Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Психологічні особливості окремих стадій допиту

На початковій стадії допиту вирішуються такі

завдання: 1)

встановлюється первинний контакт з допитуваним; йому пояснюються мета і правова підстава виклику; засвідчується особистість допитуваного; 2)

допитуваному особі роз'яснюються його процесуальні права і обов'язки. (Свідки й потерпілі попереджаються про відповідальність за відмову або ухилення від дачі, і за дачу неправдивих показань, про що робиться відмітка у протоколі, завершується підписом зазначених осіб), 3)

встановлюються відомості про особу допитуваного і його взаєминах з іншими проходять у справі особами. Діагностується психічний стан допитуваного, його емоційно-вольові установки, прогнозується можливий розвиток міжособистісної взаємодії.

На цій стадії допиту слідчий прагне викликати загальну активність допитуваного особи, отримати інформацію про його особистісні особливості і психічному стані, визначити ставлення до правосуддя, даному слідчому дії, до особистості самого слідчого. Слідчий робить попередні висновки про можливу тактику допиту в даній ситуації і встановлює комунікативний контакт з допитуваним особою.

Як вже зазначалося, комунікативний контакт заснований на усвідомленні людьми необхідності інформаційного спілкування. Поряд з обміном уявленнями, ідеями він передбачає і обмін інтересами, настроями, почуттями, оцінками. Комунікативний контакт - діловий міжособистісний контакт. Встановлення комунікативного контакту може бути ускладнене комунікативними бар'єрами - міжособистісними антипатіями, ситуативними конфліктами, психологічною несумісністю. Завдання слідчого - нейтралізувати ці бар'єри.

Комунікативний контакт-система прийомів оптимізації відносин між спілкуються особами.

Особливо значимі перші фрази слідчого, їх лексичне побудова і емоційна тональність. Вони не повинні містити нічого негативного в відношенні особистості допитуваного особи. Але мова слідчого не повинна бути і награно-запобігливої. У кожної людини в кожній життєвий-§ 3. Психологічні особливості окремих стадій допиту 389

ної ситуації, особливо в ситуаціях розслідування, є свої першочергові турботи, тривоги, сумніви, бажання та інтереси. На цьому грунті і має бути здійснено вступ слідчого в контакт з допитуваним особою.

Відносно свідків це може бути вираз жалю з приводу завданої їм занепокоєння, щодо потерпілого - співчуття з приводу травмуючого його обставини, щодо обвинуваченого і підозрюваного - запевнення в гарантуванні всіх їх законних прав, з'ясування нагальних прохань і клопотань. Золоте правило поведінки слідчого на даній стадії контактної взаємодії - не допустити нічого, що може викликати негативне до нього ставлення. Слід уникати конфліктів, конфронтації, провідних до обмеження комунікації.

Поведінка слідчого має бути природним, що не манірним, спокійним, впевненим і гідним. Своїм коректною поведінкою він повинен порушувати у допитуваних осіб так званий особистісний резонанс - психічне зараження особистісними якостями - упевненістю, чесністю, професії-, сиональной компетентністю. Поряд з цим слід категорично присікати прояви з боку окремих осіб, що допитуються недисциплінованості, безкультур'я, мовної розбещеності.

Слідчий на допиті реалізує офіційно-рольову соціальну функцію і володіє всіма повноваженнями для організації відповідальної поведінки всіх проходять у справі осіб.

У ряді випадків допитувані особи спочатку проявляють сором'язливість, скутість, недовірливість. Обстановка формалізму посилюється і первісним заповненням в протоколі допиту анкетних даних допитуваного. Цю формальну сторону на початку допиту можна оживити більш докладними розпитуваннями про життєвий шлях допитуваного, найбільш значущих його біографічних епізодах.

Інтерес до особистості допитуваного знаходить зазвичай відповідний емоційний відгук. У багатьох випадках слідчий спеціально підкреслює позитивні сторони в біографії допитуваного, привабливі сторони його характеристики, окремі прояви громадянськості, порядності і т. п. Великі можливості для спілкування дають професія допитуваного, його особисті інтереси, громадська діяч-390

Глава 14. Психологія допиту і очної ставки

ність, служба в армії ит. п. З батьками можлива бесіда про дітей. Однак це не повинно бути награним, поверхневим цікавістю.

Слідчий повинен рефлексувати ситуацію, в якій опинилося допитувана особа, проявляти співчуття з цього приводу, надавати допомогу в знаходженні правильного, оптимального для даної особистості виходу із ситуації. Пропонуючи допитуваному емоційно значимі для нього теми, слідчий аналізує його ціннісну орієнтацію, емоційні переваги, емоційну стійкість або нестійкість, визначає його мімічну «маску», прийоми поведінкової адаптації. Не слід заохочувати ні надмірну свободу поведінки допитуваного особи, що межує з розбещеністю, ні стан боязкості, сором'язливості, страху, затурканості, самоприниження. Стан психічної напруженості сковує спілкування, може викликати підвищену конформність, сугестивність.

При з'ясуванні даних про судимість недоцільно фіксувати увагу на цих обставинах, виявляти подробиці, бо це може створити негативний фон в контактній взаємодії.

Одна з основних тактичних завдань слідчого - розпізнавання і подолання захисних засобів поведінки деяких допитуваних: бравада, нахабство або пасивна протидія - відмова від спілкування. Психологічним бар'єром може бути і правова неграмотність допитуваного, його необгрунтоване побоювання негативних наслідків відвертого спілкування, бажання приховати інтимні сторони особистого життя ІТ. п. Передбачення цих перешкод, переконання допитуваного в доцільності правдивого поведінки, сприяння правосуддю - одна з найбільш складних сторін комунікативної діяльності слідчого.

На стадії вільної розповіді допитуваному особі надається можливість вільного викладу того, що йому відомо про обставини розслідуваної справи.

У психологічному відношенні вільну розповідь виключає будь-яке вселяє вплив з боку слідчого, полегшує вільне протягом асоціативних процесів.

Однак і в умовах вільної розповіді, з одного боку, може виникнути конформність допитуваного особи, його прагнення відповідати очікуванням слідчого, з іншого -

§ 3. Психологічні особливості окремих стадій допиту 391

можливий відхід від теми, небажання особи відтворювати певні події в цілісному оповіданні. У цих випадках застосовні певні тактичні прийоми. Наприклад, членування теми вільної розповіді - допитуваному особі пропонується розповісти спочатку лише про один епізод події, найбільш значущу для даної особи і просто за фабулою. Виникла первісна вербальна активність особи може полегшити перехід до розповіді про

подію в цілому.

Тактично доцільно орієнтувати деяких допитуваних на початкове виклад найбільш розслідуваної епізоду, що полегшує оцінку слідчим позиції допитуваного особи. Вже на цій стадії допиту слідчий може надати мнемическую допомога: сформувати план відтворення, виділити спірні події, підказати початок викладу, направити розповідь в основне русло та ін

У ході допиту неприпустимо, однак, ослаблення уваги до дрібницям, окремим, незначним на перший погляд, деталей, попутним зауважень, тому що не можна заздалегідь знати, що в даній справі виявиться головним або другорядним. Підвищена увага має виявлятися і до замовчування, відходу від теми, порушень послідовності в логіці викладу подій.

Все фактичні дані повинні бути осмислені з точки зору їх функціонального значення в загальній схемі події. Постійно зіставляючи своє пояснення події з показаннями допитуваного особи, слідчий повинен критично оцінювати обидві інтерпретації. Доцільна угруповання фактів за трьома категоріями: твердо встановлені, сумнівні, невідомі, але необхідні в даній ланцюга подій.

На деталізуючою стадії допиту основними завданнями є: 1) заповнення прогалин вільної розповіді, уточнення невизначеності висловлювань, з'ясування протиріч; 2) надання мнемической допомоги для більш повного відтворення окремих епізодів події; 3) отримання контрольних даних для оцінки та перевірки показань; 4) діагностика причин умисного замовчування допитуваного особи про окремі обставини подій, психічне сприяння подоланню допитуваним особою бар'єрів умовчання, нейтралізація мотивів умовчання; 5) діагностика і викриття неправдивих свідчень; 6) надання

правомірного психічного впливу на

392

Глава 14. Психологія допиту і очної ставки

допитувана особа з метою отримати правдиві свідчення (при повній впевненості в хибності показань).

При протидії допитуваного особи виникає необхідність обрання відповідної тактики міжособистісної взаємодії. При цьому слідчий: 1) з'ясовує мотиви протидії, нейтралізує їх, формує мотивацион-ную перебудову в поведінці протидіє особи на основі його соціально-позитивних орієнтації; 2) отримує контрольні дані для оцінки правдивості показань, вдруге уточнюючи деталі показань; 3) аналізує можливі причини походження різних протиріч, отчленяет явну брехню від можливих мимовільних помилок; 4) при впевненою діагностиці хибності показань здійснює їх фіксоване викриття у тактично оптимальної ситуації, застосовує прийоми правомірного психічного впливу.

На заключній стадії допиту основне завдання слідчого полягає в повної та об'єктивної фіксації отриманих показань. Тут необхідні точні формулювання, адекватні раніше даним усним показаннями. При цьому актуалізується оціночна діяльність допитуваного особи, йому може бути надана можливість самому написати показання або прослухати написаний слідчим протокол допиту, фонограму.

Розмовна мова відрізняється фрагментарністю, скорочено-ністю, неповнотою, надмірністю, великою кількістю Побутовізму. Чим більш схвильований чоловік, тим більше згорнута його мова. Великий обсяг інформації йде по немовних (паралінгвісті-зації) каналу.

Вже в процесі допиту слідчий повинен направляти мова допитуваного, просити викладати факти більш точно і виразно. Всілякі інтонаційні виділення, жести, мімічні вирази необхідно по можливості переводити в мовні вирази.

При перекладі усного мовлення в письмову слід враховувати явища ехолалії і мовної персевераціі - тенденцію особи з нерозвиненою мовної культурою автоматично повторювати почуте, включати в відповіді мовні конструкції, почерпнуті з питання.

Найбільш важливі свідчення повинні бути продубльовані іншими словами, а для цього і питання повинні бути сформульовані в іншій мовної конструкції. § 4. Психологія допиту потерпілого 393

Закон вимагає фіксації в протоколі допиту всіх отриманих повідомлень по можливості дослівно.

Протокол допиту повинен відобразити весь процес допиту - питання слідчого, пред'явлення документів, речових доказів, мовні особливості відповідей допитуваних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Психологічні особливості окремих стадій допиту "
 1. § 4. Психологічні особливості окремих стадій допиту
  психологічною несумісністю. Завдання слідчого - нейтралізувати ці бар'єри. Комунікативний контакт - система прийомів оптимізації відносин між спілкуються особами. Особливо значимі перші фрази слідчого, їх лексичне побудова і емоційна тональність. Вони не повинні містити нічого негативного в відношенні особистості допитуваного особи. Але мова слідчого не
 2. 2. Облік і використання психологічних закономірностей в тактиці допиту. Мнемическая допомогу і оцінка показань
  психологічної кваліфікованості слідчого. Мнемическая допомога може легко перейти грань процесуальної дозволеності і опинитися засобом навіювання, засобом забороненого законом вимагання показань. Кваліфікована ж мнемическая допомогу допитуваному особі може стати вирішальним засобом отримання достовірної інформації. Вона заснована на пожвавленні смислових і
 3. § 1. Допит як отримання і закріплення особистих доказів
  психологічних механізмах формування уявлень пам'яті і їх реконструкції. Попереднє слідство у психологічної сутності - процес реконструкції минулих подій по слідах, що збереглися в матеріальному середовищі і в психіці людей, причетних до цих подій. Багато істотні для розслідування обставини можуть бути встановлені тільки на основі особистих доказів. Такі
 4. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
    психологічного контакту з допитуваним. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Тема 15. Тактика слідчого експерименту. Поняття, сутність, види та значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведення
 5. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
    психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його значення. У чому полягає значення вивчення особистості допитуваного? Назвіть тактичні прийоми допиту, спрямовані на встановлення психологічного контакту з допитуваним. Які психологічні та тактичні прийоми застосовуються при допиті підозрюваних і звинувачених у
 6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
    психологічного впливу на допитуваного з метою отримання правдивих свідчень. Тактичні та психологічні особливості допиту неповнолітніх. Тактичні та психологічні особливості допиту підозрюваних (обвинувачених). Тактичні та психологічні особливості допиту свідків і потерпілих. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів очної ставки. Поняття,
 7. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
    психологічної експертизи, оскільки в цьому випадку не представляється можливим виключити наявність у неповнолітнього психічного
 8. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    психологічному сенсі - це здатність до вибору діяльності і внутрішнім зусиллям, необхідним для її здійснення. Це - прийняття рішень, боротьба мотивів (акт вибору та його реалізація). Це - вміння перевести свою діяльність, психологічну установку зі стану «я хочу» у стан «треба, я повинен». Воля в соціологічному сенсі - це веління (воління), бажання, перетворене в повеління,
 9. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    психологічної школи права, в розумінні форми права. Л. Петражицький і його прихильники запропонували розрізняти і такі форми права, як об'єктивне і інтуїтивне право, вважаючи формою останнього поєднання якихось атрибутивних і імперативних домагань, які виявляють себе в комплексі, в емоційній сфері адресата права. Таким чином, однією з форм права - інтуїтивного праву - надається чуттєвий і
 10. Кілька питань неформального характеру.
    психологічного тестування: Підпис: Дата: Висновок служби управління персоналом: Підпис: Дата: Психологічний аспект інтерв'ювання. Оскільки основною проблемою інтерв'ю є отримання знань про респондента, менеджеру з персоналу необхідно чітко розуміти природу та особливості цього процесу. Можна виділити три основні аспекти процесу вилучення знань: психологічний;
 11. Тестування при прийомі на роботу.
    психологічні. Психологічні тести на сьогоднішній день трудовим правом Росії прямо не передбачені. А значить, не передбачена і відповідальність за проведення такого тестування, не визначений порядок зберігання відомостей, отриманих при проведенні тестів і роботи з ними. Якщо виходити з позиції «дозволено те, що прямо не заборонено законом», психологічні тести застосовувати можна. Що
 12. РОЗУМІННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ ЯК СВІДОМОГО ДОСВІДУ Розумова діяльність
    психологічних теорій періоду «послекартезі-нським століть», свідомість є єдиною формою духовного життя. Що розуміється таким чином свідомість представлено набором ментальних функцій, таких, як мислення, міркування, уяву, пам'ять, що становлять у своїй сукупності деяке постійне і незмінне індивідуальну свідомість. Визнаючи, слідом за Августином, ідею самоочевидності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua