Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.


У наші час суперечки про те, що первинне, а що вторинне, держава чи право, не мають під собою ні наукової, ні практичної грунту. Всім зрозуміло, що право, як явище суспільного життя, як мірило свободи і справедливості в людських відносинах, сформувалося набагато раніше, ніж держава! З виникненням держави право набуває лише нову якість: воно стає правом, охоронюваним державою, його примусової силою. Право при цьому не втрачає своїх об'єктивних ознак як регулятора суспільних відносин, але набуває нові якості, породжувані його нерозривним зв'язком з державою.
- Єдність; - відмінності; - форми взаємодії
1. Єдність - 1) спільність походження і розвитку Гіп; 2) спільність факторів, що визначають сутність Гіп: соц.-екон., Идеол., Религиозн., Культурн. та ін; 3) спільність соціального призначення - полягає в забезпеченні регулювання гро. Відносин (право - засіб, гос-во - механізм регулювання).
Держава і право невід'ємно пов'язані один з одним.
2. Відмінності - 1) якщо гос-во виступає як полит.-територіальної орг. суспільства, то право явл-ся системою регулювання поведінки людей у соціальному середовищі, 2) якщо гос-во забезпечує виконання установл. правил поведінки, то право їх встановлює.
3. Форми взаємодії - як Г. впливає на П., так і П. впливає на Г.
Форми взаємодії П. на Г.: 1) П. оформляє Г., передає йому характер легітимності; 2) П. встановлює порядок формування держ. органів, кіт. формують механізм Г.; 3) П. опеределяется обсяг, масштаб і хар-р повноважень держ. органів.
Форми взаємодії Г. на П.: 1) Г. забезпечує процес правотворчості; 2) державна примусова сила явл-ся головною гарантією реалізації норм права; 3) формальна визначеність забезпечується гос-вом.
Право без держави беззахисно, а в сучасних умовах майже нездійсненно без його владного забезпечення.
Отже: держава і право - органічно взаємопов'язані між собою частини надбудови суспільства і існувати ізольовано не можуть, Держава видає і охороняє норми права, без його правотворчої і владної діяльності вони не можуть придбати офіційну форму суспільних відносин. З іншого боку, в нормах права держава отримує своє юридичне оформлення, його діяльність здійснюється тільки на основі норм, які визначають форми і методи державної діяльності.
Правове Г. - це таке, діяльність якого повністю визначається правом. Основні принципи функціонування правової Г. - 1) принцип верховенства правового закону, 2) принцип поділу влади; 3) взаємна зв'язаність Г. і особистості; 4) високий рівень правової культури. Показник «сильного» Г. - ефективність.
Етатистського Г. - це таке, кіт. формує і командує правом (інструментальний принцип).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Співвідношення права і гос-ва. етатистського і правове гос-во. "
 1. 27. Право і держава: характер зв'язку
  співвідношенні держави і права розрізнялися два підходи. Перший - етатистський, що йшов з пріоритету держави над правом. Відповідно до цього підходу право розглядалося як продукт державної діяльності, як її (держави) слідство. Теоретичною передумовою є формально-догматичний підхід до поняття права як сукупності норм, видаваних державою. Інший погляд на
 2. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Співвідношенні протиборчих сил, розмахом руху та його конкретними особливостями, тобто взаємодією різних форм боротьби. Як правило, в ході революції відзначають два основні періоди: рік підйому (1905), і півтора роки (1906 і 5 місяців 1907 рр..) Спаду і відступу. Навряд чи це розподіл можна оскаржити. Якщо ж динаміку ходу революції спробувати розглянути більш докладно, то вона може
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  співвідношення між економічним і соціальним розвитком країни. Зроблений в кінці XIX - початку XX ривок (з 1861 по 1913 рр.. Обсяг промислового виробництва зріс у 12 разів) посилив розладнаність господарства, уг-лубілся розрив між укладами. До речі, радянські історики змінили погляд на проблему багатоукладності. Багатоукладність не розглядається тепер як особливість Росії і тим більше як
 4. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  співвідношенні партії і бюрократії. «Партія, - писав він, - була і є резервуар, звідки ЦК черпає бюрократію-партійну, господарську, радянську, культурну та військову». Подальший розвиток ці ідеї отримали в роботах «Сталін і КПРС» (1959) і «Комуністичний партаппарат» (1966), а в 70-х рр.. він проаналізував розвиток системи політичної влади після смерті Сталіна, простежив тенденції
 5. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
  співвідношення матеріального і процесуального права. / / Праці ВЮЗІ; Відп. ред. М. Шакарян. М., 1980. С. 41; Цит. по: Фурсов Д. Галузь арбітражного процесуального права в системі права / / Законодавство і економіка. 1999. № 1. С. 51. 10 Див, наприклад: Арбітражний процес: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.К Треушнікова. М., 1997. С. 39; Жуйков В. Судова зашита прав громадян та юридичних
 6. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  співвідношення публічно-правового і приватноправового почав у цивільному обороті. Принцип змагальності в даний час являє собою конституційний принцип арбітражного процесуального права, зафіксований у ст. 14, 30, 50, 123 Конституції РФ. Даний принцип являє собою правило, за яким зацікавлені в результаті справи особи мають право відстоювати свою правоту в суперечці шляхом
 7. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
  Правах особистості, а тільки підтверджена Декларація людини і громадянина 1789 р. і преамбула попередньої Конституції 1946 р. За цією відсильною нормою стоять документи з найбагатшим Конституційно-но-правовим змістом. Досить процитувати статтю 16 Декларації прав людини і громадянина 1789 р.: «Усяке гро-во, в якому не забезпечено користування правами і не проведено поділ влади, немає
 8. 39. Характеристика адміністративного та економічного методів управління.
  Права. За будь-яких ФОРМАГ гос устойства організації виконавчої влади типів економіки адміністративне распорядительство не тільки необхідно, але й неминуче. Адміністративний метод пов'язаний з адміністративно-правовою формою діяльності, якою є акти управління. Організаційно правові методи, - узаконення статутів і контроль. Адміністративний метод являє вплив суб'єктів
 9. 31. Громадянське суспільство і правова держава
  співвідношення громадянського суспільства і правової держави подібно (і є!) Співвідношенню ідеального суспільства і ідеальної держави, в якому кожен виконує свої функції. І якщо правова держава - ідальня налагоджена машина компромісного управління, то громадянське суспільство являє собою рульового. Взаємодія цих інститутів надзвичайно правильно і
 10. 16. Філософія права: правова онтологія, правова гносеологія, правова аксіологія, правова антропологія.
  Співвідношення права і закону, два протилежних типу праворозуміння (юридичний і легістскій) включають в себе і дві принципово різні концепції правової гносеології. Вихідною позицією і провідною ідеєю юр. гносеології явл-ся пізнавальне ставлення до чинного права, спроба теоретичного осмислення його об'єктивної природи, з'ясування ролі та призначення, осягнення його істини. Аксіологія -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua