Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Психологічні аспекти організації судового засідання

Судді і насамперед головуючий судового засідання реалізують не тільки процесуальні норми судочинства, а й культуру судового процесу, забезпечують соціально-рольова поведінка відповідно до загальноприйнятих стандартів. Культура судового процесу - фактор формування правової свідомості, виховання шанобливого ставлення до

правозастосовні органам. У психологічному відношенні істотна сама атмосфера ритуальної урочистості, соціальної значущості судового засідання. Історично сформований процесуальний ритуал несе в собі соціально-психологічний ефект.

Всі учасники процесу та присутні в залі судового засідання встають при появі суддів і беззаперечно підкоряються їх розпорядженням, звертаються до суду і дають свідчення стоячи. Суворе дотримання судового етикету емоційно впливає на психіку присутніх, створює певну морально-психологічну атмосферу судочинства, попереджає можливість недисциплінованої поведінки.

Процесуально-ритуальним є порядок

роз'яснення прав і обов'язків учасникам цивільного процесу. Традиційно склалися вимоги судового етикету визначають зовнішню форму спілкування учасників судочинства: судді з іншими особами; прокурора і адвоката - з суддею, свідками, експертами. Істотне значення має і естетика обстановки. Ще А. Ф. Коні бажав, щоб у виконання норм судового обряду вносилися смак, почуття міри і такт, «бо суд є не тільки судилище, а й школа».

Судді зобов'язані виявляти рівне ставлення до всіх учасників судочинства. Неприпустимо, наприклад, шанобливе ставлення до прокурора і зневажливе - до адвоката або відповідачу.

Суду личить спокій, впевненість і зовнішнє гідність. У репліках судді недоречні вульгаризми, малокультурні звороти мови. Під час перерв судді не повинні спілкуватися з ким би то не було з учасників процесу, а в процесі судового засідання - не допускати неформальних звернень до присутніх. Суд не вправі піддаватися по-

530 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

верхностних враженням і спонтанно виникають настроям. Відомо, що навіть тон голосу, яким задається питання, чи впливає на зміст відповіді. Нетактовність судді може змусити замовкнути тонко відчуває свідка. Знервовані люди, особи з підвищеною вразливістю проявляють велику скутість в атмосфері судового засідання. Це може привести до різкого зниження продуктивності пам'яті, сприяти актуалізації хибних уявлень.

Виявляючи владні повноваження, суд визначає стратегію своєї поведінки стосовно до типових ситуацій: безконфліктного, конструктивного

взаємодії сторін, гостроконфліктна взаємодії, ситуації уявного конфлікту, удаваного конфлікту.

Ситуація мнимого конфлікту виникає в результаті недостатньої інформованості, помилкових

уявлень сторін, а ситуація удаваного конфлікту імітується сторонами заради досягнення прихованих цілей. Ситуація мнимого конфлікту означає, по суті, спільне вступ сторін у конфліктну взаємодію з судом, спонукання його до прийняття

неправильного рішення. Суд повинен розпізнавати такого роду провокації вже у досудовій стадії.

Взаємодія сторін (взаємний допит сторін) організується і регулюється суддею.

Він стежить за тим, щоб не задавалися навідні, провокаційні та аморальні питання або питання по добре з'ясованим обставинам.

У випадку грубих порушень процесуального порядку суд проявляє вищу ступінь своїх владних повноважень - віддає наказ, висловлює обов'язкову для адресата свою волю під загрозою застосування санкцій - видалення порушника порядку із залу судового засідання.

Воля суду в судовому засіданні може виявлятися також у формі розпоряджень (обов'язкових для адресата під загрозою застосування санкцій), пропозицій, дозволів та роз'яснень. Суд постійно впливає на вольове стан окремих учасників процесу, активізуючи, забороняючи або дозволяючи певні дії.

Відправлення правосуддя вимагає реалізації владних повноважень суддів. Проте ефективність цивільного процесу значною мірою залежить від встановлення між його учасниками комунікативного контакту, елементарного взаєморозуміння.

§ 5. Психологія взаємодії в цивільному процесі 531

Неадекватність поведінки окремих учасників процесу - одне з істотних перешкод для об'єктивного і всебічного розгляду справи. Ця неадекватність може бути обумовлена емоційними зривами, особистісними деформаціями, акцентуацією характеру і всілякими психологічними бар'єрами: психічний стан неадекватною пасивності суб'єкта, комунікативні, смислові, емоційні та операціональні труднощі.

Прихильність до шаблонного, стереотипному мисленню - нерідко зустрічається психологічний бар'єр, характерний для самих суддів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Психологічні аспекти організації судового засідання "
 1. Психологічні аспекти організації судового засідання
  психологічному відношенні істотна сама атмосфера ритуальної урочистості, соціальної значущості судового засідання. Історично сформований процесуальний ритуал несе в собі соціально-психологічний ефект. Всі учасники процесу та присутні в залі судового засідання встають при появі суддів і беззаперечно підкоряються їх розпорядженням, звертаються до суду і дають свідчення
 2. § 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду
  психологічних бар'єрів. У процесі спілкування з цими особами суддя виявляє особливості їхньої поведінки, формує тактику взаємодії з ними. В якості процесуальних дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з метою отримання суддею необхідної для вирішення справи інформації. Вихідна база для формулювання
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах. Але повернемося до російської державності. У XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться
 4. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  психологічна еволюція самої людини - розвивається самопізнання, виділяється «Я» як результат самопізнання, з'являється рефлексія. Поступово в суспільній та індивідуальній свідомості складаються архетипи, що закріплюють позитивний колективний досвід людства, що утримують все те корисне і небезпечне, що супроводжувало біологічну еволюцію людини. У міфах ці археотіпи знаходять своє
 5. ДЕМОНТАЖ союзні ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічна) війна (М., 2000). 77 Кіссінджер Г. Дипломатія. М.,! 997. С. 730. 78 Волков В. К. Етнономенклатура і розпад держави / / Вільна гМИСль-XXI. 2000. № 10. С. 17. 79 Метлок - у той час посол США в СРСР, Бейкер - Держсекретар США. "80 Черняєв А. С. 1991: Щоденник помічника Президента СРСР. С. 116-117. 81 Див про це: Горбачов М. С. Життя і реформи. М, 1995. Кн. 2. С.
 6. § 1. Психологічні аспекти організації судового слідства
  психологічної підготовленості та загальної культури спілкування. Суддя своєчасно, тактовно, але жорстко повинен відреагувати на всі неприпустимі на суді ситуації. Все категоричні вимоги судді мають бути процесуально обгрунтовані. Слід припиняти всі прояви грубості і нетактовності в міжособистісних відносинах, охороняти процес від непотрібних емоційних сплесків і вводити його в
 7. Психологія постанови вироку
  психологічних бар'єрів. В процесі спілкування в цими особами суддя виявляє особливості їхньої поведінки, формує тактику взаємодії з ними. В якості процесуальних дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з метою отримання суддею необхідної для вирішення справи інформації. Вихідна база для формулювання
 8. Термінологічний словник
  психологічні - неадекватна пасивність у результаті посилення негативних емоцій щодо певних явищ, виборче гальмування активності в результаті низької самооцінки. Бар'єри в соціальному спілкуванні можливі в результаті нерозвиненості комунікативних якостей, емпатії та інших негативних особистісних якостей. Несвідоме - психічні процеси, що здійснюються без
 9. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  психологічні типи. Деякі з них: Переконані революціонери. Їх домінуючий особистий інтерес - втілення доктрини в життя. На неминучих поворотах історії найменш прагматичні з них, стають бранцями ідеї, її заручниками »Притаманні їх соціального поведінці риси жертовності здатні перейти в фанатичне завзятість у реалізації ідей, нерозбірливість у коштах на шляху до мети. Цим вони
 10. 3. судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права
  аспекти, оскільки визначається також і вирішенням питань організації правосуддя: наскільки вона зручна для «споживача »з точки зору територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи та інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу доступності правосуддя є питання про право на звернення до арбітражного суду за судовим
 11. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  психологічний шкоди МО РФ. Тому в умовах контракту повинна бути передбачена цивільно-правова і матеріальна відповідальність за невмотивоване розірвання контракту з ініціативи військовослужбовця. Вони повинні відшкодувати не тільки витрати на свою підготовку, але й виплатити штрафні санкції. Обов'язковими (основними) умовами контракту Ф-I є: служба в будь-якій точці світу; служба на
 12. Список літератури
  психологічному відбору у ЗС РФ ». М., 1994. Наказ МО РФ № 100 від 6 квітня 1995 р.« Про оголошення актів законодавства про військову службу офіцерського складу ЗС СРСР ». М., 1995. Директива Міністра оборони РФ від 13 серпня 1993 р. «Про вимоги до громадян, що надходять на військову службу за контрактом». М., 1994. Наказ МО РФ від 10.10.98 № 455: Зареєтр. У Мін'юсті РФ 19.11.98 (реєстраційний
 13. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  психологічні особливості. Правові основи боротьби з організованою злочинністю. Основні нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів з викриття небезпечних організованих груп. 8. Основні напрямки боротьби з організованою злочинністю. 9. Особливості попередження злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Організація боротьби з виявлення
 14. Поняття вікової неосудності.
  психологічні установки щодо соціальної, правової , кримінально-правової відповідальності осіб цього віку; в) можливості держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, у тому числі у напрямку розширення зусиль суспільства з попередження правонарушающего поведінки і т.п. В даний час встановлення нижньої вікової межі кримінальної відповідальності
 15. § 2. Види співучасників злочину
  психологічній обробці свідомості виконавця з метою вселити йому рішучість вчинити злочин і побороти контрмотіви до нього. Так, якась Ш. протягом декількох місяців систематично вселяла своєї дочки К. вбити її чоловіка за "негідну поведінку". Одного вечора, коли потерпілий після чергової сварки з дружиною ліг спати, мати нагадала дочки про вбивство і остання, діставши заздалегідь
© 2014-2021  ibib.ltd.ua