Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

Психологічні аспекти організації судового засідання

Судді і насамперед головуючий судового засідання реалізують не тільки процесуальні норми судочинства, а й культуру судового процесу, забезпечують соціально-рольова поведінка відповідно до загальноприйнятих стандартів. Культура судового процесу - фактор формування правової свідомості, виховання шанобливого ставлення до правозастосовні органам. У психологічному відношенні істотна сама атмосфера ритуальної урочистості, соціальної значущості судового засідання. Історично сформований процесуальний ритуал несе в собі соціально-психологічний ефект.

Всі учасники процесу та присутні в залі судового засідання встають при появі суддів і беззаперечно підкоряються їх розпорядженням, звертаються до суду і дають свідчення стоячи. Суворе дотримання судового етикету емоційно впливає на психіку присутніх, створює певну морально-психологічну атмосферу судочинства, попереджає можливість недисциплінованої поведінки.

Процесуально-ритуальним є порядок роз'яснення прав і обов'язків учасникам цивільного процесу. Традиційно склалися вимоги судового етикету визначають зовнішню форму спілкування учасників судочинства - спілкування судді з іншими особами, прокурора і адвоката - з суддею, свідками, експертами. Істотне значення має і естетика обстановки. Ще А. Ф. Коні бажав, щоб у виконання норм судового обряду вносилися смак, почуття міри і такт, "бо суд є не тільки судилище, а й школа".

Судді зобов'язані виявляти рівне ставлення до всіх учасників судочинства. Неприпустимо, наприклад, шанобливе ставлення до прокурора і зневажливе - до адвоката або відповідачу.

Суду личить спокій, впевненість і зовнішнє гідність. У репліках судді недоречні вульгаризми, малокультурні звороти мови. Під час перерв судді не повинні спілкуватися з ким би то не було з учасників процесу, а в процесі судового засідання - не допускати неформальних звернень до присутніх. Суд не вправі піддаватися поверхневим

враженням і спонтанно виникають настроям. Відомо, що навіть тон голосу, яким задається питання, чи впливає на зміст відповіді. Нетактовність судді може змусити замовкнути тонко відчуває свідка. Знервовані люди, особи з підвищеною вразливістю проявляють велику скутість в атмосфері судового засідання. Це може привести до різкого зниження продуктивності пам'яті, сприяти актуалізації хибних уявлень.

Виявляючи свої владні повноваження, суд визначає стратегію своєї поведінки стосовно до типових ситуацій: безконфліктного, конструктивної взаємодії сторін, гостроконфліктна взаємодії, ситуації уявного конфлікту, удаваного конфлікту.

Ситуація мнимого конфлікту виникає в результаті недостатньої інформованості, помилкових уявлень сторін, а ситуація удаваного конфлікту імітується сторонами заради досягнення прихованих цілей. Ситуація мнимого конфлікту означає по суті спільне вступ сторін у конфліктну взаємодію з судом, спонукання його до прийняття неправильного рішення. Суд повинен розпізнавати такого роду провокації вже у досудовій стадії.

Взаємодія сторін (взаємний допит сторін) організується і регулюється суддею. Він стежить за тим, щоб не задавалися навідні, провокаційні та аморальні питання або питання по добре з'ясованим обставинам.

У випадку грубих порушень процесуального порядку суд проявляє вищу ступінь своїх владних повноважень - віддає наказ, висловлює обов'язкову для адресата свою волю під загрозою застосування санкцій - Вилучення порушника порядку із залу судового засідання.

Воля суду в судовому засіданні може виявлятися також у формі розпоряджень (обов'язкових для адресата під загрозою застосування санкцій), пропозицій, дозволів та роз'яснень. Суд постійно впливає на вольове стан окремих учасників процесу, ак-тівізіруя, забороняючи або дозволяючи певні дії.

В основному відправлення правосуддя вимагає реалізації владних повноважень. Проте ефективність цивільного процесу значною мірою залежить від встановлення між його учасниками комунікативного контакту, елементарного взаєморозуміння.

Неадекватність поведінки окремих учасників процесу - одне з істотних перешкод для об'єктивного і всебічного розгляду справи. Ця неадекватність може бути обумовлена емоційними зривами, особистісними деформаціями, акцентуацією характеру і всілякими психологічними бар'єрами. Під психологічними бар'єрами маються на увазі психічний стан неадекватною пасивності суб'єкта, гальмівний вплив різних негативних установок - комунікативні, смислові, емоційні та операціональні труднощі.

Прихильність до шаблонного, стереотипному мисленню - нерідко зустрічається психологічний бар'єр, характерний для самих суддів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологічні аспекти організації судового засідання "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах. Але повернемося до російської державності. У XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться
 2. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  психологічна еволюція самої людини - розвивається самопізнання, виділяється «Я» як результат самопізнання, з'являється рефлексія. Поступово в суспільній та індивідуальній свідомості складаються архетипи, що закріплюють позитивний колективний досвід людства, що утримують все те корисне і небезпечне, що супроводжувало біологічну еволюцію людини. У міфах ці археотіпи знаходять своє
 3. ДЕМОНТАЖ союзні ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічна) війна (М., 2000). 77 Кіссінджер Г. Дипломатія. М.,! 997. С. 730. 78 Волков В. К. Етнономенклатура і розпад держави / / Вільна гМИСль-XXI. 2000. № 10. С. 17. 79 Метлок - у той час посол США в СРСР, Бейкер - Держсекретар США. "80 Черняєв А. С. 1991: Щоденник помічника Президента СРСР. С. 116-117. 81 Див про це: Горбачов М. С. Життя і реформи. М, 1995. Кн. 2. С.
 4. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  психологічні типи. Деякі з них: Переконані революціонери. Їх домінуючий особистий інтерес - втілення доктрини в життя. На неминучих поворотах історії найменш прагматичні з них, стають бранцями ідеї, її заручниками »Притаманні їх соціального поведінці риси жертовності здатні перейти в фанатичне завзятість у реалізації ідей, нерозбірливість у засобах на шляху до мети. Цим вони
 5. 3. судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права
  аспекти, оскільки визначається також і вирішенням питань організації правосуддя: наскільки вона зручна для «споживача» з точки зору територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи та інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу доступності правосуддя є питання про право на звернення до арбітражного суду за судовим
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  психологічний шкоди МО РФ . Тому в умовах контракту повинна бути передбачена цивільно-правова і матеріальна відповідальність за невмотивоване розірвання контракту з ініціативи військовослужбовця. Вони повинні відшкодувати не тільки витрати на свою підготовку, але й виплатити штрафні санкції. Обов'язковими (основними) умовами контракту Ф-I є: служба в будь-якій точці світу; служба на
 7. Список літератури
  психологічному відбору у ЗС РФ ». М., 1994. Наказ МО РФ № 100 від 6 квітня 1995 «Про оголошення актів законодавства про військову службу офіцерського складу ЗС СРСР». М., 1995. Директива Міністра оборони РФ від 13 серпня 1993 р. «Про вимоги до громадян, що надходять на військову службу за контрактом». М., 1994. Наказ МО РФ від 10.10.98 № 455: Зареєтр. У Мін'юсті РФ 19.11.98 (реєстраційний
 8. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  психологічні особливості. Правові основи боротьби з організованою злочинністю. Основні нормативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів з викриття небезпечних організованих груп. 8. Основні напрямки боротьби з організованою злочинністю. 9. Особливості попередження злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Організація боротьби з виявлення
 9. Поняття вікової неосудності.
  психологічні установки щодо соціальної, правової, кримінально-правової відповідальності осіб цього віку; в) можливості держави щодо поліпшення становища підростаючого покоління, у тому числі в напрямку розширення зусиль суспільства з попередження правонарушающего поведінки і т.п. В даний час встановлення нижньої вікової межі кримінальної відповідальності
 10. § 2. Види співучасників злочину
  психологічній обробці свідомості виконавця з метою вселити йому рішучість вчинити злочин і побороти контрмотіви до нього. Так, якась Ш. протягом декількох місяців систематично вселяла своєї дочки К. вбити її чоловіка за "негідну поведінку". Одного вечора, коли потерпілий після чергової сварки з дружиною ліг спати , мати нагадала дочки про вбивство і остання, діставши заздалегідь
 11. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
  психологічні характеристики несоверйіенно-річних: акселерація не тільки у фізичній , але і в інтелектуально-вольовий сфері, більш широку участь підлітків у всіх видах діяльності, як соціально позитивної, так і негативної, зокрема, в груповий злочинної діяльності, розпад сім'ї та збільшення у зв'язку з цим кількості безпритульних і бездоглядних дітей, які поповнюють ряди
 12. Розділ 1 РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК Суб'єкта КОНТРОЛЬНО-Наглядової ВЛАДІ
  аспектах: а) за функціональнім призначеня Ті органів та ступенів організаційної відокремленості в структурі державного апарату, б) залежних від Ті цілей и Завдання, Які вірішує прокуратура и Які Повністю чі значний мірою збігаються з Завдання Деяк других державних структур. Если Погодитись з тім, что прокуратура не захи до жодної з гілок ДЕРЖАВНОЇ власти, то, природно, постає питання, чи не
 13. 2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представніцької Функції прокуратури
  аспектах. По-перше, прокуратура здійснює Цю діяльність у випадка Вчинення Правопорушення чі з метою ї'х Попередження. По-друге, вона представляет Захоплення громадян або держави у властівіх позбав їй процесуальних формах. Власне Кажучи, істотні елєменти представництва існують и в т. з. загальнонаглядовій ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ. Альо принципова рісою ее Нової констітуційної Функції є нерозрівній
 14. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  психологічну, соціологічну, нормативістські, моральну (природно-правову). Виникнення права пояснювали по-різному: теологічна (релігійна) концепція, історична школа права, позитивізм і т.д. Велике значення для розуміння сутності і форм демократії, функціонування держави мала і має концепція поділу влади Монтеск'є. Багаті за змістом, яскраві за формою
 15. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  психологічних пластів суспільної свідомості, і саме він лежить в основі появи традицій і звичаїв, дотримання їх. Процедури. Формування та здійснення соціальних норм в присвоюють суспільствах також мало самостійні, відмінні від ранньокласових товариств, процедури. Поряд з самоорг-ганізаційні процесами формування традицій, звичаїв, обрядів присваивающая економіка на деяких
 16. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  психологічні ознаки. Можна вказати на наступні. Влада монарха сприймається як щось божественне, а монарх - як людина, осяяний божою благодаттю, наділений владою від бога. Монархія заснована і тримається на патріархальному свідомості, поданні, що «кожен за себе, один цар - за всіх», визнання нерівності людей, їх ранжування за майновим станом, званню, місцю в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua