Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Поведінка людей у соціально неорганізованої спільності

Розглянемо суттєві особливості

неорганізованої соціальної спільності. Різновид такої спільності - натовп.

Натовп - тимчасове неорганізоване скупчення людей, що безпосередньо контактують між собою на ситуативної основі і ідентично реагують визначені значущі для них впливу шляхом психічного зараження.

Поведінка людей в умовах натовпу відрізняється рядом психічних особливостей: -

відбувається деяка деіндивідуалізація особистості, домінує примітивна емоційно-імпульсивна реакція; -

різко активізується наслідувальна діяльність людей, знижується передбачення можливих наслідків їх дій; -

люди перебільшують правомірність своїх дій, знижується їх критична оцінка, притупляється відчуття відповідальності, домінує почуття анонімності.

242 Глава 8. Психологія соціальної взаємодії особистості

На тлі загального емоційного напруження, викликаного тією чи іншою ситуацією, люди, що входять в натовп, швидко піддаються психічному зараженню.

Людина в натовпі, набуваючи почуття анонімності, самовисвобождается під соціального контролю. Поряд з цим в умовах натовпу різко зростає конформність індивідів, їх поступливість пропонованим моделям поведінки. У випадкову натовп легко входять особи, які відчувають потребу в гострих відчуттях. У так звану експресивну натовп входять люди з певними етнокультурними особливостями, імпульсивні і емоційно лабільні. Така натовп захоплюється ритмічними впливами - маршами, речевками, скандуванням гасел, жестикуляцією. (Прикладом поведінки такого роду натовпу може бути поведінка вболівальників на стадіоні.)

Експресивна натовп легко переростає в діючу натовп агресивного типу. Її поведінка визначається ненавистю до об'єкта агресії і прямує випадковими призвідниками.

Регулятивний механізм поведінки натовпу - колективне несвідоме, тобто особливий клас психічних явищ, в якому, за уявленнями психоаналітика Карла Густава Юнга, укладений інстинктивний досвід людства.

За поведінковим особливостям розрізняються чотири види натовпу: 1)

випадкова (оказіональності), 2)

експресивна - спільно виражає загальні афективні почуття: радість, страх, обурення, протест, 3)

конвенціональна - заснована на деяких стихійно сформульованих позиціях; 4)

діюча, яка поділяється на агресивну, панічну (рятується), стяжательские, екстатичну (діючу в стані екстазу), повстанську - обурюється діями влади.

Будь натовп характеризується напруженістю емоційного стану, спонтанно виникає спрямованістю поведінки, наростаючим

самоподкрепляющим психічним зараженням - поширенням підвищеного емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту.

Відсутність ясних цілей і організаційна диффузность натовпу перетворюють її на об'єкт маніпуляцій. Натовп завжди перебуває у вкрай збудженому передстартовому, настановному

243

стані, і для приведення її в дію необхідний лише відповідний пусковий сигнал.

На прикладі поведінки людей в умовах натовпу ми бачимо, що відсутність соціальної організації, системи регламентованих норм і способів поведінки веде до різкого зниження рівня поведінки людей. Поведінка людей у цих умовах характеризується підвищеною імпульсивністю, підпорядкованістю свідомості одному актуалізували образу, звуженням інших сфер свідомості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Поведінка людей у соціально неорганізованої спільності "
 1. § 1. Основні категорії соціальної психології
  Людина-істота соціальна. Поділ загальної та соціальної психології умовно. Соціальна психологія вивчає психологію людини в умовах його соціальної взаємодії. Основні системоутворюючі категорії соціальної психології: 1) поняття соціальної спільності; 2) особливості поведінки людини в соціально неорганізованою і в соціально організованою спільності; 3) поняття
 2. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 3. Р. Міхельса. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІІ35
  Міхельс Роберт (1876-1936) - учень М. Вебера, німецький соціолог і політолог, один з піонерів вивчення політичних партій. Більшість соціалістичних шкіл вважають в майбутньому можливим досягнення демократії, а більшість людей аристократичних поглядів визнають її хоча і суспільно шкідливою, але здійсненною. Разом з тим є і консервативне протягом у вченому світі, яке цю
 4. Педагогічна технологія формування колективу
  Персонал правоохоронного органу - живий соціальний організм. Стратегічний напрямок у підвищенні його успіхів, вирішенні покладених на нього відповідальних завдань і зміцненні педагогічного здоров'я персоналу - перетворення його в справжній колектив. У педагогіці достатньо відпрацьована і багаторазово перевірена система такої роботи, основи якої були закладені А.С. Макаренко. Йому
 5. Термінологічний словник
  Автономія особистості - відособленість особистості, її здатність до самовизначення своїх позицій. Як загальний принцип людської поведінки автономія особистості була проголошена Мартіном Лютером в його визнанні: «На тому стою і не можу інакше», а теоретично досліджена І. Кантом («Автономна етика»). Автономію особи Кант пов'язував не з свободою особистості від зовнішніх впливів, а з
 6. § 11. Психологія тероризму та масових заворушень
  Найбільш соціально шкідливою різновидом насильницьких злочинів, скоєних як у групі, так і поодинці, є тероризм - крайній прояв екстремізму: вибухи, підпали, використання радіоактивних та сильнодіючих речовин, організація аварій і катастроф, виведення з ладу життєзабезпечуючих об'єктів, що створюють небезпеку загибелі людей, захоплення і знищення заручників - дії,
 7. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок
 8. 1. Національний характер
  До недавнього часу в історичній, філософській і взагалі в гуманітарній науці проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу
 9. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  У наші час суперечки про те, що первинне, а що вторинне, держава чи право, не мають під собою ні наукової, ні практичної грунту. Всім зрозуміло, що право, як явище суспільного життя, як мірило свободи і справедливості в людських відносинах, сформувалося набагато раніше, ніж держава! З виникненням держави право набуває лише нову якість: воно стає правом,
 10. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Правова культура суспільства - це узагальнений історичний досвід, пам'ять соціальних груп і окремих людей у сфері політики, які впливають на їх політичну поведінку, це ж відноситься до громадян, що не мають відношення до політики. Правова культура - це якісний стан правового життя суспільства, яке відбивається в:-досягнутому рівні правової діяльності;-рівні досконалості
 11. § 1. Загальні зауваження
  Соціалістичне суспільство, як і всяке інше суспільство, складається з окремих особистостей, які нерозривно пов'язані між собою спільністю інтересів, що спонукають направляти індивідуальну діяльність у кінцевому рахунку по шляху зміцнення і розвитку соціалістичного способу виробництва. При цьому кожна окрема особистість є сукупністю суспільних відносин, кожне цілеспрямоване і
 12. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
  Матрицею кримінальної відповідальності служать кримінальні правовідносини. У сфері цих відносин важливою ознакою соціального зв'язку між людьми є специфічна обов'язок строго певної поведінки (стану) взаємодіючих суб'єктів. Кримінально-правові веління органічно поєднуються (повинні поєднуватися) із загальнообов'язковими нормами поведінки, встановленими в даному суспільстві. Діючи
 13. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 14. § 3. Зміст права державної і муніципальної власності
  Право державної і муніципальної власності як суб'єктивне право. Загальне визначення права власності як суб'єктивних-ного права повністю застосовно до права державної і муніципальної власності. Його зміст складають приналежні власнику правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном, які собственникосуществляетпосвоемуусмотрению і в своєму
 15. 1. Поняття честі , гідності та ділової репутації
  Честь - це соціально значуща позитивна оцінка особи з боку громадської думки. Гідність - це самооцінка особою своїх моральних, професійних та інших якостей. Таким чином, честь є ніби мірилом гідності громадянина або організації. Ділова репутація - це склалося громадську думку про професійні достоїнства і недоліки особи (громадянина або організації).
© 2014-2022  ibib.ltd.ua