворчої діяльності, систематизація нормативно-правових ак-тов і т.п.).
 Поява світових систем комунікацій на основі об'єднання комп'ютерної тех-нології, зв'язку і телебачення, так званих «мультимедіа» або «інформаційних шосе» в XXI століття, зажадало нового і великої уваги держави для захисту конституційних прав громадян (свободи слова і т. п.) і моральних інтересів суспільства, особливо дитинства та юнацтва, принаймні, державне втручання в цю сферу виявилося дуже суперечливим і скрутним.
 Велика також роль засобів масової інформації, які називають четвертою владою, маючи на увазі їх здатність чинити серйозний вплив на громадську думку і навіть формувати нею, і тим самим впливати на суспільні відносини. Однак в умовах лібералізації цін виникла загроза для виживання преси, та й інші засоби масової інформації виявилися у важкій ситуації. Держава на період переходу до ринкових відносин може здійснювати заходи правового та економічного захисту засобів масової інформації, обмежуючи диктат виробників паперу і монополію розповсюджувачів друку. Для координації діяльності державних органів, що здійснюють розглянуті вище функції в Російській Федерації створені органи освіти, науки і технічної політики, культури, Російський Комітет з друку. Федеральна служба телерадіомовлення.
 Однією з найважливіших внутрішніх функцій Російської держави є функція захисту прав людини, охорони прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку. Аналогічна але назвою функція і раніше завжди вказувалася в числі основних внутрішніх функцій соціалістичної держави. Проте насправді, в умовах тоталітарного режиму допускалися свавілля і беззаконня щодо громадян, масові репресії у сталінський період, переслідування інакомислячих та інші порушення прав і свобод людини.
 В умовах формування в нинішніх умовах правової держави, вільного громадянського суспільства особливого значення набуває створення надійних механізмів захисту нрав і свобод людини, насамперед забезпечення його безпеки. Життя, здоров'я, честь і гідність, всі форми власності (у тому числі й інтелектуальної) та інші політичні, економічні вдачі і свободи, встановлені прийнятої в кінці 1991 року російської Декларацією прав і свобод людини і громадянина, а також міжнародними пактами, до яких приєдналося Російська держава, підтвердивши виконання міжнародних зобов'язань, що випливають з договорів та угод колишнього СРСР, повинні надійно охоронятися державою.
 Конституційний суд і судова система Російської Федерації, очолювана Верховним судом, система органів прокуратури, на чолі якої стоїть Генеральна прокуратура РФ, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, спеціальні структури, що забезпечують безпеку Росії - це ті державні органи, які покликані, кожен у рамках своєї окресленої законом компетенції, забезпечити законність і правопорядок, боротьбу із злочинністю, порушеннями прав людини та правового режиму роботи органів державної влади і управління. Загальна мета такої діяльності - подолання правового нігілізму, поширеного в російському суспільстві. Нової і важливою функцією Російської держави стала діяльність щодо забезпе-чення цілісності держави, подолання сепаратистських тенденцій, з розвитку федералізму, відновлення конституційного порядку на основі прямої дії Конституції РФ в необхід-екпортувати ситуаціях.
 Разом з тим при характеристиці всіх внутрішніх функцій не слід ставити-ся на шлях їх апологетики, не враховувати, що багато з цих функцій існують в потенції, в ідеалі, а насправді, будучи діяльною стороною сучасної Російської держави, зустрічають великі труднощі, протиріччя .
 На сучасному етапі суттєво видозмінилися і зовнішні функції Російської держави. Це викликано не тільки почався переходом до багатоукладної ринкової економіки, але також зміною цілого ряду внутрішніх і зовнішніх геополітичних, ідеологічних та інших чинників: усуненням керівної ролі КПРС, деідеологізацією внутрішньої і зовнішньої політики, розпадом СРСР, зміною суспільного ладу в колишніх соціалістичних країнах Східної Європи.
 Нові реалії, нові відносини з колишніми союзниками і супротивниками викликали появу нових зовнішніх функцій держави, а також істотну модифікацію деяких з вважалися раніше традиційними, звичними. Зовнішня політика невіддільна від внутрішньої, є її продовженням, тому попередні сім десятиліть зовнішня політика і зовнішні функції держави формувалися під визначальним впливом марксистсько-ленінської ідеології, якої віддавався пріоритет в умовах партійного керівництва державою з боку КПРС, а державні інтереси нерідко відсувалися на другий план. Основними зовнішніми функціями держави оголошувалися функції економічного і політичного співробітництва та взаємодопомоги з країнами соціалізму і функція підтримки національно-визвольного руху та співпраці з країнами, що розвиваються соціалістичної орієнтації. Міждержавні відносини з цими групами країн були об'єднані ідеологією і загальними цілями і завданнями побудови соціалізму і комунізму, боротьбою проти капіталізму, а також месіанським ідеями про світову революцію. У результаті багато важливі питання у відносинах з цими країнами вирішувалися кулуарно, у вищих сферах радянської партійно-державної еліти, ідеологічним союзникам виявлялася практична безоплатна допомога, а торгівля з ними не завжди велася на взаємовигідній основі, що не відповідало інтересам держави.
 Однією з головних цілей сучасної зовнішньої політики Російської держави є інтеграція Росії у світову цивілізацію і світогосподарські економічні зв'язки при обов'язковому захисту державних, національних інтересів Росії. Тому одним з її напрямків є перехід від зовнішньоекономічного співробітництва з ідеологічними союзниками, характерного для попередніх десятиліть, до рівноправного зовнішньоекономічним партнерству на взаємовигідній основі, при якому партнерам не нав'язуються ідеологічні моделі. У зв'язку з цим у Російської держави відпали дві названі раніше функції: братерського співробітництва з «соціалістичними» країнами і підтримки національно-визвольних рухів. Ідеологія більш не затуляє національних (геополітичних і економічних) інтересів Росії, яким відповідає налагодження широкомасштабного партнерства з різними країнами. Але, зрозуміло, збереження і забезпечення гуманізму в зовнішній політиці, перешкоджання агресії, воєн, пріоритет політичних методів вирішення конфліктів, захист держави залишаються вмістом зовнішньополітичної діяльності Російської держави.
 Раніше країни, що входять в «соціалістичну» систему (Чехословаччина, Польща, Угорщина тощо), здійснювали координацію своїх господарських планів, зовнішньої політики, а також створили спільну систему обороноздатності. Організаційно ця діяльність здійснювалася в рамках РЕВ (Ради Економічної Взаємодопомоги) та Варшавського Договору при явному керівництві з боку СРСР.
 У результаті нових геополітичних реалій їх взаємини перейшли в іншу площину і будуються тепер як відносини між повністю незалежними і рівноправними суб'єктами міжнародного права і переведені на нову основу - взаємних розрахунків, взаємної вигоди.
 Багато країн Африки, Азії та Латинської Америки (Ангола, Мозамбік, Гвінея-Бісау, Куба та ін.) роками отримували від держав-членів РЕВ економічну і технічну, в тому числі військову, допомогу переважно на безоплатній основі. Сучасне Російське держава, орієнтуючись на ринкову економіку і плюралістичну демократію, відмовилося від експансіоністської і ідеологізованою зовнішньої політики. У зв'язку з цим воно припинило фінансування інших держав, провідне до розтрати ресурсів країни. Відмовившись від підтримки помилкових принципів могутності, держава перестала здійснювати так звану «допомога країнам, що розвиваються». Однак це не повинно служити пре-пятствіем для укладення з цими державами економічних і торговельних угод як з одно-правних партнерами. У відносинах з цією групою держав повинен бути здійснений перехід від кредитного принципу співробітництва до взаємовигідної комерційному. Таким чином, можна констатувати, що Російська держава здійснює функцію переходу від зовнішньоекономічного співробітництва з колишніми ідеологічними союзниками до зовнішньоекономічного партнерства.
 Необхідно також відзначити, що після розпаду СРСР і утворення на його території ряду незалежно держав, що претендують на повноцінне членство у світовому співтоваристві, в тому числі і в ООН, у російської зовнішньої політики з'явилося нове пріоритетний напрямок - встановлення дружніх відносин з усіма колишніми союзними республіками, а не тільки з увійшли в СНД (Співдружність Незалежних Держав). Росія прагне здійснити сучасне деідеологі-зирование добросусідство з усіма країнами так званого «ближнього зарубіжжя». Для установле-ня таких зв'язків у російському Міністерстві закордонних справ створено спеціальний департамент.
 Принциповим чином змінюються також взаємини Росії з розвиненими країнами Запа-так. Від колишнього СРСР Російському державі дістався важкий ідеологізованої спадщина по ряду напрямків зовнішньої політики. Основним завданням є тому відмова від конфронтації, ост-рого протистояння у відносинах з колишніми ідеологічними супротивниками. У зв'язку з цим зовн-няя політика Росії кардинально змінюється, хоча у світовому співтоваристві Російська держава при-знанні продовжувачем (але не правонаступником, як іноді неправильно називають) колишнього СРСР. наприклад, зайняло його місце в Раді Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, всій системі дипломатичних відносин. Країни Заходу більш не розглядаються як противники Росії, і перед Російською державою стоїть завдання за допомогою таких державних структур, як Міністерство закордонних справ, Міністерство економіки, через взаємні домовленості встановити якщо не дружні стосунки з розвиненими країнами, то хоча б домогтися взаєморозуміння і взаємовигідного економічного партнерства . При цьому кожна країна виходить зі своїх інтересів і не повинна нав'язувати партнерові будь ідеологічні догми. Відбувається також встановлення нормальних зв'язків з тими країнами, зближення з якими раніше заважали ідеологічні міркування, наприклад з ПАР, Ізраїлем. Вони теж стають серйозними діловими партнерами Росії, т.к. існує обопільна зацікавленість у налагодженні тісних взаємовигідних связей.
 Звичайно, взаємини Російської держави з розвиненими країнами Заходу в чому залежать від того, наскільки успішно будуть вирішуватися внутрішні, особливо економічні, проблеми Росії: чи буде здійснений вихід з економічної кризи, досягнуті фінансова стабілізація і політична стабільність. Разом з тим в області зовнішньої політики Росія повинна перешкоджати наближенню до її кордонів потенційних супротивників (розширення НАТО на схід).
 На сучасному етапі розвитку у Російської держави з'являється також нова зовнішня функція державної підтримки іноземних інвесторів. Росія зацікавлена в участі західних партнерів у процесі створення ринкової економіки, використанні капіталовкладень за кордону, а також допомоги міжнародних економічних і фінансових організацій, наприклад Міжнародного валютного фонду (МВФ), Все-мирного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Залучення іноземного капіталу необхідно для того, щоб успішно впоратися з економічними і фінансовими труднощами, щоб не загинула фундаментальна наука, для якої необхідні значні кошти, відсутні зараз у держави, щоб не припинилося розвиток практичної медицини і т.п. Але іноземні інвестиції важливі не тільки тому, що вони забезпечують приплив капіталів. Вони потрібні і для передачі досвіду управління, технологій та професійної підготовки робітників. Разом з тим це напрямок не повинно вести до применшення досвіду Російської держави, до перетворення його у великий придаток інших країн.
 Таким чином, необхідно масштабне ділове співробітництво, яке до певної міри стримується невпевненістю західних підприємців у стабільності внутрішньополітичної ситуації в Росії. Крім того, умовою для іноземних інвестицій є сприятлива податкова політика. Тому потенційним іноземним інвесторам, готовим зробити солідні вкладення в російську економіку, уряд Росії надає надійні гарантії, що дають їм почуття впевненості. Політична нестабільність суттєво шкодить діяльності інвесторів.
 Для вирішення всіх цих питань потрібна солідна законодавча база, тобто прийняття законів, спрямованих на залучення та ефективне використання іноземних матеріальних і фінансових ресурсів, передової зарубіжної техніки і технологій, а також управлінського досвіду, функціонування ринку цінних паперів, нерухомості. Потрібні закони, що встановлюють такі норми валютного регулювання, експортні тарифи і податки, які б стимулювали західні інвестиції. При цьому необхідні і гарантії від зміни законодавства, якщо в майбутньому умови інвестування погіршаться. На цей випадок повинні бути передбачені компенсації та відшкодування збитків. І все це не повинно здійснюватися на шкоду російському суспільству, державі. Основну роль тут може зіграти прийняття Податкового кодексу.
 Необхідно підкреслити, що взаємовигідне партнерство з різними країнами та інтеграція Росії в міжнародне співтовариство аж ніяк не означають забуття нею власних геополітичних, економічних та інших національних інтересів. Росія дозріла для нормального партнерства, а в перспективі і для союзництва з усім цивілізованим світом на основі прихильності загальним цінностям демократії, прав людини, міжнародної стабільності. Проте з цього не випливає, що в результаті вона повинна втратити свою національну специфіку і принести в жертву свої стратегічні інтереси. Будь-яка держава прагне зберегти індивідуальний характер, своє національне обличчя. У відносинах з розвиненими країнами Заходу Росія не повинна грати роль молодшого партнера, хоча за кордоном, безсумнівно, є кола, зацікавлені в тому, щоб вона втратила своє значення потужної держави, що займає ключове положення на величезному євразійському просторі. Тому нові відносини з колишніми ідеологічними союзниками і супротивниками не означають повної безконфліктності. Завдання зовнішньої політики Росії полягає у вирішенні всіх питань мирним шляхом, але при жорсткому відстоюванні власних інтересів.
 На сучасному етапі зазнає змін і найважливіша постійна зовнішня функція захисту Вітчизни. Раніше масштаби її здійснення багато в чому визначалися ідеологічними установками гострого протиборства соціалістичної і капіталістичної світових систем і можливою небезпекою агресивних воєн. Тому весь потенціал вітчизняної економіки, новітні досягнення науки і техніки в першу чергу використовувалися для підтримки такого рівня військової промисловості і збройних сил колишнього СРСР, який, на думку партійно-державного керівництва, гарантував би військову могутність країни. Така оборонна доктрина обумовлювала величезні витрати на військову промисловість, мілітаризм країни. Надмірні військові витрати важким тягарем тиснули на економіку.
 В даний час у зв'язку з що відбулися в світі змінами небудь конкретного-державний джерело небезпеки для Росії відсутня. Однак це не означає, що безпека країни повністю і назавжди забезпечена, оскільки зберігаються суперечності між геополітичним та економічним інтересами різних країн. Та й ідеологічне протистояння з деякими країнами вимагає постійної пильності. Тому непорушною турботою Російської держави, насамперед Міністерства оборони Російської Федерації, є збереження армії на рівні, необхідному для забезпечення російських інтересів і повної безпеки країни. Однак на зміну кількісному паритетом озброєнь повинен прийти якісний паритет безпеки, тобто забезпечення оборонного військового потенціалу, мінімально необхідного для гарантованої безпеки. Ця доктрина отримала назву доктрини «достатньої оборони». Вона припускає значне скорочення витрат на озброєння, а також конверсію військової промисловості, що залишилася від протистояння із Заходом, проведення військової реформи для створення професійної армії, проведення інших перетворень.
 Особливості сучасного етапу такі, що світ впритул зіткнувся з реальною загрозою виживанню людства в цілому. У цих умовах дуже важливе значення набувають гуманістичні та демократичні функції держави і особливо діяльність по збереженню світу, запобіганню війни, роззброєння, ліквідації ядерної та іншої зброї масового знищення. Слід від-мітити, що в попередні десятиліття аналогічна багато в чому діяльність держави традиційно називалася функцією боротьби за мир і мирне співіснування держав з різним суспільним ладом, але в процесі її здійснення реалізовувалися такі основні вимоги зовнішньої політики колишнього СРСР, як «забезпечення сприятливих міжнародних умов для зміцнення позицій світового соціалізму і побудови комунізму в СРСР ». Звільнення зовнішньої політики Російської держави від зайвої ідеологізації призводить до модернізації цієї функції. Невідкладна завдання, що стоїть в цьому зв'язку перед державою, полягає у відмові від конфронтації, характерною для попередніх років, і пошуку взаєморозуміння у відносинах з іншими країнами. Інтереси людства вимагають, щоб шляхом взаємних домовленостей була виключена можливість ядерної катастрофи і зупинена недешева для всіх країн гонка озброєнь. Прийняття взаємоприйнятних рішень з цих питань сприятиме переходу від сверхвооруженіе до достатнього сучасному потенціалу швидкого реагування, що пов'язано зі згаданою вище конверсією військових потенціалів.
 Конверсія - це дуже складний, важкий і дорогий процес, в ході якого виникають як певні технічні складнощі, так і суперечності, викликані наявної нестиковкою зовнішньополітичної та військово-промислової стратегіями Росії. Особливістю російської конверсії є те, що вона відбувається не після війни, а в мирний час, але після закінчення «холодної війни», у зв'язку з чим і військові засоби потрібні в набагато менших кількостях. Але для Росії конверсія - це не просте скорочення виробництва зброї і військової техніки, як для США або західно-європейських країн. ВПК (військово-промисловий комплекс) в країні за попередні десятиліття увібрав в себе основні економічні потужності, кращі технології, матеріали і фахівців. Тому він не може розглядатися як сила в цілому ворожа суспільству і повністю підлягає руйнуванню. Частина його необхідно зберегти для підтримки оборонного потенціалу Росії. При невеликій професійної армії, чисельність якої може бути визначена приблизно в 1,5 млн осіб, оборонна технологія повинна підтримуватися на високому рівні. Інша ж частина ВПК трансформується в науково-промисловий комплекс Росії, оскільки переклад оборонних підприємств на випуск простого ширвжитку, як це часом має місце, нерозумний і безгосподарність. Цей комплекс повинен ориен тироваться на використання технологічного та професійного потенціалу військової промисловості для створення суперсучасних систем з виробництва товарів народного споживання, забезпечення високої ефективності і конкурентоспроможності російської промисловості, систем управління та сільського господарства.
 Однак труднощі конверсії не тільки в необхідності вишукати цивільне виробництво, що використовує військову технологію, але і в супроводжуючих цей процес безробіттю, перекваліфікації, зниженні і навіть невиплаті зарплати працівникам військової промисловості, зміні спеціалізації цілих регіонів країни і фінансових ускладненнях. Все це прагне подолати сучасне Російську державу.
 Важливе значення в сучасних умовах має також зовнішня функція держави за рішенням нию глобальних проблем сучасності (екологічної, сировинної, демографічної, енергетичної та ін.) У сучасному світі все тісно взаємопов'язано: і катастрофи, подібні до Чорнобильської аварії, і масові порушення прав людини в одній країні викликають негативні наслідки в інших регіонах земної кулі. Тому держави всього світу намагаються домовитися про взаємну відповідальність в ім'я загального виживання.
 Глобальні проблеми в рівній мірі стоять перед усіма державами, отже, існує спільна зацікавленість у тісній взаємодії при їх вирішенні світовим співтовариством. Для цього укладаються угоди про принципи гуманітарного та культурного співробітництва в галузі екології, соціальної роботи, захисту прав людини в міжнародному масштабі і т.п. Наприклад, екологічна функція держави є підтвердженням тези про те, що внутрішні і зовнішні функції нерідко тісно переплетені в сучасному світі. Природа не знає державних кордонів, а Земля - спільний дім людства. Тому необхідна тісна співпраця різних держав, щоб не допустити загибелі Землі і людства.
 Для координації спільної діяльності відповідних структур Росії з аналогічними органами інших держав створюються спеціальні підрозділи (наприклад, в МЗС РФ був створений відділ міжнародного соціального співробітництва). Крім того, російські державні органи беруть активну участь у діяльності міжнародних організацій, наприклад, у діяльності Комісії ООН з прав людини в Женеві.
 При здійсненні своїх функцій держава використовує в різних поєднаннях два основні методи впливу на суспільні відносини: метод переконання і метод примусу. Крім основних можуть бути використані також методи заохочення і виховання. Значення кожного з методів окремо неоднаково, а встановлення їх оптимального співвідношення для забезпечення найбільшої ефективності державної діяльності являє складну наукову та практичну задачу. Вирішення питання про методи здійснення функцій держави нерозривно пов'язане з питанням про форми їх здійснення, для яких характерне активне використання права, можливостей різних правових засобів.
 Вирішуючи якусь завдання, держава передусім встановлює загальний по-рядок поведінки учасників регульованих відносин, тобто створює норми права - загальнообов'язкові формально певні правила поведінки. Ця форма здійснення функцій держави називаючи-ється право-творчої, так само, як і діяльність компетентних органів держави з підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що містять норми права, тобто які є їх джерелами і юридичному сенсі. Особливе значення при цьому має діяльність вищих органів державної влади (парламенту) з видання законів, тобто нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу - верховенством у системі нормативно-правових актів.
 Потім здійснення функцій держави переміщається в область правозастосування, реалізованого в оперативно-виконавчої та правоохоронної формах. Оперативно-виконавча - це владна діяльність виконавчо-розпорядчих органів держави, пов'язана з розглядом повсякденних питань управління і здійснювана шляхом прийняття у межах їх повноважень регулятивних актів застосування права, тобто правових документів, що мають інді-виділеного характер і містять рішення з конкретних справ. У цій формі упорядковуються відносини між різними суб'єктами права: громадянами, органами держави, громадськими організаціями та ін При цьому встановлюються їх взаємні права та обов'язки в економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства. Подібна діяльність здійснюється практично всіма органами управління: урядом, міністерствами і відомствами, адміністрацією підприємств і установ, місцевими органами влади і управління.
 Правоохоронна форма здійснення функцій держави передбачає владну діяль-ність спеціально створених державних органів (органи внутрішніх справ, прокуратура, суд, арбітраж) з охорони норм права від порушень і застосування передбачених правовими нормами заходів державного впливу до правопорушників. У процесі цієї діяльності приймаються правоохоронні акти застосування права (вироки і рішення судів, протести прокурорів та ін.), службовці мети відновлення порушеного права і реалізації юридичної відповідальності щодо порушників велінь держави. У цій формі найбільш істотно проявляється державне примус, яке до тих, хто добровільно не виконує вимоги правових норм.
 Крім розглянутих правових форм здійснення функцій держави виділяються також організаційні форми, які і відміну від правових не тягнуть юридичних наслідків. До них відносяться практичні прийоми роботи державного апарату, підбір і розстановка кадрів, забезпечення інформації про діяльність держави, залучення населення до участі атакою діяльності.
 Безумовно, найбільш кращим для держави є добровільне свідоме дотримання учасниками регульованих правом суспільних відносин, вимог правових норм та індивідуальних правових приписів. Така поведінка грунтується на переконанні в справедливості і корисності державних повелінь і тому має найбільшу значимість.
 Однак метод переконання може бути основним методом здійснення функцій держави тільки в тому випадку, якщо воно спирається на широку соціальну базу. Це відбувається тоді, коли політика держави відповідає інтересам більшості суспільства і, крім того, зрозуміла населенню. Тому так необхідна широка роз'яснювальна робота, що має метою переконання мас у справедливості і доцільності заходів, проведених державою, і залучення їх до активної участі у здійсненні функцій держави.
 Для деяких функцій характерно поєднання державних і громадських начал. Громадські організації та об'єднання допомагають державі виявляти інтереси і волю різних соціальних груп, наявних у суспільстві, створювати реальні можливості участі їх в управлінні справами суспільства.
 Наприклад, у здійсненні внутрішньої функції держави в духовній сфері - підтримки освіти та культури - широке участь можуть приймати різні громадські структури. Особливо актуально це участь у умовах неблагополуччя в економіці, коли держава не в со-стоянні повністю забезпечити ці напрямки. При економічному спаді, а тим більше кризі, діяльність спеціальних державних служб може бути ефективно доповнена недержавними-ними організаціями.
 Ділова співпраця державних та громадських служб може бути також ефективно використано у здійсненні функцій держави в соціальній сфері, на-приклад при створенні системи зайнятості, значення якої зростатиме.
 При здійсненні функцій держави можуть виникати певні суперечності, в зв'язку з чим виникає питання про форми і способи їх подолання. Наприклад, при скороченні армії, коли здійснюється перехід до доктрини «достатньої оборони», роззброєння, конверсії, словом, коли здійснюється військова ре-форма, вивільняються люди і виникає проблема працевлаштування колишніх військовослужбовців, забезпе-чення їх житлом, а також адаптації до нових умов життя. Вихід з ситуації, що склалася ле-жит на шляхах створення спеціальних центрів для перенавчання звільнених військовослужбовців, в тому числі і офіцерів. При цьому необхідно враховувати і максимально використовувати колишній досвід цих людей. Зокрема, притаманна офіцерам звичка до порядку, точності, організованості, вмінню контактувати з підлеглими - всі ці якості є запорукою того, що з них можуть вийти і виходять успішні підприємці, організатори виробництва.
 Таким чином, теоретичні питання функцій і забезпечує їх апарату сучасної Російської держави мають багатопланове, складне і актуальний зміст. Знання сучасної діяльної сторони Російської держави, що забезпечують її апаратних структур (органів держави) є необхідною складовою частиною освіти сучасного вітчизняного юриста.
 Про теорії російської державності. Комплекс теоретичних питань російської державності - виникнення і еволюція російської державності, фактори (вічні питання), що визначають її особливості, Радянська держава, сучасне Російське держава-приводить до висновку, що слід сформувати спеціальну теорію російської державності.
 Теорія держави - і про це йшлося в першому розділі - представляє логічне узагальнення конкретних історичних політико-правових процесів. Але ступінь цього логічного узагальнення, рівень наукових абстракцій можуть бути різними. Мова може йти про теорії найбільш високого рівня - про загальну теорії, що охоплює найбільш загальні закономірності державно-правового розвитку, характерні для всіх товариств. Мова може йти і про теорії середнього рівня, що розглядає окремі державно-правові утворення, про теорію окремих соціальних, державно-правових інститутів, і т.д.
 Такий підхід зовсім не означає, що теорія нижчого рівня є невірною, обмеженою. Аж ніяк. Мова йде лише про предмет такої теорії, її науковому інтересі, про ступінь проникнення наукової думки в глиб подій, в суть політико-правових процесів.
 Наявність таких теорій також не означає, як вважають деякі вчені, що взагалі ніякої загальної теорії держави і права не існує, а теоретичне знання суспільної науки має будуватися лише на «національному» матеріалі, тобто на логічному охопленні тих конкретних політико-правових процесів, які протікають в окремих суспільствах, в конкретних державах.
 У таких поглядах містяться методологічно невірні уявлення.
 Положення загальної теорії держави і права є застосовними для опису, пояснення і прогнозування державно-правових процесів як у всіх суспільствах, взятих в цілому, так і в окремих, конкретних суспільствах, в тому числі і російському суспільстві. Але найбільш точні пояснення і прогнози з'являються тоді, коли загальна теорія поєднується зі спеці-альної теорією, що вивчає особливості, специфіку державно-правових процесів.
 Ось чому на сучасному етапі російської державності стає цілком можливим і, добав-лю, навіть необхідним формування теорії російської державності. Така теорія з'явиться ор-ганическое частиною загальної теорії держави і означатиме, що предметом додатки загального знання про закономірності й випадковості в державно-правовому розвитку людства становит-ся Росія. Але не в своєму догматичному і утопічному політико-правовому обличий тільки XX століття, обличий, сконструйованому на базі формаційного підходу, догм і утопій марксистсько-ленінської доктрини, а в більш тривалому діапазоні - з моменту зародження державності у слов'янського етносу і до розквіту цієї державності на сучасному етапі. Це буде означати більш глибоке просування юридичної думки в державно-правовому розвитку Росії.
 Таким чином, теоретичний розгляд державно-правової дійсності Росії, з одного боку, має відбуватися на основі відкритих юридичною наукою загальних закономірностей і випадковостей, характерних для всіх державно-правових утворень, а з іншого - це розгляд повинен йти з урахуванням своєрідності, особливостей виникнення, розвитку Російської держави, його функціонування на різних етапах. На такому методологічному підході і може виникнути теорія російської державності.
 Спроба реалізувати це положення і була зроблена в цій главі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ"
 1. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    розділах, присвячених державі - його основними ознаками, влаштуванню, розглядалася статика держави, тобто то постійне, стабільне, стійке, що характеризує державно організоване суспільство. Визначалися соціальне призначення і пристрій держави, його якісні характеристики як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління,
 2. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    восьми головних частин: за-конів основних, визначальних істота верховної влади; законів органічних, що визначають пристрій органів цієї влади; законів урядових сил, що визначають способи дії цієї влади; закони про стани, що визначають права і обов'язки підданих за ступенем участі в їх складі встановлень і сил державних; закони цивільні та межові, що обіймають
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В. Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» І «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 4. 1. Національний характер
    глава сім'ї - ставав деспотом. Цей досвід характерний був для найменш культурних верств населення, а також купців, багато з яких відрізнялися грубістю, самодурством, що не раз служило матеріалом для багатьох творів літератури і драматургії. Коли російська людина з якихось обставин втрачав віру в Бога і ударявся в матеріалізм, то нерідко наслідком цього був крайній нігілізм в
 5. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    глава так і називається «Чому революція була неминуча?» Спроба перегляду цього давно доведеного історичною наукою основного положення навряд чи коли-небудь вдасться. Російська та інші народи Росії занадто довго жили в умовах несвободи. Це перешкодило розвитку почуття громадянської відповідальності, яке могло б утримати робітників і селян від спокуси «зруйнувати весь світ насильства», а
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    восьми років імперіалістичної та громадянської воєн та іноземної інтервенції. Величезні жертви і втрати, понесені в ході війни і відображення інтервенції, страшно утруднили подальше відновлення народного господарства країни. В.І. Ленін так охарактеризував становище країни навесні 1921 року: «Росія з війни вийшла в такому положенні, що її стан найбільше схоже на стан людини,
 7. Поняття вікової неосудності.
    теоретичним і конкретно-образним; відбувається перебудова особистості в цілому, що дозволяє виділяти цей етап психічного розвитку як особливий, якісно новий. Відбувається інтенсивне формування самосвідомості та самооцінки, з чим пов'язане поглиблення розуміння підлітком соціального значення своїх дій. В цілому інтелектуальний компонент вирішення питання про віковий порозі кримінальної
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система
    глава 4 "Юридичні особи" введена в дію з дня офіційного опублікування частини першої кодексу, тобто з 8 грудня 1994 р., а глава 17 "Право власності та інші речові права на землю" вводиться в дію лише з дня введення в дію нового Земельного кодексу. Частина друга ГК прийнята Державною Думою 22 грудня 1995 р., підписана президента 26 січня 1996 року і введена в дію з
 9. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    теоретичні та історичні науки. Сюди відносяться теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень, політологія. 2. Галузеві юридичні науки. Це науки конституційного права, державного права, цивільного права, кримінального права, трудового права, сімейного права, цивільно-процесуального права, торгового права, податкового права і т.д. 3. Науки,
 10. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    ватажка громади формується шляхом виборності, особливо в період військових дій (під-енних походів, захисту від нападів і т.д.). Вибрати вождя може або вся громада, або дружина, яка формується і згуртовується навколо певної особи. У цих умовах може відбува-дить і відчуження влади від суспільства, дружини, її узурпація обмеженим числом осіб або навіть однією особою. Відбувається перехід
© 2014-2022  ibib.ltd.ua