Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4. Психологічні особливості окремих стадій допиту

У початковій стадії допиту вирішуються такі завдання: 1)

встановлюється первинний контакт з допитуваним; йому пояснюються мета і правова підстава виклику; засвідчується особистість допитуваного , 2)

допитуваному особі роз'яснюються його процесуальні права і обов'язки. (Свідки й потерпілі попереджаються про відповідальність за відмову або ухилення від дачі і за дачу неправдивих показань, про що робиться відмітка у протоколі, завершується підписом зазначених осіб), 3)

встановлюються відомості про особу допитуваного і його взаєминах з іншими проходять у справі особами. Діагностується психічний стан допитуваного, його емоційно-вольові установки, прогнозується можливий розвиток міжособистісної взаємодії.

У початковій стадії допиту слідчий прагне викликати загальну активність допитуваного особи, отримати інформацію про його особистісні особливості і психічному стані, визначити ставлення до правосуддя, даному слідчому дії, до особистості самого слідчого. Слідчий робить попередні висновки про можливу тактику допиту в даній ситуації> встановлює комунікативний контакт з допитуваним особою. Як вже зазначалося, комунікативний контакт заснований на усвідомленні людьми необхідності інформаційного спілкування. Поряд з обміном уявленнями, ідеями він передбачає і обмін інтересами, настроями, почуттями, оцінками. Комунікативний контакт - діловий міжособистісний контакт. Встановлення комунікативного контакту може бути ускладнене комунікативними бар'єрами - міжособистісними антипатіями, ситуативними конфліктами, психологічною несумісністю. Завдання слідчого -

нейтралізувати ці бар'єри.

Комунікативний контакт - система прийомів оптимізації відносин між спілкуються особами.

Особливо значимі перші фрази слідчого, їх лексичне побудова і емоційна тональність. Вони не повинні містити нічого негативного в відношенні особистості допитуваного особи. Але мова слідчого не повинна бути і награно-запобігливої. У кожної людини в кожній життєвій ситуації, особливо в ситуаціях розслідування, є свої першочергові турботи, тривоги, сумніви, бажання та інтереси. На цьому грунті і має бути здійснено вступ слідчого в контакт з допитуваним особою. Відносно свідків це може бути вираз жалю з приводу завданої їм занепокоєння, щодо потерпілого - співчуття з приводу травмуючого його обставини, щодо обвинуваченого і підозрюваного - запевнення в гарантуванні всіх їх законних прав, з'ясування нагальних прохань і клопотань. "Золоте правило" поведінки слідчого на даній стадії контактної взаємодії -

не допустити нічого, що може викликати негативне до нього ставлення. Слід уникати конфліктів, конфронтації, провідних до обмеження комунікації.

Поведінка слідчого має бути природним, що не манірним, спокійним, впевненим і гідним. Своїм коректною поведінкою він повинен порушувати у допитуваних осіб так званий особистісний резонанс - психічне зараження особистісними якостями - упевненістю, чесністю, професійною компетентністю, поряд з цим слід категорично присікати прояви з боку окремих осіб, що допитуються недисциплінованості, безкультур'я, мовної розбещеності.

Слідчий на допиті реалізує офіційно-рольову соціальну функцію і володіє всіма повноваженнями для організації відповідальної поведінки всіх проходять у справі осіб.

У ряді випадків допитувані особи спочатку проявляють сором'язливість, скутість, недовірливість Обстановка формалізму посилюється і первісним заповненням в протоколі допиту анкетних даних допитуваного. Цю формальну сторону на початку допиту можна оживити більш докладними розпитуваннями про життєвий шлях допитуваного, найбільш значущих його біографічних епізодах.

Інтерес до особистості допитуваного знаходить зазвичай відповідний емоційний відгук. У багатьох випадках слідчий спеціально підкреслює позитивні сторони в біографії допитуваного, привабливі сторони його характеристики, окремі прояви громадянськості, порядності і т. п. Великі можливості для спілкування дають професія допитуваного, його особисті інтереси, громадська діяльність, служба в армії і т. п. З батьками можлива бесіда про дітей. Однак це не повинно бути награним, поверхневим цікавістю.

Слідчий повинен рефлексувати ситуацію, в якій опинилося допитувана особа, проявляти співчуття з цього приводу, надавати допомогу в знаходженні правильного, оптимального для даної особистості виходу із ситуації. Пропонуючи допитуваному емоційно значимі для нього теми, слідчий аналізує його ціннісну орієнтацію, емоційні переваги, емоційну стійкість або нестійкість, визначає його мімічну "маску", прийоми поведінкової адаптації. Не слід заохочувати ні надмірну свободу поведінки допитуваного особи, що межує з розбещеністю, ні стан боязкості, сором'язливості, страху, затурканості, самоприниження. Стан психічної напруженості сковує спілкування, може викликати підвищену конформність, сугестивність.

При з'ясуванні даних про судимість недоцільно фіксувати увагу на цих обставинах, виявляти подробиці, бо це може створити негативний фон в контактній взаємодії. Одна з основних тактичних завдань слідчого - розпізнавання і подолання захисних засобів поведінки деяких допитуваних: бравада, нахабство або пасивна протидія - відмова від спілкування. Психологічним бар'єром може бути і правова неграмотність допитуваного, його необгрунтоване побоювання негативних наслідків відвертого спілкування, бажання приховати інтимні сторони особистого життя і т. п. Передбачення цих перешкод, переконання допитуваного в доцільності правдивого поведінки, сприяння правосуддю - одна з найбільш складних сторін комунікативної діяльності слідчого .

На стадії вільної розповіді допитуваному особі надається можливість вільного викладу того, що йому відомо про обставини розслідуваної.

У психологічному відношенні вільну розповідь виключає будь-яке вселяє вплив з боку слідчого, полегшує вільне протягом асоціативних процесів.

Однак і в умовах вільної розповіді, з одного боку, може виникнути конформність допитуваного особи, його прагнення відповідати очікуванням слідчого, з іншого боку - можливий відхід від теми, небажання особи відтворювати певні події в цілісному оповіданні. У цих випадках застосовні певні тактичні прийоми. Наприклад, "членування теми вільної розповіді" - допитуваному особі пропонується розповісти спочатку лише про один епізод події, найбільш значущу для даної особи і простого за фабулою. Виникла первісна вербальна активність особи може полегшити перехід до розповіді про подію в цілому.

Тактично доцільно орієнтувати деяких Допитуваних на початкове виклад найбільш розслідуваної епізоду, що полегшує оцінку слідчим позиції допитуваного особи. Вже на цій стадії допиту слідчий може надати мнемическую допомога: сформувати план відтворення, виділити спірні події, підказати початок викладу, направити розповідь в основне русло та ін

У ході допиту неприпустимо, однак, ослаблення уваги до дрібницям, окремим, незначним на перший погляд, деталей, попутним зауважень, тому що не можна заздалегідь знати, що в даній справі виявиться головним або другорядним. Підвищена увага має виявлятися і до замовчування, відходу від теми, порушень послідовності в логіці викладу подій.

Все фактичні дані повинні бути осмислені з точки зору їх функціонального значення в загальній схемі події. Постійно зіставляючи своє пояснення події з показаннями допитуваного особи, слідчий повинен критично оцінювати обидві інтерпретації. Доцільна угруповання фактів за трьома категоріями: твердо встановлені, сумнівні, невідомі, але необхідні в даній ланцюга подій.

На деталізуючою стадії допиту основними завданнями є: 1) заповнення прогалин вільної розповіді, уточнення невизначеності висловлювань, з'ясування протиріч; 2) надання мнемической допомоги для більш повного відтворення окремих епізодів події; 3) отримання контрольних даних для оцінки та перевірки показань; 4) діагностика причин умисного замовчування допитуваного особи про окремі обставини подій, психічне сприяння подоланню допитуваним обличчям "бар'єрів замовчування", нейтралізація мотивів умовчання; 5) діагностика і викриття неправдивих свідчень; 6) надання правомірного психічного впливу на допитувана особа з метою отримання правдивих показань (при повній впевненості в хибності показань).

При протидії допитуваного особи виникає необхідність обрання відповідної тактики міжособистісної взаємодії. При

цьому слідчий: 1) з'ясовує мотиви протидії, нейтралізує їх, формує мотиваційну перебудову в поведінці протидіє особи на основі його соціально позитивних орієнтації; 2) отримує контрольні дані для оцінки правдивості показань, вдруге уточнюючи деталі показань ; 3) аналізує можливі причини походження різних протиріч, отчленяет явну брехню від можливих мимовільних помилок; 4) при впевненою діагностиці хибності показань здійснює їх фіксоване викриття у тактично оптималь-ної ситуації, застосовує прийоми правомірного психічного впливу.

На заключній стадії допиту основне завдання слідчого полягає в повної та об'єктивної фіксації отриманих показань. Тут необхідні точні формулювання, адекватні раніше даним усним показаннями. При цьому актуалізується оціночна діяльність допитуваного особи, йому може бути надана можливість самому написати показання або прослухати написаний слідчим протокол допиту, фонограму.

Розмовна мова відрізняється фрагментарністю, сокращенностью, неповнотою, надмірністю, великою кількістю Побутовізму. Чим більш схвильований чоловік, тим більше згорнута його мова. Велика інформація йде по немовних (паралингвистическими) каналу.

Вже в процесі допиту слідчий повинен направляти мова допитуваного, просити викладати факти більш точно і виразно. Всілякі інтонаційні виділення, жести, мімічні вирази необхідно по можливості переводити в мовні вирази.

При перекладі усного мовлення в письмову слід враховувати явища ехолалії і мовної персевераціі - тенденцію особи з нерозвиненою мовної культурою автоматично повторювати почуте, включати в відповіді мовні конструкції, почерпнуті з питання.

Найбільш важливі свідчення повинні бути продубльовані іншими словами, а для цього і питання повинні бути сформульовані в іншій мовної конструкції.

Закон вимагає фіксації в протоколі допиту всіх отриманих повідомлень по можливості дослівно.

Протокол допиту повинен відобразити весь процес допиту - питання слідчого, пред'явлення документів, речових доказів, мовні особливості відповідей допитуваних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Психологічні особливості окремих стадій допиту "
 1. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  психологічного контакту з допитуваним. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Тема 15. Тактика слідчого експерименту. Поняття, сутність, види та значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведення
 2. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
  психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його значення. У чому полягає значення вивчення особистості допитуваного? Назвіть тактичні прийоми допиту, спрямовані на встановлення психологічного контакту з допитуваним. Які психологічні та тактичні прийоми застосовуються при допиті підозрюваних і звинувачених у
 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  психологічного впливу на допитуваного з метою отримання правдивих свідчень. Тактичні та психологічні особливості допиту неповнолітніх. Тактичні та психологічні особливості допиту підозрюваних (обвинувачених). Тактичні та психологічні особливості допиту свідків і потерпілих. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів очної ставки. Поняття,
 4. Виявлення в процесі попереднього розслідування (судового слідства) обставин, що свідчать про відставання в психічному розвитку обвинуваченого (підозрюваного) неповнолітнього.
    психологічної експертизи, оскільки в цьому випадку не представляється можливим виключити наявність у неповнолітнього психічного
 5. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    психологічному сенсі - це здатність до вибору діяльності і внутрішнім зусиллям, необхідним для її здійснення. Це - прийняття рішень, боротьба мотивів (акт вибору та його реалізація). Це - вміння перевести свою діяльність, психологічну установку зі стану «я хочу» у стан «треба, я повинен». Воля в соціологічному сенсі - це веління (воління), бажання, перетворене в повеління,
 6. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
    психологічної школи права, в розумінні форми права. Л. Петражицький і його прихильники запропонували розрізняти і такі форми права, як об'єктивне і інтуїтивне право, вважаючи формою останнього поєднання якихось атрибутивних і імперативних домагань, які виявляють себе в комплексі, в емоційній сфері адресата права. Таким чином, однією з форм права - інтуїтивного праву - надається чуттєвий і
 7. Кілька питань неформального характеру.
    психологічного тестування: Підпис: Дата: Висновок служби управління персоналом: Підпис: Дата: Психологічний аспект інтерв'ювання. Оскільки основною проблемою інтерв'ю є отримання знань про респондента, менеджеру з персоналу необхідно чітко розуміти природу та особливості цього процесу. Можна виділити три основні аспекти процесу вилучення знань: психологічний;
 8. Тестування при прийомі на роботу.
    психологічні. Психологічні тести на сьогоднішній день трудовим правом Росії прямо не передбачені. А значить, не передбачена і відповідальність за проведення такого тестування, не визначений порядок зберігання відомостей, отриманих при проведенні тестів і роботи з ними. Якщо виходити з позиції «дозволено те, що прямо не заборонено законом», психологічні тести застосовувати можна. Що
 9. РОЗУМІННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ ЯК СВІДОМОГО ДОСВІДУ Розумова діяльність
    психологічних теорій періоду «послекартезі-нським століть», свідомість є єдиною формою духовного життя. Що розуміється таким чином свідомість представлено набором ментальних функцій, таких, як мислення, міркування, уяву, пам'ять, що становлять у своїй сукупності деяке постійне і незмінне індивідуальну свідомість. Визнаючи, слідом за Августином, ідею самоочевидності
 10. Метод компаративістики.
    психологічному підходах до вивчення релігії, але важко не погодитися з тим, що історизм був притаманний роботам найбільших представників релігієзнавства ХІХ - початку ХХ ст. Він виявлявся у тому, що ці роботи грунтувалися головним чином на історичному матеріалі. Про це красномовно свідчать їхні назви: «Первісна культура» (Е. Тайлор), «Елементарні форми релігійного життя» (Е.
 11. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    психологічна) війна (М., 2000). 77 Кіссінджер Г. Дипломатія. М.,! 997. С. 730. 78 Волков В. К. Етнономенклатура і розпад держави / / Вільна гМИСль-XXI. 2000. № 10. С. 17. 79 Метлок - у той час посол США в СРСР, Бейкер - Держсекретар США. "80 Черняєв А. С. 1991: Щоденник помічника Президента СРСР. С. 116-117. 81 Див про це: Горбачов М. С. Життя і реформи. М, 1995. Кн. 2. С.
 12. IV. Історія російська - через призму постмодерну.
    психологічно, ніж міф Перший, але все ж таки більш інфантильним і менш філософськи обгрунтованим. У всякому разі, при всій його ейфоричності, міф Перший вельми серйозний у відношенні структурних і змістовних параметрів історії всемiрной, включаючи і параметр свободи, - параметр духовно і психологічно насущний, але по суті чужий міфологем другого і третього порядків. 3. Міф
 13. «Механізм» вибору можливостей навколишнього світу і екологічний компонент соціальної установки
    психологічної. При цьому основний масив досліджень відноситься саме до сфери філософії, Екологічна концепція соціальної установки 167 оскільки розробка даної проблеми в «психології, по суті, ще тільки починається. У психологічній літературі можна зустріти лише окремі висловлювання щодо використання цих категорій (маються на увазі категорії можливості і
 14. Географічний і геополітичний фактори історичного процесу
    психологічному: у країні, де «великий і малий живе государевим платнею», «не могла виникнути думка навіть про саму 90 помірної політичної волі». Відзначимо, що про відмінності між античним суспільством і «азіатською деспотією» писав ще Богданов в 1890-і роки, у своєму «Курсі економічної науки». Підхід його до цієї проблеми був дещо іншим, ніж підхід Плеханова. З точки зору
 15. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
    психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є. Психологія злочинця і розслідування злочину. - М., 1996. 5. Антонян Ю. М. Жорстокість в нашому житті. - М., 1996. 6. Антонян Ю. М. Злочинність і психічні
 16. 9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
    психологічними навантаженнями, витримувати які зобов'язаний кожен співробітник; д) мораль - не тільки вимога, не тільки характеристика свідомості співробітника, його психології, його особистих якостей і підготовленості, а й завжди невідривна сторона, результат професійних дій. Невідповідність підготовленості морально-психологічним вимогам, які об'єктивно пред'являє до нього
 17. Фактори та їх вимоги до екстремальної підготовленості співробітників
    психологічно з середини 70-х років (трохи більше 30 років тому) 182, а педагогічно - з 90-х годов183. При їх характеристиці виділяються насамперед властиві їм екстремальні фактори (звичайно вони називаються псіхогеннимі184 факторами, «стресогенним», «стрес-факторами», «стресорами») 185 - це фактори, які надають сильне вплив на людину, поєднане з необхідністю подолання
 18. Характеристика екстремальної підготовленості співробітників
    психологічному, педагогічному, інтелектуальному, фізичному та іншому досконало особливостей особистості. Розвинений людина більш розумний, тямущий, кмітливий, гнучкий, швидкий, сильний, здатний заміщати якісь свої слабкості багатством інших сильних сторін, і тому він більш здатний до дій в екстремальних ситуаціях. Педагогічна сформованість людини може знаходитися; на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua