Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 3. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим

Нерідко слідчий на допиті стикається з мовної пасивністю допитуваного, особливо у випадках сюжетної бідності розслідуваної епізоду. У цих випадках активізація мовленнєвої діяльності допитуваного стає особливою комунікативної завданням слідчого. При цьому істотне значення набуває орієнтація слідчого в типі мовної поведінки допитуваного особи. Індивідуальні особливості мовної комунікації можуть створити особливий тип поведінки індивіда (мовчун, говорун, буркотун, краснобай, словесно-агресивний тип і т. п.). У кожної людини є сильні і слабкі сторони його мовної поведінки. У мовному спілкуванні людина зазвичай не тільки вирішує конкретні завдання спілкування, а й реалізує особистісну надзавдання: прагне створити гарне враження про себе, продемонструвати лояльність, правдолюбивих, інформованість, незалежність і т. п. Одні люди дотримуються чіткої мовної програми, інші - раби спливаючих асоціацій . Одні комунікативні, особистісно відкриті, інші - ригідні, що не пластичні, не схильні до діалогу, насилу вступають у розмову, не дозволяють переривати свою промову, не терплять критичних зауважень, манірних, піддані соціально-рольової стереотипізації. Люди по-різному реагують на спроби активізувати їх мова - одні з них легко відгукуються на емоційно-змістовні питання, інші більше реагують на питання, спонукаю-щие до певної діяльності.
Для одних істотно виговоритися, висловитися з особистісно домінуючим проблемам, проявити відповідну обізнаність. Інші - схильні до абстрактно-інтелектуальних проблем, численним реплік, продовженню будь-якої запропонованої теми.

Мовна активність допитуваних осіб залежить від їх взаємовідносин з даними слідчим, від його мистецтва задавати активізують питання. Система запитань слідчого - тактичний засіб правомірного психічного впливу на протидіюче обличчя. Психічно впливає не тільки зміст, а й послідовність питань.

Ефективність питання слідчого залежить від його визначеності, значимості в стратегії і тактиці розслідування. Основні вимоги, пропоновані до питання слідчого: смислова однозначність, простота конструкції, лаконічність, віднесеність до предмета допиту, системність - питання слідчого повинні бути збудовані відповідно до логічних етапами дозволу слідчо-пізнавальної задачі; відсутність впливу.

По мірі зростання впливу запитання слідчого можна розділити на такі групи:

1) нейтральні питання - формулювання відповідей на них повністю залежить від ініціативи допитуваного особи;

2) розділові запитання ("або - або"); альтернативні питання, які потребують позитивного або негативного відповіді; 3)

питання, що надають право вибору між двома відповідями, але позитивну відповідь на один з них відповідає очікуванню запитувача ("не в кепці чи була людина, який завдав потерпілому удар ножем?").

Це так звані питання непрямого навіювання; 4)

питання прямого навіювання ("чи перебував Сидоров на місці події" замість питання: "хто перебував на місці події?"), 5)

питання помилкового змісту, розраховані на ефект так званої "пастки" і є прийомом психічного насильства ("чи був Сидоров тверезий під час

скоєння злочину? ", хоча ще невідома причетність Сидорова до злочину).

Навідні, що вселяють питання відводять від істини Вони категорично заборонені Кримінально-процесуальним кодексом і психологічно неадекватні завданням слідчої діяльності.

Складні питання доцільно поділяти на ряд більш простих, однозначних. Загальні, багатозначні відповіді потрібно уточнювати і конкретизувати. Задаючи питання, доцільно передбачати можливі відповіді на нього і планувати відповідні деталізують питання за відповідями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Психологія активізації допитуваних і постановка питань слідчим "
 1. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ.
  З точки зору найбільш повного і всебічного розкриття обставин, необхідних для застосування ч. 3 ст. 20, перед експертами необхідно ставити наступні питання: чи є у неповнолітнього ознаки відставання в психічному розвитку і, якщо є, в чому вони виражаються (інтелектуальний, емоційно-вольової критерій)? чи є у неповнолітнього небудь психічне
 2. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Кримінальний кодекс, як відомо, ввів ряд новел в регламентацію інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Присвятивши цьому питанню окрему, 11-ту главу, законодавець, крім цього, включив в КК РФ ряд відповідних додаткових норм, спеціалізованих по виду злочинів (див. примітки ст.ст. 204, 291 КК РФ) і щодо суб'єкта, до якого вони можуть бути застосовані. К
 3. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  Будь-яке вольове дію осудної людини, в тому чтлсз. і злочинне, виходить з певних мотивів і спрямовується на досягнення певної мети. Крім того, діяння мають різну емоційне забарвлення. У зв'язку з цим, розслідуючи кримінальну справу або розглядаючи його в суді, слідчі і судді повинні завжди з'ясовувати мотиви, цілі й емоції, що проявилися при вчиненні злочину, в якості
 4. § 2. Проблемна ситуація
  Проблемна ситуація - одна з закономірностей процесів мислення, його початковий момент. Тому й розглянута вона нами буде спочатку як психологічна категорія. У середині 50-х років після тонких і переконливих експериментів С.Л. Рубінштейн у своїй класичній праці "Про мислення і шляхи його дослідження" 1 зробив наступний висновок: "Процес мислення бере свій початок в проблемній ситуації".
 5. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  Під дидактичними можливостями ми розуміємо здійсненність-яких дидактичних цілей, яка може виникнути за певних умов. Можна вказати на наступні дидактичні цілі створення проблемних ситуацій у процесі навчання (за М.І. Махмутову) 14: а) привернути увагу учня до питання, задачі, навчального матеріалу, порушити у неї пізнавальний інтерес та інші мотиви
 6. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  Пізнавальна роль питання безперечна. За словами Ю.І. Зуєва, "вдало поставлене питання і система питань деколи є тією силою, яка рухає цілі області знання" 1. Д.П. Горський стверджує, що вивчення дійсності, вирішення тих чи інших проблем, завдань неодмінно передбачає постановку питань. С.Л. Рубінштейн бачить у питанні "перша ознака що починається роботи думки і
 7. евристичної розмови
  У системі методів проблемного навчання особливе місце займає евристична бесіда. Її творцем вважається Сократ, на честь якого бесіда іменується також сократіческой1. Евристична бесіда має двухтисяче-річну історію, однак найбільш продуктивний період її вивчення почався з середини 50-х років XX століття у зв'язку з розробкою концепції проблемного навчання. У загальній педагогіці її досліджували
 8. Від автора
  Ч ітателю цієї статті може стати в нагоді коротка історична довідка. Філіппіни? країна, де спроби освоєння норм і процедур західної демократії налічують не одне десятиліття. Вжиті ще при американському колоніальному режимі (перша половина ХХ в.), вони тривали і після проголошення незалежності (1946 р.). При цьому ні для кого не становило секрету, що реальна влада
 9. Невикористані можливості теорії установки Д. Н. Узнадзе
  Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології велися в напрямку вивчення способів формування, структури аттитюда. При цьому майже вікові пошуки так і не дали відповіді, що є таке соціальна установка як феномен психічного життя, в чому суть її взаємодії з навколишнім світом і індивідом . Досі не ясно, як формується аттитюд, яка його структура і функції компонентів.
 10. 2.2. «ГОСПОДА Мислитель» І ТОТАЛІТАРИЗМ В КОНЦЕПЦІЇ А. Глюксман
  В соціальному плані кордоном виникнення постмодернізму можна вважати події 1968 р. у Франції, коли країну захлеснула хвиля ліворадикального руху. В 1945-1968 рр.. ще діяли потужні стимули, що виходили з тільки що відгримілих битв з фашизмом. У цей період національна самосвідомість політизувала і повоєнна нестабільність , і колоніальні війни у В'єтнамі та Алжирі, і
 11. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  Для здійснення процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх менеджерів в контексті реальної ситуації взаємодії ми вибрали 4 експериментальні, в кількості 120 чоловік, взявши в якості контрольних дані масового досвіду. В результаті діагностичного дослідження було виявлено, що більшість студентів, а саме - 49,2%, характеризувалися интуитив-
 12. 9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
  Під моральністю розуміється область життя суспільства і поведінки людей, що характеризується ступенем практичної воплощенности в них ідеалів добра, справедливості, порядності, совісті, боргу, відповідальності. Вона - прояв морального (морального) 149 свідомості народу і громадян, їх моральної вихованості. Моральні норми - неписані норми, високо ціновані людьми, а тому їм слід не
 13. Спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки
  Екстремальна підготовка, як педагогічне явище, закономірна. Їй властиві свої причинно-наслідкові залежності між вимогами до її результатів та педагогічними засобами і способами їх досягнення. Високі результати досяжні, якщо підготовка будується з повним урахуванням її найважливіших закономірностей, втілених у спеціальних педагогічних принципах екстремальної підготовки. Їх
 14. Засоби і методи кримінальної Антипедагогіка
  Юридичні та педагогічні дослідження свідчать, що кримінальний світ ніколи не жив за законами, цінностям і нормам , прийнятим серед людей, і давно не живе за правилами випадку. Він функціонує на основі вироблених ним самим законів, норм, правил - «понять», що стосуються організаційних, поведінкових і педагогічних питань. Вони за формою і змістом асоціальні, але іноді тільки по
 15. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
  Судочинство, представляючи собою взаємодію людей в умовах кримінального та грома-виробництва Данський-процесуального регламенту, насичене всім тим, що відноситься до предмета і компетенції педагогіки: вихованням, навчанням, розвитком, переконанням, змаганням (змаганням), заохоченням, примусом, покаранням і т.д. Будучи опосередковані в судочинстві правом, ці категорії стають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua