Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. Корисливий тип злочинця

Типи корисливих злочинів різноманітні. «Кого тут тільки немає? Боязкі новачки, що стояли перед вчиненням злочину на межі голодної смерті, і змужнів злодії-професіонали, які не можуть жити без крадіжки, як риба - без води; безпритульна дитина, люди квітучого віку і люди похилого віку; матері сімейств і повії, співмешканки бандитів; шукаючі тільки роботи, якоїсь роботи, та опустилися наркомани, які шукають тільки кокаїну, морфію, алкоголю; злодії засмучені і злодії усміхнені; злодії, нічого не мають, і злодії, які мають, але бажають мати ще більш ... »

Основной психологічної особливістю корисливих злочинців є деформація їх потребностной сфери - утилітарні потреби блокують потреби вищих рівнів, в поведінці особистості домінують гіпертрофовані корисливі спонукання,

задоволення яких неможливо правомірними способами.

Особи, які вчиняють крадіжки, відносяться до найбільш соціально запущеної категорії правопорушників. Їх злочинну поведінку виникає раніше, ніж у злочинців інших категорій. Злодії володіють великим кримінальним досвідом, сформованими поглядами та стереотипами антигромадської поведінки. Їх поведінка відрізняється стабільною кримінальної полінаправленного. Злодії зазвичай одночасно і хулігани, і п'яниці.

Їх потреби та інтереси вкрай обмежені і примітивні, відчужені від соціальних цінностей. Їх соціальна дезадаптація зазвичай посилюється відсутністю сім'ї, спеціальності, постійної роботи і постійного місця проживання,

1 ГернетМ. КІзбр. произв. М., 1974. С. 430.

5. Корисливий тип злочинця 305

різними психічними аномаліями. У кримінальному середовищі вони користуються найбільшим впливом. Їх злочинну поведінку особливо тісно корелює з їх антисоціальним способом життя.

Особистість злочинця-злодія, як правило, деформована його стійким включенням в кримінальне середовище, дефектами сімейного виховання вже в ранньому віці, хронічним незадоволенням його насущних потреб, постійної ситуативної залежністю. Квартирні злодії за своїми психологічним особливостям зближуються з насильницькими злочинцями. Маючи досвід подолання перешкод у матеріальній Реді, вони легко переходять на скоєння грабежів і розбою.

Спонукальні механізми всіх корисливих злочинців меют загальну основу-стійкість корисливих спонукань. тім пояснюється високий рівень повторності і спеціально-о рецидиву в даному виді злочинів. Користь - один з амих стійких, трудноіскоренімих людських поро-ів - системоутворюючий фактор стійкої негативної на-равленіях особистості.

Корисливе

мотівообразованіе - критий від самої особистості процес, захищений від самокон-роля (совісті) особистості системою захисних (самооправда-Єльне) механізмів. Тут смисли і значення особливо поля-ізовани, свідомість і підсвідомість найбільш ізольовані, рань переходу від обов'язку, громадянської порядності до особистої игоде крихка, рухлива, ситуативно обумовлена. Тут требу-ться найбільш міцні моральні запори, особистісні їм-ератіви, моральні закони всередині нас.

Корисливі злочини пов'язані не з окремими корисливі-і мотивами, а із загальною корисливою спрямованістю особистості, другий і виступає як системоутворюючий фактор поведінки. Причини корисливих злочинів слід шукати не в корисливої мотивації, а в тих факторах, які формують корисливо-асоціальні установки особистості. У структурі злочинності корислива злочинність займає перше місце. Користь лежить в основі і більшості насильницьких злочинів. Вона є основою і організованої злочинності.

В індивідуальному ж корисливому злочині виразно проявляються пороки совісті, безсоромність, аморальність індивіда. Правова дестабілізація і безконтрольність різко провокують злочинність даного виду. 306

Глава 11. Кримінальна психологія

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Корисливий тип злочинця"
 1. Явище організованої злочинності.
  Корисливої чи інших форм злочинності .. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію запропоновано безліч визначень даного явища. Я обмежуся приведенням деяких робочих
 2. організована економічна злочинність
  корисливого, множинного характеру, наносящая значної шкоди, чинена з використанням зобов'язальних відносин, в тому числі в процесі професійної діяльності, з використанням правових форм економічних відносин, яка характеризується нематеріальним характером, колективністю і анонімністю жертв, а так само великою відстанню між злочинцем і жертвою, складністю визначення
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  корисливих цілях. Можна зрозуміти, чому при нашій зрівняльної системі оплати військового праці, коли командир роти отримує всього на 150-250 рублів більше командира взводу, немає бажаючих стати командиром роти. Пізніше, враховуючи опрацювання умов служби в нормативних актах, можна спростити текст контракту, замінивши виклад прав і обов'язків-відсильними і бланкетним положеннями. Одним з видів
 4. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  корисливі, або ниці, 3) особисті (ревнощі, заздрість, кар'єризм і т. п.). До першого виду необхідно віднести мотиви, по яких здійснюються злочини проти миру і безпеки людства (розділ XII КК РФ). Решта види мотивів можуть проявлятися при вчиненні умисних злочинів з будь-якого розділу КК. Вони повинні бути встановлені, чітко зафіксовані у процесуальних документах і
 5. § 1. Поняття та ознаки співучасті
  корисливих мотивів (п. "з" ч. 2 ст. 105 КК РФ) повинні знати про наявність корисливого мотиву у виконавця. Нагадаємо, що Верховний Суд СРСР і Верховний Суд РФ завжди у своїх рішеннях і постановах підкреслювали: співучасть у злочині передбачає поінформованість кожного із співучасників про злочинних цілях осіб, що у злочині. Якщо ж закон не вказує на спеціальні цілі і мотиви
 6. § 2. Види співучасників злочину
  корисливого злочину. Тут необхідно підкреслити, що головною ознакою суб'єктивної сторони організатора є намір вчинити злочин. Якщо уявити собі місце скоєння злочину сценою, на якій розігрується трагедія, то організатора можна порівняти з режисером-постановником ". Він готує її, розподіляє ролі, дає вказівки акторам до і в процесі гри, хоча сам
 7. § 4. Штраф
  корисливої спрямованості. Отже, що ж являє собою штраф як міра кримінального покарання за чинним кримінальним законодавством? Штраф - це грошове стягнення, що призначається судом в обсязі, відповідному певній кількості мінімальних розмірів оплати праці , встановлених законодавством Російської Федерації на момент призначення штрафу, або в розмірі заробітної плати, або іншого
 8. § 10. Конфіскація майна
  корисливих спонукань. Старе законодавство передбачало можливість конфіскації та за державні злочини, що навряд чи можна вважати обгрунтованим. Ефективність конфіскації майна в боротьбі з корисливою злочинністю обумовлена її впливом на фактори причинного характеру. Її цінність полягає не просто в безоплатному вилученні майна у винного, а в зміні структури
 9. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  корисливих мотивів або без таких ";" складався потерпілий під опікою злочинця або в підпорядкуванні йому ";" чи не був потерпілий особливо безпорадний за віком або іншим умовам "). Крім того, було закріплено, що для неповнолітніх від 14 до 16 років накладається судом покарання підлягає обов'язковому пом'якшення на половину, а для неповнолітніх від 16 до 18 років - на одну третину "проти
 10. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  корислива чи змішана). Облік всіх індивідуальних особливостей підлітка, що знаходиться в колонії, дозволить зосередити зусилля на корекції його відхилень. Таким чином, мета виправлення знаходить чіткі параметри, досягнення яких дозволить ставити питання про умовно-дострокове звільнення
 11. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  корисливим цілям, боротьбі за владу. Так, наприкінці 20-х початку 30-х років і процесі колективізації для «обгрунтування» виселення «куркулів» ім - куркулям - пред'являлося обвинувачення але статті 107 КК РРФСР «кримінальна відповідальність за спекуляцію». Стаття 107 встановлювала відповідальність за скупку і перепродаж з метою наживи того чи іншого майна. Тому робилися умовиводи, що якщо у
 12. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  корисливі злочини. Соціалізм як система, що породжує злочинність, - це висновок, звичайно ж, був несподіваним, але , на жаль, відповідав реальному стану суспільства і перекладав вивчення злочинності з ідеалістичних, біологічних концепцій у матеріалістичне, перспективний напрямок. На цьому шляху і вдається відрізняти від просто антигромадської поведінки найбільш шкідливе, суспільно небезпечне
 13. 16.3. Кримінальне покарання
  корисливих спонукань. - Обмеження волі (ст. 53). Обмеження волі полягає в утриманні засудженого, який досяг до моменту винесення судом вироку 18-річного віку, в спеціальній установі без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за ним нагляду. У разі злісного ухилення від відбування покарання особою, засудженою до обмеження волі, воно замінюється позбавленням волі
 14. 1.4. «ГЕНЕАЛОГІЯ ВЛАДИ» М. ФУКО ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ»
  корисливі або жертовні; за визначенням вони можуть існувати тільки в стратегічному поле владних відносин »70. Вони утворюють протилежний полюс владних відносин, вписуючись в них. Як владні відносини пронизують все суспільне життя, не локалізуючи в певних точках, так і опір утворює свою щільну мережу, пронизливий всі громадські структури та сфери. Таким
© 2014-2022  ibib.ltd.ua