Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Система (структура) юридичної психології

Юридична психологія має власну методологію і систему категорій (тезаурус). Вона складається з ряду розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1.

Методологічні основи юридичної психології: -

предмет, методи та завдання юридичної психології; -

структура юридичної психології; -

історичний розвиток юридичної психології.

20 Глава 1. Методологічні основи юридичної

психології 2.

Правова психологія: -

право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості; -

правова соціалізація особистості, особливості психологічного відображення правозначімих явищ, психологія право-розуміння і правосвідомості; -

психологія правоісполнітельного поведінки. 3.

Кримінальна психологія: -

проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки; роль біологічних і соціальних факторів у криміналізації особистості; -

поняття особистості злочинця, психологічні типи злочинців; -

психологія скоєння злочинного діяння; -

психологія рецидивної та підліткової злочинності; -

психологія групової та організованої злочинності; -

психологія провини і відповідальності. 4.

Психологія кримінального судочинства. -

Психологія попереднього слідства:

психологія особистості слідчого та інших учасників кримінального процесу; психологія слідчої діяльності; пізнавально-посвідчувальний діяльність слідчого;

психологія діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних вихідних ситуаціях, інформаційне моделювання в

слідчо-пошукової діяльності; психологія комунікативної діяльності слідчого; психологія слідчих дій в системі

розслідування; судово -психологічна експертиза в кримінальному процесі. -

Психологія судового розгляду:

психологічні особливості судової

діяльності;

психологія підготовки і планування судового розгляду;

психологія особливості судового слідства та його учасників, психологія допиту в судовому слідстві; психологія судових дебатів;

психологія діяльності прокурора, мова прокурора в кримінальному суді;

§ 2. Система (структура) юридичної психології 21

психологія діяльності адвоката (захисника), мова адвоката;

психологія підсудного; психологія прийняття судових рішень.

5.

Психологія виправної діяльності. 6.

Психологія громадянського правового регулювання: -

психологія цивільних правовідносин; -

позиція сторін цивільного процесу та їх комунікативна активність; -

психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду; -

психологічні особливості організації судового розгляду цивільних справ; -

судова мова в цивільному суді; -

психологія діяльності адвоката в цивільному судочинстві, мова адвоката в суді; -

психологія діяльності прокурора в цивільному процесі, мова прокурора в цивільному суді; -

когнітивна (пізнавальна) і удостоверительная діяльність цивільного суду; -

судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві; -

психологія прийняття судових рішень (табл. 1). 7.

Психологічні аспекти організації діяльності юриди

чеських організацій.

Спеціалізовані установи юридичного профілю - МВС, ФСБ, Федеральної митної служби, установи виконання кримінального покарання та інші - мають свою специфіку, яка досліджується спеціальної галуззю психології - організаційної психологією.

Загальнотеоретичних основ юридичної психології поряд з правознавчих дисциплінами є основи загальної та соціальної психології. Студенту необхідно засвоїти поняття про психіку людини, класифікацію психічних явищ, психічні процеси (пізнавальні, емоційні, вольові), психічні стани і психічні властивості особистості. Необхідно також вивчити особливості людської поведінки в умовах соціальної взаємодії - соціальну психологію.

Перейдемо насамперед до розгляду цих проблем.

Таблиця 1 Система юридичної психології

Методологічні основи юридичної психології:

предмет, методи, завдання, теоретичні принципи, зв'язок із суміжними науками , роль і значення у підвищенні ефективності правового регулювання; історичний розвиток юридичної психології Правова психологія:

Виправна психологія

Психологія кари і каяття; психологічні проблеми ресоціалізації; психологія виправної діяльності, психологія життєдіяльності засуджених. Проблеми соціальної реадаптації звільненого і попередження злочинної рецидиву.

Пенітенціарна експертиза

правова психологія як відображення в свідомості індивіда і суспільства правозначімих явищ; психологія правової соціалізації особистості, правотворчості і правосоотнесенного поведінки особистості; психологія праворозуміння та правосвідомості; психологія правоіспол -Передачі поведінки Кримінальна психологія Судова психологія

(кримінальне судочинство)

1.

Псі хол оги я

пре два рить ялина ніг

Соціопсіхогенетіческіе детерм інанти, злочинної поведінки. Роль біологічних і соціальних факторів у криміналізації особистості; поняття особистості злочинця; типологічна характеристика окремих категорій злочинців. Психологія злочинного діяння, психологія віктимної поведінки, групових і організованих злочинів. Психологія провини і відповідальності

п с і

X

о л о г і я

У ч а с т н і к о в

У г о л о в н о г о

п р

про Ц

е з з а

п

с і х о л о г і ч е з до і е

про з зв про в и

с л е Д з тонн на е н н про

п

про і з к о в о й

д

е я т е л ь н о с т і

и

о т д е л ь н и з л е Д з тонн на е н н и

X

д

е й с т в і ї

п с і

X

о л о г і я

в 3

а і м о Д е й с т в і я

У 4

а з т н і к о в У г о л о в н о г о

п

р

про Ц

е с з а

в

к о н

Ф

л і к т н и

X

с і т У

а Ц

і я

X

з У Д е б н про

п

с і

X

о л о г і ч е з до а я

е. до с п

е р

т і

3

а 2. Психологія судового розгляду: психологічна характеристика учасників судового процесу; психологія судового слідства

і судових дебатів; діяльність прокурора

і захисника, психологія прийняття судових рішень Психологія громадянського правового регулювання:

психологічні аспекти цивільного судочинства; судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві; психологія прийняття судових рішень; когнітивна (пізнавальна) і удостоверительная діяльність цивільного суду; психологія діяльності арбітражного суду

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Система (структура) юридичної психології "
 1. Система (структура) юридичної психології
  систему категорій (тезаурус), відповідну логіці включеності людини в сферу правового регулювання. Вона складається з п'яти розділів, кожен з яких має відповідну подструктуру. 1. Правова психологія: право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості психічного відображення
 2. § 1. Предмет і завдання юридичної психології
  системним аналізом поведінки злочинця, структурним підходом до організації слідчої та судової діяльності, діяльності органів правозастосування та правоохорони. Психологічні знання необхідні юристу і для глибокого розуміння сутності базових кримінально-правових категорій (таких як вина, мотив, мета, особистість злочинця та ін.), і для вирішення окремих юридичних питань -
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  систематичного характеру (супровід посольств, добування розвідувальних даних). До службових обов'язків донських козаків у XVII столітті ставилися всі їхні дії, які відповідали інтересам Російської держави. Це боротьба з загонами татар, ногаїв і азовців, які завоювали південні російські повіти, і походи на них за вказівкою Москви; підтримка миру за вказівкою уряду з Азовом
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої історії, історії єдиної, але багатоваріантної. Вивчення епохи імперіалізму і народних революцій в історії нашої Вітчизни дуже повчально і складно, так як це було
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  система (існування класів-станів і монархії, яка не завершила трансформації в буржуазну), а також низький загальний культурно-освітній рівень населення. Слабкими в Росії виявилися сили реформістів через нерозвиненість середніх класів - основний соціальної опори реформ, закостенілості бюрократичного апарату і соціального егоїзму влади. Реформи не носили системного характеру не вистачало
 6. 28. Поняття і структура правосвідомості. Буденне, компетентне, професійне та наукове правосвідомість.
  Систематизовані наукові висловлювання правових поглядів, принципів вимог як суспільства, так різних верств населення); Психологічні елементи (сукупність правових почуттів, цінностей, відносин, настроїв і бажань, характерних для особистості, всього народу чи суспільства) ; Поведінкові елементи (юридичні мотиви поведінки, які змикаються з вольовою різницею людини). Види правосвідомості: В
 7. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  системи військового законодавства представниками законодавчих органів держави з широким залученням фахівців всіх структур суспільства, в тому числі і фахівців Міністерства Оборони (силових відомств). Існуюча практика підготовки законопроектів зацікавленими відомствами приводила до негативних наслідків для суспільства і держави. Особливо важливим є
 8. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  системний перехід від часткового скорочення безлічі частин до реформи організаційно-штатної структури військ, скорочення цілих частин, гарнізонів не тільки вдосконалює організаційно-штатну структуру військ, а й підвищує бойову готовність, дає можливість комплектувати частини, що залишилися сучасною бойовою технікою та озброєнням. Як заявив Головком ВПС ЗС РФ генерал-полковник Анатолій
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що безпосередньо ці правовідносини
 10. § 3. Система кримінального права
  систему, що володіє безліччю власних (властивих тільки системі) елементів: інститут (сукупність однорідних норм), окрема норма, гіпотеза, диспозиція, санкція норми і т. д.; як автономна, вона взаємодіє з іншими системними утвореннями (кримінально-процесуальним, цивільним, адміністративним правом, мораллю, психологією, статистикою і т. д.); для системи кримінального права
 11. Ознаки кримінального закону:
  системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору ". Тим часом міжнародні договори, що містять норми кримінально-правового характеру, в силу своїх особливостей і специфіки в принципі не можуть мати прямої дії на території Російської Федерації з наступних причин. По-перше,
 12. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    системі наук, які вивчають державу і право. Сучасний стан теорії держави і права. Загальна теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має
 13. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    системі організацію державної влади, методи, прийоми і способи здійснення державної влади, територіальну організацію населення. Але це ще поки самий загальний підхід до розуміння форми держави, найперше наближення. Для подальшого просування необхідно докладно розглянути всі три блоки, що складають устрій держави, побачити їх взаємозв'язок і взаємодія, зрозуміти,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua