Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Класифікація психічних явищ

Усі психічні явища нерозривно пов'язані; традиційно вони поділяються на три групи: 1)

психічні процеси, 2)

психічні стани, 3)

психічні властивості особистості.

Психічні процеси слід розглядати як

базові явища, а психічні стани і властивості особистості - як тимчасову і типологічну модифікації психічних процесів. У своїй сукупності всі психічні явища утворюють єдиний потік відбивної-регуляційної

діяльності.

Дамо коротку загальну характеристику цим трьом групам психічних явищ.

Психічні процеси - окремі цілісні акти відбивної-регуляційної діяльності. Кожен психічний процес має свій об'єкт відображення, свою регуляционную специфіку і свої закономірності. Психічні процеси - базова група психічних явищ: на їх основі формуються психічні образи.

Психічні процеси - активна взаємодія суб'єкта з об'єктом відображення, система специфічних дій, спрямованих на його пізнання і

взаємодію з ним.

Психічні процеси підрозділяються на: 1) пізнавальні (відчуття, сприйняття, мислення, уяву і пам'ять), 2) вольові та 3) емоційні.

Психічна діяльність людини - це сукупність пізнавальних, вольових і емоційних процесів.

Психічний стан - тимчасове своєрідність психічної діяльності, обумовлена її змістом і ставленням людини до цього змісту. Психічний стан - поточна модифікація психічної діяльності людини, що представляє собою відносно стійку інтеграцію всіх психи-52

Глава 2. Поняття про психіку людини

Психічні процеси

(целостностние акти психічної діяльності, що відрізняються відбивної-регуляційної специфікою): -

пізнавальні: відчуття , сприйняття, мислення, уява, пам'ять -

емоційні -

вольові Психічні стану

(поточне своєрідність психічної діяльності (психічних процесів) , обумовлене змістом (об'єктом) діяльності і його особистісною значимістю: МОТИВАЦІЙНІ: актуалізовані потреби

та їх модифікації: установки, інтереси, бажання, прагнення, пристрасті - ЕМОЦІЙНІ: емоційний тон відчуттів, емоційний відгук, настрій, стрес, афект, фрустрація

ВОЛЬОВІ: ініціативність, рішучість, цілеспрямованість, наполегливість та ін

РІВНІ організованості

ПСИХИЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ (УВАГА) МЕЖОВІ СТАНУ: психопатії, неврози, акцентраціі

характеру та ін

Психічні властивості особистості

(типове для індивіда своєрідність його психічної діяльності):

ТЕМПЕРАМЕНТ - індивідуальні здібності психічної діяльності,

обумовлені вродженим типом

вищої нервнойдеятельності, динаміка реалізації психічних процесів (сангвініки, холерики, флегматики, меланхоліки) СПРЯМОВАНІСТЬ - ієрархія потреб і стійких мотивів поведінки, ціннісних орієнтації і установок

ЗДАТНОСТІ - психофізіологічні регуляційні можливості, які проявляються в конкретних видах діяльності

ХАРАКТЕР - узагальнені способи поведінки, тип адаптації ксреде, поведінковий склад особистості Регуляція діяльності

Рис. 5. Система (класифікація) психічних явищ § 4. Класифікація психічних явищ 53

чеських проявів людини при певній його

взаємодії з дійсністю.

Психічний стан проявляється в загальному функціональному рівні психічної активності в залежності від спрямованості діяльності людини в даний момент і його особистісних особливостей.

Психічні стани підрозділяються на: 1)

мотиваційні (засновані на потребах установки - бажання, інтереси, потяги, пристрасті), 2)

стану організованості свідомості (проявляються в різних рівнях уважності, працездатності), 3)

емоційні (емоційний тон відчуттів, емоційний відгук на дійсність, настрій, конфліктні емоційні стани - стрес, афект, фрустрація); 4)

вольові (стану ініціативності, цілеспрямованості, рішучості, наполегливості та ін; їх класифікація пов'язана зі структурою складної вольової дії).

Відрізняються також прикордонні психічні стани особистості - реактивні (шокові і ступорние) стану, психопатії, акцентуації характеру, неврози та стану затримане ™ психічного розвитку.

Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, реалізації його психічних процесів.

До психічних властивостей особистості відносяться: 1) темперамент; 2) спрямованість особистості (потреби, інтереси, світогляд, ідеали), 3) здібності; 4) характер.

Така традиційна, що йде від І. Канта, класифікація психічних явищ. Вона лежить в основі побудови традиційної психології. Однак ця класифікація страждає штучним відокремленням психічних процесів від психічних станів і типологічних властивостей особистості: пізнавальні, вольові та емоційні процеси - не що інше, як певні психічні можливості (здатності) особистості, а психічні стани - поточне своєрідність цих можливостей.

Усі психічні явища системно організовані: вони утворюють єдину структуру психіки людини (рис. 5).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Класифікація психічних явищ "
 1. § 2. Система (структура) юридичної психології
  класифікацію психічних явищ, психічні процеси (пізнавальні, емоційні, вольові), психічні стани і психічні властивості особистості. Необхідно також вивчити особливості людської поведінки в умовах соціальної взаємодії - соціальну психологію. Перейдемо насамперед до розгляду цих проблем. Таблиця 1 Система юридичної психології Методологічні
 2. § 3. Нейрофізіологічні основи психіки людини
  психічних функцій. У корі мозку виділяються два основні блоки: 1) блок прийому, переробки та зберігання інформації - відділи мозку, що здійснюють обробку інформації, що надходить від різних рецепторів - зорових, слухових, шкірних, рухових та ін; все коркові зони цього блоку функціонують в ієрархічній взаємозв'язку : первинні зони здійснюють роздроблення, первинний аналіз
 3. Поняття вікової неосудності.
  Класифікацією хвороб 10-го перегляду. Це документ, що розробляється Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вводиться для забезпечення однаковості в обліку захворюваності в різних регіонах світу. Кожна держава зобов'язана його використовувати, що, однак, не виключає можливість пристосувати дану класифікацію до системи охорони здоров'я та рівнем медичної науки існуючої в тій чи іншій
 4. Використання експертами неточних формулювань
  класифікації хвороб, його слід вважати застарілим, і за своїм змістом він не еквівалентний поняттю «відставання в психічному розвитку». Використання неточних, відмінних від тих, які використовує законодавець, робить висновки експертів незрозумілими і суперечливими. Наприклад, в одному з висновків експерти пишуть: «У досліджуваній ситуації випробуваний міг формально правильно розуміти
 5. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  класифікація норм права. Підшукуючи образне порівняння для норми права, я подумав, що, мабуть, найточнішим буде подання про це соціальне явище як про первинної клітинці або як про атом правової системи, якщо використовувати біологічну і фізичну термінології. Дійсно, норма права як загальнообов'язкове правило (веління) лежить в самій основі конкретно-регулятивна
 6. ГЛОСАРІЙ
  класифікація: чорний - білий, великий - середній - маленький. Аналітик - фахівець, що добре володіє методами наукового аналізу. 2. Кадрові заходи, спрямовані на виявлення цілей, завдань і компонентів роботи, а також умов її ефективного виконання. Інформація, отримана в процесі аналізу, використовуються для складання опису роботи і особистісної специфікації. Аналіз роботи - це
 7. 1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
  класифікаційні схеми, схеми відносин понять, кругові схеми, класифікації-ційні дерева. Призначення такої наочності - надати образність поняттю, ідеї, логічного елементу. Засоби ІТ здатні уявити логічну наочність в динамічній формі та індивідуальному режимі вивчення. Таким чином, можна зробити висновок, що грамотне використання ІТ викликає позитивний ефект на будь
 8. 2.2. Категорії діалектики.
  Психічні явища обумовлені, тобто мають свої причини, є результатом дії певних причин. Таким чином, детермінізм - складна система поглядів про об'єктивну закономірність і загальної обумовленості явищ і процесів, Але виділяються два протилежних, об'єктивно існуючих типу взаємообумовлених явищ. Перший тип - причинний детермінація. Причинний детермінація
 9. Матерія, атрибути та форми існування.
  Класифікація форм руху матерії уточнюється і доповнюється (сьогодні виділяються геологічна і кібернетична форми руху матерії), проте як методологічна основа вона зберігається. Все більшу методологічну значимість набуває принцип матеріальної єдності світу, який передбачає наявність різних форм руху матерії та їх взаємозв'язок. Виділення руху як
 10. ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
  класифікація різних типів ставлення людини до духовної реальності, спадкоємність між якими повинна отримати поряд з логічним обосонованіем духовне пояснення. Типологізацію форм духовного досвіду можна здійснювати за різними підставами. Найбільш масштабною є класифікація різних типів духовного досвіду за рівнями духовної реальності, з якими взаємодіє
© 2014-2022  ibib.ltd.ua