Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 7. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному процесі

Виступаючи по цивільній справі, адвокат надає своєму боці юридичну допомогу. Основну увагу він приділяє системі доказів, правоті довірителя, обгрунтуванню необ-

538 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

ходимості винесення рішення суду на його користь. Адвокат захищає права та охоронювані законом інтереси довірителя. З цією метою він оцінює докази, обгрунтовує доведеність або недоведеність відповідних фактів, можливість застосування правових норм. У цивільному судочинстві можлива участь адвоката в справі і в відсутність довірителя. На відміну від кримінального процесу позиції адвоката і його довірителя в граяеданском процесі збігаються, довіритель визначає позицію для свого представника.

У промові адвоката повинні бути оцінені обставини справи, докази, обгрунтовано застосування відповідної правової норми, надано пропозиції про вирішення справи на користь довірителя.

Мова адвоката у цивільній справі складається з наступних структурних елементів: 1) вступ, встановлення комунікативного контакту з судової аудиторією; 2) визначення вихідної позиції по даній справі; 3) затвердження та обгрунтування фактичних обставин справи; 4) аналіз доказів, їх систематизація та оцінка; 5) визначення правової норми, що підлягає застосуванню для вирішення справи; 6) пропозиція про дозвіл справи; 7) пропозицію про винесення окремої ухвали; 8) заключне звернення до суддів.

Початкова частина мови, як і заключна її частина, повинна відрізнятися категоричністю і лаконізмом («Вельмишановні громадяни судді! Прошу задовольнити позов мого довірителя на підставі такої-то статті Цивільного кодексу, так як я маю в своєму розпорядженні усіма необхідними і достатніми доказами для винесення цього справедливого рішення ... »). Далі обгрунтовується доведеність (або недоведеність) фактів, які входять у предмет доказування, встановлюються їх достовірність (істинність) і доказова сила.

Обгрунтовуючи домагання представляється їм боку, адвокат повинен розкрити недоведеність тверджень супротивної сторони. У деяких випадках структурним елементом мови адвоката можуть бути особистісна характеристика сторін і причини виникнення спору. Можлива також спеціальна частина мови, яка розкриває соціальне значення розглянутої справи (наприклад, у сімейних справах). Пропонуючи можливе рішення по справі, адвокат може просити суд задовольнити позов (заяву чи скаргу) повністю або частково, відмовити в його задоволенні, припинити провадження у справі, пріостано-

§ 8. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі 539

вити його або залишити заяву без розгляду.

При обгрунтуванні прохання про повне задоволення позову висувається також прохання про стягнення з супротивної сторони витрат за винагороду представника.

Цивільні справи зазвичай рясніють великою кількістю різнорідних фактів. У промові адвоката ці факти повинні бути систематизовані - виділені факти першого і всіх наступних порядків.

Полемічні елементи в судових промовах, вимовних в цивільному суді, можуть виникати з приводу достовірності доказів і наведених фактів, правильності правової оцінки фактів. Критичні доводи повинні бути досить аргументованими.

Якщо довіритель сам бажає брати участь у судових дебатах (у цьому випадку він виступає до свого адвоката), то адвокат повинен допомогти йому тактично правильно і юридично грамотно організувати виступ. У ряді випадків виступ довірителя на суді тактично недоцільно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному процесі "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 3. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  Коеволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система. Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
 4. 1.3. Особи, які здійснюють примирення (примиритель, посередник, медіатор)
  По розгляді основних положень Типового закону ЮНСІТРАЛ про погоджувальній процедурі представляється доцільним деяку увагу приділити суб'єкту, який бере участь в погоджувальній процедурі, - примирителі, посереднику, медіатора. Всяка примирительная процедура має завданням згладжування конфліктної ситуації. Тобто, на відміну від процедури арбітражу, яка спрямована на виявлення правої і
 5. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Аверін В. А. Психологія особистості: Учеб. посібник. - СПб, 1999. 2. Андрєєва Г. М. Соціальна психологія: Підручник. - 2-е вид. - М., 1988. 3. Анікіна Н., Бедь В. Облік судом психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є.
 6. Педагогічне забезпечення дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
  Рішення проблеми педагогічного забезпечення гарантованого дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів передбачає включення в управлінську діяльність керівника ряду взаємопов'язаних педагогічних заходів, мають соціально-педагогічне, управлінське, виховне і навчає призначення. Заходи соціально-педагогічного напрямку включають крім загального
 7. правовиховної структура соціального середовища
  Займаючись правовоспітаніем, необхідно чітко уявляти, які конкретно соціально-педагогічні чинники середовища, життя людей сприяють, а які «конкурують», протистоять нашим свідомим зусиллям досягти правовиховного результату в роботі з групою, колективом, окремим громадянином, працівником, які навчаються. Знання їх сприяє і розуміння того, що від відповідальності за
 8. Виникнення юридичної освіти
  Представники юридичних професій, до яких відносяться судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, правові радники (юрисконсульти), слідчі, дізнавачі та ін, утворюють за кордоном значну за чисельністю професійну групу, яка має суттєвий вплив на забезпечення виконання функцій держави. Знайомство з біографіями закордонних державних діячів, провідних
 9. Психологічні аспекти діяльності адвоката
  Виступаючи по цивільній справі, адвокат надає своєму боці юридичну допомогу. Основну увагу він приділяє системі доказів, правоті довірителя, обгрунтуванню необхідності винесення рішення суду на його користь. Адвокат захищає права та охоронювані законом інтереси довірителя. З цією метою він оцінює докази, обгрунтовує доведеність або недоведеність відповідних фактів,
 10. Система (структура) юридичної психології
  Юридична психологія має власну систему категорій (тезаурус), відповідну логіці включеності людини в сферу правового регулювання. Вона складається з п'яти розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Правова психологія: право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua